Jump to content

Ako poskladať misie do kampane


Sniper
 Share

Recommended Posts

Ukážka:

 

Najprv si vytvoríme napr. 3 misie. Každá misia môže mať úloh (ktoré treba splniť), koľko chce, najmenej však jednu.

 

Vytvoríme si 3 misie a ku každej priradíme jednu primárnu a jednu sekundárnu úlohu:

 

Misia 1:

 • Primárna úloha: Protect Base
 • Sekundárna úloha: Destroy all enemies
Misia 2:

 • Primárna úloha: Destroy enemy cruiser
 • Sekundárna misia: Protect allied transports
Misia 3:

 • Primárna úloha: Escort allied freighters
 • Sekundárna úloha: Destroy hostile bombers

Je jedno či názvy úloh budú v angličtine alebo slovenčine, neodporúčam však používať diakritiku.

Teraz chceme, aby na postup z misie 1 do misie 2 nám treba splniť primárnu úlohu (Protect Base), na postup z misie 2 do misie 3 potrebujeme splniť obe úlohy, teda Destroy enemy cruiser a Protect allied transports a na úspešné ukončenie potrebujeme v misii 3 splniť primárnu úlohu Escort allied freighters.

 

Postup si ukážeme vo FREDovi 2:

 

Najprv pri každej misii si vyplňte popis: Menu: Editors - Mission Specs (nie je to podmienka ale v editore kampaní sa ľahšie orientuje v zozname misií):

 

Obrázok

 

Dôležitý je popis Designer Notes.

 

Teraz v tom istom menu otvorte: Editors - Campaign

 

Obrázok 

 

 

Toto je základná obrazovka kampane. V kolónke Available missions vidíte misie, ktoré máte uložené v adresári FreeSpace2/data/missions:

 

Obrázok 

 

 

Kliknite na misiu (označíte ju), ktorú chcete preniesť do kampane. Stlačte CTRL a ľavým tlačítkom myši kliknite na prvý šedý obdĺžnik napravo. Takto si postupne preneste všetky misie, ktoré chcet mať v kampani v chronologickom poradí:

 

Obrázok 

 

 

Ak sa pomýlite, tak kliknutím pravým tlačítkom myši si vyrolujete menu a Remove Mission odstráni nežiadanú misiu z kampane. Ostatné položky sú vysvetlené nižšie.

 

Obrázok 

 

 

Misie pospájate tak, že kliknete ľavým tlačítkom myši na mission1 a potiahnete ju na mission2. Mission2 potiahnete na mission3 atď pokým nedôjdete na koniec kampane.

 

Obrázok 

 

 

Po každom "potiahnutí" sa v okne Branches objavi hodnota Branch to missionX.fs2.

V menu, ako vidíte na obrázku sa prekliknite až k hodnote is-previous-goal-true a kliknite na ňu.

Ku každej misii musíte ešte priradiť hodnotu Repeat mission (ponechajte na True), pridáte ju výberom z menu (Ad a Repeat Link) kliknutím na názov misie v strome kampane.

 

Obrázok 

 

 

Brach: Hodnotu true automaticky nahradí názov prvej primárnej úlohy v misii. Ak táto primárna úloha je potrebná na úspešný postup doďalšej misie tak ju nechajte tak ako je. Ak chcete úlohu vymeniť vyberte si ju z menu tak ako je to znázornené na obrázku. V našom prípade ponecháme primárnu úlohu Protect Base.

 

Obrázok 

 

 

Ako bolo na začiatku témy spomenuté na postup z misie 2 do misie 3 potrebujeme splniť obe - primárnu aj sekundárnu misiu: Z menu si vyberieme operátora and. And znamená že misie, ktoré zadáte do "stromu" musia byť obe splnené. Operátor or určí že na postup do ďalšej misie stačí splniť jednu z dvoch určených úloh. Ostatné operátory sa používajú len výnimočne.

 

Obrázok 

 

 

V druhej (ako aj v ďalších) misii si z menu musíte vybrať úlohu v akej misii musí byť splnená. Ak tvoríte lineárnu kampaň tak misiu ktorú práve editujete tak pridajte do stromu. Akonáhle zmeníte misiu tak sa aktualizuje zoznam úloh.

 

Obrázok 

 

 

Ako už bolo spomenuté, druhá misia na postup vyžaduje splnenie oboch úloh. Na základe predchádzajúcich inštrukcií a dole uvedeného obrázku si nastavte potrebné údaje.

 

Obrázok 

 

 

Posledná misia, mission3 vyžaduje do okna Branches nastaviť iba hodnotu End of Campaign, hodnotu ponechajte na True.

Vytvorenú kampaň si pomenujte napr. na My Camapign (Campaign name) a uložte si ju (automaticky by sa mala uložit do adresára s misiami.

 

Obrázok 

 

 

V prípade ďalších otázok sa pýtajte tu :lol:

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 0
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Sniper

  1

Popular Days

Top Posters In This Topic

Popular Days

 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy