Jump to content
 • Blog Statistics

  172
  Total Blogs
  526
  Total Entries

Blogs

O homosexualitě v širších souvislostech

Žijeme v době duhových pochodů a prosazování legalizace registrovaných partnerství. V době, ve které se považuje za projev pokroku a tolerance souhlasné stanovisko s bojem za zrovnoprávnění homosexuálů. V době, kdy se právě takový postoj považuje za projev intelektuální výšky, přičemž nesouhlasné stanovisko je naopak považováno za projev primitivismu a netolerance. No a právě v takové době by bylo možno na velký užitek vědět, jaký názor má na tento problém Bible. Nebo jinými slovy řečeno, jak se

omar

omar

Generálny štrajk na slovensku

Dôvody prečo ísť do štrajku na Slovensku Extrémne nízke mzdy Príčiny extrémne nízkych platov na Slovensku sú dve. Po prvé Slovensko má jedno z najvyšších daňovo odvodových zaťažení na svete, neviem, či ste vedeli, že štát zoberie na daniach a odvodoch každému viac ako 50 percent vášho platu, čiže na vine sú čiastočne naši politici, ktorí nevedia urobiť daňovo odvodovú reformu a to tak aby ľuďom štát nebral také vysoké percento ich miezd. Druhá vec je tá, že ľudia nechodia každý rok štrajkovať za

nona2

nona2

Na zamyslenie

Je na Slovensku demokracia ? V demokracií ľudia chodia štrajkovať za vyššie platy, lepšie pracovné podmienky ale aj proti vláde pre to čo robí alebo nerobí. To sa na Slovensku dosiaľ neudialo, všetci len čakajú na niekoho aby urobil nejaký protest inak sú všetci zalezení niekde aby ich nikto nevidel, a pritom štrajkovať by mali učitelia, živnostníci a mnohé iné skupiny zamestnancov, ktorí robia za mzdu, ktorá je tak nízka, že sa z nej nedá prežiť. V demokracií platia jasné pravidlá a to pre každ

nona2

nona2

Chcete mít lehkou smrt?

Smrt je jistota, se kterou musí každý z nás počítat. Zaručená jistota, ke které se každým dnem stále více přibližujeme. Žel, lidé se problematikou smrti ve vztahu k sobě samým příliš nezabývají a začínají na ni myslet až tehdy, když se přibližuje jejich čas. Potom však už bývá většinou pozdě změnit něco na jejím průběhu a zásadním způsobem ovlivnit to, zda bude lehká, nebo zda budeme muset podstoupit těžký a zoufalý smrtelný zápas. Komu to není lhostejné, měl by proto již nyní začít žít tak, aby

omar

omar

Jak dosáhnout štěstí?

Každý člověk chce být šťastný. Existuje množství lidí, kteří o své vlastní štěstí vysloveně cílevědomě usilují. A přece je skutečného štěstí na zemi jako šafránu. A přece je to jev zcela výjimečný, přestože po něm touží a usiluje se o něj velmi mnoho lidí.     Jak je to možné? Proč je tomu tak? Co je toho příčinou?     Jsou mnozí lidé, kteří usilují o peníze doufajíc, že když je budou mít dostatek, přinese jim to štěstí. Ale žel, většinou jim to dlouhodobé štěstí vůbec nepřináší, protože při zís

omar

omar

Neznámá fakta o Mesiáši

Ježíš Kristus byl očekávaným Mesiášem. Jádrem jeho poslání však bylo přinesení Slova Pravdy, neboť pouze životem v souladu s tímto Slovem může člověk dospět ke spáse. Mesiáš však neměl zemřít, ale měl být židovským lidem a jeho duchovní elitou jako Mesiáš poznán a akceptován. Židovský národ měl přijmout jeho učení, žít podle něj a tak se stát zářivým vzorem národa, žijícího podle Zákonů Božích. Duchovní a následný pozemský vzestup by z něj udělal jeden z nejpřednějších národů světa, jehož příkla

omar

omar

Nejdříve hodnoty, pak chléb!

Jsou lidé které popuzuje, když se jim říká o vyšších hodnotách. Když se jim říká o tom, že úsilí každého člověka by mělo být trvale zaměřené k dosahování a realizování těch nejvyšších duchovních a morálních hodnot. Popuzuje je to ne proto, že by snad byli docela špatní, ale proto, že je život příliš bije. Neboť jsou nuceni každodenně bojovat téměř o holé přežití a ve svých starostech, ve svém pracovním nasazení a existenčním strachu nemají čas ani chuť zabývat se podobnými "hloupostmi".     Tako

omar

omar

Co je účelem lidské sexuality?

O články, zabývající se lidskou sexualitu bývá vždy velký čtenářský zájem, protože jde o něco, co mimořádným způsobem ovlivňuje celý náš život. Nicméně i přes tisíce článků nebyl dosud pochopen skutečný a pravý účel tohoto nezvykle silného fenoménu. Nebyl pochopen ze dvou důvodů. Za prvé proto, že málokdo v tomto směru vážnějším a hlubším způsobem hledá a za druhé proto, že skutečná pravda je temným pozadím světa úmyslně pokřivená a zamlčovaná, aby nemohlo dojít k duchovnímu vzestupu civilizace.

omar

omar

Svět už nebude takový, jaký byl ...

Existují věci, které jsou schopny změnit náš pohled na život. Možná mnozí z vás viděli drastické video obětí ostřelování Luhanska, ve kterém prochází kamera od jednoho mrtvého k druhému. Oběti leží na ulici, jsou zakryty, avšak jak se kamera přiblíží je plachta odhrnuta. A divák vidí běžné civilisty, obyčejné chodce z ulice znetvořené střepinami tak, že v mnoha případech musí odvrátit zrak. Něco tak hrozného jsem dosud ve svém životě ještě neviděl.     Z tohoto zážitku jsem byl dlouho otřesený a

omar

omar

Vojnová hmla na Ukrajine

Jediný relevantný záver, zo správ ktoré sú o dianí na Ukrajine k dispozícii, je ten, že zatiaľ čo ukrajinská armáda slabne a jej zázemie sa rozkladá, sila milícii pomaly ale isto rastie, a tieto sa premieňajú na veľmi bojaschopnú a odhodlanú armádu.. To vo mne vyvoláva, veľké obavy, ohľadom budúceho vývoja udalostí.

alamo

alamo

Doba revolučních změn!

Žijeme ve zvláštní a historicky výjimečné době revolučních změn. Nejprve to byly revoluční pohyby ve střední Evropě, pak přišli na řadu arabské země a nyní Ukrajina. Nicméně každého průměrného člověka se zmocňuje znechucení a odpor když vidí, jaké násilí, jaká agresivita a jaká lidská nízkost tyto revoluční pohyby doprovází. Zmocňuje se ho hrůza, když vidí lidi brutálně zbité a povražděné. Když vidí fanatické skandování revolucionářů, zuřivý hněv v jejich očích a odhodlání zabíjet. Když vidí, že

omar

omar

Pojednání o skutečném účelu lidské sexuality

Tento text je určen především mládeži, která se potřebuje správně zorientovat v problematice lidské sexuality, protože to, co jí v tomto směru může nabídnout současný svět je matoucí, dezorientující a pokřivené. Neboť účelem sexuality v současném pojetí je především užít si. Užít si volně, nevázaně a bez jakýchkoliv předsudků.     Protože prý naše tělo, které nám patří je pouze naším vlastním majetkem a my si s ním můžeme dělat co chceme, to znamená, že máme legitimní právo plně vyžít jeho sexuá

omar

omar

Znepokojující výzkumy Benjamina Lieberta

Člověk musí znát sám sebe! Pokud si tu námahu nedá, zůstane navždy ve vleku vlastní pudovosti a to, co nazývá svobodnou vůlí je ve skutečnosti jen prázdné slovo. Svobodná vůle totiž vůbec neznamená dělat si co cheme. Kdo takto uvažuje, pro toho tyto řádky nejsou. Jsou pouze pro ty, kteří se chtějí stát opravdu svobodnými a jsou proto ochotni vyvinout i trochu námahy.     Na základě výzkumů Benjamina Lieberta se začalo tvrdit, že člověk nemá žádnou svobodnou vůli a je v podstatě pouze jakousi ani

omar

omar

Správa o "malom červenom tlačítku" V.

Pán Zaharie a jeho letový simulátor.. vášeň pre hru.. túžba prekonať nemožné.. postúpiť na najvyšší "level" v určitom momente prestane virtuálna realita stačiť   a potom World, the time has come to... Push the button... World, the time has come to... Push the button... World, the time has come to... Push the button... World, my finger, is on the button... My finger, is...

alamo

alamo

Životní potřeba svěcení svátečního dne!

Lidé jsou vzdáleni od správného pochopení a tím i od plnění desatera přikázání, protože mají tendenci přizpůsobovat si je své pohodlnosti. A tak je to i s tím třetím, při kterém je většina věřících přesvědčena, že mu dostatečně učinili zadost svou účastí na nedělní pobožnosti.   Nicméně tento přístup je pouze svědectvím jejich velké povrchnosti a pohodlnosti, protože samotná účast na pobožnosti nám nikdy nemůže posvětit den sváteční!   Účast na pobožnosti je tím nejlepším předpokladem pro to, ab

omar

omar

Kruté pravdy

Celá finančná kríza je len ekonomické vydieranie zo strany USA Američania sa chceli dostať na trhy iných krajín a preto zlikvidovali celý svet ekonomicky a po nejakom čase im ponúkli pomocnú ruku v tom, že s nimi vytvoria zóny voľného obchodu a americký tovar aj firmy tým pádom môžu svoj tovar predávať aj na iných trhoch sveta, a firmy z USA môžu podnikať aj na inom území.A celý svet namiesto toho aby od Ameriky žiadal peniaze za neuveriteľné ekonomické straty, tak ten bude Ameriku oslavovať ako

tassos

tassos

Jak bude zem očištěna od zla?

Takto to dnes chodí - říkají lidé a fatálním způsobem se smiřují s mnohostrannými projevy zla. Zlo se stává samozřejmostí a něčím zcela normálním. Lidé se smiřují s nečestností, nepoctivostí, nespravedlností a přizpůsobují se jim. Je jen málo takových, kteří věří, že zlo na této zemi může být zničeno. A přece, i když se to zdá neuvěřitelné, zničeno bude! A přece padne, ačkoli dnes to málokdo považuje za možné! Jak k tomu dojde?     V každém člověku, ať je již jakkoli špatný se vždy nachází přece

omar

omar

Slovensko ako ďalej

Učitelia,sestričky a všetci čo robia na Slovensku zadarmo by mali ísť do ulíc a vyštrajkovať si vyššie platy, nikto to za vás neurobí, len vy samy   Len idioti volia stále tých istých ľudí a to už dvadsať rokov a potom sa čudujú, že na nich každý zvysoka serie, to je pravda o debilite Slovákov   Priama demokracia ? Pre našich politikov cudzie slovo. Aby sme sa k nej dostali, musíme urobiť ešte niekoľko krokov. 1. Revolúcia a tým myslím revolúcia všetkých občanov SR proti rozkrádaniu nášho štátu

janba

janba

Nebojujte proti těm, kteří vás utiskují!

Svého času jsem stál na straně utlačovaných a nevraživě hleděl na ty, kteří je utlačují. Typickým příkladem takového, obecně tak velmi rozšířeného, nepřátelského postoje jsou politici, kteří lžou, kradou a jednají nečestně, takže tento postoj lidí vůči nim se zdá být docela oprávněný.   Pravda je však úplně jiná! Pravda spočívá v poznání, že takové jednání politiků je zákonitostí! Zákonitostí, o níž přece jasně říká známé úsloví, že každý národ má přesně takovou vládu, jakou si zaslouží.   To to

omar

omar

Ja mam taky nazor, ze..

Cely cas co tu sme ~existujeme sa diali veci. Adam sa rozpraval s Evou a Bohom, Eva sa rozpravala s Adamom a Bohom, Boh sa rozpraval s Adamom a Evou a dnes uz vieme, ze to bolo vsetkym trom prd platne. Dnes sa uz s nami prinajmensom jeden z nich nerozprava ..a mozno aj vie preco. C:\>OvocieZoStromuPoznaniaOdtrhnut,Zakusit,Ochutnat,Zozrat -asi nieco podobne stalo v prvom prikazovom riadku. A my sme im to zozrali, dnes uz iba vylizujeme z taniera, co zostal zadrbany od prveho intelektualneho ob

dead

dead

Vyučovanie angličtiny nielen pre deti

Vyučovanie angličtiny pre deti, študentov, dospelých aj seniorov. Pripravíme vás na rôzne typy skúšok ako je maturita, reparáty, certifikáty, monitor aj štátnice. Naučíme vás myslieť v anglickom jazyku, náš kurz je vhodný aj pre ľudí. ktorí potrebujú angličtinu vo svojej práci alebo pre tých čo chcú vycestovať za prácou do zahraničia. viac informácií nájdete na stránke http://www.filip-en.eu

fasada

fasada

Doučovanie slovenčiny a literatúry

Učíme a doučujeme žiakov a študentov základných a stredných škôl slovenčinu a literatúru. Na našich hodinách precvičujeme gramatiku, diktáty a pomáhame učiacim sa s domácimi úlohami. Pripravujeme vaše deti na maturitu, monitory aj reparáty. Viac o nás nájdete na stránke http://www.filip-en.eu

bufura

bufura

Flaming Cliffs 3 - Revanche 08 AAR

Revanche Kampan 08: Situacia CO 811th OShAP COMBAT ORDERS. 1600 07/26   1. Nase jednotky, utociace na Ochamchiru, zvadzaju tazke boje s braniacimi Gruzinskymi jednotkami. Prepoklada sa, ze nepriatel nasadi na obranu vrtulnikove letectvo.   2. Vojenske letectvo zautoci na polne vrtulnikove zakladne zapadne od Achigvara, aby sa zabranilo nasadeniu vrtulnikoveho letectva nepriatelom.   Brifing Letka Su-25, volaci znak 803.   Ved letku 2xSu-25 a medzi 1640-1710 zautoc na polne vrtulnikove zakla

Darkman

Darkman

 • Zápisy v blogoch

 • Komentáre k blogom

  • robopol
   No a terza co je zle a prečo: - predstava ze ide cas pomalsie v minulosti ako teraz môže byť správna, no nevysvetli tým efekt tmavej hmoty, ani nevysvetli efekt tmavej energie - pozorujeme gravitačné šošovkovanie a toto samotna predstava spomalenia casu v minulosti nedokaze vyriesit - ak čas v minulosti ide pomalšie principialne je opacne tvrdenie, obeh okolo centier galaxii by mal ist pomalsie, meriame opak - temnu energiu to nevysvetli uz vobec a nijak, pretože meriame, že vzdialene objekty ci
  • dokopy
   http://www.osel.cz/10130-na-pocatku-byl-velky-tresk-a-pak-inflace-ale-jak-to-overit.html?#tema_167272 Možno to bude niekoho zaujímať.
  • dokopy
   "Ale dobrá, dejme tomu že máme v Planckově éře problémy s plynutím času" "ne, opravdu ne, jedna sekunda na začátku Vesmíru byla přesně jedna sekunda, žádné nekonečno. čistě z definice :-) Zpomalení času (v relativitě obecně) je vždycky vůči nějakému nelokálnímu pozorovateli, lokální vlastní čas běží vždy stejně." To sú citácie reakcie na jeden môj príspevok kde som spochybňoval dĺžku existencie vesmíru a veľký tresk nelinearitou času. 
  • Vilma Flinstonova
   nechápem, prečo by tých odkundesov Európa mala živiť. keby nielen taliani, ale aj iní južní Európania a Španieli, poslali zopár člnov s nimi pekne krásne nazad, alebo hoci aj obetovali na to nejaké peniaze a lepšiu  lod ako tie člny by im zabezpečili a poslali ich pekne tam, odkiaľ prišli alebo kam do pekla, aj tí priekupníci a prevádzači by pochopilil že tento biznis sa skončil. keby všetky krajiny boli ochotné chrániť svojich ľudí pred inváziou tak ako to robí Salvini a Orbán, bola by Európa o
  • electric blue
   ja len k tomu "balonu". nas mozog ked premyslame o (velkom tresku) a o rozsirovani vesmiru , si takmer vzdy predstavi vesmir zvonku ako balon. fyzicke modely to takto ale neopisuju. ale nas mozog si instinktivne nevie predstavit maly zaciatok a potom expanziu. tak ako vela fyzickych laikov veri ze skutocnost ze nas vesmir (od big bangu) expanduje, ho prinuti mat hranicu -okraj. ale to je prave kvoli ich nespravnej interpretacii  myslienky o big bangu a expandacii vesmiru. v konteste fyziky neexi
  • electric blue
   no nie si, pretoze si dfc opisal model nasho univerza ak sa nemylim :)
  • game
   TOTO JE najnovší komplexný jednoduchý návod aj so screenmi, ako pridávať na Fórum obrázky:   https://forum.freespace.sk/tema/6019-ako-na-f%C3%B3rum-prid%C3%A1va%C5%A5-obr%C3%A1zky/
  • Tomáš
   To nieje šovinizmus ale pravda... 
  • game
   Tomáš ... Toto je jedna spomienka, ktorá má hriať a je dobre pri nej počuť peknú melódiu,  nie politická téma. Choď do kelu so šovinistickými žvástami.
  • Tomáš
   Maďarsko bolo vyspelejšie vždy od slovenska aj za komunistov aj teraz takže my maďari máme byť na čo hrdý. Slovensko v tomto nemá a ani nebude mať šancu na nás ;-)
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy