Jump to content

Slovensko - regióny a história


Vic

Recommended Posts

Velky pocet kostolov, klastorov, kastielov, hradov a zamkov s viacstorocnou minulostou je tiez sucastou dejin Slovenska. Ked zhrnieme tuto minulost, vzdame tiez uctu generaciam, ktore sa svojou pracou a obetami podielali na slovenskom zivote v historii, ked krvou i potom kropili slovensku podu. I to je odkaz historie pre dnesnu generaciu.

 

Ak Vas viaze k nejakemu hradu, ci pamätihodnosti nejaky vztah, najmä so zretelom na jeho historiu, ako tieto miesta odrazali napory cudzich utokov nielen na Slovensko, ale aj na dalsiu cast Europy, napiste o tom. Mnohe krajiny by boli pysne, keby mali take hodnoty a krasy, ktorymi sa Slovensko moze popysit.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 25
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • RoSo

  5

 • Keith Flint

  3

 • secretka

  3

 • hisham

  2

mna zaujalo ako nejaky v TN vykopal tu niekolko sto metrov hlboku studnu na Trencianskom hrade do skalneho masivu

Link to comment
Share on other sites

Šaľa

 

kaštieľ, ktorý je mi blízky, je vlastne celkom malá, jednoposchodová budova... v strede mesta, kde mu musela uhnúť cesta ... ktorý má časy najväčšej slávy dávno za sebou, ale jeho korene siahajú až do 13. storočia ... a dodnes stojí a slúži ...

v meste, ktoré ako sídlisko je jedným z najstarších na našom území ... prvá písomná zmienka o mieste je z roku 1002 ... :

 

Prvá písomná správa sa zachovala v dodatku zakladajúcej listiny panonhalmského opátstva z roku 1002, vydanej uhorským kráľom Štefanom I. Priaznivá poloha, blízkosť rieky Váh, ako aj skutočnosť, že Šaľa ležala na križovatke "Českej cesty" a cesty z Nitry smerom na Bratislavu, predurčili jej rozvoj v nasledujúcich storočiach.Po spustošení Tatármi, už v roku 1252, daroval Šaľu Bela IV. novozaloženému premonštrátskemu kláštoru v Turci. Jeho majetkom zostala Šaľa a panstvo, ktoré sa tu vyvinulo, až do XVI. storočia. XVI. storočie vo vojne s Turkami prinieslo mnoho utrpení pre obyvateľov Šale. V XVII. storočí tu bola vybudovaná vojenská pevnosť. Jej obranná funkcia sa skončila po oslobodení Nových Zámkov.XVI. storočie prinieslo zmeny aj v právnom postavení Šale. Keď v roku 1536 povýšil kráľ Ferdinand I. Šaľu výsadnou listinou na mestečko, dostala právo na vydržiavanie týždenných trhov a dvoch výročných jarmokov.Od XVI. storočia výnosy zo šalianskeho panstva patrili jezuitom, ktorí sem v roku 1598 premiestnili kolégium z Kláštora pod Znievom. Pôsobilo tu niekoľko významných osobností, z ktorých vyniká najmä Péter Pázmány.

 

 

okrem toho v 60. rokoch sa tu našla vo Váhu časť lebky neandertálca ...

 

 

a kaštieľ :

 

Renesančný kaštieľ s nárožnými vežami v centre mesta. Začiatky kaštieľ spadajú pravdepodobne do 13. storočia, v ktorom sa spomína opevnený kláštor, ktorý môže mať súvis s neskoršou stavbou opevneného kaštieľa z druhej polovice 16. storočia, protitureckej renesančnej pevnosti.

 

Kaštieľ viackrát obnovovali v 18., 19., a 20. storočí, zachoval si však svoj renesančný vzhľad. Posledná úprava sa uskutočnila v 60-tych rokoch. Ide o poschodový opevnený štvorkrídlový objekt s ústredným arkádovým nádvorím a kruhovými nárožnými baštami. Nad vstupom veža so strieľňami. V interiéry objektu zachované klenby a komunikačný systém.

 

 

 

kaštieľ bol "koncovým" hradom ... malým opevnením, ktoré malo odolávať tureckým oddielom ... hovorí sa, že od kaštieľa viedol tunel až do Nových Zámkov ... ten tunel tam je dosť veľká časť sa z neho v jednom období využívala ako mládežnícky klub... až na jednom mieste končil závalom kameňov ...

 

Obrázok

 

kostol, za kostolom kaštieľ

kaštieľ

 

je to len taká malá krása ... koľko generácií už chodilo po tom kúsku zeme ...

Link to comment
Share on other sites

Bardejov

 

v tomto meste som prežil štyri roky svojho života

 

Obrázok Obrázok

 

V severovýchodnom kúte Slovenska, takmer na samých hraniciach s Poľskom, leží starobylé mesto Bardejov. Jeho počiatky sú zahalené hustým závojom minulosti. Podľa historikov existovalo už pred 11. storočím, no doteraz najstaršia písomná správa pochádza až z 13. storočia a nachádza sa v Ipatijevskom letopise. Jeho anonymný autor píše o haličskom kniežati Danielovi, ktorý sa v roku 1241 vybral do Uhorska, aby pre svojho syna získal ruku uhorskej princeznej, dcéry kráľa Bela IV. Pytačky sa však nevydarili, lebo na jar spomínaného roka vtrhli do Uhorska Tatári a Daniel sa musel rýchlo vrátiť do svojej krajiny. Kronikár jeho cestu zapísal takto: „... ide izo Ougor vo Ljachy na Bardoujev i pride vo Soudomir...“ (idúc z Uhier do Haličska na Bardejov a príduc do Sandomierza). Táto letmá zmienka vo východnom letopise však zároveň potvrdzuje, že Bardejov jestvoval už pred rokom 1241, a že musel byť významným sídlom. V priebehu 13. a 14. storočia vyrástol Bardejov vďaka výhodnej polohe na starej obchodnej ceste, početným kráľovským privilégiám, ale tiež zásluhou zručnosti svojich remeselníkov a obratnosti kupcov na jedno z popredných kráľovských miest Uhorska. V rámci hospodárskej činnosti mu veľkú pozornosť venovali najmä uhorskí panovníci z rodu Anjou. Dokazuje to privilégium z roku 1320 pre nemeckých prisťahovalcov, právo obohnať mesto hradbami (1352), hrdelné a jarmočné právo, no predovšetkým povýšenie na slobodné kráľovské mesto (1376). Najmä toto posledné privilégium, ktoré nahradilo dedičného richtára voleným, urobilo z Bardejova skutočné samosprávne mesto porovnateľné s Košicami a Budínom. Ľudovít Veľký v privilégiu totiž výslovne zdôrazňoval, „aby sa verní mešťania a hostia naši bardejovskí ohľadne voľby richtára, ako aj iného tešili a užívali imunity, slobody, milosti a úľavy, akým sa tešia, a aké užívajú naši mešťania košickí a budínski“. Ďalší uhorskí panovníci v 15. storočí, Žigmund Luxemburský a neskôr Matej Korvín, Bardejov tiež podporovali, ale na druhej strane sa ho snažili aj poriadne finančne využiť. Rôzne záruky a privilégiá udelili mestu a jeho obchodníkom i viacerí poľskí králi: Kazimír Veľký (1363), Vladislav (1388), Kazimír (1450), Alexander (1504) a Žigmund (1530). V 15. storočí bol Bardejov na vrchole hospodárskeho rozvoja. Prispela k tomu nielen vysoká úroveň miestnych remesiel ako celku, ale najmä pozoruhodný rozvoj jedného z nich – pláteníctva. Toto remeslo sa svojou unikátnou organizáciou výroby, bielenia a predaja plátna zapísalo do uhorských a slovenských hospodárskych dejín.

 

Obrázok

 

Pozdĺžne centrálne námestie je najdôležitejšou časťou mesta. Nachádzajú sa v ňom významné urbanisticko-architektonické, umelecko-historické a kultúrne stavby a hodnoty. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Egídia, bývalá mestská radnica z roku 1511, v ktorej je spojená neskorogotická forma s včasnorenesančnými prvkami, gotické meštianske domy, kostol sv. františkánov, Grécko-katolícky kostol, mestské opevnenie a súbor bývalých židovských kúpeľov, synagógy, hospodárskych a obytných stavieb.

 

Obrázok

 

Prvá písomná zmienka o kostole pochádza z listiny kráľa Bélu IV. z roku 1247. Vďaka svojim rozmerom, výška veže 72 m a s krížom 76 m, patrí bazilika sv. Egídia v Bardejove medzi najvyššie kostolné veže na Slovensku. Šesťposchodová veža dnes slúži ako vyhliadka pre turistov. Zaujímavosťou je, že práve na pôvodnej kostolnej veži boli kedysi umiestnené v poradí druhé hodiny v Uhorsku. Interiér baziliky tvorí 11 gotických krídlových oltárov s tabuľovými maľbami, ktoré patria k európskym unikátom. Tento bývalý chrám bol apoštolským breve pápeža Jána Pavla II. povýšený na Basilicu minor.

Link to comment
Share on other sites

Pustý hrad.

 

Už dlhú dobu ma priateľ pozýval na návštevu hradu, ktorý podľa jeho informácií patrí k najrozsiahlejším

hradom nielen na Slovensku ale aj v Európe. Bola som, videla som, obdržala som množstvo propagačných materiálov – a so svojimi poznatkami sa podelím s vami.

 

Zvolen je jedno z historicky najstarších miest na Slovensku. Historickou dominantou stredoslovenského regiónu je hrad Starý Zvolen, od 19. storočia nazývaný Pustý hrad. Nachádza sa na sútoku Hrona a Slatiny a jeho existencia je spätá s jedným z piatich najstarších miest na Slovensku, s dnešným Zvolenom.

 

Zrúcanina hradu je v lesnatom najvýchodnejšom výbežku štiavnických vrchov nad sútokom Hrona a Slatiny, 2km na juhozápad od mesta Zvolen. Pôvodne išlo o dva hrady: starší horný z 12.-13.storočia a mladší dolný zo 14.storočia. Rozsiahla stavebná činnosť sa na hrade rozbehla počas panovania Belu III., ktorý vládol v Uhorsku v rokoch 1172-1196. Výstavba hradu pokračovala v období po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Románsky sloh v tomto období doznieva a stavby nadobúdajú subtílnu gotickú formu. V období 1241-1255 bolo vybudované veľké opevnenie – refúgium, na ploche takmer osem hektárov /7,6 ha/. Hrad s takouto plošnou zástavbou patrí medzi najrozsiahlejšie hrady v Európe.

 

Rozsiahla stavebná činnosť sa na hrade rozbehla počas panovania Belu III., ktorý vládol v Uhorsku v rokoch 1172-1196. Výstavba hradu pokračovala v období po tatárskom vpáde v polovici 13. storočia. Románsky sloh v tomto období doznieva a stavby nadobúdajú subtílnu gotickú formu. V období 1241-1255 bolo vybudované veľké opevnenie – refúgium, na ploche takmer osem hektárov. Do neho sa začlenil aj pôvodný komitátny hrad. V rámci opevnenia pokračovali v neskoršom období dostavby vojenských a obytných objektov. Najväčšie stavebné úpravy uskutočnili Demeter, pochádzajúci zo šľachtického rodu Balašovcov a jeho synovec rytier Donč v období vlády Ondreja III. a Karola Róberta z Anjou v rokoch 1290-1341. V prvej polovici 15. storočia stráca hrad svoj význam. Jeho veže, paláce a bašty slúžia len na ubytovanie veľkého oddielu vojakov Jána Jiskru z Brandýsa. V roku 1451, počas dobýjania hradu Jánom Huňadym, zachvátil hradné objekty požiar a odvtedy zostali v ruinách.

 

Snahu odkryť ich mali viacerí. Prvé výkopové práce na hrade uskutočnil koncom 19. storočia veľký znalec a dokumentátor stredovekých hradov profesor J. Könyök. Ďalší historický prieskum tu bol vykonaný v 50-tych rokoch minulého storočia. O desaťročie neskôr získané poznatky obohatili a rozšírili regionálni historici. Stále to však boli len čiastkové práce, po ktorých nenasledoval intenzívny výskum. Lokalitu hradu si začali pozornejšie všímať aj starí Zvolenčania. S nostalgiou spomínali na ňu ako na miesto oddychu, na miesto, kde na nich z každej piade dýchala história, kde mali mesto ako na dlani. Každá éra ale nebola Pustému hradu naklonená. Ozvali sa i hlasy načo míňať peniaze na ruinu. Zlom nastal po roku 1989, keď boli lesy spolu s hradom vrátené pôvodnému majiteľovi – mestu Zvolen. Vtedy začala myšlienka záchrany a následnej prezentácie tejto pamiatky nadobúdať konkrétnu podobu. Rok 1991 bol rokom prípravy organizačného a technického zabezpečenia budúceho výskumu, o rok neskôr sa práce na archeologických vykopávkach rozbehli naplno.

 

Záchranný a predstihový archeologický výskum Zvolenského starého hradu – Pustého hradu, ktorý sa začal roku 1992, čoraz viac posúva túto vzácnu profánnu pamiatku do pozornosti nielen úzkej skupiny odborníkov, ale aj širokej verejnosti. Záchranný výskum v predstihu pred sanačnými stavebno-statickými úpravami odkrýva a dokumentuje najstaršiu hradnú pamiatku v regióne stredného Slovenska. Pre turistov a návštevníkov Zvolena je veľmi zaujímavá prechádzka novovytvoreným náučno-turistickým chodníkom od zimného štadióna na už spomenutý Pustý hrad.“

 

Pustý hrad nad Zvolenom s okolím by sa mal čoskoro stať turisticky atraktívnou a vyhľadávanou lokalitou. Zabezpečiť to má projekt Archeologický park na Pustom hrade, na ktorý získalo mesto peniaze zo štrukturálnych fondov Európskej únie. K hradu by sa podľa projektu mala vybudovať prístupová komunikácia s nástupným areálom a v okolí hradu rozličná drobná architektúra vrátane amfiteátra a vyhliadkovej veže. Celý areál by sa mal elektrifikovať. Počíta sa s investíciou 20 miliónov korún. Ak by na Archeologický park mesto získalo grant. jeho výstavba by sa mala ukončiť v roku 2007.

 

Pretože neviem „priložiť“ fotografie k textu – prosím ... môžete si pozrieť nasledovné stránky:

http://www.zamky.sk/pustyhrad/ - charakteristika, história....

http://www.zvolen.sk/pustyhrad/slovak/index.html - poloha, história, povesti, nálezy...

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Tento príspevok nebude viazaný na jeden historický objekt, ale týka sa celého mesta – jedného z naších najkrajších miest, miest s bohatou históriou... mestu Banská Štiavnica.

 

Mesto Banská Štiavnica je hrdé na svoju zvučnú históriu, vzácne pamiatky minulosti, bohatú architektúru i na svoju očarujúcu krajinu s tajchami a legendárnym Sitnom.

http://www.banskastiavnica.sk/main.php?id_...lovenska_flag=0

 

Snúbi sa tu dielo prírody i ľudí, čo tu po stáročia žili a pracovali a vybudovali mesto, ktoré je dnes zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Duch mesta akoby sa vynáral z dávnej minulosti plnej slávnych osobností, ale tiež anonymných postáv, ktorých mená zapadli do minulosti.

 

V 18. storočí technický pokrok umožnil zdolať všetky prekážky a banská ťažba dosiahla svoj vrchol. Ľudia sa naučili poznávať prírodné zákony a procesy, využívať ich, viac si ceniť samotnú prírodu a podporovať obnovu jej zdrojov. Banská Štiavnica je jedným z niekdajších najvýznamnejších stredísk baníctva zameraného na ťažbu drahých kovov, banskej vedy, techniky a školstva v Európe. Ťažba a spracovanie kovov, predovšetkým zlata a striebra siaha v jej okolí až do doby bronzovej, aj keď mestské a banské práva získala Banská Štiavnica v roku 1238. Do tohto kopcovitého mesta prišlo v stredoveku mnoho nemeckých banských odborníkov, ktorí sem priniesli svoje nové progresívne poznatky z ťažby rudy, ale aj kultúru a architektúru. Dekrétom Márie Terézie z roku 1735 tu bola založená prvá banská vysoká škola, ktorá bola zároveň jedinou vysokou školou tohoto druhu na svete a stala sa vzorom pre vznik neskoršej polytechniky v Paríži. Dominantou mesta je renesančná protiturecká pevnosť vybudovaná z pôvodne románsko-gotického kostola. Starý zámok vznikol v 16. storočí a v meste bola vybudovaná aj jeho protiváha - Nový zámok ako súčasť protitureckého opevnenia mesta. Dnes je v oboch umiestnené Slovenské banské múzeum a expozícia dokumentujúca históriu bojov proti tureckej expanzii. Lokalita je zapísaná v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

http://www.matusovo-kralovstvo.sk/spojenec...nske-muzeum.htm

.... Slovanské banské múzeum

 

http://www.album.pagestory.sk/

..... Salamandrove dni 2005 + živé šachy 2005

 

Richňavské tajchy patria v rámci banského vodohospodárskeho systému do skupiny piargskych tajchov, ktoré tvoria najdôležitejšiu skupinu v banskoštiavnicko-hodrušskom revíre. Počúvadlo - jazero patrí medzi najnavštevovanejšie lokality v oblasti Banskej Štiavnice. Rozprestiera sa tu jazero s rozlohou 12 ha, ktoré je obľúbeným letným ale aj zimným rekreačným strediskom chatárov, turistov, detských táborov a miestom kultúrnych podujatí

 

http://www.pocuvadlo.sk/pocko.htm

Link to comment
Share on other sites

Zádielska dolina

 

Obrázok

Obrázok

 

Mimoriadne atraktívna a zaujímavá 3 km dlhá krasová tiesňava, nachádzajúca sa 32 km od Rožňavy vo východnej časti chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Bola vytvorená intenzívnou eróznou činnosťou potoka Blatnica. Tiesňava, ktorá je vyhlásená aj za Národnú prírodnú rezerváciu je miestami len 10 m široká so skalnými útesmi dosahujúcimi relatívnu výšku až vyše 300 m, ktoré upútajú pozornosť návštevníkov svojou mohutnosťou i zaujímavými tvarmi na vrchole so škrapovými poľami, krasovými jamami. V Zádielskej doline sa výskytujú chránené a zriedkavé druhy rastlín a živočíchov.

Zádielske hradisko, je jedno z najväčších pravekých hradísk na Slovensku.

 

Trasu náučného chodníka tvorí uzavretý okruh. Možno ho prejsť za 3 hodiny. Na konci planiny môžete pokračovať v ceste východným smerom po okraji Zádielskej planiny a po hrebeni zostúpiť až k ruinám Turnianskeho hradu. Po tejto ceste si možno všimnúť val, ktorý patrí k najväčším fortifikačným stavbám na Slovensku, alebo jednu z dvoch známych priepastí na Zádielskej planine, Priepasť na kóte, ktorá dosahuje hĺbku asi 32 m.

 

ObrázokObrázok

Link to comment
Share on other sites

Šarišský hrad (Hrad Zoros)

 

Obrázok

Hrad sa prvýkrát spomína pod menom Sarus. Postavili ho na ochranu dôležitej obchodnej tzv. Toryskej cesty. Už od začiatku bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v čase, keď sa zdržiavali v Šariši. Nový kamenný hrad, najmä jeho mohutnú hranolovú vežu, postavili po vpáde Tatárov. Prvým známym hradným išpánom bol Michal (1254). Postupnou feudalizáciou krajiny prešiel aj tento kráľovský hrad do majetku feudálnych rodín - prvými boli Soósovci. Jadro hradu pochádza z 13.storočia a opevnenie niekdajšieho predhradia z 16.storočia. Hrad po nešťastnom výbuchu v roku 1660 pomaly pustol a v roku 1687 daljeho poškodené budovy podpáliť sám hradný kapitán. Odvtedy leží v ruinách.

 

Hrad pozdĺžneho pôdorysu s rozlohou 4,5ha a dvoma nádvoriami bol prístupný bránou s padacím mostom. Vstup chránila mohutná delová bašta. Rozsiahle nádvorie obklopoval asi 10m vysoký kamenný múr s baštami, vežami a bastiónmi. Pri stavbe vonkajšieho opevnenia použili valy predhistorického hradiska. Horný hrad, tvoriaci jadro areálu, má vlastné opevnenie pozdĺžneho tvaru, so zaoblenými rohmi. V jeho strede stojí asi 28m vysoká hranolová veža, prístupná len vo výške prvého poschodia. Pri veži stál palác s rytierskou sieňou a ďalšie obytné priestory. Hospodárske a obytné budovy pre vojsko, hradné stráže a zamestnancov stáli na dolnom nádvorí.

 

Z hradu dodnes stojí kamenné obvodové murivo jednotlivých objektov (veže, bašty, palác a opevnenie), miestami so zachovanými otvormi bývalých okien a vstupov. Na niektorých sa zachovala renesančná omietka.

 

Obrázok

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Kapušiansky hrad (Kappyovský hrad)

 

ObrázokObrázokObrázok

 

Hrad sa nachádza nad obcou Kapušany na skalnom výbežku Zámčisko (494m), na mieste bývaleho slovanského hradiska.Mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever.

 

Je to gotický hrad budovaný v rokoch 1410 - 1420 na starších zvyškoch pôvodneho hradu, ktorý bol zničený v roku 1312. V roku 1410 prešiel hrad do držby Andreja Kokaiho a nový majiteľ prikročil k jeho obnove. Hrad zväčšil a opatril dvoma strážnymi vežami a cimburím. Nový hrad bol strategicky výhodne položený a odolal aj útoku spojených vojsk Mateja Korvína, ktoré ho roku 1468 márne obliehali. V 17. storočí bol dejiskom bojov medzi povstaleckým vojskom Thökölyho a vojskom cisárskym (1685). Svoju obrannú úlohu skončil roku 1709, keď sa ho po dlhom obliehaní zmocnilo vojsko F. Rákócziho, ktoré ho podpálilo. V roku 1712 ho provizórne opravili a na rozkaz dvora a snemu bol v roku 1715 zbúraný, aby sa nemohol stať strediskom protihabsburského hnutia.

 

Dodnes stoja do značnej výšky kamenné múry. Na niektorých ešte vidno zvyšky omietok, inde sa čiastočne zachovali kamenné ostenia okien, strieľní, portálov. Dodnes sú v niektorých častiach konzoly, ktoré niesli pavlače alebo drevené stropy, možno identifikovat miesta, kde bol krb a miestami vidieť aj nábehy klenieb. V hrúbke muriva veže je zachovaný prevet. Na hradobných múroch sú kamenné krakorce, ktoré kedysi niesli trámový strop miestnosti. Na hradbách sú strieľne so širokou špaletou.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Zaujímate sa niekto aj o dejiny Slovenska? Nie sú síce také populárne ako Egypt, ale malo by nám na nich záležať viac. Poznáte históriu svojho mesta? Viete niečo o zrúcaninách v okolí, alebo kde sa nachádzali staré slovanské osídlenia? Viete, ktoré boli zlomové chvíle v živote našich predkov?

Link to comment
Share on other sites

Nevyzerá to, keďže bola založená pred dvoma dňami a ani jeden príspevok.

Históriu svojej obce trochu poznám. Vznikla asi pred 450 rokmi ako valašská obec. Postupne sa stala známou plátenníckou oblasťou. Nachádza sa tu kostol z 18. a kaplnky z 19. storočia. Dobrá som :lol:

Minulý rok sme mali na dejepise slovenské dejiny, bolo to zaujímavé. Určite si ich ešte lepšie preštudujem.

Link to comment
Share on other sites

aha ano zabudol som cizyho zaujima tato tema iba v podnapitom stave. haaaaaa mozno v piatok vecer tu nieco zaujimave a rozumne napise

 

hisham no pekne si to napisala ale zabudla si povedat nazov a lokalitu:)))

Link to comment
Share on other sites

No moja dedinka no sice uz ma titul mesto ale to tazko. Prvá pisomna spomienka je v roku 1392 mame tu mohylovu lokalitu. V roku 1392 bolo vyznamne bo malo svoju vlastnu faru a boli sme tretou najvacsou bcou panstva ktoré patrilo Habsburgovcom. No a asi najvýznamnejší je objav ropy ktorú objavil Jozef Medlen v roku 1912, ktorý zistil na svojom pozemku unik plynu tak s nim zacal kurit. Na výskyt plynu upozornil obyvatelov az vybuch a zacala sa tazba a teraz tu uz nic neni

Link to comment
Share on other sites

Gbely obyčajná hnusná dedina plna obycajných sedliakov ktory ani rozpravat dobre nevedia ale co uz nemam na vyber staci. Ale to uz neni historia ale sucasnost

Link to comment
Share on other sites

my sem tiez pripiseme, no najprv si musime pozistovat presne roky, aby to bolo co najodbornejsie. Zatial aspon v skratke: Smoleniciach mame zamok, ktory ma bohatu historiu, samotne Smolenice tiez - byvali u nas Pallfyovci (nie ti hokejovi :lol: ) a mimo toho okolo 600BC tu boli Kelti - mame tu zvysky opevnenia. Okrem toho je tu aj jedina spristupnena jaskyna na Zap. Slovensku. Pochadza od tialto aj Stefan Banic, vynalezca padaka.

Link to comment
Share on other sites

O historiu slovenska sa zaujimam, aj o historiu mojej obce ;)

 

Prvykrat bola zdokumentovana v okolo roku 1500 (hoci sa predpoklada ze DNV bola hlavnym "mestom" Samovej Rise) , bolo to "predmestie" k hradu Devin. V 16-18 storoci sa sem pristahovali chorvati (v ramci R-U) ktori prisli do horneho Uhorska stavat infrastrukturu (aj moj pra pra dedko ;) ). V 17. storoci bola vybudovana lanovka z pieskolomu, ktora ustila na rieke Morava, odkial sa na lodiach odvazal piesok do Predlitavska. (zrucanina lanovky existuje dodnes - vid http://dnv.ic.cz/thumbnails.php?album=27 ). V roku 1918 sa pri DNV konali velke boje o Bratislavu, ktore skoncili 31.12.1918 - Vitazny Silvester. v DNV posobil Jan Eisner, ktory skumal tamojsi pieskovec (Sandberg - su tu pozostatky zivocichov z druhohor, ked to bolo dno mora) a objavil velke slovanske pohrebisko z 8. storocia. Vo vojne nebola znicena, znicil ju viac ustupujuci front ;) oslobodena 6.4.1945. 1.1.1972 bola pripojena k BA, odvtedy tu premava MHD aj z dovodu existencie zavodu BAZ. v roku 1988 sa zacala vystavba sidliska, v 1990 rokoch bola BAZ pretransformovana na VW. V 1989 sme tam dostali byt :lol: :) :) to vsjo...

 

no a je tu CHKO Male Karpaty a nivy rieky Moravy

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

mam rada historiu, zvlast co sa tyka Slovenska...a najvacsi ma zaujalo Slovenske narodne obrodenie..

 

historiu mojej dediny viem od detstva, a to skor z pocutia ako z nastudovania..

Zubrohlava-Horna Orava, vznikla okolo roku 1550, zalozilai ju Kludovci. Na jej nazov su dva nazory, resp. legendy:

1. ked prvi ludia chodili do lesov nasli tam zub, roh a hlavu pokope

2. nasla sa v lesoch hlava zo zubra

pricom sa uprednostnuje ta druha moznost. Obec sa vyznacila najma platennictvom.

z kulturnych pamiatok tu je len kostol a zopar soch.

 

a este nieco s cim sa chvalime :lol: -predminuly rok sa oslavovalo 100. vyrocie zalozenia ochotnickeho divadla Omladina, ktore s mensimi prestvkami trva dodnes.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Slovensko je užasne krásne . Niet miesta kde by sa neoplatilo pozriet a kde sa nejakym sposobom nepisala historia a zaujali prirodne scenerie, utvary,ludova kultura,archeologia.

Pretoze som rodeny Spišák v kratkosti par slov o tomto regione. Ako vsade aj tu najdete kopec historie, prekrasne doliny a lesy,mineralne pramene, turisticke chodniky,rieky a potoky plne ryb,hory plne zvery a lesnych plodov,cisty vzduch a prijemnych ludi. Nebudem spominat Vysoke Tatry alebo Slovensky raj , to uz kazdy navstivil, ale spojit prehliadku Levoce so Spisskym hradom a popripade urobit si cestu juznym Spisom na Smolnik,Uhorna a smerom na vrch Pipitka a potom do Pacanaskej doliny ,co uz sme na Gemeri a mame pred sebou hrad Krasna Horka, to je uz zazitok nielen z krkolomnej cesty, ked sa splhate serpentinami do nadm.vysky skoro 1200 m, ale aj prekrasny pohlad na samotny hrad a prirodu. Skuste a neolutujete.

Link to comment
Share on other sites

 • 3 years later...

kamoska zo senice mi vravela, ze u nich v senici zacal nejaky developer stavat polyfunkcny objekt a ako zacali kopat nasli nejaku kostru.. prisiel team kriminalistov a hopsa supsa, vysledky ukazali, ze neboznik je nejaky moc stary... tak uzavreli celu stavbu a zacali kopat a kopat a nasli pohrebisko z neolitu! :lol:

 

tu fotos marec - april 2011 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=163013517089962&set=a.162518243806156.34894.100001439440460&theater

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy