Jump to content

Viera kresťana a kresťanské sviatky a modlitby


David

Recommended Posts

V tomto roku Popolcová streda pripadla na 5 marec

Kresťania boli vo svojich kostoloch nasypať popol na hlavu.
Popolcová streda ohlasuje začiatok 40-dňoveho pôstu.
Počas tohto obdobia pripomíname si umučenie a smrť na kríži
nášho Pána Ježiša Krista, a modlíme sa za milosť obrátenia.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

...  a modlíme sa za milosť obrátenia.

Ano, modlia sa, ale aka je tato moja modlitba?

Je plna rozptýlenia, nemám žiadnu kontrolu nad svojimi myšlienkami

Pane Ježišu, daj mi milosť hlbokého sústredenia v modlitbe.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

:) Myslím si, že je  oveľa viac dôležitejšie venovať sa nie rôznym  dohadom, konšpiračnej teórii s papyrusom...,

 

       ale tomu, čo je naozaj podstatné , napr. aj v tomto Veľkom týždni pred Veľkou nocou.

 

        Začnime už aj dnes : Zeleným štvrtkom http://sk.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%BD_%C5%A1tvrtok,

              pokračujme          Veľkým piatkom http://sk.wikipedia.org/wiki/Ve%C4%BEk%C3%BD_piatok

                                             Bielou sobotou http://sk.wikipedia.org/wiki/Biela_sobota

                                              Veľkonočná nedeľa - Zmŕtvychvstanie Pána  :) http://sk.wikipedia.org/wiki/Zm%C5%95tvychvstanie_P%C3%A1na

 

Otvorme srdcia viac láske, ono nejde aby mal človek úspech, (svetská sláva- poľná tráva), ale aby človek prinášal ovocie.

Z úspechu sa tešíme my sami. Z ovocia žijú tí druhí.

 

:) Tešme sa z malých každodenných zázrakov. :yes_yes: To je ten kľúč, ako byť každý deň trochu šťastný.

 

"Nik nemá väčšiu lásku ako tenkto položí svoj život za svojich priateľov." Jn15,13

 

 

                                               

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 Veľkonočná nedeľa - Pán Ježiš Kristus vstal zmŕtvych! ALELUJA

Zmŕtvychvstanie je zázrakom.  :)

 

 Teším sa, ale priznám sa, aj slzy sa už  dnes kotúľali nad stratou môjho otecka.., veľmi mi chýbajú..

 

ale boli aj slzy   šťastia pri príchode syna z Prahy..

 rodina je spolu.., keď sa objímeme, hneď je všetko zrazu akési ľahšie, krajšie..,  a tak sa mi  to strieda v akejsi rovnováhe

 

 

je to fakt sila, ktorá je v človeku, v srdci, to šťastie, keď láska predsa  víťazí nad smútkom ...  láska, čo je v srdci je silnejšia ako všetká bolesť, ktorá sa nás dotýka..

 

 

:)  Kristus vstal zmŕtvych, je živý a ide s nami.

 

Prajem Vám príjemné veľkonočné sviatky.     iskra  :-*

Link to comment
Share on other sites

Dovolím si  malú hudobnú vsuvku,  je to k téme.

iskra

Ďakujem za hudobnú vsuvku.- Album eSPé, zaujímavé piesní.

Ja osobne som rád viac: Ty ma dvíhaš ... alebo Viac lásky, viac moci ...

http://www.youtube.com/watch?v=gAIXiDhmMME

možné, pretože tieto piesne boli z textom. Je to viac pochopiteľne pre mňa. :)

Som príjemne prekvapený veľkým počtom kresťanských piesní v slovenčine.

 

s tou koncovkou, to máš pravdu. Neviem, prečo som tak to napísal ??  :smile2: 

Samozrejme, malo byť: voskres

http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-chrystos-woskres-czyli-swieta-wielkanocne-po-ukrainsku,nId,270630

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ja osobne som rád viac: Ty ma dvíhaš ... alebo Viac lásky, viac moci ...

Pekné. :)  Bohu patrí česť a chvála. 

Mne sa páči aj skladba:

 Konaj svoje dielo  http://www.youtube.com/watch?v=dI9iLvsjYwE 

 

                         text:   Konaj svoje dielo,

                                   zošli svojho ducha,

                                   chcem byť stále s tebou,

                                    tam kde tvoj vietor fúka...

 

                                  Chcem vidieť Slovensko.. :)  

                                  Horieť ohňom Ducha

                                  Konaj svoje dielo

                                   Nech Tvoj vietor fúka

 

 

Som príjemne prekvapený veľkým počtom kresťanských piesní v slovenčine.

 

 áno, ale môžeme načrieť aj k Vám.. Poliakom :)

K Ježišovi neodmysliteľne patrí Ježišova matka.. 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  A potom, že zázraky neexistujú.

Zázraky a božstvo Ježiša je reálne.  Je to o dôvere a nádeji. Ak sa tomu nebránime, môžeme zažiť zázraky aj v našich vlastných životoch.

Láska dokáže zázraky s človekom ... a potom čo dokáže Láska s Bohom... ? :)

Link to comment
Share on other sites

K Ježišovi neodmysliteľne patrí Ježišova matka  Maryja Śliczna Pani

Raduj sa, nebies Královná, aleluja. Lebo koho si nosila, aleluja,

z mrtvych vstal, jak predpovedal, aleluja.

Proś, aby nás k sebe prijal, aleluja.

V. Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.

R. Lebo Pán naozaj vstal z mrtvych. Aleluja. :flowers:

Modlime sa (v Oktáve Veľké noci)

Bože, ty si zmrtvychvstaním tvojho Syna, nášho Pána

Ježiša Krista, potešil celý svet; prosíme ta, daj,

aby sme na príhovor jeho Rodicky Panny Márie dosiahli radosti

vecného života. Skrze Krista, nášho Pána.  Amen.

 

http://www.modlitba.sk/htm/poboznosti/litianie/l_9.htm

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Aj keď poľská katolícka cirkev v mesiaci máji sa venuje uctievania Matky Božej,
Avšak, na 13. mája, vzhľadom k 33 výročiu atentátu na živote pápeža Jána Pavla II,
modlili sme sa k dnes už svätého Jána Pavla II.
tiež 13. mája je výročie zjavení Fatimy.

výročie zjavení Fatimy pozostalo trvalo pripojené k výročiu pokusu o živote sv Jána Pavla II
Táto udalosť je si spomenula každý rok na májových Marianskich pobožnosti
v každej poľskej katolíckej farnosti
Poľské oslavy výročia zjavení Fatimy 13. mája sa stali už tradíciou.
Tieto oslavy Márianske sa konajú vo večerných hodinách v asi. 19 alebo 21.00
(Niekedy sa vo vidieckych svätyniach)
či u Vas sa tiež uskutočnili podobné?
 

http://visnove.fara.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1575:fatimska-slavnos-97-vyroie-zjaveni&catid=34:aktualne&Itemid=56
http://www.radiomaryja.pl/kosciol/wspomnienie-najswietszej-maryi-panny-fatimskiej/
http://www.youtube.com/watch?v=3IZDKy9qq2E
http://www.santuario-fatima.pt/portal/index.php?id=14924
 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Aj keď poľská katolícka cirkev v mesiaci máji sa venuje uctievania Matky Božej,

Avšak, na 13. mája, vzhľadom k 33 výročiu atentátu na živote pápeža Jána Pavla II,

modlili sme sa k dnes už svätého Jána Pavla II.

tiež 13. mája je výročie zjavení Fatimy.

Tieto oslavy Márianske sa konajú vo večerných hodinách v asi. 19 alebo 21.00

(Niekedy sa vo vidieckych svätyniach)

či u Vas sa tiež uskutočnili podobné?

David, pekne :) snáď už len dodám, že 24. mája je Panny Márie Pomocnice kresťanov.

áno, aj na Slovensku si veriaci uctievame Pannu Máriu počas celého roka, lebo je s Božím Synom vnútorne spojená...

Mesiac máj je zvlášť zasvätený Panne Márii, tiež máme pobožnosti, ktorými si uctievame Pannu Máriu, modlitby, aj tebou už spomínané Loretánske litánie.

 

 

 

 

Máj - mesiac Panny Márie

Zdroj: http://www.blumental.sk/casopis/rok_2004/5-2004/cl03.htm

 modlitba: :)

 

Ó Mária, Matka milosrdenstva,

opatruj nás všetkých,

aby Kristov kríž nebol zbytočný,

aby človek nezišiel z cesty dobra

a aby nestratil vedomie hriechu,

ale aby vzrastala jeho nádej v Boha,

ktorý je “bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4),

aby z vlastnej vôle konal dobré skutky,

ktoré Boh vopred pripravil (porov. Ef 2, 4),

a aby takto konal po celý život

„na chválu jeho spásy (Ef 1, 12).

                                  Ján Pavol II. (1993)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

... snáď už len dodám, že 24. mája je Panny Márie Pomocnice kresťanov.

Máj - mesiac Panny Márie

V máji si osobitným spôsobom, tzv. májovými pobožnosťami uctievame Pannu Máriu. A to aj napriek tomu, že v tomto mesiaci nie je v liturgickom kalendári nijaký väčší mariánsky sviatok. Sú v ňom iba dve nepovinné spomienky: Panny Márie Fatimskej - 13. mája a Panny Márie Pomocnice kresťanov – 24. mája. Odkiaľ teda pochádza a k čomu nás vedie májová mariánska spiritualita?

Rímsko-katolícka cirkev v Poľsku, oslavuje taketo mariánske sviatky v máji:

3. mája - Najsvätejšej Panny Marii, Kráľovnej Poľska, sviatok (tiež štátny)

7. mája - Najsv. Panny Marii, Matky Božej milosti

13. mája - Najsv. Panny Marie Fatimskej

24. mája - Najsv. Panny Marii, Pomocnice kresťanov

31. mája - Navštívenia Najsv. Panny Marie, sviatok

- Najsv. Panny Marie, Matky cirkvi

- pondelok po Zostúpenia Ducha Svätého

(pripadá v máji, v rokoch kedy pripadnú Veľkonočné sviatky do 10.apríla)

 

 

Snažil som sa nájsť v googloch "akt zakon? uctievania" v slovenčine

- bohužiaľ bez výsledku

"zákon o uctievanie" :

Kiež by bol Boh oslávený,

nech je oslávene Jeho sväté meno.

Pochválený buď Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek ... atd

To je len môj preklad začiatok textu, aby ste vedeli, ktorý mám na mysli (v poľštine sa nazýva "Akt uwielbienia")

Možno by ste byť schopní nájsť tento text ?

- vopred ďakujem

Link to comment
Share on other sites

Akt uwielbienia    

Niech będzie, Bóg uwielbiony.

Niech będzie, uwielbione święte Imię Jego.

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek.

Niech będzie uwielbione Imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe.

Niech będzie uwielbiona Najdroższa Krew Jezusowa.

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel.

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Pana Maryja.

Niech będzie pochwalone Jej święte i Niepokalane Poczęcie.

Niech będzie pochwalone Jej chwalebne Wniebowzięcie.

Niech będzie pochwalone Imię Maryi, Dziewicy i Matki.

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec.

Niech będzie uwielbiony Bóg, w swoich Aniołach i w swoich Świętych.

Zdroj:http://www.zelistrzewo.diecezja.gda.pl/new/index.php/akt-uwielbienia

 

 

 

 
 

 

  Zvelebovanie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou

„Nech je zvelebený Boh.

Nech je zvelebené Jeho sväté meno.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek.

Nech je zvelebené meno Ježišovo.

Nech je zvelebené Jeho najsvätejšie Srdce.

Nech je zvelebená Jeho predrahá Krv.

Nech je zvelebený Ježiš v najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

Nech je zvelebený Utešiteľ Duch Svätý.

Nech je zvelebená svätá Matka Božia Mária.

Nech je zvelebené jej sväté a nepoškvrnené počatie.

Nech je zvelebené jej slávne nanebovzatie.

Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.

Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých.

Amen.
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Amazing Grace

 

Amazing Grace je kresťanská pieseň, ktorej text napísal anglikánsky kňaz a bývalý kapitán otrokárskej lodi John Newton a publikoval ju v roku 1779. Pôvodný názov piesne bol „Faith's Review and Expectation“.

Melódia, podľa ktorej sa pieseň najčastejšie spieva, sa volá New Britain, čo je ária neznámeho autora pôvodom pravdepodobne z Írska.

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Amazing_Grace

Amazing Grace  Celtic Woman

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/celtic-woman/amazing-grace-289629

 Príjemnú požehnanú nedeľu.... :)

     

Link to comment
Share on other sites

  Zvelebovanie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou ....

 

Iskra

Tento Translator Googlovy nie presne preklada, "Akt uwielbienia" preložil na "Zákon o uctievanie" ...

pretože som nemohol nájsť túto modlitbu v googlach

Pekne vďaka za túto modlitbu, je to presne, čo som mal na mysli.  :flowers: 

 

Amazing Grace  Celtic Woman

http://www.karaokete...ng-grace-289629

 

 

Tiež pekná pesnička. ale ak počujem Celtic Woman, to mi sa pripomína secretka.

Bude na mňa milé, ako o tejto piesni vyhovorí sa Pani Secretka  :)

Link to comment
Share on other sites

Maryi chwałę śpiewać będziem ...

tiež pekné pesničky Marianske - pretože kto spieva sa modlí dvakrát.

 

Trva Deviatnik k Najsvätejšej Panny Márii Pomocnice kresťanov,

preto apelujem na všetkých členov tohto fóra,

aby sa modlili za príhovor Panny Márie Pomocnice kresťanov.

To by znamenalo, našu spoločnú modlitbu v spoločenstve so všetkými účastníkmi

Marianskeho Apelu na Jasnej Górze dňa 24. mája. h. 21.00 (púť mladých)

Táto výzva je prenášané cez radiove a televízne vysielania "Radio Maryja"

Tento Apel môžno počuť "live" na internete.

nižšie som dal inštrukcie o tom, ako získať prístup k vysielaniu.

http://www.radiomaryja.pl/

post-2248-0-44851600-1400700454_thumb.jpg

na portalu "Radio Maryja", kliknite na ikonu slúchadlá (označená cez mňa červenou šípkou),

so slovom "Słuchaj", ktorá sa nachádza na pravej strane v hornej lište.

tak sa otvorí nové okno s nápisom "Radio Maryja na żywo"

Teraz stačí kliknuť na trojuholníkové tlačidlo a začne sa vysielanie

 

Prajem Vám veľa šťastia a príjemne počúvanie

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

David,

vďaka :)   U nás máme Rádio Lumen, ale určite si o ňom už počul... http://www.radia.sk/player/lumen/35_mp3-128-kbps-vysoka-kvalita.html

 

dead, 

 Humor :D

... je fajn, ale zmýlil si si tému..., ale nevadí, človek je  tvor omylný  :) ak budeš mať chuť  s nami podiskutovať o viere kresťana, o kresťanských sviatkoch a modlitbách, budeme len radi..

 

Inak Pán počúva modlitby, hudbu .. :) Modlitba je rozhovor duše s Bohom..., ktorou človek oslavuje Pána pre jeho svätosť, ďakuje mu za dobrotu, odprosuje za hriechy, prosí o pomoc...

Krásny požehnaný deň.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

David,

vďaka :)   U nás máme Rádio Lumen, ale určite si o ňom už počul...

Vďaka za pripomenutie. Dnes, o 15. som sa modlil spolu s Radio Lumen

Korunkom k Božiemu milosrdenstvu.

 

Radio Lumen Apelu Maryjnego nevysiela, preto pripomínam, aj zároveň Vás srdečne pozývam

na Apel Maryjny, zajtra, tj 24. mája o hod. 21. spolu s Radio Maryja (pozri prispevok #22)

 

Prajem požehnaný deň. :)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy