Jump to content
  • entries
    3
  • comments
    16
  • views
    11,452

About this blog

Hypotézy na báze ezoteriky a fyziky z historických odkazov

Entries in this blog

Tri veľké éry ducha Homo sapiens

zdroj: Google   Je najpravdepodobnejšie, že pochádzame z už predtým mutovanej opice, pričom zrejme nešlo o dlhodobý darvinistický vývoj, ale skôr o náhlu, rýchlu a ďalšiu silnú mutáciu. I keď tento zásah mohol byť z časového hľadiska náhodný a zrejme v rámci celej zeme sa opakoval viac krát, myslím si, že išlo o zásah Inteligencie s cieľom vytvoriť inteligentnú „krásnu opicu“. Vieme, že telesne vyzeráme takto pekne (ženy určite viac) minimálne 70.000 rokov. I keď harmonické telesné tvary i tvary

gilgamsh

gilgamsh

Indície: 1. Obetovanie u našich predkov

Indície: 1. Obetovanie u našich predkov Gn 22,2 Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Tob 6,8 Odpovedal mu: „Keď rybie srdce a pečeň spáliš na dym pred mužom alebo ženou, ktorých trápi diabol alebo zlý duch, odíde od nich všetko trápenie a zbavia sa ho naveky Gn 31,53 Jakub obetoval na vrchu krvavú obetu   Je známe, že naši predkovia akt obetovania prevádzali celé tisícročia. Najčastejšie išlo o spaľovanie krvi, či tiel obetných zvierat. Dialo sa to na viacerých ko

gilgamsh

gilgamsh

Bol jablkom sváru železný kameň?

Bol jablkom sváru železný kameň?   Staré eposy Sumerov a Babylonu, grécke báje i Starý zákon a mnohé ďalšie zhodne zanechávajú odkaz o akejsi strate, negatívnej zmene. I keď informácia o tejto udalosti je nejasná, ide z viacerých zdrojov. Z toho vyplýva , že sa s veľkou pravdepodobnosťou i skutočne udiala, či diala a bola pre našich predkov životne veľmi dôležitá. Myslím tým niečo, čo sa popisuje príbehmi o jablku sváru, strome poznania dobra a zla, či o Pandorinej skrinke. Po hľadaní indícií,

gilgamsh

gilgamsh

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy