Jump to content

Tretie „dvojradové“ brzdové svetlo motorových vozidiel – nezávisle indikujúce intenzitu spomalenia.


Tajmlajnka

Recommended Posts

   Už dávnejšie sú na autách sériovo montované a používané 3 brzdové svetlá  - pamätáme sa ale ešte, že kedysi „iniciatívne“ svojvoľne montované tretie brzdové svetlo bolo pokutované !            Dnes už v ich kreatívnych tvaroch  brzdové LED- svetlá pôsobia až neskutočne veľkoplošne – ale majú ešte stále jednu „menšiu“ nevýhodu

   Nakoľko ich zapnutie - rozsvietenie je ovládané iba spínačom od brzdového pedálu, pokiaľ nevidíme dobre ako sa chová v tom okamihu to vozidlo pred nami (a čo je horšie až  pred pár vozidlami vpredu – v kolóne), nevieme či sa vodič len zľahka dotkol brzdového pedálu alebo či brzdí panicky až mu „horia“ pneumatiky.

    Na tejto nedokonalosti informácie môžu v niektorých kritických okamihoch v cestnej premávke závisieť aj životy jej účastníkov, s čím sa stretávame často v dopravných správach.

   Bolo pár riešení  na odstránenie tejto nedokonalosti indikácie intenzity brzdenia –teda spomalenia vozidla – avšak nájsť a hlavne zaviesť do výroby pomerne unifikované riešenie u toľkých výrobcov a v mamutej veľkosériovej výrobe by bolo zrejme nákladnejšie než ťažko odhadnuteľný prínos na znížení havárií evtl. strát na ľudských životoch.

 

   Pre zaujímavosť – pred pár rokmi bol u nás zaregistrovaný na  ÚPV – SR autorský návrh na (od brzdovej sústavy vozidla -) nezávislú indikáciu/zobrazenie intenzity spomalenia motorových cestných vozidiel.

   Jednalo sa o relatívne jednoduché elektronické zapojenie ktoré ovládalo radový LED displej  tretieho brzdového svetla a ktorého základom je „číp“ akcelerometra v obrátenom zapojení, teda ako decelerometer. Táto jednotka by mohla byť okrem napájania úplne nezávislá od inštalácie vozidla a dala by sa inštalovať aj dodatočne ako separátne príslušenstvo.

 

   Jeho varianta DIBL (deceleration indicating brake light) by vizualizovala intenzitu spomalenia (teda v prvom rade brzdenia brzdovou sústavou vozidla) od nepatrného až po kritické na riadkovom ležatom displeji  tretieho horného brzdového svetla.

     Tu by som sa chcel opýtať na názor účastníkov fóra na spôsob vizualizácie veľkosti spomalenia  - intenzity brzdenia na dvojriadkovom displeji tohoto tretieho brzdového svetla :

   - Horný súvislý rad LED-iek a bočné brzdové svetlá na motorovom vozidle by fungovali samozrejme bezo zmeny ako doteraz.

    - Spodný rad tretieho (horizontálne usporiadaného) brzdového svetla by sa v závislosti od intenzity spomalenia  rozsvecoval nasledovne :

 

:––– uprostred  radu by sa súčasne s brzdovými svetlami rozsvecoval krátky dĺžkový úsek cca 2 -3 LED-iek ako zobrazenie stredu displeja - a teda.aj stlačenia (dotknutia sa) brzdového pedálu.

–––  pri ďalšom náraste spomaľovanía by sa v závislosti od jeho intenzity postupne – vejárovito – rozsvecovali na obe strany, stĺpce LED-iek až po okraj a pri dosiahnutí maxima            spomalenia by oba plné stĺpce variantne aj blikali.

   Táto sústava by indikovala akékoľvek znateľné spomalenia vozidla – napríklad pri vbehnutí do snehového „jazyka“ na ceste – čo by sme ocenili napríklad na diaľnici kde by sme boli varovaní  hoci krátkym rozsvietením DIBL na vozidle na čele kolóny.

   Indikované aj čo sa týka ich intenzity by boli aj iné prevádzkovými podmienkami podmienené spomalenia vozidla aj bez použitia bŕzd.

Link to comment
Share on other sites

a nebolo by to pre vodičov mätúce? priveľa vizuálnej informácie v krátkom čase. možno úplne stačí dnešný systém a celkom sa mi pozdáva automatické zapnutie výstražných svetiel pri panickom brzdení v niektorých autách. 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ďakujem !    ..... No dovoľ ! ....(s úsmevom) ... mätúce sú -  už tie dnešné  čoraz väčšie  "veľkoplošné"  a do všelijakých "pokrútených"  tvarov zachádzajúce (a v noci až oslepujúce)  brzdové a polohové  - obrysové LED - svetlá !

  Ale vážne, s tým asi nič nenarobíme, kým im nejaký predpis nepristrihne krídielká  - to bude v dnešnej dobe biznisu "aj cez mŕtvoly" asi ťažké.

  K veci - možno sprvu, kým si to vodič neuvedomí ... že  ... aha !    veď to súhlasí  s "prudkosťou" brzdenia toho vozidla pred nami ... -

   Inak taký nevtieravý diskrétny stĺpček pod tým normálnym na tom treťom brzdovom svetle by si sprvu ani nemuseli mnohí sprvu ani všimnúť - samozrejme že by nemal byť dotieravo silne vysvietený tu nejde o kšeft !

  To blikanie nezavrhujem, je to plus, .... ale vizuálne zobrazená "stupnica" je predsa len čo do odhadu (a výstrahy!) intenzity brzdenia (najmä pri "havarijnom, panickom" brzdení) v zlomku sekundy lepšou výstrahou ..............

.......................   ako odhad "intenzity rytmu" blikania.(Skúsme si to predstaviť !)

  Chcelo by to vyskúšať ! Jeden exemplár som (s pomocou priateľov - akcelerometer - mal namontovaný istý čas na mojej Micre, odozvy boli celkom pozitívne !

  Len mi začal na prerábanom čínskom 24 LED-kovom svetle - displeji  (za 10,-E) oxidovať ich tlačený spoj, tak to mám vypnuté.

  Chcelo by to profesionálne prevedenie , ale investície ... ? Toto by mohla ale byť možno po čase aj budúcnosť. Ale až to príde z Ameriky alebo Japonska ! Ťažko povedať, uvidíme, necháme sa prekvapiť ! Alebo ?

 

Link to comment
Share on other sites

pred 8 hodinami, Tajmlajnka napísal:

mätúce sú -  už tie dnešné  čoraz väčšie  "veľkoplošné"  a do všelijakých "pokrútených"  tvarov zachádzajúce (a v noci až oslepujúce)  brzdové a polohové  - obrysové LED - svetlá !

čo sa týka brzdových tak nie sú mätúce. svieti = brzdí, nesvieti = nebrzdí. za ďalšie - kto by určoval ako to má byť usporiadané, ako to má fungovať pri akej intenzite brzdenia, atď...? ak si to každý výrobca urobí po svojom, tak ďakujem pekne. ešte len potom nastane chaos. na záver osobný postreh - mne osobne ukrutne vadia "animované" smerovky (napr. na nových audi), neviem prečo, zrejme to bude niečo na podvedomej úrovni a ďalšie podobné riešenia mi naozaj nechýbajú.

Link to comment
Share on other sites

Co sa tyka toho akcelorometru vo svetlach, tak by zaujimalo, aky je presny: ci to nebude ukazovat falsone brzenie, ked zmeni naklon cesty na dolukopec.

Link to comment
Share on other sites

Teda - akcelerometer,  integrovaný (malá krabička) ... v telese 3.br.svetla DIBL  ....(mal som ho aj nainštalovaný, skúšaný) - ...... ale áno keď som išiel s klesaním dolu,....  trochu sa (vejár) "nasvecoval", máličko ... to však neva, malá výstraha (vieme že tu je vtedy brzd. dráha trochu dlhšia, ... nie je to ( - a nemá to byť ) o "presnom!" meraní (((presnosť merania, možno aj načo(?) prax by to ukázala... brzdové svetlá sa pri tomto klesaní samozrejme nerozsvecovali - iba riadok displeja DIBL, málinko) --

--- ale čo som až vtedy zbadal !!! --- pri cúvaní sa stĺpec DIBL (vejár) rozsvecoval  ! ... a to dosť výrazne s rýchlosťou cúvania ! ... (logicky,na to som sprvu ani nemyslel) ... no paráda ! .. výstraha pre za mnou stojacich

Link to comment
Share on other sites

Ja by som prijal iné riešenie. Za bežného spomalenia svieti tretie brzdové svetlo tak, ako teraz. Ale pri prudom spomalení by tretie svetlo tri krát bliklo a potom by trvalo svietilo. Mám totiž výhrady proti intenzite svetla pri tomto riešení. Svetlo môže byť zamazané, vonku môže svietiť ostré slnko a tým padom to skresluje. A pri prudkom brzdení preto, aby sme si neblikali zbytočne do očí. Ak uvidím blikať červené svetlo, okamžite reagujem, a výhoda je aj to, že by som to zaregistroval aj dve tri vozidlá pred sebou, tým pádom reagujem rýchlejšie, nie až vtedy, keď ten predo mnou flekuje. Vychádzam z praxe. Ak niečo trvalo svieti, mozogaň tomu nevenuje takú pozornosť, ako keď niečo bliká. Niečo podobné by som prijal aj na semaforoch, napr. pulzujúcu červenú...nie raz sa mi za ostreho slnka stalo, že sa tá červená nejak plynulo vytratila. Pokial by trochu pulzovala, tak aj na ostrom slnku je to skôr "zbadatelné".

Link to comment
Share on other sites

Je to zložité... chcelo by to vidieť v praxi, previezť sa za tým a pod. ... ja to už mám žiaľ po istej dobe a odskúšaní dolu, Keby koop. ? .... //

/ - 3 x blik- a potom ? ...DIBL by súvislou zmenou/zmenami  "rozširujúceho sa "vejára" ukazoval aj meniacu sa intenzitu brzdenia/spomalenia .... intuitívne ako keď rozťahujeme ruky pred niekým (osoba) kto sa k nám blíži -- Stoj !

- Ďalej bez pripomienok, OK !

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy