Jump to content

Iba katolícka cirkev je pravá


Sniper

Recommended Posts

...tému o mimozemskej civilizácie, aj keď pôvodná téma bola o náboženstvách. Keďže spoločné majú predsa niečo, tak by som to rád spomenul pre porozumenie a spoznanie odpovedí na naše otázky.

 

Spomínal si, že výroky sv.Tomáša Akvinského sú dávne a v súčasnosti sa vo Vatikáne vyjadrili v prospech existencie mimozemšťanov. Rozumiem ti, pretože aj ja som bol v takej situácii ako aj iní ale keďže som tým prešiel, dovoľ mi povedať svoju skúsenosť: Od detstva som nechcel veriť v učenie Cirkvi ako sú svätí Tomáš Akvinský a iní ..., kňazi...pápež a častro-krát aj významné osobnosti, bezohľadu na postavenie a dobu, v ktorej žili. Boli aj časy, keď som niekedy veril, ale keď prišla skúška (postaviť sa za ich názor a tak aj svoj), tak som ostal v pochybnosťiach.

tému mimozemských civilizácií spolu s Tomášom Akvinským si ako prvý spomenul ty, aj keď je to téma o tom, aké náboženstvá poznáme ...

na to prišla reakcia, lebo jednoducho musela prísť.

v tejto otázke je aj Vatikán oveľa ďalej, lebo musí byť. k mnohým veciam ešte nie je nútený, ale objavenie akéhokoľvek mimozemského života je možné kedykoľvek.

potom by bol Vatikán presne tam, kam ich umiestnil profesor Pucetti už pred polstoročím.

ani vo viere nemusí byť človek pápežskejší ako pápež. : )

 

už 2000 rokov pápeži učia neomylne stále tú istú vieru a morálku, len rôznym spôsobom. Všimnite si Anglikánsku cirkev. Dlhé roky učili ako je v Biblii, že homosexuáli nevojdu do Božieho Kráľovstva a teraz učia opak. Preto niektorí odchádzajú a prichádzajú späť do Cirkvi Kristovej. Z pravoslávnej cirkvi sa niektorí odpojili a pričlenili k Rímsko-katolíckej pod názvom Grécko-katolíci. A tak by sme mohli pokračovať, ale opäť by som chcel zopakovať, že pokiaľ Božie Slová (Bibliu), učenie svätých , anjelov a Panny Márie ako aj učenie pápežov nebudeme vnímať za neomylné, potom síce pochopíme tých, ktorí tak robia (ich zmýšľanie), ale musíme počítať s tým, že naša viera bude ako dom postavený na piesku.

dvetisíc rokov je dlhá doba.

ľudská povaha sa síce nemení, ale ani cirkev, keď odškrabneme pozlátko a povrch jej učenia, nebola neomylná a pápeži neučili stále tú istú vieru a morálku ...

a tak trochu sme v tom zozname, kto každý chyboval a kto každý sa vracia pod rímsko katolícku vieru, zabudli na tých, ktorí z nej odchádzajú ... : )

Link to comment
Share on other sites

už 2000 rokov pápeži učia neomylne stále tú istú vieru a morálku, len rôznym spôsobom. Všimnite si Anglikánsku cirkev. Dlhé roky učili ako je v Biblii, že homosexuáli nevojdu do Božieho Kráľovstva a teraz učia opak. Preto niektorí odchádzajú a prichádzajú späť do Cirkvi Kristovej.

Zem je stred vesmiru

Zem sa netoci

Zem je plocha

 

To su tie neomylne ucenia? A kto sa postavi proti dogme, toho zarazime, to je ta moralka?

Uz len pouzitie slova 'neomylne' v sebe skryva riadnu davku arogancie

Link to comment
Share on other sites

Až keď sa mi dal spoznať Boh osobne a keď som prišiel na Jeho zjavenia (ako aj jeho svätých) osobne, vtedy som si bol istý, že Tomu môžem veriť.

 

Myslím, že na zjavenia nikdy nemalo patent žiadne náboženstvo. Takže koľko je tých jediných pravdivých a prečo by sa malo za také považovať práve to tvoje?

 

Prečo to všetko spomínam a aký to má súvis ? Nezáleží až tak na tom, KEDY povedal sv.Tomáš Akvinský, že "neexistujú iné rozumové bytosti ako sú anjeli a ľudia", ale skôr na tom, ČO povedal ! Zhoduje sa jeho učenie s neomylným učením Božieho Slova (Biblia) s posolstvami Ježiša a Márie na pravých zjaveniach a s učením pápežov ? Lebo ak veríme v ich neomylnosť, potom nezáleží na tom, že to povedal v minulosti, ak sa doposial tak učí.

Tým chcem povedať, že pokiaľ to pápež neschváli, nemožno to považovať za pravdivé a neomylné, ak sa doposial hlása opak.

Takže pravda ostáva iba dovtedy pravdou, kým niektorý pápež nevyhlási, že išlo o omyl a naopak...?

Tomáš Akvinský bol zástancom geocentrizmu a jeho názory vyplývali do značnej miery práve z toho. Pokiaľ však všemohúci Boh skutočne vytvoril človeka na svoj obraz tu na Zemi, prečo by tak nemohol urobiť kdekoľvek vo vesmíre?

 

povedal sv.Tomáš Akvinský, že "neexistujú iné rozumové bytosti ako sú anjeli a ľudia",

Akými bytosťami sú teda "synovia Boží" (Gen 6: 1-4) a koľko bytostí bolo vlastne Božími synmi, keď podľa novšej časti toho istého zdroja bol jediným synom Božím Ježiš (Jn 3: 16)
Link to comment
Share on other sites

Drahí bratia a sestry v Božej Rodine. Pozdravujem "Game", "Darkman", "Cactales" a ďalších ... Pokoj nášho Stvoriteľa, nech je medzi nami ako aj porozumenie. Najskôr by som chcel osloviť "Game", pretože naozaj máš pravdu, že som prvý začal na túto tému.

 

Spomínal som to pri tvojom príspevku, nie pre kritiku, ale aby sa vedelo, že táto téma má niečo spoločné s náboženstvom. Takže, prejdem k tvojmu názoru (ako aj iných...), že pápeži neučili stále tú istú vieru a morálku. Predpokladám, že tým myslíš: pápeži si protirečili, keď napr : učili, že zem je stred vesmíru, zem sa netočí, zem je plochá,ako to spomenul "Darkman". Aj keď si to nespomenul ty, ale v podstate ti ide o podobné protirečivé učenia. Ak sa mýlim,tak prepáč a napíš,čo konkrétne pápeži učili zle.

 

Ako odpoveď na konkrétne protirečivé učenie "pápežov", ktoré spomenul "Darkman", musím povedať, to čom som už naznačil ako aj povedal, že neomylné učenie pápežov sa častokrát v histórii ľudstva odlišovalo od učenia jednotlivcov alebo skupín "klerikov" (biskupi,teológovia). Konkrétne: Keď teológovia tvrdili hore spomenuté spory, alebo aj iné... proti učeniu pápežov, tak mnohí ľudia až doteraz, považujú za rovnaké a isté učenie. Ináč povedané : teológovia učili tak, ale pápeži inak. Pritom si musíme položiť otázku : Kto vie, v akých vyhláseniach, alebo v akých dokumentoch sa pápež vyjadril v prospech hore spomenutých sporov ? Tvrdiť, že tak učili pápeži,keď nepoznáme o tom ich výroky, je akoby niekto tvrdil, že sme to my tvrdili, bez dôkazov. Zaiste uznáte, že by sa Vám to nepačilo. To, že tomu veríte, je pochopiteľné, keď to tvrdia média z roka na rok. Ako počas komunistov, tak aj v súčasnosti v slobodomurárskej spoločnosti. Rozumiem Vám,keď nemôžete spoznať skutočné dôkazy o pápežových vyjadreniach v tejto oblasti. Veď čo len vidieť ich je ťažko dostupné a nie to ešte pre laikov,ktorí nemajú prístup k takýmto dokumentoch. Ak budete poznať dokumenty alebo aspoň verejné vyhlásenia, kde sa hociktorý pápež vyjadril o plochej zeme atď... napíšte.Ale dovtedy je to len o názoroch, ktoré môžeme akceptovať, ale podľa toho, že by sme sa rozhodovali v konaní, nemôže byť pre úprimných ľudí smerodajné.

 

Ešte k tej neomylnosti: Aj ja som nechcel veriť v neomylnosť pápežov. Už len pohľad na nich, odporoval mojim predstavám,že by mohli byť neomylní, keď boli aj takí, ktorí páchali ťachšie hriechy ako niektorí ateisti. Tu podotýkam, že napr. skutky smilstva pápeža sa nevzťahuje na jeho neomylnosť. To znamená, že keď Ježiš hovorí cez pápeža o smilstve, že je ťažkým hriechom, tak to je neomylné, ale to neznamená, že pápež nikdy takýto hriech nevykoná. On síce hlása pravdu, ale nezaručuje mu to, že v tom nezhreší. Neomylnosť pápeža je prejavom Božej neomylnosti, ale skutky sú prejavom aj ľudskej stránky pápeža. Napr: pápež Peter I. Povedal o Ježišovi, že je Mesiaš a Ježiš mu povedal: "Nezjavilo ti to telo a krv (čiže neprišiel si na to sám), ale Otec, ktorý je na nebesiach." Tým chcel povedať, že neomylne hovorí, lebo to Boh hovorí cez neho. Ale na druhej strane, keď Peter chcel Ježiša odhovoriť od Ukrižovania, vtedy mu Ježiš povedal: "Odíď odo mňa satan,lebo nemáš zmysel pre Božie veci." Vidíte tú, ľudskú stránku? Ako v prejave o Mesiášovi sa nemýli, ale pri skutkoch odhovárania sa mýli. Slová viery a tajomstiev sú neomylné ale skutky sú mylné. A tak by sme mohli pokračovať v zapretí Ježiša, o nadržiavaniu žido-kresťanom pred pohano-kresťanom a ďalšie mylné skutky pápežov, ktorí aj keď verejne hlásali neomylne o viere a morálke Kristovej, tak ich skutky sa nezhodovali s ich hlásaním. Ako sa aj hovorí, že vodu kážu, ale víno pijú.

 

Koľko-krát sme aj my hlásali pravdu a kto nám veril, keď videli naše zlé skutky. Povedali si: Čo ten hovorí, veď minule urobil to, alebo ono zle a teraz nám ide kázať. Aj ja som v minulosti sa opíjal, fajčil, hrešil, .... a to znamená, že moje hlásanie bude falošné ? Že som sa nemohol zmeniť ? A keď znova sa vrátim do starých koľají, to znamená, že moje hlásanie bude falošné ? Vari podľa výzoru a skutkov sa rozhoduje či hovoríme pravdu ? Je to ako keby sme opovrhovali našim učiteľom, majstrom, rodičom, keď nás učia morálke a vede a pritom vidíme ich zlé skutky, trebars horšie ako tie naše. Vari chceme byť ako nespravodliví sudcovia? Určite nie. Verím, že vo Vás je niečo viac-túžba spoznať pravdu, ale to sa nedá len tým, že prevezmeme názory s médiach, alebo od rodičov, či kamarátov. Aj ja som neuveril v neomylnosť pápežov z ich učenia a zo dňa na deň. Až po stretnutí so živým Bohom, ktorý o tom hovorí. Opäť Vás pozývame na miesto zjavenia. Poďte a presvedčte sa aký dobrý je Pán (Medžugorie, Dechtice pri Trnave).

 

Drahí bratia a sestry, som hriešny možno viac alebo menej, na tom až tak nezáleží, na to aby ste mohli povedať, že sa mýlim v tejto oblasti. A mne málo, čo záleží na tom, či mi veríte, ale skôr na tom, či nájde Boh vašu vieru, keď príde. A On nebude meškať. Viem, že to nie je pre Vás ľahké. Roky ubehli, kým som sa rozhodol prijať pozvanie na stretnutie s Bohom. A až po stretnutí som mnoho veci pochopil. Niektoré veci a zvlášť tajomstvá nemožno pochopiť naraz a vlastným rozumom. Je potrebné sa s Bohom stretnúť a počúvať. Ako Mojžiš na hore Sinaj, Šavol na ceste do Damašku, ktorý prenasledoval kresťanov, ale keď sa stretol so zmrtvychvstalým Ježišom, spadol s koňa a až potom uveril. Nepotreboval nijaké ľudské náuky. Ježiš mu zjavil pravdu. Ale čo my ? Tiež musíme padnúť tak ako on ? Ja som 17 rokov šiel podobnou cestou a až keď som ochorel, keď som sa nemohol už viac spoľahnúť na svoje sily, vtedy som sa konečne rozhodol dôverovať Bohu. Ja viem, že ste silní, máte veľa poznatkov so školy ako aj zo zamestnania, ale čo osoží, aj keby ste poznali všetku vedu a lásky by ste nemali? Viera a poslušnosť v láske k Bohu a ľuďom nie je výsledkom poznania, ale rozhodnutia sa plniť Božiu vôľu.

 

milovaní bratia sestry v Kristovi Ježišovi, našom Stvoriteľovi. On Vás miluje, ja nie som hoden povedať, že mám väčšiu lásku ako vy a už vôbec nie ako Ježiš. On za nás všetkých, či uš sa nazývame veriaci, neveriaci, ateisti, gnostici...za všetkých sa nechal ukrižovať, aby otvoril nebeské Kráľovstvo pre nás. Pripravil nám miesto a teraz je rad na nás, aby sme Ho nasledovali. Kto uverí tomu, čo sme hlásali alebo vari ste nepočuli ? Samozrejme, že áno, ale to nestačí. Je potrebné vykročiť vpred. Zanechať staré zaužívané formy zákonov. Boh je živý a nie litera, či zákon. Zjavuje sa a prihovára. Boh nielen len zákon, o ktorom počujete v kostoloch a v Biblii, ale On sa zjavuje a čaká na nás, aby sme sa s Ním stretli a poznali jeho úžasný plán,ktorý má s nami .

 

Chceli ste vedieť ako môžem považovať svoje náboženstvo za pravé. Myslíte si, že som na to prišiel len so svätých kníh ? To by bolo málo a chabé ! Boh o tom hovorí, keď sa zjavuje. Ježiš o tom hovorí, keď sa zjavuje na miestach zjavení (Medžugorie...). Hovorí, že Katolícka Cirkev je jeho Cirkvou a že pápež je neomylný. Keby to nehovoril,moja náuka by bola márna. A ukázalo by sa, že som len luhár. Ale ja Vám zvestujem to, čo som počul od Otca i Syna a Ducha Svätého. Za čo ma chcú kameňovať alebo odsúdiť, za to že som zvestoval Božiu vôľu a posoltvo nádeje ? Ak sa pýtate:"Kto ma chce kameňovať?", ako Židia Ježiša, tak si spomeňte na Šavla ako spadol z koňa. Šavol prenasledoval kresťanov a Ježiš mu povedal: :Šavol,šavol, prečo ma prenasleduješ?" Kto nevidí vo svojom bratovi Ježiša, nevidí Ježiša v bratovi. A kto svojho blížneho ako svojho brata,potom nevidí ani v človeku Ježiša-živého Boha.

 

Sme naozaj synmi Božími ako sa píše v Biblii. (kde sa píše synovia s malým "s") Pretože ako Božie Deti sme synmi Najvyššieho Boha Otca a preto aj bratmi a sestrami, navzájom. Synom Božím (s veľkým "S") sa v Biblii vzťahuje len na Ježiša, pretože Syn Boží je len jeden-Boh v Osobe Syna. A nečítali ste, že všetci ste bohmi ? Ako to povedal Ježiš zákoníkom? Taktiež sa to píše v Biblii, ale s malým "b". Pretože v nás je Boh. Ale Boh s veľkým "B" sa vzťahuje jedine na jediného živého Boha, ktorý sa zjavuje a miluje nás ako Osoba a nie ako energia. Energia nemôže milovať. Pretože energia je stvorená Stvoriteľom a necíti. Ona sama je pohýňaná Bohom a až potom hýbe svetom, ale bez Boha by bola len prázdnou ničotou. Boh, ktorý je osobný - miluje, pretože dokáže sa radovať, plakať, cítiť, rozmýšľať, hovoriť, žiadať, prosiť, túžiť byť milovaný a milovať svoje stvorenie. Anjelov a ľudí, zvieratá a všetko živé i neživé.

 

Prečo potom nestvoril mimozemskú civilizáciu ?! Lebo podľa jeho Slov, ktoré zjavil prostredníctvom svojich svätých ako je aj Matka Ježiša Krista-Kráľovná vesmíru-,sr.Márie z Agredy... hovorí, že zemeguľa, na ktorej žijeme bude obnovená a na nej budú prebývať anjeli a ľudia. Čo to znamená ? Treba si uvedomiť, čo treba prijať s vierou, pretože tak Boh hovorí a nie ja: Peklo, kde prebývajú padlí anjeli a duše zatratených je v jadre našej zeme, aj keď ho viditeľne nevidíme. Je to pre časnosť nedostupné našim zrakom. Očistec je medzi peklom a nebom, čiže duše v očistci sú v duchovnom priestore medzi jadrom a povrchom zeme. A Nebo je v pozemskej atmosfére, kde prebývajú dobrí anjeli a svätí v Božej prítomnosti. Keďže toto všetko je neviditeľné pre náš zrak (aspoň väčšinou) neodporuje tomu, že by to tak mohlo byť a keďže to schvaľujú aj pápeži, je správne sa zamyslieť nad našou vierou v pápežovú a Ježišovú neomylnosť. Ale či už vy tomu uveríte, alebo nie, to nezáleží len od ľudí, ale aj od Vás. A prečo to všetko spomínam ?

 

Keď Boh toto všetko stvoril na jedinej zemegule a spasenie, čiže súboj o život v Božom kráľovstve medzi dobrými a zlými anjelmi sa odohráva na tejto zemi ako aj ľudské úsilie o večnosť, ako by mohli existovať mimozemské bytosti, keď nemáme na nich vplyv ? Veď aj ich spása (ako aj naša) by závisela od vzájomného vplyvu-dialógu a spoznávania Boha. Ale po ovocí spoznávame, že viera v ich existenciu prináša zlé ovocie. Pozrite sa na hlásanie, ktoré údajní mimozemšťania hlásajú. O Bohu ani zmienka, a ak nejaká, tak nie o živom Bohu Abraháma, Izáka - Ježiša Krista, jediného Spasiteľa sveta. Svojimi tvrdeniami odvádzajú ľudí od Božích plánoch, tak ako sekty, ktoré tvrdia,že existuje Boh, ale nič nežiada. Akoby sa na nás díval a čakal, že sami spoznáme, čo je láska ako ju praktizovať voči ľuďom, navzájom. Vari nepozorujete to falošné presadzovanie ich plánov ?

 

Ako ste si všimli necitujem a ani nepotvrdzujem tieto učenia číslami a názvami zdrojov,pretože to by bolo na veľa písania. Ale stačí,aby ste vedeli, že to čo píšem je učenie pápežov ako aj Ježiša a Márie. Nepíšem to preto, že im veríte, ale preto,že potrebujete poznať príčiny tohoto učenia. Ak som Vám nepriniesol nič nové, tak aspoň svedectvo, ktoré skôr,či neskôr prinesie ovocie. Tak ako ja som bol často-krát oboznámení a oponoval som, tak aj vy máte možnosť spoznať viac ako len slová médií. Prepáčte, ak to bolo vyčerpajúce a zdĺhavé. Verím, že aspoň niečo Vás zaujalo a povzbudilo k diskusii a to nie len s ľuďmi, ale aj so Stvoriteľom-Ježišom Kristom. v modlitbe brat Milan.

Link to comment
Share on other sites

Slová viery a tajomstiev sú neomylné ale skutky sú mylné.

Trochu alibistické, najmä ak ide o skutky v mene viery.

 

Sme naozaj synmi Božími ako sa píše v Biblii. (kde sa píše synovia s malým "s") Pretože ako Božie Deti sme synmi Najvyššieho Boha Otca a preto aj bratmi a sestrami, navzájom. Synom Božím (s veľkým "S") sa v Biblii vzťahuje len na Ježiša, pretože Syn Boží je len jeden-Boh v Osobe Syna.

Z textu na ktorý som odkázal vyplýva jasný rozdiel medzi tým, čo je ľudské a čo božie, "Boží synovia" a "ľudské dcéry". A práve tento rozdiel mal vplyv na to, že ich potomkami mali byť obri.

 

Prečo potom nestvoril mimozemskú civilizáciu ?! Lebo podľa jeho Slov, ktoré zjavil prostredníctvom svojich svätých ako je aj Matka Ježiša Krista-Kráľovná vesmíru-,sr.Márie z Agredy... hovorí, že zemeguľa, na ktorej žijeme bude obnovená a na nej budú prebývať anjeli a ľudia.

Tu by ma aj zaujímal zdroj a originálna formulácia

 

Keď Boh toto všetko stvoril na jedinej zemegule a spasenie, čiže súboj o život v Božom kráľovstve medzi dobrými a zlými anjelmi sa odohráva na tejto zemi ako aj ľudské úsilie o večnosť, ako by mohli existovať mimozemské bytosti, keď nemáme na nich vplyv ? Veď aj ich spása (ako aj naša) by závisela od vzájomného vplyvu-dialógu a spoznávania Boha.

Ako mohli ešte mnoho storočí rokov po Kristovi existovať civilizácie v Amerike, v Austrálii a tiež inde bez toho, aby na nich mal vplyv kresťanský svet, bez toho aby s nimi dovtedy viedol dialóg...? Nakoniec aj Vatikánska pápežská akadémia nemá s mimozemšťanmi problém:

 

"Vzhľadom na množstvo bytostí žijúcich na Zemi, určite môžu byť niekde inde aj iné stvorenia, rovnako inteligentné, ktoré stvoril Boh. To s našou vierou nekoliduje, pretože my nemôžeme vedieť, čo všetko Boh stvoril," povedal otec José Funes, jezuitský astronóm Vatikánskeho observatória, ktorý je zároveň aj vedeckým poradcom pápeža Benedikta XVI.

http://aktualne.centrum.sk/domov/kauzy/clanek.phtml?id=1195185

Pokiaľ by tieto tvrdenia pápežského astronóma boli v rozpore z pápežovým presvedčením, zrejme by to dal najavo.

 

Ako ste si všimli necitujem a ani nepotvrdzujem tieto učenia číslami a názvami zdrojov,pretože to by bolo na veľa písania. Ale stačí,aby ste vedeli, že to čo píšem je učenie pápežov ako aj Ježiša a Márie.

 

Tie zdroje "jedinej pravdy" by pôsobili možno presvedčivejšie. Ale možno ani nie.
Link to comment
Share on other sites

Drahé Božie Dieťa, drahý brat... pokoj s Tebou. Boh Ťa má rád a ďakujem za tvoj príspevok a zá úprimný záujem. Spomínal si "obrov". Predpokladám, že myslíš tým obrov z Biblie. Neviem, za koho pokladáš obrov ty (prosím ťa, napíš), ale sa prikláňam k vysvetleniu,ktoré podáva Panna Mária sr.Márie z Agredy: "

 

Vysvetľuje z Biblie kniha prísloví 8 kap.verš 25. / "Prv ako sa VRCHY vhrúžili, pred PAHORKAMI som sa zrodila,...", lebo Boh ešte neurčil stvorenie VYSOKÝCH HôR PATRIARCHOV, PROROKOV, APOŠTOLOV a MUČENÍKOV alebo iných SVäTCOV, vynikajúcich svätosťou, neprejavoval dosiaľ plnú ťarchu a silu mocným a ľúbezným spôsobom, ktorým Boh sprevádzal svoje rozhodnutia a veľké diela. A nielen pred horami - čo znamená veľkých svätcov - ale i pred pahorkami som sa zrodila, t.j.PRED RÁDMI SVäTÝCH ANJELOV. Prv, než boli títo,v božskej mysli UŽ BOLO POČATÉ NAJSVäTEJŠIE ČLOVEČENSTVO osobne spojené s božským Slovom a s Matkou, ktorá Ho nosila. SYN A MATKA BOLI POČATÍ SKôR,NEŽ RÁDY ZBOROV ANJELSKÝCH,...

 

Aj keď Panna Mária nevysvetľuje verš týkajúci sa konkrétneho verša, kde sa opisujú obri z pradávnych čias, predsa vysvetľuje inú časť Písma, kde sa používa pojem pahorky, hory atď... a pritom sa nemyslí len na prírodu stvorenia (ako sa zdá na prvý pohľad), ale tým myslí na veľkých patriarchov, prorokov atď. Veľkých v Božích očiach ako aj u ľudí, ktorí ich tak vnímali.

 

Podobne môžeme vnímať aj pojem "obri z dávnych čias". Na prvý dojem sa zdá, že ide o veľkých ľudí, ktorí boli výnimoční svojou silou a výškou. Dokonca by sa mohlo javiť, že nešlo o ľudí, ale o "mimozemšťanov" (ako si to niektorí aj domýšľajú). Ak je pre niekoho ťažko prijateľné, že išlo o výnimočných ľudí, potom je tu TEÓRIA, ktorá vyvracia teóriu o mimozemšťanoch : Podľa výskumov DNA zistili vedci, že skôr ako vznikol (bol stvorený prvý človek - Adam) človek dnešného typu, ešte pred ním sa vyvýjal druh zvieraťa, podobný človeku, ale s inou DNA. Človek dnešného typu (s našou DNA), bol "vsunutý" do doby vývoja týchto zvierat (podobným človeku) a tak žili popri sebe, až do tej doby, kým tento druh nevyhynul. Touto teóriu sa nie len že vyvracia téza o vývoji človeka zo zvieraťa (opice), ale sa potvrdzuje, že človek bol stvorený jedinečne (s vlastným DNA) a žil popri tohoto typu zvieraťa podobného človeku.

 

Ale aby sme prišli k obrom z dávnych čias, potom je potrebné spomenúť, že to mohli byť práve tí - PODOBNÍ ĽUĎOM. A tak tu máme viac vysvetlení. 1. Boli to ľudia výnimoční svätosťou, 2. Ľudia výnimoční silou a výškou, 3. zvieratá podobné ľuďom. V každom z týchto vysvetlení sa vylučuje mimozemská civilizácia, ktorá by mala rozum a slobodnú vôľu ako človek s našim DNA.

 

ZDROJ A ORIGINÁLNA FORMULÁCIA O OBNOVENÍ ZEMEGULE

 

Ako hovorí Božie Slovo / Biblia Zjavenie Jána: 21 kapitola / "Videl som NOVÉ NEBO A NOVÚ ZEM, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. ... Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi ! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu;ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. ...Hľa, všetko robím nové."

 

"Blízko je slávne Kráľovstvo Kristovo,ktoré sa medzi vami upevní druhým príchodom na svet. Je to jeho návrat v sláve. Je to jeho slávny návrat, aby medzi vami obnovil svoje kráľovstvo a znovu priviedol celé ľudstvo, vykúpené jeho drahocennou krvou,do stavu NOVÉHO POZEMSKÉHO RAJA. To, čo sa chystá, je veľká vec akej nebolo od stvorenia sveta...." (Matka Ježiša Krista - Don Stefano Gobbi / 13.10.1990)

 

Keď príde vo svojej sláve - ako zmŕtvychvstalý a oslávený so svojimi anjelmi a svätými - nastane spravodlivý Súd: pri ktorom tí, ktorí budú hodní Ježišovho Kráľovstva - budú žiť naďalej, ale už na OBNOVENEJ ZEME (ešte v krajšom raji, kde boli Adam a Eva). A to je tá nádej, po ktorej v srdci túžime a máme podľa toho žiť.

 

Spomínal si, že po Kristovi existovali civilizácie, na ktorých nemali vplyv kresťania. Pritom si dávaš otázku: ako mohli existovať ? A prečo by nemohli existovať ? Možno som zle pochopil tvoju otázku,ale ja v tom problém nevidím. Ľudia s našim DNA existovali od stvorenia Adama, : " NAJSVäTEJŚIA PANI DALA SVETU JEDNORODENÉHO SYNA, Otca večného a svojho, nášho Spasiteľa Ježiša, pravého Boha a človeka, v NEDEĽU O POLNOCI, v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený." (Panna Mária sr.Márie z Agredy / II.zv. /č.474 / schválené pápežom Innocent XI.).

 

Ak si myslel na to, že kresťania, alebo presnejšie povedané Evanjelium o spáse k nim nebolo ešte zvestované, ako potom mohli byť spasení ? Potom by sme sa mohli pýtať: "Čo ak môžu byť aj mimozemšťania spasení, bez zvestovania Evanjelia ohlasovaním ľudí ?! Potom by mohli byť aj na inej planéte, bez nášho vedomia a vplyvu na nich. A naozaj by tomu mohlo tak byť, ale pravda je taká, že Boh vo svojom Pláne určil, že spása môže prísť jedine cez Bohočloveka Ježiša Krista a tak aj rozumové bytosti môžu byť spasení jedine vplyvom Ježiša a ľudí.

 

Ak by spása závisela jedine na Bohu, potom by Boh-Ježiš nemusel prísť na zem ako človek a skrze človeka Máriu. Teraz nie je podstatné, prečo to tak chcel, ale že to tak chcel a ak by existovali mimozemšťania, tak by museli byť spasení prostredníctvom Ježiša a ľudí. Samozrejme, že Boh príjma (spasí) ľudí do Neba, ale Boh bude s ľuďmi súdiť anjelov ako aj všetky rozumové bytosti (porov. Biblia svPavol). Ak by existovali mimozemšťania (rozumové bytosti), potom by museli byť súdení Bohom a ľuďmi. A keď súdení aj ľuďmi, tak musia mať účasť na našom živote.

 

A v čom spočíva spása a účasť na živote ľudí ? SVIATOSTNÝ ŽIVOT !!! : Prvorade možnosť byť pokrstený - KRST, ktorý nemožno prijať len ochotou vôle, že si povedia: chcem byť spasení a tak aj budem. Boh určil ľudí (Hierarchiu), prostredníctvom ktorých sa pokrstia ľudia. Pokrstiť môže len človek, ktorý má moc od Boha Ježiša. Sú ľudia nepokrstení a predsa boli spasení, pretože nemali možnosť sa dať pokrstiť akosi spomínal civilizácie pred príchodom kresťanov. Ale akoby to bolo s mimozemšťanmi ? Ak vedia o spáse, o krste, a majú možnosť sa dať pokrstiť, prečo o to nežiadajú ? Pretože neexistujú ? Alebo sa natoľko boja ľudí, že ani jeden nemá odvahu prekročiť dimenziu, aby požiadal o krst ? Nemyslíš, že je to absurdné? Lenže potom je tu otázka: nakoľko veríš ty ako aj ostatní v nevyhnutnosť krstu a sviatostného života k spaseniu. Lebo ak v to neveria ľudia, potom je vedľajšie im hovoriť o spáse v súvislosti s mimozemšťanmi.

 

Vatikánska akadémia (presnejšie člen akadémie) pripúšťa existenciu, čo ešte nemusí znamenať neomylné učenie Cirkvi-pápeža a spol. Ako si povedal? "zrejme by to dal najavo (pápež)" Máš pravdu: "zrejme" . Reálna situácia v súčasnosti ako aj za iných čias je vo Vatikáne taká, že nemožno si naivne namýšľať o súlade všetkých veriacich klerikov zajedno s pápežom. To znamená, že nie všetci sa zhodujú s učením pápežov ako aj laici mimo Vatikánu a naopak. Ďalším dôležitým uvedomením si, je to že pápežové vyjadrenia nie len že sa nedostávajú na verejnosť všetky a za krátku dobu, ale že sú zámerne nevyhlásené. Nie že by sa nevyjadril, ale jeho výroky nie su odovzdané verejnosti, tak ako by sme si to želali. Zaiste to je pochopiteľné tak, ako keď sa snažíme zverejniť dôležité informácie a nedokážeme to zverejniť hneď a všetkým.

 

ZDROJE, ktoré by boli možno viac dôveryhodnejšie som niektoré zverejnil. V nich je nepriamo povedané proti existencii mimozemšťanov. O priamych výrokov proti existencii mimozemšťanov som nenapísal, ale pracujem na tom. Ďakujem, že si ... prijal pozvanie k plnšiemu poznaniu v tejto oblasti a za trpezlivosť pri čítaní. Nech Ťa žehná Pán a ochraňuje . Pozdravujem všetkým a prajem požehnané dni. s úctou a v modlitbe br.Milan.

Link to comment
Share on other sites

Drahé Božie Dieťa, drahý brat... pokoj s Tebou. Boh Ťa má rád a ďakujem za tvoj príspevok a zá úprimný záujem.

 

Neberiem ti tvoje presvečenie, nie sme tu však na kazateľnici, ale na všeobecnom diskusnom fóre, preto stačí keď tu budeš členov oslovovať ich nickom.

 

Spomínal si "obrov". Predpokladám, že myslíš tým obrov z Biblie. Neviem, za koho pokladáš obrov ty (prosím ťa, napíš), ale sa prikláňam k vysvetleniu,ktoré podáva Panna Mária sr.Márie z Agredy: "

Nadviazal som na svoj predošlý príspevok, z ktorého toto vyplýva:

 

Akými bytosťami sú teda "synovia Boží" (Gen 6: 1-4)

 

kde sa opisujú obri z pradávnych čias, predsa vysvetľuje inú časť Písma, kde sa používa pojem pahorky, hory atď... a pritom sa nemyslí len na prírodu stvorenia (ako sa zdá na prvý pohľad), ale tým myslí na veľkých patriarchov, prorokov atď. Veľkých v Božích očiach ako aj u ľudí, ktorí ich tak vnímali.

 

Obri boli údajne potomkovia Božích synov a ľudských dcér. A to práve bolo jedným z impulzov k Božiemu hnevu a následnej potope sveta. Bol by na to dôvod, pokiaľ by išlo o "veľkých patriarchov, prorokov atď. Veľkých v Božích očiach"?

 

Podľa výskumov DNA zistili vedci, že skôr ako vznikol (bol stvorený prvý človek - Adam) človek dnešného typu, ešte pred ním sa vyvýjal druh zvieraťa, podobný človeku, ale s inou DNA. Človek dnešného typu (s našou DNA), bol "vsunutý" do doby vývoja týchto zvierat (podobným človeku) a tak žili popri sebe, až do tej doby, kým tento druh nevyhynul. Touto teóriu sa nie len že vyvracia téza o vývoji človeka zo zvieraťa (opice), ale sa potvrdzuje, že človek bol stvorený jedinečne (s vlastným DNA) a žil popri tohoto typu zvieraťa podobného človeku.

Takže sa zhodneme aspoň v tom, že svet nebol stvorený za šesť dní, ako to tvrdí "Neomylné učenie Božieho slova"

 

Ako hovorí Božie Slovo / Biblia Zjavenie Jána: 21 kapitola / "Videl som NOVÉ NEBO A NOVÚ ZEM, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. ... Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi ! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh - ich Boh - bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu;ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo. ...Hľa, všetko robím nové."

V tomto prípade sa hovorí o Novej Zemi. Pod tým sa dá myslieť čokoľvek...

 

Spomínal si, že po Kristovi existovali civilizácie, na ktorých nemali vplyv kresťania. Pritom si dávaš otázku: ako mohli existovať ? A prečo by nemohli existovať ? Možno som zle pochopil tvoju otázku,ale ja v tom problém nevidím.

Nevidíš teda problém v tom, že tu, na Zemi mohli existovať civilizácie s ktorými kresťanstvo nemalo kontakt ešte 1500 rokov po svojom vzniku. Ale v prípade mimozemských civilizácií s týmto už problém máš.

 

Ak si myslel na to, že kresťania, alebo presnejšie povedané Evanjelium o spáse k nim nebolo ešte zvestované, ako potom mohli byť spasení ? Potom by sme sa mohli pýtať: "Čo ak môžu byť aj mimozemšťania spasení, bez zvestovania Evanjelia ohlasovaním ľudí ?! Potom by mohli byť aj na inej planéte, bez nášho vedomia a vplyvu na nich. A naozaj by tomu mohlo tak byť, ale pravda je taká, že Boh vo svojom Pláne určil, že spása môže prísť jedine cez Bohočloveka Ježiša Krista a tak aj rozumové bytosti môžu byť spasení jedine vplyvom Ježiša a ľudí.

Božie plány sú ti teda tiež podľa tohoto dôverne známe. Prečo by však mal byť pre všehomúceho Boha problém stvoriť bytosti na svoj obraz (ľudí) aj kdekoľvej inde vo vesmíre?

 

Ak by spása závisela jedine na Bohu, potom by Boh-Ježiš nemusel prísť na zem ako človek a skrze človeka Máriu.

A skutočne MUSEL?

 

A v čom spočíva spása a účasť na živote ľudí ? SVIATOSTNÝ ŽIVOT !!! : Prvorade možnosť byť pokrstený - KRST, ktorý nemožno prijať len ochotou vôle, že si povedia: chcem byť spasení a tak aj budem. Boh určil ľudí (Hierarchiu), prostredníctvom ktorých sa pokrstia ľudia. Pokrstiť môže len človek, ktorý má moc od Boha Ježiša.

Jedna otázka: tvrdil niekedy sám Ježiš, že je sám úplne totožný s Bohom? Prečo táto dogma bola prijatá až 300 rokov po jeho smrti a to na koncile, ktorému predsedal (vtedy ešte) nekresťan Konštantín I.?

 

Vatikánska akadémia (presnejšie člen akadémie) pripúšťa existenciu, čo ešte nemusí znamenať neomylné učenie Cirkvi-pápeža a spol.

Teda minimálne rovnako, to neznamená ani opak, že je to proti postojom pápeža.

 

Ešte k neomylnosti pápežov príklad, ako neomylný pápež ruší rozhodnutia svojho rovnako neomylného predchodcu aby neskôr jeden z jeho neomylných nástupcov zase zrušil tie jeho:

 

Pápež Teodor II., ktorý bol v úrade počas 20 dní v novembri 897 anuloval verdikt Synody s mŕtvolou. Formozovo telo vrátili do Baziliky svätého Petra, kde ho obliekli do pápežského rúcha a vrátili do krypty. Neskôr pápež Ján IX. (898–900) vyhlásil všetky posmrtné procesy za nezákonné.

 

Ďalší prívrženec Spoletovcov, pápež Sergius III. (904–911) zase zrušil rozhodnutia Teodora II. a Jána IX., potvrdil rozsudok nad Formozom a nechal na náhrobok Štefana VII. vytesať oslavný epitaf. Sergius bol skorumpovaný vrah (čo však môže byť napadnuté, keďže väčšina zachovaných informácií o ňom pochádza od jeho protivníkov), no jeho rozhodnutia nikdy neboli oficálne zrušené, namiesto toho sa jednoducho nerešpektujú.

 

http://sk.wikipedia....s_m%C5%95tvolou

Link to comment
Share on other sites

Máš pravdu: "zrejme" . Reálna situácia v súčasnosti ako aj za iných čias je vo Vatikáne taká, že nemožno si naivne namýšľať o súlade všetkých veriacich klerikov zajedno s pápežom. To znamená, že nie všetci sa zhodujú s učením pápežov ako aj laici mimo Vatikánu a naopak. Ďalším dôležitým uvedomením si, je to že pápežové vyjadrenia nie len že sa nedostávajú na verejnosť všetky a za krátku dobu, ale že sú zámerne nevyhlásené. Nie že by sa nevyjadril, ale jeho výroky nie su odovzdané verejnosti, tak ako by sme si to želali. Zaiste to je pochopiteľné tak, ako keď sa snažíme zverejniť dôležité informácie a nedokážeme to zverejniť hneď a všetkým.

Drahy syn moj v Kristu,

 

to co si tu napisal naznacuje, ze cirkevna hierarchia kona proti snaham papeza, dokonca sa da z toho vycitat, ze ich aj sabotuje.

Je mi luto, ale to smrdi konspiracnou teoriou, alebo papez nie je v reale hlavou cirkvi, hlavou ktorej je.

Link to comment
Share on other sites

Drahý braček "Elfant" a spol. Konšpiračná Teória nie je len možnou teóriou, ale skutočnosťou, ktorá nemá v nás vyvolávať strach, ale túžbu zmeniť svoj život ako aj iných. V láske niet strachu, ale odvahy povedať pravdu. Naozaj, nie si ďaleko od Božieho kráľovstva ako aj všetci, ktorí majú uši na počúvanie a otvorené oči i srdce pre Ducha Svätého. Nech ostáva vo vás Jeho láska. br.Milan

Link to comment
Share on other sites

Dieťa moje,

 

neviem preco by som mal menit svoj zivot, len preto, ze papez nevyhlasuje dogmy, tak ako by mal, alebo chcel ?

Ozaj, patris k duchovenstvu, alebo si laik ?

Link to comment
Share on other sites

Bol by na to dôvod, pokiaľ by išlo o "veľkých patriarchov, prorokov atď. Veľkých v Božích očiach"?

 

Odpovedám: ÁNO, pretože Slová Panny Márie prostredníctvom sr.Márie z Agredy sa zhodujú aj s vysvetlivkami, ktoré sú v Katolíckej Biblii – pod textom: “Príčinou,prečo Boh tresce ľudstvo potopou,je ľudská zloba,najmä skaza mravov. ... Boží synovia pravdepodobne Seiti,medzi ktorými sa zbožnosť udržala za dlhší čas akou iných potomkov Adamových. Ľudské dcéry zasa Kainovo potomstvo.” Z toho vyplýva, že Boží synovia a ľudské dcéry sú ľudia pochadzajúci z Adama, pričom Boží synovia sú z rodu Seta, kdežto ľudské dcéry z rodu Kaina. Ako vieme Kainovo potomstvo sa uberalo viac ľudskou cestou ako Božou a preto sa právom nazývajú v Biblickom slovníku ako ľudské dcéry. Na druhej strane Setovo potomstvo išlo cestou Božou a preto pávom sa nazývali Božími synmi. Neskôr Setovo potomstvo porušilo Božiu zmluvu - začali súložiť s Kainovým potomstvom – čo bolo zakázané, a tak prišiel trest.

 

Toto je vysvetlenie z Katolickej Biblii, s čím sa ztotožňujem, ale keďže nie sú dôveryhodné pre všetkých ľudí na konci príspevku ešte spomeniem viac ...

 

Stvorenie za 6 dní ? V Biblii sa píše, že Boh stvoril za 6 dní vesmír aj s našou zemou, anjelov a ľudí atď..., ale tiež sa píše na inom mieste, že pre Boha je 1 deň ako 1000 dní. Ak ľudia neveria, že Boh mohol alebo skutočne stvoril svet za 6 ľudských dní, potom by pre nich mohlo byť viac prijateľné, že to bolo za 6000 ľudských dní, ale či tomu tak naozaj bolo, tak momentálne neviem odpovedať na istotu. (aspoň nie teraz).

 

Spomínal si “Novú zem” zo Zjavenia Jána, že tým sa mohlo myslieť čokoľvek.Máš pravdu, že ak čítame Bibliu bez porovnania z inými pravdivými knihami, potom človek naozaj si pod týmto pojmom môže myslieť čokoľvek. V predošlom príspevku som spomenul konkrétne vysvetlenie, kde Panna Mária hovorí, že to bude skutočne obnovená zem (zemeguľa). Aj v Katechizme Katol.Cirkvi sa jasne píše, že tomu tak bude. (Ak to nájdem, napíšem citáciu.)

 

Tvoje slová: “Nevidíš teda problém v tom, že tu, na Zemi mohli existovať civilizácie s ktorými kresťanstvo nemalo kontakt ešte 1500 rokov po svojom vzniku. Ale v prípade mimozemských civilizácií s týmto už problém máš.” Ďakujem za to... chcel som to vysvetliť lepšie a tak dúfam, že to pochopíš viac:

 

Verím,že Boh stvoril nesmrteľné duše anjelov (ktorý sú v nebi) a duše ľudí (ktorí sú na zemi) ako rozumové bytosti (ktorí majú rozum a slobodnú vôľu), ktorí majú byť spasení, čiže oslobodení od hriechov a tak prebývať vo večnosti so svojim Stvoriteľom (Boh Otec, Syn,Duch Svätý). Na zemi boli stvorení prví ľudia Adam a Eva. Potom nasledovali ich deti a ďalšie pokolenia (ako vetvy konárov z jedného kmeňa), ktorí sa dostali do celého sveta a až do dnes sú všetci ľudia z Adama a Evy. Aby ľudia mohli žiť s Bohom na zemi i v Nebi zmierení a v láske nariadil im prinášať Bohu milú obetu. Takáto obeta mala zabezpečiť láskyplný život na zemi a potom v Nebi. Všetci boli pozvaní prinášať obety (obetné dary), ale len kňazi ich obetovali na oltári- obetné dary. Boh si vyvolil jeden národ Izraelitov, kde bol prítomný mimoriadnym spôsobom (v arche zmluvy) a zriadil hrierarchiu kňazov, ktorí prinášali obety. Kto sa pridŕžal tohto národa a bohoslužieb - Božích zákonov s láskou (čiže zomrel bez ťažkých hriechov) zomrel v istote, že bude spasení (príde do Božieho Kráľovstva).

 

Bohom - určenom čase prišiel na zem samotný Stvoriteľ v Osobe Ježiša Krista a doplnil to, čo bolo potrebné, čiže z vyvoleného národa sa stala Cirkev, kde kňazi naďalej prinášali obetu, ale nie krvavú zvierat, ale Syna Božieho v premenenom chlebe a víne, ktoré sa dodnes obetuje v každej cirkvi, ktorá má pravoplatné kňazstvo(zvlášť Katolícka). Tak ako pred príchodom Ježiša museli všetci ľudia vstúpiť do Izraelského národa , (aby mohli prinášať obety a tak byť spasení), tak aj po príchode Ježiša Krista, aby všetci ľudia mohli mať účasť na Kristovej obete (svätá omša) museli byť pokrstení. Ľudia, ktorí nemali možnosť byť pokrstení kńazmi (pre neprítomnosť kňazov),ale pritom úprimne túžili po spáse (po Božom kráľovstve) po smrti išli do Neba. (To sa nazýva krst túžby). Tí, ktorí netúžili,pochopiteľne nevošli do nebeského kráľovstva.

 

Keď to všetko zhrnieme: Boh stvoril na zemi len ľudské bytosti (ktoré majú prebývať v Božom kráľovstve), a ktoré majú žiť tak, aby po živote prišli do Neba. To sa dá len ak prinášajú Bohu milú obetu alebo ak nemajú možnosť, tak úprimnou túžbou sa tam dostanú. Bohu milá obeta je vtedy, keď človek v milosti posväcujúcej je účastný na svätej omši a sv.prijímaní (v prikázané sviatky).

 

Boh-Stvoriteľ určil na zemi svojho zástupcu, prostredníctvom ktorého vysväcoval kňazov a tí dodnes prinášajú obety,ktoré nám ľuďom zaručujú spásu. Tak ako bol pred príchodom Ježiša v Izraelskom národe Veľkňaz (zástupcom), tak po príchode Ježiša sa stal zástupcom pápež. Dodnes je pápež Božím zástupcom a jeho kňazi prinášajú obetu vo svätých omšiach na zemi. Nikde vo vesmíru nie sú zaznamenané civilizácie, kde by im prinášali kňazi svätú obetu a tak spása pre nesmrteľné duše ostáva na zemi, ktorá bude nakoniec obnovená.

 

A aký problém vidím medzi ľuďmi (ktorí nemali možnosť prinášať obety-prichádzať na svätú omšu) a mimozemšťanmi ?

 

Problém medzi ľuďmi (bez kňaza) a mimozemšťanmi je v tom, že ľudia či už sú dobrí alebo zlí, všetci majú smrteľné telo a podobajú sa na Ježiša Krista , výzorom. Sú stvorení na jeho obraz. Aj keď rôzne črty tváre a rasy, ale nie sú takí, ako predstavujú mimozemšťanov.

 

Aj mimozemšťania, ak by existovali ako ľudia (ale na inej planéte), Boh by ich viedol prostredníctvom svojho zástupcu (pápeža) a dal im účasť na svätej omši. Ale keďže sa o nich nezmieňuje ako o ľudí žijúcich na inej planéte, nemožno ich porovnávať k hore spomenutým ľuďom,ktorí neboli v prítomnosti kňazov.

 

Ak by sme mali pripustiť možnosť existencie mimozemšťanov, tak jedine v existenciu niečoho, čo nemá nesmrteľnú dušu,ľudský rozum a slobodnú vôľu. Potom nemôžme hovoriť o inteligentných bytostí,pretože Boh stvoril inteligentné bytosti jedine anjelov a ľudí, ktorí majú telo, dušu a ducha,na obraz Boží.

 

Nakoniec sa opäť dostávame k Svätému Písmu- neomylnému Božiemu Slovu, že Boh stvoril Nebo, zem, očistec a peklo. Peklo v jadre zeme. Očistec medzi jadrom a povrchom zeme a nebo nad povrchom zeme. Nesmrteľný padlí anjeli a nesmrteľné zavrhnuté ľudské duše sú v pekle, nesmrteľné ľudské duše, ktoré ešte sa očisťujú po smrti na ceste doNeba, sú v Očistci; žijúci ľudia na zemi a nesmrteľní dobrí anjeli ako aj sväté ľudské duše s Bohom Stvoriteľom sú v Nebi.

 

BOH – JEŽIŠ MUSEL PRÍSŤ NA ZEM AKO ČLOVEK A CEZ ĽOVEKA aj preto, aby dal príklad ako majú žiť muži a na Márii ukázal ako majú žiť ženy. Preto prišiel ako muž, ale cez ženu. Vieme, aké je slabé niečo žiadať a pritom nedať dobrý príklad a preto bol Ježiš dokonalou ukážkou.

 

 

TOTOŽNOSŤ JEŽIŠA S BOHOM: “Ja a Otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí Otca. Prečo potom hovoríš, ukáž nám Otca?”(Evanjelium Ježiša krista)Otom, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek, nezjavuje len v učení Katolíckej Cirkvi-pápežmi, ale aj na zjaveniach v Medžugorí, Dechticiach a inde...

 

Dogmy sú zavŕšním toho, čomu sa už verilo a nie toho, čomu sa bude veriť. Aj keď po vyhlásení dogmy samá tomu veriť,predsa je pochopiteľné, že dogmy sú ako zákony gravitácie. Už dávno sa o gravitácie vedelo, ale uzákonilo sa to neskôr. Dogmy sú na to, aby sa nespochybňovalo niečo, čo je pravdivé a skutočné. Bez dogiem by sme boli ako domy postavené na piesku,ktoré pri výchrici sa rozpadnú.

 

NEOMYLNOSŤ PÁPEŹOV: to, že pápeži odstupom času menili nariadenia, môžeme pochopiť v súvislosti s výchovou detí a my sme Deti. Aj keď vekom dospelí,predsa sa učíme celý život ako deti v škole a nie hociakými ľuďmi, ale zástupcom Najlepšieho Učiteľa a Majstra-Ježiša. Keď sa dieťa narodí, kojíme ho mliekom. Nemôžeme mu dať vodu alebo víno. Keď vyrastie už môže vodu, dokonca musí, aby jeho organizmus silnel. Podobne aj zo stravou. Čo nemohol ako novorodenec, teraz už musí. V dospievaní sa naopak musí zriekať jedál – postiť, akoby sa vracial späť, ale pritom sa zdokonaľuje. Vidíš tú akoby rozpoltenosť myslenia? Zákony sa menia ! A pritom je to skutočnosť a správne. Pápeži takisto menili zákony,ktoré je potrebné meniť. Ale preporozumenie: to nie je tak ako s vieroučnými a mariánskymi dogmami. Napr: vieroučné dogmy o Božstve Ježiša sa nikdy nezmenili. Mariánske dogmy sa takisto nezmenili. Tieto dogmy sú nezmeniteľné . Podobne aj Boh,keď sa zjavuje a hovorí o presných dátumoch, že sa vtedy niečo stane, tak je to nezmeniteľné. Ale napríklad, keď hovorí o trestoch, tak tie sú premenlivé. Závisia aj od nás-našom správaní. Môžu sa oddialiť, odstrániť alebo aj uskutočniť, ak s tým nič nerobíme. Ako to bolo z 2.svet.vojnou.

 

Boh Ťa miluje a más Tebou úžasný Plán. v modlitbe br.Milan

Link to comment
Share on other sites

Zaujímavý postreh a tak by ma zaujímalo, na čom ty, "dead", zakladáš svoju vieru alebo samotný život ? (na skale alebo na piesku?)

 

To je dost tazka otazka na to, aby si na nu dostal odpoved v tejto teme :)Clovek limitovany svojim rozumom nedokaze obsiahnut vsetky nalezitosti potrebne k tomu, aby mohol povedat "takto to je" Je preto prirodzene, ze ak ma dojst ku konecnemu zaveru, nejaky "dokazovy material" musi prijat zvonku. Existuju lahka cesta (uverit)a existuje tazka cesta, plna neistoty a mozno bez ciela a na tu cestu chapania ontologie som sa vydal ja :lol: Nemozem uverit Pismu, lebo je to tak velka mnozina (vela krat protireciacich si, vytrhnutych z kontextu a viackrat ucelovo pozmenenych) informacii, ze je to az k neuvereniu. Ja sam to zhodnotit pausalne nedokazem (a nepredpokladam, ze sa najde niekto, kto dokaze uprimne povedat "nasiel som tam podstatu") a ani sa o to nesnazim. Nemam nic proti odvahe a tiez namyslenosti a kolektivnemu egoizmu tych s definitivnym zaverom, len som v tomto skepticky, napriek tomu, ze sa stale snazim.

Link to comment
Share on other sites

Mno - ani "uveriť" nie je ľahká cesta Dead, ono to chce slušnú dávku pokory...V Jeruzaleme je bazilika Narodenia Pána a hlavný vchod je výškovo dosť limitovaný...je to taká asociácia, že kto chce nájsť Boha, musí sa skloniť...a nielen fyzicky.

:lol:

Link to comment
Share on other sites

sú to podľa tradície dvere Pokory, nielen pre kresťanov, ale aby ctili sväté miesto kresťanov aj tí, ktorí vracali kresťanom ich voľakedajšiu pokoru pred náboženstvom tých druhých :lol:

veci sú zvyčajne jednoduchšie a zároveň zvyčajne zložitejšie, než sa zdajú ...

Vchod do baziliky je veľmi nízky, asi 130 cm. Sú to dvere Pokory. Každý, kto do baziliky vstupuje, musí sa skloniť. Dvere boli pôvodne oveľa väčšie, ale v 17. storočí boli zmenšené, lebo do kostola vchádzali moslimovia na koňoch i ťavách.

jeden z mnohých zdrojov

Obrázok

vysoký zastavaný lomený oblúk je viditeľný zvonka

:)

Link to comment
Share on other sites

Slová Panny Márie prostredníctvom sr.Márie z Agredy sa zhodujú aj s vysvetlivkami, ktoré sú v Katolíckej Biblii – pod textom:

Dodatočné vysvetlivky bývajú subjektívnym pohľadom ich autora a je možné ich vždy prispôsobiť situácii. Čo sa týka zjavení, ich relevantnosť tiež nie je omnoho väčšia. Často je to iba chcenie, ktoré sa stáva tvorcom, formovačom "pravdy".

 

Boží synovia a ľudské dcéry sú ľudia pochadzajúci z Adama, pričom Boží synovia sú z rodu Seta, kdežto ľudské dcéry z rodu Kaina..

Boží synovia sa v Starom zákone vyskytujú aj neskôr a zjavne sa tým nemyslí Kainove potomstvo: Job1: 6; Job2: 1

 

Neskôr Setovo potomstvo porušilo Božiu zmluvu - začali súložiť s Kainovým potomstvom – čo bolo zakázané, a tak prišiel trest.

Kde je vlastne zmienka o takomto zákaze?

 

Stvorenie za 6 dní ? V Biblii sa píše, že Boh stvoril za 6 dní vesmír aj s našou zemou, anjelov a ľudí atď..., ale tiež sa píše na inom mieste, že pre Boha je 1 deň ako 1000 dní.

Takže za necelého 16 a pol roka? Alebo bude tých núl ešte trochu viac? A aplikuje sa tento systém počítania času aj na údaj, ktorý si uviedol v jednom z predchádzajúcich príspevkov:

 

"v ROKU od STVORENIA SVETA 5199, ktorého dátum je udaný v RÍMSKEJ CIRKVI a ktorý mi bol zjavený ako pravý a zaručený" ?

 

Na zemi boli stvorení prví ľudia Adam a Eva. Potom nasledovali ich deti a ďalšie pokolenia (ako vetvy konárov z jedného kmeňa), ktorí sa dostali do celého sveta a až do dnes sú všetci ľudia z Adama a Evy.

Skutočne všetci ľudia pochádzajú a aj vždy pochádzali iba z Adama a Evy? Teda aj ženy ich synov Kaina a Seta?

 

Aby ľudia mohli žiť s Bohom na zemi i v Nebi zmierení a v láske nariadil im prinášať Bohu milú obetu. Takáto obeta mala zabezpečiť láskyplný život na zemi a potom v Nebi.

Prečo sa vlastne Boh potreboval zmieriť s ľuďmi ktorých sám stvoril? A nakoniec prečo na to potreboval obetovať svojho jediného syna?

 

Boh-Stvoriteľ určil na zemi svojho zástupcu, prostredníctvom ktorého vysväcoval kňazov a tí dodnes prinášajú obety,ktoré nám ľuďom zaručujú spásu. Tak ako bol pred príchodom Ježiša v Izraelskom národe Veľkňaz (zástupcom), tak po príchode Ježiša sa stal zástupcom pápež.

Ježiš (údajne) prehlásil iba to, že na Petrovi postaví, vytvorí svoju cirkev. O nejakom nástupníctve na poste pápeža sa už nezmienil.

 

Problém medzi ľuďmi (bez kňaza) a mimozemšťanmi je v tom, že ľudia či už sú dobrí alebo zlí, všetci majú smrteľné telo a podobajú sa na Ježiša Krista , výzorom. Sú stvorení na jeho obraz. Aj keď rôzne črty tváre a rasy, ale nie sú takí, ako predstavujú mimozemšťanov.

Diabla často predstavujú ako postavu s rohami a chvostom... Okrem toho, "stvorenie na Boží obraz" by bolo tiež možné vnímať nie iba vo fyzickej podobnosti.

 

Aj mimozemšťania, ak by existovali ako ľudia (ale na inej planéte), Boh by ich viedol prostredníctvom svojho zástupcu (pápeža)

A možno ešte tiež iba čakajú na svojich misionárov zo Zeme :lol:

 

Nakoniec sa opäť dostávame k Svätému Písmu- neomylnému Božiemu Slovu,

Skutočne k neomylnému? Boh predsa sám v Starom zákone ľutuje, teda pripúšťa omyl (alebo neúspešný experiment), aj u seba a jeho následky rieši niekedy aj dosť radikálne (Gn6: 6; 1Sam15: 34). Ale Sväté písmo je teda neomylné...

 

že Boh stvoril Nebo, zem, očistec a peklo. Peklo v jadre zeme. Očistec medzi jadrom a povrchom zeme a nebo nad povrchom zeme.

Nie je toto už trochu prekonaná predstava aj v katolíckej cirkvi...?

 

TOTOŽNOSŤ JEŽIŠA S BOHOM: “Ja a Otec sme jedno. Kto vidí mňa, vidí Otca. Prečo potom hovoríš, ukáž nám Otca?”(Evanjelium Ježiša krista)

O Otcovi však stále hovorí v tretej osobe. Ježiš sa tým mohol považovať za vykonávateľa Božej vôle nie na jej iniciátora. Nakoniec stotožnenie fakticky sám aj poprel slovami:

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mt27: 46; Mk15: 34)

 

 

Dogmy sú zavŕšním toho, čomu sa už verilo a nie toho, čomu sa bude veriť. Aj keď po vyhlásení dogmy samá tomu veriť,predsa je pochopiteľné, že dogmy sú ako zákony gravitácie. Už dávno sa o gravitácie vedelo, ale uzákonilo sa to neskôr. Dogmy sú na to, aby sa nespochybňovalo niečo, čo je pravdivé a skutočné.

Takže dogma má dať dodatočne pečať pravdivosti tomu, čomu sa dovtedy verilo? Viera teda vytvára pravdu?

 

NEOMYLNOSŤ PÁPEŹOV: to, že pápeži odstupom času menili nariadenia, môžeme pochopiť v súvislosti s výchovou detí a my sme Deti. Aj keď vekom dospelí,predsa sa učíme celý život ako deti v škole a nie hociakými ľuďmi, ale zástupcom Najlepšieho Učiteľa a Majstra-Ježiša.

 

Tiež trochu alibistické. Uviedol som však príklad, ktorý sa vlastne týkal iba pápežov, nie radových veriacich. A pripomínam, že z rozhodnutia pápeža Sergiusa III. sú závery Synody s mŕtvolou platné aj dnes, neboli právoplatne zrušené, sú iba ignorované. Ak by sa tento princíp rešpektoval žiadny biskup stojaci už na čele diecézy by sa nemohol stať pápežom.

 

Vidíš tú akoby rozpoltenosť myslenia? Zákony sa menia ! A pritom je to skutočnosť a správne. Pápeži takisto menili zákony,ktoré je potrebné meniť.

 

Teda aj cirkevné zákony a predstavy o svete podliehajú aktuálnym vetrom doby. Kým však ku zmene došlo, museli často najskôr poprieť alebo aj umlčať to, čo im odporovalo. Aby po niekoľkých storočiach uznali, že išlo o omyl. Ale stále dokážu presvedčivo hlásať nespochybniteľnú pravdu.
Link to comment
Share on other sites

Asi si prehliadol otazku, ktoru som ti polozil, co je dost divne, ked prehlasujes ze sa zaujimas sam o druhych

 

http://forums.freesp...post__p__117822

 

 

DrahéBožie Dieťa... Boží Pokoj nech je medzinami.

 

Ďakujem za záujem. Som obyčajný, jednoduchý LAIK. Dúfam, že ma to nehodí do jedného vreca, ale skôr odľahčí srdce mnohých čitateľov. Niekedy majú ľudia problém sa úprimne vyjadriť, práve zo strachu ...

 

Boh Ťa miluje, v modlitbe br.Milan

Link to comment
Share on other sites

Dúfam, že ma to nehodí do jedného vreca, ale skôr odľahčí srdce mnohých čitateľov. Niekedy majú ľudia problém sa úprimne vyjadriť, práve zo strachu ...

Strach z coho ? Tvoja viera je pevna a mas istotu ze je ta prava, tak potom preco strach ?
Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Ja si nemôžem pomôcť, pre mňa je toto len ďalším dôvodom toho, prečo si čoraz silnejšie uvedomujem, že ku svojej viere v Boha žiadnu rímskokatolícku cirkev nepotrebujem. Napokon Boh je len jeden, uznávajú ho aj ďalšie odnože, aj protestanti, aj evanjelici. Nie je to najdôležitejšie? Že veríme v Boha, že sa snažíme žiť svoj život dobre a neupierať sa iba na pozemské statky? Príde mi to veľmi smutné, keď sa ktorákoľvek cirkev berie ako klub vyvolených. Hlavne moderná cirkev by sa mala snažiť ľudí k sebe lákať a nie ich takýmito vyhláseniami ešte viac odstrkovať a vyháňať.

 

elfant:

tvoja analógia so zdravotnou poisťovňou je niečo, čo ja nazývam mobilný operátor. Proste je to niekto, kto ti spojenie sprostredkuje. A môžeš si ho vybrať a môžeš si ho zmeniť. Ak vezmeme tvrdenie, že boh je jeden a je to dokonalá entita ktorá stvorila tento svet, je to pán ktorý je nad dianím aj nad plynutím času, ktorý je neobsiahnuteľný ľudskými zmyslami, tak je jedno ktorý mobilný operátor ti to spojenie sprostredkuje - vyberieš si toho, koho program ti je najsymnpatickejší a s ktorým najviac súhlasíš... Ale každý boh monoteistického náboženstva je podľa mňa jeden a ten istý, jedna a tá istá entita, teda ak pripustíme, že boh existuje, a potom je to už len o spôsobe ako ho ktorá cirkev uctieva.

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

až na to, že jeden nerád bravčové, druhý hovädzie, tretí v nedelu odpočíva.....

Ak by sme spísali všetky veci, ktoré od všetkých veriacich požaduje (ak je to len jeden, a ten istý Boh), bol by s toho dobrý guláš....a určite by sme našli mnoho protirečení.

Link to comment
Share on other sites

elfant:

tvoja analógia so zdravotnou poisťovňou je niečo, čo ja nazývam mobilný operátor. Proste je to niekto, kto ti spojenie sprostredkuje. A môžeš si ho vybrať a môžeš si ho zmeniť. Ak vezmeme tvrdenie, že boh je jeden a je to dokonalá entita ktorá stvorila tento svet, je to pán ktorý je nad dianím aj nad plynutím času, ktorý je neobsiahnuteľný ľudskými zmyslami, tak je jedno ktorý mobilný operátor ti to spojenie sprostredkuje - vyberieš si toho, koho program ti je najsymnpatickejší a s ktorým najviac súhlasíš... Ale každý boh monoteistického náboženstva je podľa mňa jeden a ten istý, jedna a tá istá entita, teda ak pripustíme, že boh existuje, a potom je to už len o spôsobe ako ho ktorá cirkev uctieva.

Prazenicu pozna asi kazda kultura, pritom sa pripravuje na milion moznych sposobov. Rovnako mozu existovat sposoby pripravy, ktore su pre inu kulturu nepripustne z akychkolvek dovodov. Stale to bude ale prazenica.

 

Ten sposob, clovek ako taky hlada vzdy lepsiu, spravnejsiu cestu, alebo len inu. Aj sposoby uctievania mozu byt rozne, pokial je rovnaky zaklad a jeho principy. Problemom zacne byt, ked jedna cesta tvrdi, ze ona je spravnejsia, ako tie druhe. Ale to je uz ludske spravanie a B/bohom to ma pramalo zpolocne.

Vrazdit sa da aj v mene tej jedinej spravnej pripravy prazenice.

Link to comment
Share on other sites

2 aprila 2011r = 6-te výročie úmrtia pápeža Jana Pavla II

Katolíci nastaviať zapálené sviečky v okne o hod. 21.37

Link to comment
Share on other sites

"Iba katolícka cirkev, je tá pravá.."

 

tak tento výrok, ma necháva totálne chladným, nevzrušuje ma, ani nepohoršuje

veď každé náboženstvo, cirkev alebo "sekta" o sebe tvrdí - ja som to "pravé orechové"

takže tento výrok z Vatikánu, zapadá do "bežnej schémy"

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy