Jump to content

Sniper
 Share

Recommended Posts

V roku 1054 došlo v kresťanstve k tzv. Veľkej (resp. Východnej) schizme, keď sa západní a východní kresťania (všeobecne sa delili podľa bývalých polovíc Rímskej ríše, keď sa obyvatelia navzájom odcudzili a východní Rimania sa dostávali pod vplyv orientálnych kultúr) navzájom exkomunikovali, čím sa kresťanstvo rozdelilo na dva hlavné prúdy:

 

 • katolicizmus, pod vedením pápeža so sídlom v Ríme
 • pravoslávie, pod vedením patriarchu so sídlom v Konštantínopole

Hoci medzi oboma cirkvami občas dochádzalo k spolupráci (snaha o oslobodenie Svätej zeme spod moslimskej nadvlády), bolo medzi nimi viac rozkolov, ktoré významne ovplyvnilo vzájomné vzťahy (napr. ako dobytie Konštantínopola križiakmi v r. 1204 a následné rozdelenie Byzantskej ríše) a nenávisť a nedôvera sa "udržali" až do 20. storočia, keď sa vzťahy začali výrazne zlepšovať (zrušenie exkomunikácie a pod.). Hoci už v minulosti bolo viac snáh o znovuzjednotenie cirkví, zdá sa, že až teraz by mohlo dôjsť ku skutočnému zjednoteniu. Kresťania chápu, že v modernej dobe nastal pravý čas na odpustenie si hriechov a neprávostí a diskusii sú oveľa viac otvorení ako v minulosti.

 

 

 

Patriarcha: Katolíci a pravoslávni sa znovu spoja
 
Istanbulský pravoslávny patriarcha si vie predstaviť zjednotenie západnej a východnej cirkvi.
(...)
Naznačil to po zvolení pápeža Františka konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. Prakticky hlava a prvý medzi rovnými v pravoslávnej cirkvi. „Pravdepodobne nie počas môjho života,“ povedal podľa tureckého denníka Hürriyet po minulotýždňovej návšteve Vatikánu Bartolomej. „No verím, že tu jestvuje šanca pre budúce generácie, že východné a západné cirkvi sa znovu spoja.“
 

K spojeniu zrejme tak skoro ešte nepríde, problémom je, že pravoslávni nemajú len jednu autoritu, ako katolíci v podobe pápeža. Pravoslávie okrem centra v Istanbule má ďalšie centrum v Moskve a ktovie kde ešte.

 

K ďalším problémom môže patriť zložitá a rozdielna štruktúra liturgie v oboch cirkách, ale bolo by viac ako symbolické, keby sa cirkvi opäť spojili v roku 2054, tisíc rokov po rozkole. Kresťanstvo by sa mohlo posilniť.

 

Ináč nie som si istý, ale dávnejšie som čítal, že podobné kroky nastali aj v zrušení odlúčenia katolíkov a protestantov.

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Similar Content

  • Sniper
   By Sniper
   Jedno z období v dejinách, ktoré ma najviac fascinuje je obdobie rozkvetu Byzantskej (Východorímskej ríše), ktorej existencia vlastne doteraz ovplyvňuje dianie vo svete.

   Dátum jej vzniku nie je úplne istý, pretože bol daný postupným rozpadom Rímskej ríše, ktorý pozvolne trval asi jedno storočie. Počiatky vzniku Byzancie možno datovať okolo roku 330 n.l. keď rímsky cisár Konštantín I. Veľký na mieste gréckej osady Byzantion založil Konštantínopol (slov. Carihrad, dnes Istanbul). Rozpad Rímskej ríše nemal však len politický charakter, ale aj náboženský, pretože Konštantín ešte v r. 313 povolil kresťanstvo ako oficiálne náboženstvo. S novým náboženstvom a hlavným mestom sa východ Rímskej ríše stal protikladom "pohanského" Západu.
   Definitívne rozdelenie Rímskej ríše a najčastejšie uvádzaný dátum vzniku Byzantskej ríše sa uvádza rok 395 keď ešte predtým cisár Theodosius I. (povýšil kresťanstvo na jediné oficiálne náboženstvo v Rímskej ríši v r. 380) krátko pred svojou smrťou rozdelil Rímsku ríšu medzi svojich synov Arkadia a Honoriusa. Arkadius mal spravovať východnú časť ríše a Honorius západnú.

   Theodosius I. inak posledný rímsky cisár ktorý vládol celej ríši, pôvodne iba zamýšľal, že obaja synovia budú Rímsku ríšu spravovať, k skutočnému rozdeleniu nemalo dôjsť.
   Po roku 395 sa však Východ a Západ začali od seba vzdaľovať, pretože medzi nimi boli už príliš hlboké kultúrne, etnické, náboženské, ekonomické a politické rozdiely.
   Rímska ríša sa rozpadala na Západorímsku a Východorímsku.

   Hoci začiatky Východorímskej alias Byzantskej ríše boli ťažké, keďže sa musela brániť voči Peržanom a Vizigótom, skutočný rozmach zažila v rokoch 527-565 za vlády cisára Justiniána I. Justinián vydobil veľkú časť bývalej ríše opäť pod rímsku kontrolu, ktorú sa však po jeho smrti nepodarilo udržať.

   Mapa Byzantskej ríše za vlády Justiniána I. v roku 550. Zelené oblasti sú územné zisky Justiniána.


   Následne Byzantská ríša mala problémy s Avarmi, Slovanmi a Peržanmi, ktorí najviac ohrozovali ríšu.
   Skutočná hrozba sa však objavila na juhu, kde Arabi na začiatku 7. storočia ohrozovali hranice Byzancie. Hoci Byzancia Arabov na začiatku 8. storočia porazila, na severe sa objavili Bulhari a bolo potrebné preskupiť sily. Bulhari boli porazení na začiatku 9. storočia a Byzancia týmto víťazstvom začala písať novú éru rozkvetu.

   Kríza sa začala objavovať na začiatku 11. storočia, dopad ktorej cítime fakticky dodnes.
   Orientálne civilizácie mali veľký kultúrny vplyv na vývoj Byzantskej ríše, čo bol jeden z faktorov prečo sa východoeurópska kultúrna sféra začala odcudzovať od západnej. Tento nepriaznivý vplyv mal silný dopad aj na náboženstvo, čoho výsledkom bola tzv. Východná (Veľká) schizma v r. 1054 ktorá viedla k rozkolu kresťanskej cirkvi na západnú (katolícku) a východnú (pravoslávnu). Pôvod tohto rozkolu treba však hľadať aj medzi nedorozumeniami a vzájomným odcudzením obyvateľstva medzi západnou a východnou časťou bývalej Rímskej ríše.
   Východným kresťanom sa nepozdával rozsah právomocí pápežov nad východnou časťou Európy, čo viedlo k zatváraniu latinských (katolíckych) kostolov v Carihrade. Niečo podobné ale v opačnom garde sa začalo diať v južnom Taliansku kde sa začali zakazovať ortodoxné bohoslužby.
   Celý proces rozkolu kresťanskej cirkvi bol zamotaný a dodnes obe strany "konfliktu" (katolíci a pravoslávni) hádžu viny na druhú stranu.

   Po Východnej schizme nastali ťažké časy pre Byzantskú ríšu aj na politickej scéne. Hoci zo začiatku získala územné zisky na Balkáne a na čas sa jej ušla zašlá sláva, koncom 12. storočia Byzancia musela bojovať so seldžuckými Turkami, ktorí sa objavili na východe. Po týchto bojoch stratila svoje územia v Malej Ázii a aj svoje veľmocenské postavenie v Prednej Ázii.

   Územie Byzantskej ríše pred 4. križiackou výpravou.


   Skutočný úder prišiel v roku 1204 počas 4. križiackej výpravy, keď križiaci napadli Carihrad a vyplienili ho. Po tejto bitke Byzancia bola rozdelená na niekoľko menších útvarov a ocitla sa pod vládou západných kresťanov.

   Rozdelenie Byzantskej ríše po 4. križiackej výprave. Epirus, Nicaea a Trebizond sa považujú za nasledovníkov Byzancie.


   Byzancia sa ešte raz (a posledný krát) postavila na nohy v druhej polovici 13. storočia keď Michal VIII. Palailogos sa dosadil na cisársky trón ako vládca obnovenej Byzancie. Ríša však už bola vyčerpaná vnútornými konfliktami a keď sa v Malej Ázii objavili osmanskí Turkovia už nemala síl vzdorovať. Jej územie sa postupne zmenšovalo až sa scvrklo len na územie Carihradu a Morey (Peloponézsky poloostrov).

   Byzantská ríša v r. 1400.


   Byzantský cisár Ján VIII. sa ešte pokúsil o cirkevné zjednotenie s Rímom, čo by Byzancii možno zabepzečilo ochranu, ale bez úspechu. Dobytím Carihradu (1453) a Morey (1460) definitívne zanikla Byzantská ríša a naplno sa otvorili dvere do Európy moslimským Turkom.

   ---

   Čo myslíte aký význam mala Byzantská ríša?
   Pomohla zastaviť expanziu islamu do Európy a udržať vplyv kresťanstva v Malej Ázii a Blízkom východe?
  • alamo
   By alamo
   Habemus papam! :flowers:
   "Ferenc Argentina"  :smilieee:
    
   hm.. čím tému o novopečenom pontifex maximusovi načať?
   tak snáď nejakým "plus"
   podľa niektorých zmienok je ochotný, schváliť používanie kondómov, na prevenciu proti AIDS..
   ak to presadí, bol by to pre RKC "veľký pokrok",  do dvadsiateho storočia (t.j. už minulého..)
    
   teraz trochu toho "ohrňovania nosom"
   ostro sa vyjadruje proti adopciám detí, homosexuálnymi pármi
   nevykladá to už tak, že sú homosexuáli "zvrátení", ale tvrdí že takí "čudní rodičia" by poškodzovali práva dieťaťa
   nuž.. pobyt v nejakom tom "sirotčináriu", ich asi podľa neho poškodí menej..
    
   mňa osobne dosť vydesilo, jeho deklaratívne "odmietanie prepychu", čo demonštroval tak, že z konkláve nešiel limuzínou, ale autobusom s inými kardinálmi
   okrem toho, že ochrankári asi šli ošedivieť, takáto "skromnosť" dosť polezie do peňazí, treba na to oveľa väčšie manévre, omnoho väčšieho počtu ochrankárov, ktorým je treba aj viac zaplatiť
   aj za "skromnosť" treba zacvakať nejaký ten groš
    
   aké dojmy, máte vy ostatní?
    
   !
   Zapni si prosím kontrolu pravopisu.
   Aj osoba pápeža si zasluhuje určitú úctu a navyše,
   jedná sa o prvý príspevok v téme, ktorým sa ty sám prezentuješ. s.
  • RoSo
   By RoSo
   Vo viacerých diskusiách zaznievajú argumenty, že cirkev napáchala v histórii kopu zla, preto nemá žiadne právo poukazovať na zlo v súčastnosti.
    
   Čo viete o cirkevných dejinách? Čo, kde, kedy a za akých podmienok sa stalo?
  • aljak63
   By aljak63
   Pápež Benedikt XVI. oznámil dnes svoju rezignáciu z pápežskej funkcie


  • David
   By David
   Pápež Benedikt XVI. vyhlásil ROK VIERY,
   ktorý sa začal 11. októbra 2012 na 50. výročie otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu.
   Rok viery potrvá do 24. novembra 2013 do slávnosti Krista Kráľa vesmíru.
    
   Pozývam užívateľov tohto fóra (zvlášť kresťanov) ponúknuť niekoľko svojich svedectiev
   a dôležitých skúseností, ktori ste dostali v tento Rok viery.
    
   Nech Panna Mária pomáha každému kresťanovi byť skutočným a účinným svedkom Evanjelia.
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy