Jump to content

Recommended Posts

Spinoza raz povedal a napísal (4Tvrdenie 28):
Pre myseľ je najvyšším dobrom poznanie Boha a najvyššou schopnosťou duše je Boha poznávať.

Cestovná kancelária "in-cognitio" organizuje zájazdy k Bohu.
Vstupné: zvedavosť + slušnosť + vlastná aktivita
Termín:  tvojím príspevkom 

Príklad:
Existujúci boh je príčina sama sebe tj - prirodzenosť existujúceho boha zahrňuje v sebe existenciu
(...lebo boh "má" aj "rozmer", ktorým predchádza vlastnému existovaniu),
alebo (inak povedané) existencia je vlastnosť, schopnosť boha konať.

Takže vysloviť sa dá, že boh neexistuje (schopnosť ľudského tela tvoriť zvuky to umožňuje),

ale myslieť sa to nedá. 

myslieť  pocity, predstavy, fantázia
myslieť = príčina (idea svojimi formálnymi schopnosťami) koná (objektívne schopnosti účinku) účinok.
........................................................................................
Chcelo by sa niekomu s tým súhlasiť? Ak áno - prečo?
Chcelo by sa niekomu odporovať tomu? Ak áno - prečo?

Link to post
Share on other sites

odpovede teraz vynechám, zadanie témy mi totiž pripomenulo jednu prastarú vec, len opačnú ... podotýkam: zdanlivo.

kedysi v jednom rádiu / nie u nás / išla jedna vzdelávacia relácia, kde sa ľudia mohli pýtať na všetko na svete, od zmyslu povier a kdejakých povedačiek po čokoľvek. odpovedali vždy v najbližšej relácii odborníci na kdejaké odbory, a po dlhých rokoch, keď relácia skončila, vyšli všetky otázky a odpovede knižne ...

jedna z tých otázok, ktoré vo mne desaťročia rezonujú, a ako pozerám, po nete rezonujú dodnes, znela takto :

je pravda, že aj za slnečného dňa je možné z hĺbky studne vidieť hviezdy ?

 

odpovede sú vskutku zaujímavé. aj áno, aj nie.

 

Link to post
Share on other sites

Spinoza raz povedal a napísal (4Tvrdenie 28):

Pre myseľ je najvyšším dobrom poznanie Boha a najvyššou schopnosťou duše je Boha poznávať.

 

Cestovná kancelária "in-cognitio" organizuje zájazdy k Bohu.

Vstupné: zvedavosť + slušnosť + vlastná aktivita

Termín:  tvojím príspevkom 

 

Nová destinácia v ponuke ck "in-cognítio"

...celá rozpriestranená príroda je zložené teleso, ktorého časti (všetky telesá) sa menia nekonečnými spôsobmi, pričom celok si večne zachováva svoju pôvodnú prirodzenosť...

 

Poznámka:

myslieť  pocity, predstavy, fantázia

myslieť = príčina (idea svojimi formálnymi schopnosťami) koná (objektívne schopnosti účinku) účinok.

........................................................................................

Chcelo by sa niekomu s tým súhlasiť? Ak áno - prečo?

Chcelo by sa niekomu odporovať tomu? Ak áno - prečo?

Link to post
Share on other sites
lopata555

Ked som bol naposledy na Nitrianskom hrade pozeral som tam do studne ... pri pohlade do studne ma napadli dve veci, kde je voda a prečo je omrežovaná :D 

Link to post
Share on other sites

Ked som bol naposledy na Nitrianskom hrade pozeral som tam do studne ... pri pohlade do studne ma napadli dve veci, kde je voda a prečo je omrežovaná :D

Ked som bol naposledy na Fóre pozeral som tam do príspevkov ... pri pohľade do tvojho príspevku ma napadli dve veci, môžeš mať len toľko vody, koľko schopností na to máš a všetko na čom naozaj záleží je práve také ťažké, ako je vzácne... ale to neznamená že čakám od teba, že s tým budeš súhlasiť. Súhlasíš proti tomu?   :)  Mohol som?   :)

Link to post
Share on other sites
No nehýbe sa to tu. Asi to nikoho neoslovuje. Ale veď ani nemusí. 
Prečo by to aj malo niekoho zaujímať?
Z dvoch tém sa teda bohvieako nedá vyberať.
Prosím o odustenie, všetko je raz prvý krát a aj ja toto robím prvý krát v živote. 
Čomu sa teda dá diviť, ak to nerobím práve ideálne?
So zámerom dostať sa z "polepšovne na slobodu", rozširujem ponuku destinácii našej "cestovnej kancelárie" o tieto:  
 
 
Destinácia   1:  
Existujúci B-h je príčina sama sebe.
 
Destinácia   2:  
B-h je jediný.

Destinácia   3:  
Všetko čo existuje, existuje v B-hu a nič nemôže byť bez B-ha, ani byť bez B-ha myslené.

Destinácia   4:  
B-h je účinná príčina všetkých vecí, ktoré existujú.

Destinácia   5:  
B-h je príčinou (všetkých vecí, ktoré existujú) prostredníctvom samého a nie prostredníctvom niečoho iného, náhodilo.
 
Destinácia   6:  
B-h je absolútne prvá príčina.

Destinácia   7:  
B-h koná iba podľa zákonov svojej prirodzenosti a nie je nikým nútený.

Destinácia   8:   Neexistuje iná príčina, ktorá by B-ha zvonka či z vnútra podnecovala konať, okrem jeho dokonalej prirodzenosti.
 
Destinácia   9:  
Len B-h je slobodná príčina.
 
Destinácia   10:
B-h je imanentná príčina všetkých vecí a nie vonkajšia.
 
Destinácia   11:
B-h alebo (inak povedané) všetky Božie atribúty sú večné.
 
Destinácia   12:
Existovanie B-ha a jeho prirodzenosť sú jedno a to isté.
 
Destinácia   13:
Existovanie B-ha a jeho prirodzenosť sú večná pravda.
 
Destinácia   14:
B-h alebo (inak povedané) všetky Božie atribúty sú nemenné.
 
Destinácia   15:
Všetko čo vyplýva z absolútnej prirodzenosti nejakého atribútu B-ha, musí existovať vždy a nekonečne , alebo (inak povedané) je práve na základe tohto atribútu večné a nekonečné.
 
Destinácia   16:
Prirodzenosť vecí vytvorených B-hom nezahŕňa v sebe existenciu.
 
Destinácia   17:
B-h je nielen príčinou tomu, aby veci začali existovať, ale aj aby naďalej existovať neprestali. 
 
Destinácia   18:
B-h je nielen pôsobiaca príčina existovania vecí, ale aj prirodzenosti vecí.
 
Destinácia   19:
Vec, ktorá je určená na nejakú činnosť, bola k tomu nutne určená B-hom, ktorá k tomu nie je určená B-hom, nemôže samu seba určiť k činnosti.
 
Destinácia   20:
Vec, ktorá je B-hom určená k nejakej činnosti, nemôže urobiť samu seba neurčenou.
 
Destinácia   21:
V prírode neexistuje nič náhodné, ale všetko je z nutnosti prirodzenosti B-ha určené k existovaniu a konaniu určitého spôsobu.
 
Destinácia   22:
B-h nekoná zo slobodnej vôle.
 
Destinácia   23:
Moc B-ha je práve sama jeho prirodzenosť.
 
Destinácia   24:
Čokoľvek si myslíme, že je v moci B-ha , to existuje nutne.
 
Destinácia   25:
Celá rozpriestranená príroda je zložené teleso, ktorého časti (všetky telesá) sa menia nekonečnými spôsobmi, pričom celok si večne zachováva svoju pôvodnú prirodzenosť.
 
päť a dvadsať tém, päť a dvadsať "destinácii"... mohlo by to byť už dosť?
...alebo medveď?
:)
Link to post
Share on other sites

pridajme číslo
26: Boh neexistuje.

27. Boh je produktom myšlienkového zrenia homo sapiens

28. boh v akejkoľvek forme je prirodzeným produktom vývoja akéhokoľvek ľudského myslenia

29. boh v akejkoľvej forme, vrátane prvotnej formy prírodnej, animistickej, je produktom dozrievania a prvotného chápania človeka, prírody a Zeme

30. boh v akejkoľvek forme, vrátane polyteizmu, monoteizmu, animizmu, a xy ďalších už dávno zaniknutých, existujúcich, a práve vznikajúcich, a v budúcnosti vzniknutých izmov je prirodzený proces vývoja vysporiadavania sa ľudských spoločenstiev so žitím v ľudských spoločenstvách

31. ...

donekonečna, môžeme úplne pohodlne nazbierať ďalších 25 bodov, v ktorých ani v jednom nebude figurovať žiaden myšlienkový experiment s entitou menom Boh a jeho konaním ...
a nebude to mať nič s pohanstvom, ateizmom, vierou, filozofiou nikoho konkrétneho, žiadny mimoriadny cieľ, ani medveďa, len jednoducho poskladať k sebe ďalších 25 bodov, tentokrát s bohom ako prirodzenou cestou či etapou vývoja človeka.
:)

okrem toho, áno, už vieme, že Spinoza je čosi ako tvoj guru, osobný filozof, mysliteľ, - podľa tvojich vlastných slov inde, nie na fóre /preto tu nie je citát s odkazom /, si - parafrázujem :

 

... nekritický obdivovateľ myšlienok istého Spinozu.
...medzi nimi napríklad, že budovanie zdravia, bohatstva a šťastia- nie je cieľ, môže to byť výborným prostriedkom pre dosahovanie iného majtku - adekvátneho poznávania existujúcich vecí ...

čo platí pre teba, nemusí platiť pre druhých, s tým sa nedá nič robiť, len prijať diskusiu, alebo obviniť diskutérov neprijímajúcich nekriticky Spinozu za priveľmi prízemných a racionálnych ...
a/alebo pribrať do diskusie aj iné filozofie :)

 

 

-----------------------------------------
btw.

a áno, registrujem, čo napísal Dovid v inej téme, konkrétne o Raste Boha:

Prosto, nedopĺňaj iných. Postav si vlastný pieskový hrad a tam si pridávaj či uberaj čo len chceš.

ja dopĺňam, úplne v pohode, pretože nielen že toto je téma filozofická, a predpokladám, s očakávaním akejsi diskusie aj otvorená, ale o tom je diskusia ... vymieňanie poznatkov, myslení, obľúbených mysliteľov a názorov :
" ja vymením tvoje názory, ty vymeníš moje názory" ... :) / toto je irónia, hlboká a moja obľúbená /

Link to post
Share on other sites

no toto? :)

 

ja dopĺňam, úplne v pohode, pretože nielen že toto je téma filozofická, a predpokladám, s očakávaním akejsi diskusie aj otvorená, ale o tom je diskusia ... vymieňanie poznatkov, myslení, obľúbených mysliteľov a názorov :
" ja vymením tvoje názory, ty vymeníš moje názory" ... :) / toto je irónia, hlboká a moja obľúbená /

 

Neviem sa ubrániť pocitu že som niečo, ako masový vrah. Je toto odo mňa dostatočne ironické?
Ešte sa mi nestalo, aby ma v nejakej cest. kancelárii ukrižovali za to, že mne osobne sa ponúkaná destinácia nepáči.
Z kontextu odkazu cítim výčitku, že som ... (s prepáčením) úchyl.
Ono každý text sa naozaj dá chápať z mnohých hľadísk. Ten môj nie je výnimka a teda citim, že je potrebné povedať toto:  "Človiečik pozdáva sa ti možnosť výletu do nejakej destinácie? Ak chceš, môžeme sa spoločne pokúsiť o nejaký výlet."
Nepozdáva sa ti táto možnosť?  ... Nema problema... Hľadaj ďalej, hľadaj inde. Naša destinácia ti možno môže poslúžiť aspoň na to, aby si si mohol uvedomiť čo nechceš, a do budúcna budeš vedieť čo ťa nezaujíma. Lepšie si uvedomíš čo ťa oslovuje a čo ti zmysel vyslovene odoberá.

Ešte k tomuto ...diskusia ... vymieňanie poznatkov, myslení, obľúbených mysliteľov a názorov :

NIe!
Ľutujem, akási povrchná, encyklopedická výmena "wiki-pedických" názorov naštudovaných metódou CTRL+C a Ctrl+V nie je prípadom výletov ck "in-cognitio".
Ony výlety nie sú zadarmo.
Ten výlet musí mať šťavu! Za ten výlet si musí účastník zaplatiť vstupenku.
Za vstupenku sa platí svojou "vlastnou krvou".
Tou vstupenkou môže byť len to, že tému - ktorá by ho prípadne zaujala - má už aspoň "odžitú" a nejak spracovanú vo svojo srdiečku.

Ja mám záujem diskutovať s človekom, nie s povrchným ignorantom. To si rovno môžem pokecať so záznamníkom v telefóne a nemusím sa tu snažiť o to , aby mi bolo rozumené.
Je mi už teraz lepšie rozumieť?
:)

Takže mňa zaujíma človek, nie nejaká "atrapa"!
A myslím si, že ako človek sa aj správam - ponúkam - nič nežiadam - nikoho k ničomu nenútim.
 


k ponúkaným témam nabudúce...možno...  :)  ak nejaké nabudúce bude...to ja dnes nemôžem vedieť :)

Link to post
Share on other sites
lopata555

Ivan rád by som s tebou diskutoval ale vážne nechápem o čom píšeš ... skús to písať tak aby aj obyčajný človek ako ja pochopil ... 

Link to post
Share on other sites

Ivan rád by som s tebou diskutoval ale vážne nechápem o čom píšeš ... skús to písať tak aby aj obyčajný človek ako ja pochopil ... 

 

...takže 2x "hladko" a raz "obratko"... doplietol som ťa?

:)

Len si to predstav, už veľa ľudí mi to povedalo.
Čo iné sa tu dá robiť?

Dá sa vrátiť do miesta, kde to bolo ešte ako tak "jedlé" a pomály sa "vymotávať" z tých mojich "zamotaných" viet.

Pravdaže, pokiaľ budeš mať pocit, že ťa to niečím obohacuje. To sa dá vycítiť...

ešte mi prosím povedz (ak vieš) za aký hrdinský čin sa dá zaslúžiť si "varovné body", mám ich tam pod fotkou.

Varúúúj...

:) 

Link to post
Share on other sites

no ty si teda ale  :)
ty musíš vedieť kde, čím som ťa doplietol,

ty by si asi mal začať... možno takto: ivo zaujalo ma toto a toto , ale tomu som tam nerozumel, ako si to myslel?

Verím že ma tunajší inkvizítori neupália za to, že tu dávam návody ako z kuchárskej knihy.
mohol som?
Medzi nami, robím to rád, pretože citim ľudskú prítomnosť. 
 

Link to post
Share on other sites

nuž, chápem, ale podľa všetkého to už vyzerá tak, že  je veľká väčšina ľudstva len atrapa ... :)  

 

 

Neviem sa ubrániť pocitu že som niečo, ako masový vrah. Je toto odo mňa dostatočne ironické?

Ešte sa mi nestalo, aby ma v nejakej cest. kancelárii ukrižovali za to, že mne osobne sa ponúkaná destinácia nepáči.
Z kontextu odkazu cítim výčitku, že som ... (s prepáčením) úchyl.

:hmmm:

 

netuším, kde je tu nejaká akákoľvek paralela, či čokoľvek, náznak, čo by mohlo vzbudiť pocit porovnávania s nejakým masovým vrahom ... záhada

to isté platí pre úchyla ... záhada č. 2

tak teraz ako ten tvoj pocit cíti vonkajší pozorovateľ :  vidíš tam niečo, čo tam chceš vidieť, máš namyslené svoje myšlienkové smery, svoju tému, a ani vpravo, ani vľavo. :)

to, čo píšeš tu :

Ono každý text sa naozaj dá chápať z mnohých hľadísk. Ten môj nie je výnimka a teda citim, že je potrebné povedať toto:  "Človiečik pozdáva sa ti možnosť výletu do nejakej destinácie? Ak chceš, môžeme sa spoločne pokúsiť o nejaký výlet."
Nepozdáva sa ti táto možnosť?  ... Nema problema... Hľadaj ďalej, hľadaj inde. Naša destinácia ti možno môže poslúžiť aspoň na to, aby si si mohol uvedomiť čo nechceš, a do budúcna budeš vedieť čo ťa nezaujíma. Lepšie si uvedomíš čo ťa oslovuje a čo ti zmysel vyslovene odoberá.

je vlastne popretie toho, čo týmito istými slovami ponúkaš.
vymenoval si svojich 25 bodov, a čakáš na odobrenie minimálne niektorého z nich, lebo ... lebo medveď.

vymenujem ti na to pokračovanie, v pohode dokončím tých mojich 5 / 25 / bodov, ale bude to zbytočné, ... a tu píšeš, že tým v tebe vzbudzujem pocit, akoby si bol masový vrah a úchyl.
vzápätí píšeš o svojej cestovnej kancelárii, kde dávaš na výber destináciu ... ok. tak masový vrah, či výber ? :)
lenže keď tá destinácia, ani fakultatívne výlety, ktoré táto konkrétna cestovná kancelária ponúka, nemá záujemcov, záujemca turista ide hľadať inde ... to aj píšeš

"nepozdáva sa ti táto možnosť? ... Hľadaj inde."
Naša destinácia ti možno môže poslúžiť aspoň na to, aby si si mohol uvedomiť čo nechceš, a do budúcna budeš vedieť čo ťa nezaujíma. Lepšie si uvedomíš čo ťa oslovuje a čo ti zmysel vyslovene odoberá.

a presne to sa dialo, turista hľadá inde, a z tvojej ponuky mu vyšlo, že si uvedomuje, že ho tvoja ponuka neoslovuje, čo zmysel pre neho odoberá a čo celkom určite nepotrebuje.
 

Ľutujem, akási povrchná, encyklopedická výmena "wiki-pedických" názorov naštudovaných metódou CTRL+C a Ctrl+V nie je prípadom výletov ck "in-cognitio".
Ony výlety nie sú zadarmo.
Ten výlet musí mať šťavu! Za ten výlet si musí účastník zaplatiť vstupenku.
Za vstupenku sa platí svojou "vlastnou krvou".
Tou vstupenkou môže byť len to, že tému - ktorá by ho prípadne zaujala - má už aspoň "odžitú" a nejak spracovanú vo svojo srdiečku.

Ja mám záujem diskutovať s človekom, nie s povrchným ignorantom. To si rovno môžem pokecať so záznamníkom v telefóne a nemusím sa tu snažiť o to , aby mi bolo rozumené.
Je mi už teraz lepšie rozumieť?
:)

Takže mňa zaujíma človek, nie nejaká "atrapa"!

 

výlety nie sú zadarmo, ani výlety do druhej dvadsaťpäťky nie sú zadarmo, aj keď ich spísali len atrapy a ignoranti, milý ivan ... :)
 

rozhodne ti garantujem, že sú výsledkom premýšľania generácií ignorantských atrapov, a majú ich vo svojom srdiečku a hlavinkách spracované, a premýšľajú nad ďalšími balíčkami dvadsaťpätiek ... ktoré  celkom iste nie sú raz a navždy dané ...

keďže ale očakávaš od turistov prijatie len niektorej z  prvých 25 destinácií, iná cestovná kancelária tromfla protiponukou ... :ahooj:

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

výlety nie sú zadarmo, ani výlety do druhej dvadsaťpäťky nie sú zadarmo, aj keď ich spísali len atrapy a ignoranti, milý ivan ... :)

 

rozhodne ti garantujem, že sú výsledkom premýšľania generácií ignorantských atrapov, a majú ich vo svojom srdiečku a hlavinkách spracované, a premýšľajú nad ďalšími balíčkami dvadsaťpätiek ... ktoré  celkom iste nie sú raz a navždy dané ... :)

keďže ale očakávaš od turistov prijatie len niektorej z  prvých 25 destinácií, iná cestovná kancelária tromfla protiponukou ... :ahooj:

 

 rád by som na to niečo napísal ale bojím sa.

:)

bojím sa že sa niekoho dotknem, niekoho urazím - pričom mi to ani na um nezišlo...

A tak radšej pomlčím, pokiaľ sa ma niekto na niečo konkrétne neopýta.

Skúsenosť mi radí: "Radšej nerob nič, ak niečo robíš zle."

Link to post
Share on other sites

Ony výlety nie sú zadarmo.

Ten výlet musí mať šťavu! Za ten výlet si musí účastník zaplatiť vstupenku.

Za vstupenku sa platí svojou "vlastnou krvou".

Tou vstupenkou môže byť len to, že tému - ktorá by ho prípadne zaujala - má už aspoň "odžitú" a nejak spracovanú vo svojo srdiečku.

Ja mám záujem diskutovať s človekom, nie s povrchným ignorantom. To si rovno môžem pokecať so záznamníkom v telefóne a nemusím sa tu snažiť o to , aby mi bolo rozumené.

Je mi už teraz lepšie rozumieť?

:)

Takže mňa zaujíma človek, nie nejaká "atrapa"!

A myslím si, že ako človek sa aj správam - ponúkam - nič nežiadam - nikoho k ničomu nenútim.

v tom pripade ale necakaj odpovede

zvlast nie v pripade ludi, ktori si uz svoje nazory odkrvacali

 

 

...takže 2x "hladko" a raz "obratko"... doplietol som ťa?
Len si to predstav, už veľa ľudí mi to povedalo.
Čo iné sa tu dá robiť?

Dá sa vrátiť do miesta, kde to bolo ešte ako tak "jedlé" a pomály sa "vymotávať" z tých mojich "zamotaných" viet.

Pravdaže, pokiaľ budeš mať pocit, že ťa to niečím obohacuje. To sa dá vycítiť...

mamo, citis ? clovecina smrdi...

 

Verím že ma tunajší inkvizítori neupália za to, že tu dávam návody ako z kuchárskej knihy.

mohol som?

Medzi nami, robím to rád, pretože citim ľudskú prítomnosť. 

 

co len - koho mi to pripomina ???

 

rozhodne ti garantujem, že sú výsledkom premýšľania generácií ignorantských atrapov, a majú ich vo svojom srdiečku a hlavinkách spracované, a premýšľajú nad ďalšími balíčkami dvadsaťpätiek ... ktoré  celkom iste nie sú raz a navždy dané ...

keďže ale očakávaš od turistov prijatie len niektorej z  prvých 25 destinácií, iná cestovná kancelária tromfla protiponukou ... :ahooj:

ako jemne staromamovsky povedane :D

 

 

 rád by som na to niečo napísal ale bojím sa.

:)

bojím sa že sa niekoho dotknem, niekoho urazím - pričom mi to ani na um nezišlo...

A tak radšej pomlčím, pokiaľ sa ma niekto na niečo konkrétne neopýta.

Skúsenosť mi radí: "Radšej nerob nič, ak niečo robíš zle."

 

tak, tak

Dobre hvari, uľejce mu !

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

ivan:

všetky spomínané destinácie už boli hojne navštívené prostredníctvom iných cestoviek, odprezentovaných na tomto fóre a tak tie destinácie aj vyzerajú - ako hojne navštevované turistami - všade hluk, tlačenica, odpadky a holuby. každý prišiel z nejakého dôvodu - niekto zo zvedavosti, niekto z nudy a niekto si dokonca myslel, že uvidí nevídané. mnohí iba prešli, mnohí sa aj zastavili, niektorí si urobili dokonca skupinové foto. lenže priveľa informácií sa nakoniec zlieva do šumu a ty chceš k tomu zmätku prispieť ešte vlastnou "cestovkou". tak potom veľa zdaru a dúfam, že máš aj poistenie proti úpadku...

Link to post
Share on other sites

Dobrý deň.

Vidím o čo sa to tu hrá...
O čo hrám ja? 
Už som to povedal - najvyššou dosiahnuteľnou hodnotou u mňa je porozumenie, porozumenie ako prostriedok, cesta ako si navzájom pomáhať pri odhaľovaní možností, ktoré človeku život ponúka.

Konštatujem že v tomto priestore sa kladie na miesto najvyššej dosiahnuteľnej hodnoty, poslušnosť.

Fu! Pánečku, aj sloboda slova sa dá zneužívať na zotročovanie... a ochotných pomocníkov teda je...

A to ja považujem... nejaké piesočky... márnosť... škoda slov...
Teda prosím adminitrátora, aby zrušil všetky moje príspevky aj samotné meno s heslom.

Zb-hom.

Link to post
Share on other sites
secretka

Celá téma sa z "Filozofie", kam ju ivan pôvodne umiestnil, dostáva do akejsi úplne inej roviny ... :neviem:

Od začiatku dumám o čo tu vlastne ide, ale zatiaľ som sa akosi "do obrazu" nedostala. :smile2:

 

Link to post
Share on other sites

1)

Spinoza raz povedal a napísal (4Tvrdenie 28):

Pre myseľ je najvyšším dobrom poznanie Boha a najvyššou schopnosťou duše je Boha poznávať.

 

2)

myslieť  pocity, predstavy, fantázia

myslieť = príčina (idea svojimi formálnymi schopnosťami) koná (objektívne schopnosti účinku) účinok.

 

ad 1) s takymito vecami som sa zaoberal, ked som mal 18; a to je uz kua davno

ad 2) tulam sa s inou "cestovkou"

 

@secretka

https://www.freespace.sk/tema/5578-drogy-a-ich-%C3%BA%C4%8Dinky/?do=findComment&comment=202013

Link to post
Share on other sites

Vidím o čo sa to tu hrá...

O čo hrám ja? 

Už som to povedal - najvyššou dosiahnuteľnou hodnotou u mňa je porozumenie, porozumenie ako prostriedok, cesta ako si navzájom pomáhať pri odhaľovaní možností, ktoré človeku život ponúka.

 

Konštatujem že v tomto priestore sa kladie na miesto najvyššej dosiahnuteľnej hodnoty, poslušnosť.

Fu! Pánečku, aj sloboda slova sa dá zneužívať na zotročovanie... a ochotných pomocníkov teda je...

A to ja považujem... nejaké piesočky... márnosť... škoda slov...

 

V zivote to uz tak byva, ze chaos moze vystriedat iba nedorozumenie. Odpoviem ti tak trochu tvojimi vlastnymi slovami:

 

Prispevok ktory citujem si napisat mohol, ale mysliet ho tak, ako si ho napisal v ziadnom pripade nie :)

Link to post
Share on other sites

:neviem:

Vidím o čo sa to tu hrá...
O čo hrám ja? 
Už som to povedal - najvyššou dosiahnuteľnou hodnotou u mňa je porozumenie, porozumenie ako prostriedok, cesta ako si navzájom pomáhať pri odhaľovaní možností, ktoré človeku život ponúka.

Konštatujem že v tomto priestore sa kladie na miesto najvyššej dosiahnuteľnej hodnoty, poslušnosť.

Fu! Pánečku, aj sloboda slova sa dá zneužívať na zotročovanie... a ochotných pomocníkov teda je...

A to ja považujem... nejaké piesočky... márnosť... škoda slov...
Teda prosím adminitrátora, aby zrušil všetky moje príspevky aj samotné meno s heslom.

Zb-hom.

nie, ivan, nevidíš nič také, pretože či to chceš počuť, či nie, o nič sa tu nehrá.

stačí si prečítať príspevky v témach, kde si písal, pozrieť prípadne iné témy, je ich tu takmer 6000, len v náboženstve a filozofii, kam si prevažne písal, dobrá stovka s tisíckami príspevkov s x názormi, aj hodne protistojacimi.

 

členovia fóra, dospelí samostatní vzdelaní ľudia sa nedajú viesť za ručičku a nejakým záhadým spôsobom im diktovať, ako a na čo majú odpovedať.

majú na veci svoj názor, a ten si aj napíšu.

presne rovnako, ako si napísal svoj názor ty, a keď nesadol, tak osočuješ z nejakého spiknutia či ktovie z čoho.
len to dokazuje, žiaľ, čo som napísala tam vyššie:

tak teraz ako ten tvoj pocit cíti vonkajší pozorovateľ :  vidíš tam niečo, čo tam chceš vidieť, máš namyslené svoje myšlienkové smery, svoju tému, a ani vpravo, ani vľavo. :)

 

netreba sa vysmievať z toho, že som opakovala, tam vyššie, o čom je diskusia ... pretože aj to sedelo: presne o tom je, že diskutujeme, a ten jediný môj/tvoj či kohokoľvek iného presadzovaný názor nemusí byť jediný správny, dokonca to môže byť téma veľa krát prediskutovaná v x iných témach, a keď niekto nereaguje tak, ako si chcel, nazveš ho ignorantskou atrapou.

to už je sklamanie z človeka, ktorý takto nazýva spolufórumákov, nie diskusia.

 

 

btw. k zrušeniu príspevkov a mena a hesla:

registrujeme sa na vlastné triko. ako dospelí ľudia. píšeme svoje názory, a snažíme sa tak, aby sme si za nimi stáli. diskusné príspevky / až na minimálne xatovacie výnimky / ani kontá členov sa nerušia.

 

 

v téme môžeme kľudne pokračovať, či už s autorom témy, alebo bez neho, ako v akejkoľvek inej téme, ku ktorej má kto čo povedať.

Link to post
Share on other sites

 

No nehýbe sa to tu. Asi to nikoho neoslovuje. Ale veď ani nemusí. 

Destinácia   3:  

Všetko čo existuje, existuje v B-hu a nič nemôže byť bez B-ha, ani byť bez B-ha myslené.

 

Tak sa trochu pohnime.

 

Ivan.

Väčšina tvojich destinácií je dosť infantilná. Obvykle (aspoň v židovskej komunite) ich ovládajú deti vo veku +-12 rokov - vo veku 13 rokov ich vedia rapkať v biblickej hebrejčine.

Ale táto (citovaná) destinácia mi nesedí.

Buď sa:

1. Baruch pomýlil;

2. ty si Barucha nepochopil;

3. Baruch sa nepomýlil, ty si ho pochopil a len tu provokuješ. 

 

Ktoré je právne?

 

Baruch mal dosť rád Maimonida. Čítal si nejaké traktáty od Maimonida?

Baruch vo svojej filizofii semo tamo používa i myšlienky z kabaly. Ako absolvent nižšieho rabínskeho vzdelania mal sprístupnené základné informácie o kabale. Aj ty si niečo o "Baruchovskej" kabale študoval?

 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 • Similar Content

  • alamo
   By alamo
   Ja osobne nijaký "Hlas Boží" nepočujem, ani necítim prítomnosť "Ducha Svätého"
   Alebo jednoducho Boh so mnou nijako nekomunikuje (hmm.. nemôžem povedať že by ma to nejak extra iritovalo)
   Klasická odpoveď by asi mala byť "alamo.. nepočuješ Pánov hlas, lebo v Pána neveríš.."
   na čo by som vyfrkol "odpoveď", zákernú otázku "a čo keď Boh mlčí, lebo má na to svoje veľmi dobré dôvody?"
   ..ale aké? hmm..
   A súvisí s tým aj iná otázka, keď už vám niekto tvrdí že Pánov hlas počuje, ako krucinál rozoznať či je skutočný prorok Boží, alebo skôr riadne potrafený cvokoš na kvadrát?
   Som si istý že medzi tými chlapíkmi s "kalifátu" čo podrezávajú krky vo veľkom, by sa takých čo o sebe tvrdia že "Hlas Boží" začuli, našlo na štvorcový meter absurdne vysoké množstvo..
  • Sniper
   By Sniper
   Na výber mám tieto dva televízory, podstatné je či má niekto skúsenosť s podobnými značkami a typmi, čo by ste odporučili.

   Samsung LE32B350
    
   rozlíšenie 1366x768 DVB-T tuner (mpeg4) HD Ready 1080 24p Real Movie zvuk SRS Trusurround HD pamäť TXT 1000 strán 2xHDMI

   LG 32LH2010


   rozlíšenie 1366x768 jas 500 cd/m2 odozva 5ms technológia Smart energy saving MPEG4 repro Mark Levinson 20W
  • Sniper
   By Sniper
   Niekedy keď sa nudím, tak si v strategickej hre Age of Empires vytvorím mapu, dám tam 6-7 civilizácií, hru odštartujem a potom sa už len pozerám ako sa jednotlivé civilizácie vyvíjajú, bojujú medzi sebou až sa nakoniec takmer všetky zničia. Niekedy sa začnem pri tom nudiť, hlavne keď civilizácie si navolia takú stratégiu, že bojujú málo :D
    
   Pri porovnávaní rôznych náboženstiev, porovnávaní evolučných teórií a vzniku života, či problematiky vzniku vesmíru vôbec som sa dostal až k deizmu - myšlienkovému prúdu.
    
   Deizmus všeobecne vznikol kritikou náboženstiev, najmä kresťanstva a stal sa dôležitou súčasťou osvietenstva v Európe. Dalo by sa aj povedať, že je akýmsi mostom medzi teizmom a ateizmom. O čom vlastne deizmus je? Deisti pripúšťajú alebo dokonca veria v existenciu vyššej moci, teda Boha či Stvoriteľa, ktorá stála za vznikom vesmíru, ale nepripúšťajú, že by Boh resp. Stvoriteľ nejakým spôsobom ovplyvňoval ďalší vývoj.
    
   V ideálnom prípade by deizmus vyriešil viacero problémov, ktoré sú:
    
   Teisti tvrdia, že Boh stvoril vesmír, život, človeka. Pripúšťajú, dokonca veria v existenciu vyšších bytostí, anjelov, víl, škriatkov, ba aj samotného Lucifera. V ich prospech môžu hrať rôzne úkazy, ktoré sa nepodarilo vysvetliť, záhadné nálezy na rôznych miestach Zeme, ktorých pôvod je diskutabilný, existencia rôznych záhadných miest (napr. strašidelné domy), ktorých zvláštne javy nevedia vysvetliť ani ateisti. Tí existenciu 'vyšších bytostí' odmietajú, hlavne z toho dôvodu, že sa nič s takým nikdy nestretli. Takže ich tézy vznikajú na základe nevedomosti. Taktiež nevedia vysvetliť vznik vesmíru, vyhýbajú sa odpovediam na otázky prečo vznikol vesmír a prečo vznikol práve vtedy, keď vznikol. Odpoveď nevedia, teisti majú v tom jasno: vesmír bol stvorený z Božej vôle. Teisti veria, že Boh stvoril aj človeka, na svoj obraz, čo ateisti odmietajú, v ich prospech zase hrá evolučná teória, ktorá sa dá podporiť rôznymi vykopávkami rôznych druhov človeka, ktorí žili v dávnej minulosti. Deizmus by mohol vyriešiť aj problém náboženstiev. Poznáme 3 hlavné monoteistické náboženstvá, niekoľko menších a nespočetne veľa polyteistických. Niektoré môžu bez problémov koexistovať, iné sa idú utopiť v potokoch krvi. Hoci najväčšie vojny v histórii nemali náboženský charakter, veľká väčšina z tých ostatných ich mala. Narastajúci vplyv kresťanstva v Rímskej ríši viac krát viedol k destabilizácii impéria, nielen zvnútra (niektorí Rimania ešte stále vyznávali pohanské náboženstvá, pričom iní už boli kresťania), ale aj zvonku (Rimania boli tým, čo dnes nazývame katolíkmi, barbari vo veľkej väčšine boli vyznávačmi ariánizmu, ktorí odmietali božský pôvod Ježiša). V 7. storočí kresťanskú Východorímsku ríšu napadli moslimskí Arabi, ktorých Byzancia za cenu ťažkých strát dokázala udržať od brehov Európy, moslimovia si to otočili na západ, kde na Pyrenejách prakticky vykynožili kresťanských Vizigótov a boli zastavení až v dnešnom strednom Francúzsku, kde ich pobili Frankovia. Samotné kresťanstvo v Európe zažívalo konflikty. Najprv to bola veľká schizma medzi katolíkmi a pravoslávnymi, potom došlo k schizme medzi katolíkmi a luteránmi. 30 ročná vojna zo 17. storočia, ktorá sa považuje za medzi najkrvavejšie v histórii Európy mala náboženský charakter. Náboženské vojny sa vedú aj dnes, väčšinou vznikajú na hraniciach islamu a iných náboženstiev: konflikty v Pobreží Slonoviny, Stredoafrickej Republike, Sudáne, Etiópii sú konfliktami, kde hlavnú úlohu hrá náboženstvo. Veľmi blízko k náboženskej vojne mala vojna, ktorá začala po invázii USA do Iraku v r. 2003, invázia sa zmenila na sektárske boja medzi šiítmi a sunnitmi. Podobná vojna sa teraz vedie v Sýrii medzi alávitmi a sunnitmi.  
   Deizmus, by vo veľkej miere dokázal eliminovať väčšinu nezhôd a konfliktov. Pretlačenie myšlienkového prúdu, ktorý zastáva teórie o tom, že Boh vesmír len stvoril, ale všetko ostatné už nechal na evolúciu, by mohlo byť úspešné u teistov aj ateistov. Teisti by pripustili napr. evolúciu, nadprirodzeným veciam, ktoré nevedia vysvetliť, by nepridávali náboženský charakter, ateisti zas by pripustili existenciu Stvoriteľa, čím by začali mať jasno v otázkach vzniku vesmíru či sveta. Deizmus by pri dobrej vôli mohol zatlačiť význam náboženstiev do úzadia a neskôr ich prípadne eliminovať, čím by prakticky zanikli náboženské vojny. Určite to nebude v tomto storočí, ale keď ľudstvo nezdegeneruje (má k tomu blízko), tak v tom ďalšom by sa vo svojich svetonázoroch mohlo pohnúť ďalej.
    
   Názory?
  • one
   By one
   Ahojte...mám na vás takú otázku...už dlhší čas ma zaujíma ako je to u ľudí s vnímaním človeka... upresním to...vnímate ho ako len ako ďalší stupeň evolučného vývoja= vyšší stupeň vývoja zvierat (v konečnom dôsledku, teda ako zviera), alebo ako niečo viac? veríte, že človek má nesmrteľnú dušu?... aký je podľa vás zásadný rozdiel medzi človekom a zvieraťom (okrem toho, že človek je schopný myslieť)? 
   Viem, je to veľa otázok, stačí, keď mi odpoviete aspoň na jednu alebo napíšete nejakú teóriu, ako to podľa vás je. Ďakujem.  :)
  • alamo
   By alamo
   taká vec, sa vyskytla v téme o evolúcii..
   predstava že "Pán Boh", najprv stvoril svet, a potom na ňom porozhadzoval falošné fosílie "zo sandy"
   podľa mňa, by to bol dosť zlomyseľný zmysel pre humor

   takže - má Boh zmysel pre humor?
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy