Jump to content

Cactales

Recommended Posts

Človek (homo) žije na Zemi najmenej dva milióny rokov. Počet obyvateľov ostával dlho nízky, pretože počet narodených bol zhruba taký istý ako tých, čo zomreli. Choroby a hlad zaručovali, že množstvo obyvateľstva nebolo vyššie ako potravinové zásoby a ostatné zdroje. Odkedy sa však poľnohospodárstvo stalo efektívnejšie a vedomosti v oblasti medicíny sa zvýšili, obyvateľstvo sa začalo rapídne rozrastať.

 

V roku 1500 bolo na svete 425 miliónov obyvateľov. Prevažná väčšina ľudí žila na severnej pologuli. Spočiatku bolo tempo rastu obyvateľstva postupné, ale od roku 1800 dodnes sa zlepšovali životné podmienky, začal rozkvitať priemysel i obchod, čo viedlo k rýchlemu rastu populácie.

 

Počet obyvateľov Zeme:

Rok

7000 p.n.l....10 000 000

4500 p.n.l....20 000 000

1500.........425 000 000

1850.......1 130 000 000

1890.......1 490 000 000

1930.......2 020 000 000

1970.......3 620 000 000

1980.......4 415 000 000

1990.......5 532 000 000

2007.......6 602 000 000 (júl)

 

Z toho viac ako 36 % (2,4 mld.) obyvateľov žije v dvoch najľudnatejších krajinách - Číne a Indii.

 

Kým v západných krajinách dochádza k demografickej kríze - starnutiu obyvateľstva a k záporným hodnotám prirodzeného prírastku obyvateľstva, v rozvojových štátoch predovšetkým Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky sa stupňuje populačná explózia.

Nárast počtu obyvateľov Zeme by sa mal zastaviť približne v roku 2060. Na planéte bude v tom čase žiť podľa výpočtov OSN 9 až 9,5 miliardy ľudí. Podľa iných predpokladov by do konca 21 storočia mohlo na Zemi žiť 14 miliárd obyvateľov. Optimálny počet obyvateľov planéty Zem sa podľa rôznych názorov pohybuje medzi 650 - 2 500 miliónmi.

 

Niektoré príčiny populačnej explózie:

- zlá sociálna a hospodárska situácia rozvojových krajín (v krajinách tretieho sveta často prevláda názor, že viac detí ľahšie uživí svojich rodičov)

- slabá alebo žiadna informovanosť o antikoncepčných metódach a nepriaznivých dôsledkoch "premnoženia" populácie v krajinách tretieho sveta a náboženské zákazy, ktoré nedovoľujú použitie akejkoľvek antikoncepcie

- v krajinách tretieho sveta dochádza k výraznému poklesu úmrtnosti, pričom ostáva zachovaná tradične vysoká pôrodnosť.

 

Niektoré dôsledky populačnej explózie:

Zabezpečenie zdrojov potravy prináša so sebou devastáciu úrodnej pôdy v rozsahu niekoľko stotisíc hektárov ročne. Devastáciu úrodnej pôdy zapríčiňuje intenzívne obrábanie pôdy, pasenie, dobytka, zvýšená spotreba spodných vôd a rozsiahla zástavba. Rastúca populácia nesie so sebou aj rastúce množstvo priemyselného a komunálneho odpadu a poškodzovanie ekosystémov na samej hranici únosnosti. Preľudnenie prináša aj, sociálno-ekonomické a s tým súvisiace národnostné, rasové a náboženské nezhody, ktoré prerastajú do otvorených ozbrojených konfliktov.

 

Demografická kríza v západných krajinách:

V roku 1960 bolo Európanov spolu s Američanmi, Austrálčanmi a Kanaďanmi dohromady 750 miliónov, čo tvorilo štvrtinu trojmiliardovej populácie Zeme. Navyše, západná civilizácia prežívala v týchto rokoch boom pôrodnosti. Blížiac sa k roku 2000 ale v týchto krajinách nastal obrat.

Za štyridsať rokov sa počet obyvateľov Zeme zdvojnásobil z troch na šesť miliárd ľudí, no európske národy (v širokom slova zmysle) prakticky prestali s reprodukciou. V mnohých západných krajinách dnes úmrtnosť zodpovedá pôrodnosti alebo ju dokonca prevyšuje. Zo 47 európskych štátov len jeden, Albánsko, prezentoval v roku 2000 úroveň pôrodnosti dostatočnú pre zachovanie národa. V roku 2000 žilo v Európe od Islandu po Rusko 728 miliónov ľudí. Pri zachovaní súčasnej úrovne pôrodnosti, ak zanedbáme imigráciu, sa počet obyvateľov k roku 2050 zníži na menej ako 600 miliónov ľudí. Taká je prognóza demografického oddelenia OSN. Podľa iného výskumu sa počet obyvateľstva Európy za to isté obdobie zníži až na menej ako 556 miliónov ľudí. Takýto výrazný pokles európskej populácie sa naposledy pozoroval v období "čiernej smrti" - morovej epidémie v rokoch 1347 - 1352, ktorá vyhubila tretinu európskej populácie. Rozdiel medzi morovou epidémiou zo 14. storočia a demografickou krízou je ale v tom, že kým epidémia vzala životy ako mladým tak aj starým, znižovanie pôrodnosti zasahuje mládež. Priemerný prirodzený prírastok v Európe poklesol na 1,4 zatiaľ čo pre zachovanie súčasného stavu obyvateľstva je minimum 2,1.

 

Slovensko v roku 2006 (zdroj: štatistický úrad SR)

Prirodzený prírastok za rok 2006:

Živonarodení.................................................53 904

Úmrtia celkom................................................53 301

Prirodzený prírastok........................................603

 

Imigrácia a emigrácia za rok 2006:

Prisťahovalí....................................................5 589

Vysťahovalí....................................................1 735

Prírastok sťahovaním....................................3 854

 

Celkový prírastok obyvateľstva v roku 2006...4 457

 

Počet obyvateľov SR k 1.1.2006...................5 389 180

Počet obyvateľov SR k 31.12.2006................5 393 637

-----------------------

 

Čo si myslíte o týchto dvoch javoch, ich príčinách a dôsledkoch?

Hrozí svetu preľudnenie?

Stanú sa Európania ohrozeným druhom?

Je možné tieto problémy riešiť radikálnym spôsobom (napríklad podľa vzoru Číny)?

Link to comment
Share on other sites

Akurát dnes ráno som uvažoval nad založením tejto témy, keďže ma o tom čaká prednáška v letnom semestri :lol:

 

Problematika demografického vývoja už bola načrtnutá aj v iných témach, najmä v Politike (len ešte keby som tú tému, ktorá sa zaoberala demografiou na Slovensku, našiel), ale len mierne okrajovo.

 

Demografický vývoj je veľmi nepriaznivý a horšie je že v rôznych častiach sveta nadobúda opačný trend, kde v mnohých prípadoch dosahuje kritické hodnoty.

 

Na jednej strane je starnúca EUrópa a vymierajúci Európania, na strane druhej je čoraz viac zaľudnená južná a stredná Ázia, Blízky Východ a silný rast pôrodnosti v poslednej dekáde poukazuje aj Saharská Afrika (teraz je jedno ktoré národy a etniká majú najväčší podiel na zvyšovaní pôrodnosti, viac v kategórii Multikulturalizmus).

 

Tento trend, bude mať v budúcnosti nepriaznivý vplyv na životnú úroveň obyvateľstva na východnej hemisfére tejto planéty.

Problémy s preľudnením sa budú riešiť masívnou (či bude masívna to je ten horší predpoklad) emigráciou, ktorá bude mieriť najmä do Európy, ktorá má veľké problémy s reprodukciou obyvateľstva. Netreba zdôrazňovať, že tento jav v budúcnosti, ak si to Európania sami nevyriešia, bude mať negatívny dopad na európske obyvateľstvo, kultúru a životnú úroveň. V súčasnosti do Európy mieri viacero migračných vĺn z tretieho sveta. Európa inak nedokáže zachovať minimálne rovnaký počet obyvateľov ako vo vľaňajších obdobiach. Tento druh riešenia je len dočasný. "Riešenie" ako ho teraz nazývajú socialisti a z veľkej časti liberáli sa v budúcnosti zmení na Problém. Európania pod vplyvom čoraz väčšieho počtu prisťahovalcov budú čoraz viac v menšine nielen fyzickým počtom, ale aj kultúrne, nábožensky, sociálne ale aj jazykovo. Nie je neznáme, že veľká časť prisťahovalcov neovláda jazyk cieľovej krajiny, napriek niekoľkoročnému pobytu. Viac opäť v kategórii Multikulturalizmus.

 

Podobné problémy čakajú aj Severnú Ameriku, ale zatiaľ sa nejavia tak zle ako v Európe. Najmä USA majú v súčasnosti veľké problémy s prílevom hispánskeho obyvateľstva (jediné šťastie majú že sú rovnako kresťania ako drvivá väčšina Američanov), podľa prognóz sa v juhozápadnej časti USA už onedlho (1 max. 2 generácie) stanú väčšinou (viac na českej wikipedii v sekcii Demografia).

Ak sa pozrieme do histórie, zistíme že kedysi obrovské územia západnej, juhozápadnej a južnej časti USA patrili Španielsku, neskôr Mexiku resp. samostatnému štátu Texas, ktorý bol neskôr anektovaný USA.

Ak v budúcnosti v tejto časti USA nastane prípad (čo nastane) že Hispánci prevýšia výraznejším rozdielom Američanov, tak je celkom reálne že budú žiadať autonómiu v rámci USA (lepší prípad), osamostatnenie od zvyšku USA alebo dokonca pripojenie k Mexiku (horšie prípady). Z pohľadu histórie by to mohlo byť celkom reálne, z ekonomického pohľadu to už tak reálne nevyzerá. Napriek tomu by mohol vzniknúť zaujímavý precedens a USA si spomenú ako pred rokmi podporovali odtrhnutie Kosova od Srbska, kde už nastal jav, ktorý v USA ešte len začíname pozorovať.

 

Úplne iné problémy má t.č. Čína. Hoci rast obyvateľstva sa jej darí kontrolovať, politika 'jedného dieťaťa' má neblahé následky. Číňania totiž uprednostňujú viac chlapcov ako dievčatá (tie skoro vôbec), takže vznikol problém a síce ten, že v súčastnosti si v Číne asi 40 miliónov mladých mužov má problém nájsť ženu. Z tohto problému vzniká ďalší a síce ten, že reprodukcia Číňanov sa tak znížila, že súčasných dôchodcov nemá kto živiť. Pochopiteľne, tento jav ešte nie je kritický, ale v Číne začína byť dosť veľkým sociálnym problémom.

Link to comment
Share on other sites

Čína to skutočne so svojou politikou jedného dieťaťa doviedla až do extrému. A to, že čínska kultúra tradične uprednostňuje chlapcov môže znamenať pre túto krajinu katastrofu. Tu je jeden príklad, ako sa čínska rodina pokúsila zbaviť svojho potomka ženského pohlavia, a podobné situácie v Číne nie sú ojedinelé:

 

Dvadsaťdeväťročná Číňanka žije odmalička s 26 ihlami v tele. Tie jej podľa lekárov zrejme do tela nabodali starí rodičia, aby zomrela. V Číne, kde môžu mať rodičia väčšinou iba jedno dieťa, má väčšiu hodnotu chlapec.

Luo Cuifen žila s oceľovými ihlami v pomerne veľkom súlade, aj keď jej ihly putovali telom a prebodli jej niektoré životne dôležité orgány. Lekársku pomoc vyhľadala mladá žena že vtedy, keď začala močiť krv.

Röntgen odhalil, že má obličku prepichnutú ihlou, a že má v tele ďalších 25 oceľových predmetov. Lekári sa pripravují na operáciu, pri ktorej sa pokúsia odstrániť z tela čo najviac ihiel. Ihly sa zabodli do pľúc, pečene, močového mechúra, čriev a obličiek, čo spôsobí pri operácii veľké komplikácie. Ďalšie ihly sú v hlave, krku a ramene. Niektoré sú nebezpečne blízko dôležitých tepien. Ihla zabodnutá v mozgu sa rozpadla na tri časti.

Podozriví sú starí rodičia, pretože chceli chlapca, ale keďže obaja zomreli, nedá sa im to dokázať, uvádza tlač z provincie Yunnan.

celý článok: http://www.bleskovky.sk/cl/13/171654/Zena-...6-ihlami-v-tele

--------------------------------------------------

Situácia v Rusku

Rusko, najväčšia krajina sveta má v súčasnej dobe jeden z najnižších prirodzených prírastkov na svete. V roku 2006 malo Rusko 143 miliónov obyvateľov, čo je o 2,5 milióna menej ako v roku 2002 a prognózy nie sú priaznivé. Do roku 2050 by Rusko mohlo stratiť ďalších 30 miliónov. Táto strata by prekonala všetky straty v druhej svetovej vojne. Rast počtu obyvateľov v súčasnej dobe pokračuje v niektorých južných oblastiach (Čečensko, Ingušsko, Dagestan). Ruské ženy žijú skoro o desať rokov, ale muži až o šestnásť rokov kratšie ako v krajinách západnej Európy. Mnohé príčiny vysokej úmrtnosti sa dajú podľa ruského prezidenta Putina odstrániť a nie sú na to potrebné ani zvláštne výdavky. V Rusku zahynie denne pri dopravných nehodách takmer sto ľudí, a len na otravu alkoholom a najmä jeho náhradkami každý rok umiera okolo štyridsaťtisíc ľudí. Spravidla sú to mladí muži, živitelia rodín. Ani návrat miliónov Rusov z bývalých zväzových republík do vlasti nemôže zastaviť proces vymierania národa. V danej situácii je však najhrozivejšie prudko sa znižujúci počet obyvateľov Sibíri - kým obyvateľstvo susednej Číny naďalej rastie naozaj neuveriteľnou rýchlosťou. Rusko, ktorého obyvateľstvo bude podľa odhadov v roku 2050 tvoriť najviac 114 miliónov ľudí, sa ocitne prakticky vytesnené z Ázie. Takmer všetci Rusi začnú žiť na západ od Uralu, t.j. v Európe.

 

 

Prečo vlastne v západnom svete dochádza k demografickej kríze? Podľa názoru doktora Johna Wallesa z univerzity Johna Hopkinsa je jednou z príčin socializmus: "Ak sľúbime každému štátny dôchodok, deti prestanú byť poistkou proti starobe." Európski socialisti tým, že oslobodili mužov, ženy a deti od rodinných povinností, odstránili spoločenskú potrebu rodiny. V dôsledku toho začala inštitúcia rodiny postupne odumierať. S touto inštitúciou začala odumierať aj Európa.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Podľa názoru doktora Johna Wallesa z univerzity Johna Hopkinsa je jednou z príčin socializmus: "Ak sľúbime každému štátny dôchodok, deti prestanú byť poistkou proti starobe." Európski socialisti tým, že oslobodili mužov, ženy a deti od rodinných povinností, odstránili spoločenskú potrebu rodiny. V dôsledku toho začala inštitúcia rodiny postupne odumierať. S touto inštitúciou začala odumierať aj Európa.

To nie je názor len doktora Johna Wallesa, ale aj viacerých iných doktorov a vedcov v tejto oblasti.

 

Typický príklad u nás: DDS nám sľubujú švajčiarské dôchodky, tak načo si bude robiť deti, keď DDS sa o mňa postará? Takto keď zmýšľa značná populácia obyvateľstva tak vzniká problém.

Socializmus je síce pekný ale z dlhodobého hľadiska neudržateľný. Horšie je, že je zneužívaný tými, ktorým sa nechce pracovať. Zoberme si štáty v západnej časti EU, kde podpory v nezamestnanosti a sociálky sú natoľko vysoké že sa z nich dá vyžiť. Preto sa svorky prisťahovalcov len kopia v getách na predmestiach miest. Socialistické vlády ich v tom len podporujú, pretože ich považujú za obete kapitalizmu.

 

Preto som odporcom socializmu.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

To nie je názor len doktora Johna Wallesa, ale aj viacerých iných doktorov a vedcov v tejto oblasti.

Samozrejme, to som citoval len ako príklad.

 

Niečo na tom príklade so socializmom je, aj keď demografická kríza vznikla skôr v západnej Európe, v bývalých komunistických krajinách síce dochádzalo už v osemdesiatich rokov k určitému znižovaniu pôrodnosti, ale problém nastal až v 90 rokoch minulého storočia, keď v týchto krajinách po zmene režimu došlo k výraznému zníženiu životnej úrovne.

 

Riešením demografickej krízy by mohli byť stimuly, napríklad výrazné daňové zvýhodňovanie rodičov detí, ktorí aj zodpovedne pristupujú k ich výchove a vzdelávaniu a starajú o deti minimálne do ukončenia stredoškolského vzdelania, ale toto zvýhodnenie by im už ostalo aj potom. A mali by aj nárok na vyšší starobný dôchodok. Alebo by určité percento z odvodov pracujúcich detí mohlo ísť priamo na zvýšenie dôchodku ich rodičov.

 

Ľudia v dnešnej dobe neinvestujú do niečoho, čo sa im neoplatí. A teda aj mať deti sa im musí oplatiť. Samozrejme tak, aby nedochádzalo k zneužitiu systému.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ľudia v dnešnej dobe neinvestujú už pomaly ani do toho, čo sa oplatí

nemylím, že k zavedeniu podobných stimulov príde, nie v najbližšej dobe

európa sa zvyčajne z problémov spamätáva, až keď sú takmer na hranici možného riešenia

 

kedysi sa zdalo byť čínske riešenie jedného dieťaťa ako skvelé východisko ... len sa akosi zabudlo, že napriek maoizmu a komunizmu a kdejakým moderným izmom je krajina ťažko závislá na tradíciách ... kedysi som videla jednu fotku, tuším v Reflexe, z ulice jedného vidieckeho čínskeho mesta : na kraji cesty pohodený novoredenec, dievča ... dnes má mnoho miliónov mladých mužov veľké problémy nájsť si partnerku.

 

takéto selektívne stimuly podľa mňa tak skoro neprejdú, jedine, keď sa Európa ako taká spamätá, a zavedú sa všeobecne, nielen v jednej krajine ... ináč by sa hodne rozprávalo o diskriminácii na každý možný spôsob ....

ako uživí Zem deväť miliárd ľudí, neviem ... a kto bude na všetkých pracovať, alebo sa uživia zo sociálnych dávok, ktoré nebude mať kto vytvoriť ?

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Niečo na tom príklade so socializmom je, aj keď demografická kríza vznikla skôr v západnej Európe, v bývalých komunistických krajinách síce dochádzalo už v osemdesiatich rokov k určitému znižovaniu pôrodnosti, ale problém nastal až v 90 rokoch minulého storočia, keď v týchto krajinách po zmene režimu došlo k výraznému zníženiu životnej úrovne.

Iste, ale za nemenej závažný vplyv treba považovať aj emancipáciu žien. Síce riskujem že pichnem do osieho hniezda, ale naša súčasná spoločnosť, ktorá nielen podporuje emancipáciu, ale niekedy ju doslova vyžaduje má nezanedbateľný vplyv na demografický vývoj.

Porovnavnie je veľmi jednoduché: bežná žena v napr. moslimských krajinách o nejakej emancipásii nemôže ani len počuť. A takáto bežná žena má 4 deti najmenej. Moslimka je prakticky odkázaná na svojho muža, pretože on je hlavný a v podstate jediný živiteľ. Moslimka bez muža je ničím. Hovoríme o moslimských krajinách kde nie je žiadny sekularizmus (takže väčšina).

 

Za to bežná Európanka má iné starosti. Mnohé z nich môžu a dokážu žiť bez muža. Spoločnosť im veľa dovoľuje a vedia to využiť. Pre ženu nie je problém si na seba zarobiť a uživiť sa aj sama. Chce si život užiť a často sa stáva že v 30-tke nemá ani prvé dieťa. Pekná mladá sekretárka čo nevie vyskloňovať ani slovo toner, nieto aby o tom niečo vedela, zarobí 20 000 mesačne len za to že za mesiac par krát vytrúbi šéfa. Na čo by myslela na rodinu, kde by trávila čas pri hrncoch?

 

Riešením demografickej krízy by mohli byť stimuly, napríklad výrazné daňové zvýhodňovanie rodičov detí, ktorí aj zodpovedne pristupujú k ich výchove a vzdelávaniu a starajú o deti minimálne do ukončenia stredoškolského vzdelania, ale toto zvýhodnenie by im už ostalo aj potom. A mali by aj nárok na vyšší starobný dôchodok. Alebo by určité percento z odvodov pracujúcich detí mohlo ísť priamo na zvýšenie dôchodku ich rodičov.

 

Ľudia v dnešnej dobe neinvestujú do niečoho, čo sa im neoplatí. A teda aj mať deti sa im musí oplatiť. Samozrejme tak, aby nedochádzalo k zneužitiu systému.

Dobré riešenie. Niečo podobné som už dávnejšie navrhol v téme: Občan a civilista.
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Iste, ale za nemenej závažný vplyv treba považovaž aj emancipáciu žien. Síce riskujem že pichnem do osieho hniezda, ale naša súčasná spoločnosť, ktorá nielen podporuje emancipáciu, ale niekedy ju doslova vyžaduje má nezanedbateľný vplyv na demografický vývoj.

Je potrebné nastaviť systém tak a som presvedčený, že je to možné, aby ani emancipácia žien nebola problémom. Nemyslím si, že v tomto by sme si mali brať príklad z moslimov, alebo sa vracať možno až do stredoveku.

 

Celkovo by bolo najlepšie dlhodobo udržať všeobecne vyrovnaný stav populácie, teda prirodzený prírastok niečo nad 2,1, čo znamená eliminovať obidva javy, ako demografickú krízu v Európe, tak aj populačnú explóziu v rozvojových krajinách.

 

Ešte k tej populačnej explózii - naozaj nie je prípustné pribúdanie ľudí na tejto planéte donekonečna. Za posledných 120 rokov sa počet obyvateľov Zeme zvýšil 4,5-násobne a bude rásť aj naďalej. To samozrejme neostáva bez následkov, čo zaujímavo vystihol kanadský spisovateľ Farley Mowata, ktorý na margo populačnej explózie vyhlásil:

 

"Správame sa ako kvasinky v pivovarskom sude, ktoré sa bezhlavo rozmnožujú, pažravo konzumujú podstatu svojho ohraničeného sveta. Ak budeme aj naďalej pokračovať v našom konaní, zahynieme tak ako ony, vyčerpajúc svoje zdroje a otráviac sami seba v smrteľnom kvase svojich vlastných odpadov."

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Iste, ale za nemenej závažný vplyv treba považovať aj emancipáciu žien.

To s emancipáciou žien je rozhodne na zamyslenie, nepochybne je to jedna z príčin depopulácie,

ale ten príklad so slečnou sekretárkou..... :lol:

Berieš to zo zlého konca. Skús si niečo prečítať o postavení

žien v Rusku.

Neviem presne ako je to v zápaných EU krajinách, ale emancipácia žien v Rusku má rozhodne iný charakter.

Hlavný problém je to, že žena sa tu proste musí sama uživiť.

Link to comment
Share on other sites

"

Ani rastúce množstvo prisťahovalcov nedokáže v priebehu nasledujúcich desaťročí nahradiť úbytok obyvateľstva v produktívnom veku v krajinách Európskej únie. Uvádza sa to v najnovšej správe poradného Výboru ekonomickej politiky EÚ.

...

Na územie európskej dvadsaťsedmičky by malo do roku 2050 prísť až 40 miliónov imigrantov, čo sa takmer rovná súčasnej populácii Španielska. Počet ľudí v produktívnom veku však bude napriek tomu neustále klesať.

 

"

 

Prisťahovalci nenahradia pokles Európanov - na článok je copyright

asi nie je otázka, odkiaľ prídu prisťahovalci, aj keď ich bude stále málo

Link to comment
Share on other sites

40 miliónov imigrantov je dosť vysoké číslo ak uvážime, že EÚ má dnes necelých 500 miliónov obyvateľov. EÚ robí chybu keď namiesto toho, aby robila účinné opatrenia na zastavenie vymierania svojich národov robí opatrenia ktoré vlastne môžu viesť k ich pomalej výmene.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Nemecko by sa čoskoro mohlo stať krajinou s prestarnutou populáciou a rúcajúcou sa ekonomikou.

 

Takýto scenár publikovali tento týždeň v Nemecku autori štúdie o stave detí v Nemecku, podľa ktorej v rokoch 1965-2007 klesol počet pôrodov takmer na polovicu a stále sa znižuje. Takmer tretina Nemcov ostáva celý život bezdetná, čo je oveľa viac ako v ktorejkoľvek inej krajine. Pri súčasnom vývoji bude okolo roku 2030 každoročne odchádzať do dôchodku 1,2 milióna ľudí, ale narodí sa iba 460 000 detí. Základ problému podľa autorov štúdie spočíva v nemeckom systéme sociálneho zabezpečenia a daňovej politike. Práve vďaka nim trpia najviac mnohodetné rodiny s nízkymi príjmami...

 

celý článok: Nízka pôrodnosť v EÚ by mohla narušiť ekonomický rast

 

 

Ak sa tieto prognózy naplnia Nemcom zrejme nepomôže ani príliv imigrantov.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

V článku na sme.sk Prišelci pomohli Bratislave sa píše o tom že pôrodnosť v BA kraji je vyššia ako v iných krajoch Slovenska (s výnimkou východných), za čo vďačia najmä migrácii z iných krajov.

 

Porovnanie narodených detí na 1000 obyvateľov v rokoch 1996 a 2007

 

BA: 8,2 10,4

TT: 10,1 8,8

NI: 10,2 8,6

TN: 10,0 8,7

ZA: 12,2 10,1

BB: 10,8 9,7

PO: 14,5 11,9

KE: 12,6 11,8

 

Čísla nie sú bohvieako vysoké a za rok 2007 sú nižšie ako za rok 1996 (s výnimkou spomínaného BA kraja). Môžeme predpokladať že prisťahovalci prišli najmä z východu, tým pádom najviac ľudí vo východných krajoch pribúda vďaka Cigánom. Toto je veľmi zlá prognóza a ak sa situácia nezmení (čo je veľmi malá pravdepodobnosť) tak hrozí že východné kraje budú čoraz viac zaostávať čo môže spôsobiť ďalšiu migráciu ne-cigánskeho obyvateľstva a v extrémneom prípade aj spôsobiť ekonomický kolaps týchto dvoch krajov. Aby sme tu nemali druhé Kosovo. V každom príapde situácia je veľmi vážna a v žiadnom prípade by sa nemala podceňovať ale začať radikálne riešiť, ak to situácia bude vyžadovať.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Axel, ci je situacia velmi vazna a ci ju treba radikalne riesit hned a zaraz - o tom by sa dalo polemizovat. Kazdopadne je dobre, ze spolocnost si je vedoma tohto trendu. Pokles by si videl aj keby si porovnal roky 1996 a 1986. Bohuzial. Ja povazujem za hlavne faktory:

- zmenu zivotneho stylu ludi,

- ekonomicku situaciu mladych rodin,

- narast pouzivania hormonalnej antikoncepcie za poslednych 20 rokov,

- zvysenie veku prvorodiciek (myslim ze za poslednych 10 rokov sa vek zvysil o 4 roky - opravte ma, ak sa mylim), atd atd.

 

Je mozne, ze tento trend, ktory je zaznamenany takmer celoplosne v Europe, coskoro skonci a vyvoj porodnosti konecne zacne stupat smerom nahor... bud to nastane prirodzenou cestou, alebo jedine s podporou statu implementovanim opatreni na zvysenie natality obyvatelstva.

Link to comment
Share on other sites

Mal by som jeden laicky postreh, bez akejkolvek statistickej podpory, len co som sam odpozoroval.

 

V regiona BA, za posledne dva - tri roky, som zaznamenal, v porovnani od 1993, zvyseny vyskyt tehotnych zien a kocikujucich mamiciek.

Mozno je to len v tejto oblasti, neviem, ale potesilo ma to.

 

Osobne si to vysvetlujem lepsou ekonomickou situaciou, kedy maldi ludia nabiehaju aj na zakladanie rodin.

Link to comment
Share on other sites

No, nemiem... Keby som to mal porovnat s Presovom, tak Presov je plny mladych rodin, ktorych potomkovia uz veselo robia neplechu na vlastnych..., mimo kocika... :lol: Presov je uz o nieco dalej...

Link to comment
Share on other sites

elfant a wysky: to, je vsetko pekne, ale fakt je ten, ze deti sa rodi menej. Ako vidite, v prvom pripade ide o narast (Blava), druhy pripad je klamlivy dojem (Presov). Ono je to tazke s pozorovania na ulici si vsimnut, ci je v meste je 8 alebo 10 novorodencov na 1000 obyvatelov. Tu sa da spolahnut jedine na statistiky. Alebo prispiet k rozmnozovaniu naroda vlastnymi silami. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Ona tá statistika hovorí aj o tom, kde a prečo sa rodia niekde deti viac a niekde pomenej. Nie všetci majú tú zodpovednosť ku vlastným potomkom. Nie všetci sú ochotni zlaviť z "životnej úrovne". To "vlastné pričinenie" je o reprodukcii, 2 deti pre prežitie rodu.

Link to comment
Share on other sites

Poisson

Ja ale vidim, ze porodnost v PO, aj napriek poklesu, je este stale najvyssia zo vsetkych regionov. :lol: Stale je Presov na prvom mieste a ani by som nepovedal, ze ten pohlad na ulici je klamlivy. Tych deti a mladych je v Presove habadej... Staci sa prist pozriet a uvidis, ze tie deti, ktore sa narodili v roku roku 1996 su tam, maju okolo 12-13 rokov. Presov je mlade mesto, staci sa prejst tak o 21:00 cez neho. :) a sama uvidis, ze statistika neklame.

 

Ten pokles je sposobeny tym, ze v Presove chyba vekova vrstva okolo 25-35 rokov. Ti co v Presove ostali su uz zenati a vydate a uz tie deti maju. Mnoho ludi vo vekovej hranici, ktoru som uviedol odislo pocas minulych rokov prec z Presova. Isli za pracou do Kosic, Bratislavy alebo prec zo Slovenska. Preto ten ubytok...

 

Iked je fakt, ze deti sa rodi menej...

Link to comment
Share on other sites

wysky, mozno je porodnost stale najvyssia, ale urcite si si vsimol aj to, ze zo vsetkych krajov vykazuje najvyssi pokles. Dovody pozname, faktom je, ze porodnost v celoslovenskom meritku klesa. Nech uz na uliciach vidis cokolvek.

Link to comment
Share on other sites

To sa samozrejme tyka vsetkych. Ja sa samozrejme nehadam... klesa to... a uz to nikdy asi nebude take ako na prelome sestdesiatych a sedemdesiatych rokov v case tzv. Husakovych deti.... (medzi ktore patrim aj ja :lol:)

Co sa tyka porovnania...

Presov si stale udrziava prve miesto napriek ekonomickej situacii, aka tu panuje a napriek chybajucim pracovnym prilezitostiam. Ta situacia sa sice zlepsuje, pochybujem vsak, ze bude to mat dramaticky vplyv na narast populacie.

Link to comment
Share on other sites

Doba sa mení. Naši demografi ani nezbadali a u susedov (Čechov a Poliakov) z ničoho nastal babyboom. Nič sa nezmenilo a... pôrodnice praskajú vo švíkoch a ženy nemajú kde rodiť.

 

Mladých žien sa ozaj po tejto zime objavilo aj u nás požehnane...

 

Ono všetky takéto prognózy sa vykonávajú analýzou minulosti a prítomnosti a je extrapoláciou do vzdialenej budúcnosti. A takéto extrapolácie sú vlastne postavené na vode, lebo predokladáme, že budúcnosť bude rovnaká ako minulosť, súčasnosť. Resp. správnejšie, že ľudia sa budú v budúcnosti správať tak, alebo spoločnosť sa bude vyvíjať, ako v minulosti alebo teraz, alebo tak, ako si to predstavujeme.

 

Problém je skôr so stárnutím populácie v dôsledku lepšej lekárskej starostlivosti, kvalitnejšej stravy, zdravšieho životného štýlu a pod.

 

Jediným riešením tzv. demografickej krízy je neskorší odchod do dôchodku. Dnešný 62dvoják je moc zdravý a zachovalý na to, aby si 16 rokov (štatistický vek dožitia) váľal šunky.

 

Nebuďme naivní, dnešnú babu nikdo už neprikuje 3-5 deťmi k šporheltu alebo práčke.

Link to comment
Share on other sites

Je mozne, ze tento trend, ktory je zaznamenany takmer celoplosne v Europe, coskoro skonci a vyvoj porodnosti konecne zacne stupat smerom nahor... bud to nastane prirodzenou cestou, alebo jedine s podporou statu implementovanim opatreni na zvysenie natality obyvatelstva.

Prirodzenou cestou k tomu zrejme nedôjde. S nástrojmi bude musieť prísť predovšetkým štát.

 

a uz to nikdy asi nebude take ako na prelome sestdesiatych a sedemdesiatych rokov v case tzv. Husakovych deti...)

Doba sa mení. Naši demografi ani nezbadali a u susedov (Čechov a Poliakov) z ničoho nastal babyboom. Nič sa nezmenilo a... pôrodnice praskajú vo švíkoch a ženy nemajú kde rodiť.

Neviem ako je to v Poľsku, ale v Česku je to práve vďaka generácii "Husákovych detí". Tento trend môže pokračovať ešte niekoľko rokov ale zrejme nepôjde o trvalý jav. Možno by bolo zaujímavé poznať vývoj počtu narodených detí nie iba k 1000 obyvateľom ale napríklad aj k počtu 1000 obyvateľov v produktívnom veku.

 

 

Ono všetky takéto prognózy sa vykonávajú analýzou minulosti a prítomnosti a je extrapoláciou do vzdialenej budúcnosti. A takéto extrapolácie sú vlastne postavené na vode, lebo predokladáme, že budúcnosť bude rovnaká ako minulosť, súčasnosť. Resp. správnejšie, že ľudia sa budú v budúcnosti správať tak, alebo spoločnosť sa bude vyvíjať, ako v minulosti alebo teraz, alebo tak, ako si to predstavujeme.

Iste, ak došlo k zmene správania ľudí bolo to tým, že došlo aj ku zmene situácie v spoločnosti. Ak má dôjsť k zvráteniu takýchto prognóz a trendov v ďalšom demografickom vývoji zrejme na to nebude postačovať iba (prípadné) zlepšovanie celkovej ekonomickej situácie.

 

Problém je skôr so stárnutím populácie v dôsledku lepšej lekárskej starostlivosti, kvalitnejšej stravy, zdravšieho životného štýlu a pod.

 

Jediným riešením tzv. demografickej krízy je neskorší odchod do dôchodku. Dnešný 62dvoják je moc zdravý a zachovalý na to, aby si 16 rokov (štatistický vek dožitia) váľal šunky.

Starnutie populácie je iba jednou stranou problému. Ale so zvyšovaním priemerného veku dožitia bude skutočne nevyhnutné zvyšovať aj vek odchodu do dôchodku.

 

Nebuďme naivní, dnešnú babu nikdo už neprikuje 3-5 deťmi k šporheltu alebo práčke.

Tentokrát bez výhrad súhlasím.
 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Len pre objasnenie. Rocniky 69, 70, 71, 72... su velmi silne rocniky, co sa tyka poctov. Bol to cas mladomanzelskych poziciek, cas, ked sa stat vyraznou mierou staral a vytvaral podmienky na rast populacie.

 

Ku tym mladym zenam... No to nie, neprikove, ale na druhej strane sa predlzila materska dovolenka. Zeny mozu pokial viem ostat dlhsie pri malych detoch, ako mohli nase mamy. A navyse sa im materska vraj zaratava do dochodku.

Link to comment
Share on other sites

Len pre objasnenie. Rocniky 69, 70, 71, 72... su velmi silne rocniky, co sa tyka poctov. Bol to cas mladomanzelskych poziciek, cas, ked sa stat vyraznou mierou staral a vytvaral podmienky na rast populacie.

A štát riešil aj bytovú otázku mladých rodín, k čomu sa chcel podľa svojich predvolebných sľubov vrátiť aj Slota...

 

Samotné pôžičky a dĺžka rodičovskej dovolenky v dnešnej dobe už nie sú faktorom, ktorý by významne zavážil. Možno ešte s výnimkou určitých skupín...

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy