Jump to content

Heads Up Display


Sniper
 Share

Recommended Posts

gHUD - popis

 

Takže sú medzi nami piloti (väčšinou noví) čo majú z HUDu (Heads Up Display) chaos. Na tomto obrázku vám vysvetlím čo znamenajú jednotlivé ukazovatele. Konkrétne vám to ukážem na HUDe z FreeSpace 2 (ten z CFS sa len veľmi málo líši):

 

Obrázok

 

1 - Výstup správ - tu sa vám zobrazujú všetky správy, ktoré vám prídu od wingmanov, veliteľstva, alebo iných pilotov.

 

 

2 - Komunikačné video - zobrazuje osobu, ktorá práve vysiela vami prijímanú správu.

 

 

3 - Pokyny - Tu je vypísaný zoznam úloh, ktoré musíte spraviť aby vaša misia bola úspešne ukončená. Úlohy označené bielym písmom sú tie ktoré máte splniť. Úlohy vypísané modrým písmom sú tie, ktoré ste už úspešne splnili. A nakoniec úlohy vypísané červeným písmom sú tie, ktoré sa vám nepodarilo splniť.

 

 

4 - Sekundárne informácie o cieli - tu sú vypísané aké má úlohy loď ktorú ste zamerali, zároveň môžete vidieť aj odhadovaný čas k vykonaniu určitej úlohy (napr. čas k spojeniu transportu s krížnikom).

 

 

5 - Primárne informácie o cieli - na prvom riadku je meno zameranej lode, na druhom do akej triedy patrí, na treťom aká je jej vzdialenosť od vás (D) a rýchlosť (S). Na štvrtom riadku sú informácie o náklade lode.

 

 

6 - Monitorovanie ciela - tu môžete vidieť loď v reálnom čase a monitorovať jej stav. Vpravo hore vidíte integritu trupu v percentách a stav cieľa. Môžete tam vidieť 4 skratky: OK - cieľ je v poriadku, DMG - cieľ je poškodený, CRT - cieľ je kriticky poškodený a DIS - cieľ má zničené motory (nemôže odletieť).

Ak máte zameraný nejaký subsystém taktiež môžete monitorovať jeho status v dolnej časti okna.

 

 

7 - Štíty cieľa - Tento 2D pohľad zobrazuje siluetu každého cieľa ktorý je stíhačka alebo bombardér. Ak je cieľ vybavený energetickými štítmi, tak potom cieľ obklopujú 4 kvadranty okolo celého trupu. Čím je kvadrant tmavší tým viac je poškodený a keď bliká tak bol práve zasiahnutý nepriateľskými lasermi.

 

 

8 - Radar - na tomto displayi môžete vidieť bodky, ktoré predstavujú všetky objekty v priestore. Je to plne 360 stupňový prehľad o vašom okolí. Bodky na vnútornej kružnici sú vo vašej prednej pologuli. Ak je cieľ presne pred vami, je bodka presne uprostred radaru. Vonkajšia kružnica predstavuje objekty vo vašej zadnej pologuli. Bodky takmer pri okraji radaru zobrazujú objekty ktoré sú priamo za vami.

Priateľské ciele sú zobrazené zelenými bodkami, nepriateľské červenými a nevojenské ciele šedými bodkami. Žlté bodky zobrazujú vystrelené nepriateľské bomby. Lode, ktoré sa práve vynorili zo subpriestou budú krátko označené ako modré bodky. Navyše každý cieľ, ktorý bude od vás ďalej ako 1500 metrov bude označený tmavšou farbou.

Váš radarový systém môže byť nastavený na rôzne dosahy (2 km, 10 km, nekonečno), ktoré vidíte v pravej dolnej časti radaru. Objekty mimo tohto dosahu nebudú na radare zobrazené.

 

 

9 - Štíty hráča - ide o ten istý popis ako v prípade štítov nepriateľských lodí (bod č.7), ale tentoraz ide o vaše štíty.

 

 

10 - Systém prevodu energie (ETS) - tieto lišty udávajú súčasné nastavenie energií pre ETS. Môžete nastaviť príjem energie pre zbrane (G), štíty (S) a motory (E). Ak potrebujete veľa energie pre lasery tak pridajte energie na lište G. Ak máte zničené štíty a potrebujete ich rýchlo obnoviť pridajte energiu na lište S. Ak sa potrebujete rýchlo pohybovať pridajte energiu pre motory E.

 

 

11 - Ikony automatického zameriavania a vyrovnávania rýchlosti - Tieto dva ukazovatele vás informujú o tom či máte automatické zameriavanie resp. automatické vyrovnávanie rýchlosti zapnuté alebo vypnuté.

 

 

12 - Čas misie - tu vidíte koľko času uplynulo od začiatku vášho príletu do bojovej zóny (resp. začiatku misie), a taktiež aj stav aktálnej kompresie času pre misiu.

 

 

13 - Klamné ciele a Počet zostrelov - Horná lišta vás informuje o počte vašich klamných cieľov, ktoré sú užitočné pre "odlákanie" nepriateľských rakiet. Na dolnej lište vidíte koľko nepriateľských lodí ste zostrelili.

 

 

14 - Display zbraní - Horná polovica ukazovateľa vás informuje o stave nabitých primárnch (laserov) zbraní (šípka vľavo od názvu zbrane). Dolná polovica vás inforumje o tom, ktoré sekundárne zbrane (rakety) sú pripravené na odstrel.

 

 

15 - Monitor lode - tu môžete stále monitorovať status dôležitých lodí aj v prípade ak ich nemáte zamerané. Ak monitorovaná loď dostane zásah, tak na tomto displayi jej meno krátko zabliká. Ak je pri mene lode písmeno D, znamená to, že je vyradená. Môžete monitorovať až 3 lode naraz.

 

 

16 - Stav Wingmanov - tu môžete sledovať stav vašich wingov a wingmanov. Každá bodka predstavuje jednu loď a môže mať 4 stavy, ktoré si vysvetlíme na priloženom obrázku:

Obrázok

Wing Alpha (ALP) sa nachádza v oblasti a integrita trupu lodí je nad 50%

Wing Beta (BET) odletel z oblasti a v poriadku sa vrátil na základňu

Wing Gamma (GAM) sa nachádza v oblasti, ale integrita trupu lodí je pod 50%

Wing Delta (DEL) bol zničený.

 

 

17 - Komunikačná ponuka - táto ponuka zobrazuje vaše voľby pre posielanie správ wingmanom. Stačí zvoliť číslo odpovedajúce príkazu/cieli, ktorý chcete.

 

 

18 - Displej poškodenia - ukazuje stav integrity trupu vašej lode a stav poškodenia subsystémov. Pokým nejaký subsystém nie je úplne zničený (0%) začne sa sám opravovať. K oprave subsystémov môcť použiť aj podporné lode - Supporty.

 

 

19 - Oznamovač cieľov - tento ukazovateľ sa objaví ak bol splnený niektorý z primárnych, sekundárnych alebo bonusových cieľov. Číslo nasledujúce za textom udáva koľko úloh daného typu bolo splnených resp. nesplnených.

 

 

20 - Displej ohrozenia - kruhový ukazovateľ (hore) začne blikať ak po váš páli nepriateľská loď lasermi (bliká aj vtedy ak stojíte v ceste raketám vypáleným spojencami). Krížový ukazovateľ (dole) bliká vtedy ak po vás bola vypálená raketa.

 

 

21 - Varovanie pred strelou alebo kolíziou a pod. - tento ukazovateľ bliká vtedy ak vám hrozí nejaké napr. nebezpečenstvo.

BLAST - boli ste zasiahnutí výbuchom lode alebo rakety

COLLISION - zrazili ste sa s nejakým objektom

EMP BLAST - zasiahla vás šoková vlna z EMP rakety *

ENGINE WASH - zasiahli vás splodiny z motorov **

LAUNCH - nepriateľ po vás vystrelil raketu

EVADED - úspešne ste sa vyhli nepriateľskej rakete (za pomoci klamných cieľov)

 

* - len v CFS-ST a FS2, nie v CFS

** - len v FS2

 

 

22 - Orientácia cieľa - tento ukazovateľ v tvare T vás informuje o pozícii cieľa voči vašej lodi. Ak je priamo hore (pozícia 12h) mieri priamo na vás, resp. sa približuje. Ak je priamo dole (pozícia 6h) mieri priamo od vás, resp. sa vzďaľuje.

 

 

23 - Súčasný smer cieľa - tento trojuholník červenej farby vám určuje smer za ktorým sa máte otáčať aby ste cieľ dostali do zorného uhla.

 

 

24 - Energia prídavného spaľovania - Afterburner - tu je graficky znázornená úroveň energie pre vašu rezervu afterburneru.

 

 

25 - Ťah - tento ukazovatel zobrazuje aktuálnu rýchlosť vašej lode. Číslo vpravo hore udáva vašu maximálnu rýchlosť akú môžete dosiahnúť pri aktuálnom nastavení energie pre motory. Číslo vľavo od lišty udáva vašu aktuálnu rýchlosť. Ak je pri tomto čísle ešte písmeno M to znamená že rýchlosť vašej lode sa automaticky prispôsobuje rýchlosti vášho cieľa.

 

 

26 - Ikona trupu/štítov cieľa - tu môžete vidieť aktuálnu silu trupu s štítov (ak je nimi vybavený) vášho cieľa.

 

 

27 - Stav Supportu/Podpory - Ak zavoláte podpornú loď (Support) na tomto displeji môžete sledovať za aký približný čas doletí k vám. Ak tu svieti "Busy" to znamená že Support niekoho dozbrojuje a musíte počkať. Ak tu svieti "Obstructed", medzi vami a vašim cieľom je prekážka, kvôli ktorej Support nemôže k vám doraziť (on si cestu nájde aj keď to dlhšie trvá).

 

 

28 - Stredový zameriavač - klasický zameriavač s akým sa stretnete v hocijakej akčnej hre - udáva smer ktorým sa vydajú lasery vystrelené z vašej lode.

 

 

29 - Energia zbraní - Toto je grafický ukazovateľ aktuálneho stavu energie pre vaše primárne zbrane (lasery). Lasery s veľkou spotrebou energie môžu značne odčerpávať energiu aj keď máte ETS - G na maxime (pozri bod 10). Keď ETS - G máte na minime (nule) energia pre primárne zbrane sa nedobíja.

 

 

30 - Ukazovateľ cieľa mimo obrazovku - ak je váš cieľ mimo obrazovku tento ukazovateľ vám ukáže smer za ktorým sa musíte otáčať aby ste cieľ dostali na monitor. Dva poltrojuholníky sú tým ďalej od seba čím viac je cieľ mimo monitor. Číslo pod ukazovateľom udáva fyzickú vzdialenosť medzi vami a vašim cieľom.

 

 

31 - Ukazovateľ navádzania - tieto 3 polkružnice vám ukazujú približné miesto kam by ste mali páliť lasery ak chcete zasiahnúť cieľ. Všimite si že sú závislé na rýchlosti cieľa a jeho orientácie. Ak sa na každej polkružnici nachádza krátka čiarka to znamená že váš cieľ je v dosahu vašich sekundárnych zbraní (Rakiet).

 

 

32 - Smer k zameranej nepriateľskej strele (rakete) - tento trojuholník vám ukazuje smer od ktorého k vám letí vystrelená nepriateľská strela. Plný trojuholník značí že ide o riadenú strelu, prázdny znamená že ide tepelne navádzanú strelu. Úsečka ktorá z trojuholníku vyčnieva, graficky znázorňuje ako ďaleko sa strela od vás nachádza. Ak je strela blízko, snažte sa tento trojuholník udržať na pozícii 3 alebo 9 hodín - zvýšite pravdepodobnosť že vás minie.

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 8
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • Sniper

  5

 • bad_guy

  1

 • Ignatius

  3

Top Posters In This Topic

 • 2 months later...

Čo je default č.3?

 

Modrý je najlepší, vzhľadom na iné ukazovatele je to neutrálna farba. Ale blbo to svieti v hmlovinách . Preto si najdôležitejšie vecí zmením na žltú.

Link to comment
Share on other sites

Default č.3 je jeden z pôvodných HUDov, preto taký názov; lebo máš jednak na výber klasický zelený, modrý a amber, a jednak tri, ktoré si môžeš upravovať... No a tretí z tých, ktorý neupravíš (Hud_3) mám ja... No dobre, nešťastný názov, ale pre lepšiu predstavivosť aspoň ukážka:

Obrázok

Link to comment
Share on other sites

Ide o misiu The Darkness and the Light z pôvodného CFS... Mám Freespace 2 SCP Pack, kde CFS mi beží ako MOD Fs1_port_3 (resp. spolu s CSF obsahuje ten MOD aj Silent Threat + ešte tuším 2 kampane...)

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy