Jump to content

Holokaust


RoSo

Recommended Posts

Čo viete o holokauste a o šiestich miliónoch zavraždených židov? A taktiež cigánov a iných "menejcenných" rás? Napíšte sem všetko, o čom si myslíte, že by sa na to nemalo zabudnúť.

 

Shoah Foundation

Link to comment
Share on other sites

Ja doteraz neviem prečo vlastne bol holokaust a čo má svet proti židom. Nie že by som im nejako zvlášť fandil, ale zase nevidím dôvod ich nenávidieť. Aj keď je pravda že by mohlo ísť o veľmi diskutabilnú tému.

Link to comment
Share on other sites

holocaust je vraj doslovne : smrť ohňom

 

Židia boli hromadne prenasledovní už v stredoveku, mestá mali zvláštne nariadenia ohľadne židov, ...

 

je tu jeden článok : http://www.noveslovo.sk/archiv/2000-12/bezhranic.html ... hovorí aj o inom, ale je tu kúsok vysvetlenia tej kolektívnej nenávisti k židom a vzniku antisemitizmu .... sú veci, v ktorých nemožno veľmi hľadať logiku ... a pretože boli odsúdení žiť na okraji, a vyháňaní odvšadiaľ, museli byť veľmi životaschopní .... a postupne sa im darilo, bohatli a z bierali Nobelove ceny ....

 

tu je z toho článku kúsok :

 

" Iným problémom je otázka pokánia za holokaust Židov. Už II. vatikánsky koncil vyhlásil, že Židov nemožno obviňovať z kolektívnej viny za smrť Ježiša Krista a dokonca neslobodno tak ani vykladať niektoré pasáže Nového zákona. Katolíckej cirkvi možno vyčítať prenasledovanie Židov a pogromy počas stredoveku, no v prípade holokaustu ide o niečo iné: či jej protesty proti tomu, čo sa dialo, boli dostatočne dôrazné. Ostatne, so svojím stanoviskom Svätá stolica napríklad oboznamovala vládu vojnového slovenského štátu, kde dôrazne protestovala proti deportácii slovenských Židov do nacistických vyhladzovacích táborov. Vyvstáva tu teda slovenský problém a tým je ospravedlnenie (alebo aspoň zaujatie konkrétneho stanoviska) zo strany slovenskej cirkevnej hierarchie za činnosť prezidenta Jozefa Tisu, ktorý bol nielen politikom, ale aj kňazom. Neslobodno však zabudnúť, že Vatikán vždy bránil práva palestínskych Arabov a na Strednom východe sa angažoval za také riešenie, ktoré by rešpektovalo záujmy a práva nielen Židov, ale aj Arabov.

"

preto tá kolektívna vina Židov.... tam niekde sú začiatky

 

 

našla som ešte niečo.... ešte staršie ...:

 

http://www.kezmarok.com/vystavy/zid-vystav...20staroveku.pdf

 

tie korene sú staršie.... omnoho staršie.... nevolalo sa to antisemitizmus, to je novoveký pojem, ale neznášanlivosť medzi židovským a ostatnými národmi má hlboké korene ....

Link to comment
Share on other sites

holocaust je vraj doslovne : smrť ohňom

ano to je interpretacia. doslova : cely zhoreny (<holos+kaustos)

Link to comment
Share on other sites

Iste, kresťania Židov v podstate obviňujú z toho, že "zabili" Ježiša Krista, ale keby On nezomrel na kríži a neskôr nevstal z mŕtvych, tak by kresťanstvo asi nevzniklo. To má logiku, nie? :lol:

Link to comment
Share on other sites

Pamätáme - Zamyslenie sa nad Shoah

Komisia pre medzináboženský dialóg so židmi

LIBRERIA EDITRICE VATICANA

Text spracoval Peter Šantavý

 

Vzťahy medzi kresťanmi a židmi

 

Dejiny vzťahov medzi kresťanmi a židmi sú trýznivými dejinami. Priznáva to Ján Pavol II. vo svojich opakovaných výzvach katolíkom, aby sa zamýšľali nad naším postojom vo vzťahu k židovskému národu. V skutočnosti bola bilancia týchto vzťahov za tieto dve tisícročia skôr negatívna.

 

Na úsvite kresťanstva, po Ježišovom ukrižovaní, vznikli rozpory medzi prvotnou Cirkvou a židovskými predstaviteľmi i židovským národom, ktorí pre poslušnosť Zákonu sa veľa ráz násilne postavili proti ohlasovateľom evanjelia a prvým kresťanom. V Rímskej ríši, ktorá bola pohanská, boli Židia chránení zákonom výsadami, ktoré im zaručil cisár a úradná moc v prvých časoch nerobila rozdiel medzi židovskými a kresťanskými spoločenstvami. No pomerne zavčasu začal štát kresťanov prenasledovať. Keď sa neskôr sami cisári stali kresťanmi, najprv pokračovali v zaručovaní židovských výsad. No skupiny odbojníckych kresťanov, ktoré napadali pohanské chrámy, počínali si v niektorých prípadoch tak isto proti synagógam, nie bez vplyvu istých chybných vysvetľovaní Nového zákona, týkajúcich sa židovského národa ako celku. „V kresťanskom svete – nehovorím, že zo strany Cirkvi ako takej – chybné a nesprávne vysvetľovania Nového zákona, týkajúce sa židovského národa a jeho domnelej viny sa šírili po dlhú dobu a vyvolávali pocity nenávisti voči tomuto národu. Také vysvetľovania Nového zákona úplne a s konečnou platnosťou odmietol Druhý vatikánsky koncil.

 

Napriek kresťanskému kázaniu o láske ku všetkým, vrátane samotných nepriateľov, prevládajúce zmýšľanie po storočia odsudzovalo menšiny a všetkých, ktorí boli dajakým spôsobom „odlišní“. Pocity antijudaizmu v niektorých kresťanských prostrediach a názorové nezhody, ktoré jestvovali medzi Cirkvou a izraelským národom, viedli k istému zovšeobecnenému nerovnakému prístupu (diskriminácii), čo mnoho ráz vyústilo do ich vypudzovania alebo do snáh o ich násilné obracanie. Vo veľkej časti „kresťanského“ sveta až do konca XVIII. storočia tí, čo neboli kresťanmi, nie vždy mali určitý plne zaručený právny status. Napriek tomu židia, rozšírení po celom kresťanskom svete, zostávali verní svojim náboženským tradíciám a vlastným mravom. Preto sa na nich hľadelo s určitým podozrievaním a nedôverou. V krízových obdobiach hladu, vojen a morovej nákazy alebo sociálnych nepokojov židovská menšina sa brala ako obetný baránok a stávala sa tak obeťou násilností, plienenia, ba aj krviprelievania.

 

Na prelome XVIII. a XIX. storočia Židia vo všeobecnosti dosiahli rovnosť, takže ich postavenie bolo rovnaké ako postavenie štátnej väčšiny a určitý počet z nich zastával v spoločnosti vplyvné miesto. Lenže za tých istých dejinných súvislostí, najmä v XIX. storočí, začal nadobúdať na sile vyhrotený a falošný nacionalizmus. V ovzduší veľmi rýchlych spoločenských zmien bývali Židia často obviňovaní z neúmerného vplyvu, aký majú vzhľadom na ich počet. Tak sa začal šíriť vo väčšine Európy rozlične odstupňovaný antijudaizmus, ktorý bol skôr sociálnopolitický, než náboženský.

 

V tom istom čase sa začali objavovať teórie, ktoré popierali jednotu ľudskej rasy a zdôrazňovali, že rasy boli rozdielne od počiatku. V XX. storočí nacionálny socializmus v Nemecku použil takéto myšlienky ako pseudovedecký základ na rozlišovanie medzi tzv. nordicko-árijskými rasami a (ostatnými) domnele nižšími rasami. Okrem toho vyvolala určitú prehnanú formu nacionalizmu v Nemecku vojenská porážka roku 1918 a ponižujúce podmienky uložené mu zo strany víťazov, ktoré mali za dôsledok, že mnohí videli riešenie problémov krajiny v národnom socializme, preto politicky spolupracovali s týmto hnutím.

 

Cirkev v Nemecku odpovedala odsúdením rasizmu. Po prvý raz sa takéto odsúdenie objavilo v kázňach niektorých (predstaviteľov) spomedzi kléru, vo verejnom učení katolíckych biskupov a v článkoch katolíckych žurnalistov. Už vo februári a marci 1931 kardinál Bertram von Breslau, kardinál Faulhaber a bavorskí biskupi, ako aj biskupi z (cirkevných) provincií Kolína a Freiburgu uverejnili pastierske listy odsudzujúce národný socializmus s jeho modloslužobníckym uctievaním rasy a štátu. V tom istom roku 1933, keď národný socializmus dospel k moci, boli prejavom jasného odmietnutia nacistickej antisemitskej propagandy známe adventné príhovory kardinála Faulhabera, na ktorých sa zúčastnili nielen katolíci, ale aj protestanti a židia. Po Krištáľovej noci (november 1938) Bernard Lichtenberg, prepošt Berlínskej katedrály, začal verejné modlitby za židov. Neskoršie zomrel v Dachau a bol vyhlásený za blahoslaveného.

 

Aj pápež Pius XI. odsúdil nacistický rasizmus slávnostným spôsobom v encyklike Mit brennender Sorge, ktorá sa čítala v kostoloch v Nemecku na Smrtnú nedeľu roku 1937. Táto iniciatíva vyvolala útoky a sankcie proti príslušníkom kléru. Dňa 6. septembra 1938 Pius XI. v príhovore ku skupine belgických pútnikov vyhlásil: „Antisemitizmus je neprijateľný. Duchovne sme všetci semiti". Pius XII. už od svojej prvej encykliky Summi Pontificatus z 20. októbra 1939 varoval pred teóriami, ktoré popierali jednotu ľudskej rasy a pred zbožšťovaním štátu, lebo všetko toto by doviedlo k opravdivej „hodine temnôt".

 

celý článok

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

NEVER AGAIN

 

 

treba urobit vstko preto aby sa to naozaj nikdy nezopakovalo

 

neviem kto chodite do ATRFORA, ale mozno viete ze to je najserioznejsie knihkupectvo v blave, aja v bb a tt

no minule dali do predaja knihu normana finkelsteina - prumysl holokaustu

 

jak autor tvrdi, nevyvracia tam holokaust ako je kolegovia z newport beach, ale priblizuje sa k tomu.

Dost ma zaraza ze to je v predaji v artfore.

Link to comment
Share on other sites

Keď sa v relácii Pod lampou Štefan Hríb opýtal bratislavského rabína Barucha Myersa, čím to je, že toľko ľudí nenávidí židov, ten odpovedal: To keby sme vedeli.

 

Nenávisť k iným národom je častou súčasťou myslenia dnešných ľudí a mnohí bohužiaľ prechádzajú od myšlienok k činom. Obávam sa, že nemáme žiaden vplyv na to, aby sme tomu zabránili. Ľudská hlúposť je nezničiteľná.

 

A čo sa týka toho Artfora - predpokladám, že aj im ide o peniaze, o kvalitu až v druhom rade.

Link to comment
Share on other sites

jedna z pricin nepochopitelmnej nenavisti, je ze Zidia boli ini.

Ludstvo nema rado inakost. Oni zili v mensich obciach po celom svete. Ich nabozenstvo

ich vzdy velmi silne putalo dohromady, boli vzdy vzdelany, chytri, ved preto boli bankari.

tato nenavist je este podporovana tym ,ze Zidia zapricinili smrt Jezisa Krista, ale jak Axel povedal, tak to bolo podla bozej vole, jezis by inak nevstal z mrtvych, nedokazal by ze je mesiaz.

 

Dufajme ze sa tato neznasanlivost utlmi.

Preto podte kto ste z blavy dnes poobede do propelleru.

Link to comment
Share on other sites

ja osobne som Finkelsteinovu knihu necital (ale zo srandy mozno hej), ale ak je pravda, ze je tam napisane nieco v tomto zmysle: "Moja matka hovorievala: "Ak kazdy z tych co tvrdia ze prezili holokaust ho naozaj prezil, koho potom Hitler vlastne zabil?" (niekde som to nasiel ako citaciu), tak je to neskutocna kravina

dost nepochopitelne je, ze to predavaju v Artfore, kde je kvalita naozaj na vysokej urovni, ked je to v takej Pantha Rhei, tak tam to aj celkom pochopim, vedla Irvinga a Duricu to dokonca aj pekne zapada

na jednej zo zidovskych stranok o Finkelsteinovi pisu toto:

Holocaust denier and author of "The Holocaust Industry," who once famously asked, "If all these people survived the Holocaust, who actually died?" [so, besides being a Holocaust denier, he's also a heartless bastard!] Further, he claimed that the Holocaust is being used by racist Jews to justify their presence in Palestine and to oppress Arabs. He agrees that the use of the Holocaust as "extortion" to extract money from Germans and others is a crime and, according to Finkelstein, just more proof of the fact that Jews care for nothing but money. Israel is not immune from his castigation either. In a December 200l speech in Beirut, Lebanon, Finkelstein compared Israeli behavior to "Nazi practices" during World War II. Finkelstein refers to the six million Jews murdered by the Nazis as the "Six Million" in quotation marks, and says that nearly every Holocaust survivor is a fraud, a thief and a liar. (Finkelstein's own parents are Holocaust survivors and Finkelstein has long tried to capitalize on this as a way to legitimize his own anti-Semitism.)

http://www.masada2000.org/list-F.html

takze asi ten citat bude pravdivy

heh, Finkelstein je asi este vacsi blbec ako Chomsky a to je co povedat (ale na Shamira ci Makowa nema urcite :lol: )

 

 

inak samozrejme NEVER AGAIN

Obrázok

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Spomienka na slovenských zidov

 

BRATISLAVA 23. mája (SITA) - Obete nemeckého nacistického tábora Sobibór vo východnom Polsku si dnes pripomenuli predstavitelia Ústredného zväzu zidovských obcí na Slovensku, spolu so slovenským velvyslancom v Polsku Frantiskom Ruzickom.

 

Ako informoval agentúru SITA tlacový odbor rezortu zahranicia, clenovia delegácie polozili kvety k slovenskej pamätnej tabuli, pripomínajúcej, ze Sobibór bol miestom, kde zahynulo najviac slovenských Zidov pocas 2. svetovej vojny. V tomto tábore zahynulo priblizne 25 000 slovenských zidov. Slovenská delegácia tiez navstívi vojnové vyhladzovacie koncentracné tábory Majdánek, Bezec, Treblinka a Oswiecim.

 

SOBIBOR

 

ObrázokObrázok

 

V januári 1942 sa stretli najvyššie špicky SS vo Wansee na prísne tajnom rokovaní, aby rozhodli o konečnom riešení židovskej otázky.

 

Na základe tohto rozhodnutia a v rámci tzv. akcie Reinhard sa už koncom februára a začiatkom marca 1942 začali budovať na území Poľska vyhladzovacie tábory Belzec, Treblinka a Sobibor. Ich je-diným účelom bolo fyzická likvidácia európskeho židovstva.

Prvé transporty prišli do Sobiboru už v máji 1942 z priľahlých poľských území. V tom istom mesiaci je však už zaznamenaný aj prvý slovenský transport. Prezident Tiso chcel mať židovskú otázku čím skôr za sebou, čo je zjavné aj z jeho antisemitských prejavov.

Tábor fungoval 18 mesiacov a stihol zlikvidovať 250 000 Židov z Európy, čo ale bolo oveľa menej ako ostatné dva tábory . Vo všetkých troch táboroch sa usmrcovalo plynom z výfuku silného motora v plynových komorách. Mŕtvoly sa spaľovali v otvorených krematóriách. Popol sa odvážal v sudoch do Nemecka, slúžil ako hnojivo.

V tábore žilo permanentne asi šesťsto vyselektovaných väzňov. Pracovali na chode tábora . Dĺžka ich života záležala na vôli esesmanov. Všetci títo väzni tu prišli o najbližších príbuzných. Spájalo ich jediné: túžba po úteku z pekla Sobiboru. V tábore existovalo akési hnutie odporu pod vedením Leona Feldhendlera, ale nádej na ozbrojené povstanie bola minimálna. Situácia sa zmenila, keď do tábora prišla skupina ruských vojnových zajatcov židovského pôvodu pod vedením Alexandra Peczerského, zvaného Saška. Ten spolu s Feldhendlerom vypracovali plán povstania a určili ho na 14.október 1943. Väzni vylákali do dielní esesmanov a zabili deviatich z nich narý-chlo vyrobenými sekerami a nožmi. Zmocnili sa menšieho množstva zbraní a na Peczerského povel sa rozutekali do okolitých lesov. V okolí tábora boli míny, ktoré veľkú časť utečencov roztrhali. Mnohých väzňov pochytali a zavraždili narýchlo povolané posily. Útek prežilo päťdesiatosem väzňov, očitých svedkov masového vraždenia.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Podiel arabov na holokauste

 

Jeruzalemský veľký mufti a jeho zodpovednosť v šoa

 

Najdôležitejšie udalosti zo životopisu muftiho Hádža Amína al-Husajního (1896 Jeruzalem – 1974 Bejrút), nepopierateľného politického a náboženského vodcu Palestínčanov a veľkého zločinca

 

 

- 1920: pogromy v Jeruzaleme a Jerichu za účelom zrušenia Balfourovej deklarácie a zmarenia nominácie sira Herberta Samuela na britského vysokého komisára v Palestíne. Výsledok: 211 obetí.

- August 1929: útok na modliacich sa pri Západnom múre: 133 mŕtvych, 239 ranených. V Hebrone 45 mŕtvych a rozštvrtených Židov.

- Koniec roku 1933: mufti žiada, aby všetky arabské domy zdobil Hitlerov portrét.

- September 1937: zavraždenie guvernéra Galiley Louisa Andrewa, na muftiho príkaz. Angličania vrahov chytili a odsúdili na smrť, ale Nemecko vyslalo do Haify Adolfa Eichmanna a Herberta Hagena, aby zachránili muftiho. Tomu sa podarilo utiecť do Sýrie, kde ho prichýlil šéf francúzskej polície Colombani.

- Odtiaľ odišiel do Bagdadu, kde podnietil krvavý protianglický puč, ktorý trval dva týždne.

- Október 1941: muftiho prijíma v Ríme Mussolini.

- November 1941: muftiho prijíma v Berlíne Hitler.

- 1942: vyjednávania medzi bratislavským rabinátom a Adolfom Eichmannom o výmene 10 000 slovenských a maďarských sirôt za rovnaký počet Nemcov väznených spojencami. Deti mali byť dopravené do Palestíny. Mufti okamžite osobne intervenoval u Himmlera za zrušenie tohto projektu. Všetky deti a 58 000 dospelých transportovali do táborov smrti (výpoveď Eichmannovho pobočníka Dietera Wisliceniho na jeruzalemskom procese).

- V tom istom čase prebehlo niekoľko úspešných výmen sirôt cez Turecko vďaka apoštolskému nunciovi v Istanbule kardinálovi Roncallimu, budúcemu pápežovi Jánovi XXIII. Svätý muž! Po príchode sirôt do Palestíny bol mufti roztrpčený.

- Október 1943: mufti žiada Nemecko, aby bombardovalo Tel Aviv. Zdecimovaná Luftwaffe mala našťastie iné priority.

- Máj 1943: mufti navštívil Záhreb a Bosnu, kde žilo milión slovanských moslimov, ktorí konvertovali na islam počas päťstoročnej tureckej okupácie. V Sarajeve hlásal fyzickú likvidáciu bosnianskych Židov: 15 000 duší, z toho 90% Sefardov, ktorí prišli v 15. storočí a 10% Aškenázov, ktorí prišli v 19. storočí. Celkove predstavovali Židia 20% populácie. Prežilo ich niekoľko stoviek, vrátane môjho otca dr. Henriho Urbaha, hlavného rabína, mojej matky a mňa.

- Júl 1943: mufti založil v Sarajeve „Moslimskú divíziu SS Handžar“. Títo bojovníci absolvovali vojenský výcvik vo francúzskom Puy-en-Velay. Problémy so zásobovaním riešili Bosniaci drancovaním a znásilňovaním. Napokon ich Reich poslal naspäť do vlasti, kde sa podieľali na vyhladení Židov a Srbov. Časť bojovala v Stalingrade. Po vojne mnohých z nich získala Sýria a Egypt a zaradila ich do vlastnej armády ako expertov na boj proti Židom.

- V roku 1945 po porážke Nemecka sa muftimu, ktorý sa bál, že bude súdený ako vojnový zločinec, podarilo získať prostriedky na útek z Nemecka do Švajčiarska (kde som v tom čase žil aj ja). Švajčiarsko mu však odmietlo poskytnúť azyl, preto sa obrátil na francúzsku armádu a získal povolenie na pobyt vo Francúzsku. Počas pôsobenia G. Bidaulta vo funkcii ministra zahraničných vecí sa muftimu podarilo na palube britského lietadla so švédskou posádkou utiecť do Káhiry. Kvôli nedostatku paliva muselo lietadlo doplniť zásoby v Lode, kde mufti prežil inkognito celú hodinu v panike. Arabský zamestnanec letiska ho potajomky nechal prejsť. V Káhire ho vo svojom paláci prichýlil kráľ Faruk.

- Júl 1951: mufti dal zavraždiť jordánskeho kráľa Abdulláha, ktorý chcel uzavrieť dohodu s Izraelom.

- Júl 1974: muftiho smrť v Bejrúte. Izrael ho odmietol pochovať v Jeruzaleme. Na čele smútočného sprievodu kráčal jeho príbuzný Rachman Abdul Rauf al-Kudva al-Husajní, známejší pod menom Jasir Arafat.

Tvrdiť, že Palestína nebola zapletená do holokaustu, by bola nepravda.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

imho - popieranie existencie holocaustu je cin nezodpovedny k dejnam to ano, ale odkazovat nan tymto sposobom (bez ohladu na uhol pohladu, ten je tu ale zjavny) nema daleko k podnecovaniu nenavisti a k stvavej propagande, ktora uz raz bola zavrhnuta.

Link to comment
Share on other sites

Nezodpovedné voči dejinám? Trošku mierne povedané. Nezodpovedné voči dejinám môže byť účasť HZDS vo vláde, ale nie masová vražda vyše šiestich miliónov ľudí len kvôli národnej príslušnosti.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Dúfam, že ma neukameňujete, ale práve sa mi dostal do rúk veľmi nepríjemný dokument s názvom 66 otázok a odpovedí o holokauste, z ktorého mi ide rozum zastať. Vopred upozorňujem, že sa so spomínaným článkom nestotožňujem, spomeniem iba, že:

 

* podľa autora Auschwitz nebol žiadny vyhladzovací tábor a miestnosti označené ako splynovacie nemohli byť používané na popravy, pretože boli prestavané Rusmi a zrekonštruované, aby sa tvárili ako plynové komory ... čiže v Auschwitze, tábore smrti, vraj neboli žiadne originálne plynové komory.

 

* Hitler nevydal rozkaz na likvidáciu Židov – autor to tvrdí na základe faktu, že o Hitlerovom rozkaze nie je žiadny dôkaz alebo záznam

 

* hydrokyanidický plyn Cyklón B bol pesticíd, slúžiaci na dezinfekciu miestností a šiat, používal sa na ničenie vší a iného hmyzu, ktorý prenášal týfus, ale na masové zabíjanie nebol vhodný, pretože účinkoval pomaly

 

* vraví sa o vyvraždení šiestich miliónov Židov, v skutočnosti ich zomrelo od 300 do 500 tisíc a väčšina umrela na týfus, na nedostatok potravín a lekárskej starostlivosti

 

* telá nemohli byť nahádzané do jám a zapálené, pretože by k tomu bolo potrebné obrovské množstvo benzínu, ktorého bolo počas vojny akútny nedostatok

 

* ak by bolo nacistami spopolnených 6 miliónov tiel, vyprodukovalo by to tony popola a o veľkých úschovniach popola nie sú žiadne dôkazy

 

* nie sú dôkazy o tom, že Hitler vedel o pripravovanom programe na vyhladenie židov

 

* ľudia boli zúbožení následkom epidémií a hladu, neboli však úmyselne vyhladovaní na smrť – príčinou hladomoru v táboroch bol nedostatok jedla

 

Dokumetom 66 otázok a odpovedí nechcem popierať holokaust a vyvolať pochybnosti, práve naopak. Všimla som si, že v poslednej dobe akoby sa so spisovateľmi typu David Irving (viac o tomto publicistovi tu) vrece roztrhlo. Ako opozitum k vyššie uvedenému článku uvádzam zopár dojmov jednej návštevníčky Auschwitzu - tá sa zúčastnila prehliadky, na ktorú, ako sama tvrdí, do konca života nezabudne.

 

Od toho okamžiku už nikdo ze skupiny nepromluvil a jen jsme šokovaně poslouchali a pozorovali. Jeden dům tam byl obecný, pro všechny. V každé místnosti byla úzká chodbička a zbytek byl zasklený. Za sklem byly naházené věci lidí z tábora. V jedné místnosti byly jenom kufry. V další dětské botičky. Musely to být tuny a tuny botiček, ty místnosti byly obrovské! V další byly jenom zubní kartáčky. V jedné byly dokonce lidské vlasy. Úplně zbělalé od toho Cyklonu B. A byla tam i ukázka, proč nacisté vlasy mrtvolám stříhaly - vycpávali jimi matrace. Mezi těmi hromadami vlasů jsem zahlédla ustřižený cop, pořád ještě byl spletený...

A pak tam byl příběh češky, která tam porodila pod dohledem Mengeleho. Narodil se jí syn. Hned po porodu jí Mengele nařídil nechat obvázat prsa - chtěl nechat miminko umřít hlady. Asi po dvou hodinách mučivého křiku hladového dítěte se jedna ze sester slitovala a donesla ženě smrtící injekci. Zabila vlastní dítě. Třesou se mi ruce, když to píšu...

Celý článok

Link to comment
Share on other sites

Len z rychlika

 

 

* podľa autora Auschwitz nebol žiadny vyhladzovací tábor a miestnosti označené ako splynovacie nemohli byť používané na popravy, pretože boli prestavané Rusmi a zrekonštruované, aby sa tvárili ako plynové komory ... čiže v Auschwitze, tábore smrti, vraj neboli žiadne originálne plynové komory.

Teda, Rusi pocas vojny plytvali materialom a casom na to, aby vytvorili spalovacie komory? Postrada mi to logiku. Naco by take nieco potrebovali?

 

* hydrokyanidický plyn Cyklón B bol pesticíd, slúžiaci na dezinfekciu miestností a šiat, používal sa na ničenie vší a iného hmyzu, ktorý prenášal týfus, ale na masové zabíjanie nebol vhodný, pretože účinkoval pomaly

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclon_B#Post-Holocaust_legacy

 

In 1994, the Institute for Forensic Research in Kraków re-examined this claim on the grounds that formation of Prussian blue by exposure of bricks to cyanide is not a highly probable reaction (Amoklauf gegen die Wirklichkeit. Praca zbiorowa; B. Gallanda, J. Bailer, F. Freund, T. Geisler, W. Lasek, N. Neugebauer, G. Spenn, W. Wegner; Bundesministerium fuer Unterricht und Kultur Wien, 1991). Using more sophisticated microdiffusion techniques, they tested 22 samples from the gas chambers, delousing chambers (as positive controls), and living quarters (as negative controls), finding cyanide residue in both the delousing chambers and the ruins of the gas chambers but none in the ruins of the living quarters, thus refuting the Holocaust deniers' claims

 

 

Ide o podobne bludy ako vo vsetkych konspiracnych teoriach... ci je to holokaust, ci je to pristatie na mesiaci, ci je to 9/11.

Link to comment
Share on other sites

Mám rovnaký názor - totiž, že ide o totálny blud. Ok, nie som kvalifikovaný historik ani svetaskúsený publicista, ešte stále viem o veciach pomerne málo, no mnohé odpovede a vôbec celá teória Davida Irvinga sa mi zdajú úplne na hlavu postavené.

Autor tvrdí, že výpovede svedkov holokaustu sú neucelené, odlišné, zmätočné. Netuším, ako na to prišiel, pretože mám odsledovaných veľa filmov a prečítaných viac kníh o tejto problematike a výpovede svedkov sa zhodujú.

Link to comment
Share on other sites

Autor tvrdí, že výpovede svedkov holokaustu sú neucelené, odlišné, zmätočné. Netuším, ako na to prišiel, pretože mám odsledovaných veľa filmov a prečítaných viac kníh o tejto problematike a výpovede svedkov sa zhodujú.

No ty mas :lol:

Ale ty niesi cielova skupina tychto bludov :)

Ludia, ktori podobne bludy zeru a ohanaju sa nimi v diskusiach patria do celkom inej skupiny :)

Link to comment
Share on other sites

Ale čo je toho príčinou? Neinformovanosť..? Necitlivosť? Obmedzenosť? Neudialo sa to ešte tak dávno, aby sa na to zabudlo. Decká veľmi rady kreslia na steny domov hákové kríže (prečo?) a keď sa ich niekto spýta, čo tie kríže znamenajú, nevedia ani ceknúť, iba sa hlúpo zatvária a diskusii je koniec. Neviem si predstaviť, že by sa mi syn vrátil zo školy a začal hailovať...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hitler bol veľké hovado, to nemám nič iné na to povedať. To čo on robil bolo neskutočné. Neznášal židov, cigáňov, slovano tieto tri rasy považoval za rasovo menejcenních ľudi a že sme ešte ničili ich kultúru. V ich koncentračných táboroch zomrelo milióny ľudí.................................

A na čo sa pozeráme ako sopláci maľujú hákové kríže a prečo???...............

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

k tejto téme ... takmer sa na ňu zabudlo

ale našla som k nej jeden nový páperovo ľahký blog, ťažký ako cent ... je to krátke, dobre sa to číta, a jasné ako facka miliónom mŕtvych a peciam a splynovaniu a hromadným hrobom ... len tak spatra pri stavaní chatky z mlyna na večerné čítanie sediac pri krbe

 

...

 

A od „Boleslava Hnupildu" niečo nemáte?

 

To meno mi nič nehovorí.

 

No on píše alternatívnu históriu.

 

To myslite, že ako keby boli Peržania vyhrali pri Marathone, dnes ma každý chlap hárem? Takú knižku mam doma, ale tu bohužiaľ nie.

 

Nie. On písal o tom že holokaust je klamstvo.

 

Akože výmysel? To židom sa akože nič nestalo?

 

Áno cele je to židovsky výmysel. Na začiatku vojny ich bolo 4 miliony a na konci 18 miliónov.

 

To nemyslite vážne? Veď tu v Pezinku mali synagógu a žilo ich tu hádam 200. Skoro nikto sa nevrátil. Kam sa podeli?

 

Neviem ako pezinskí židia, ale v tej knihe sú uvedené fakty, že židia prežili a že ich bolo ešte viac ako pred vojnou.

 

Koľko ste hovorili? Zo štyroch na 18 miliónov? Za 7 rokov vojny. To by sa muselo 2 miliónom židovských matiek narodiť 14 miliónov deti. Každý rok každej jedno. Nejako veľa, nie?

 

No možno som si to zle zapamätal, ale tak či tak v tej knihe sú dôkazy, že holokaust je výmysel, aby nás vydierali.

 

Mňa nik nevydiera, Vás áno?

 

Jasne že nás židia všetkých vydierajú a to tak že ani o tom neviete a ani to nijako nemôžete zistiť.

 

Čítajte viac: http://satko.blog.sme.sk/c/219048/Popierac-holokaustu.html#ixzz0ezLNj435

 

:lol:

Link to comment
Share on other sites

Svojho casu, ked vypustili Gagarina do vesmiru, dostali vedecki ateisti do ruk mocny argument. Ziaden Boh neexistuje, lebo Gagarin tam nikoho nevidel. Mozno to teraz pride usmevne, bolo to myslene smrtelne vazne a bol to rovnako nepriestrelny argument, ako ten v prispevku vyssie.

 

Vzdy moze byt konspiracia tak dokonala, ze si to ani neuvedomujeme, popripade sme tak zmanipulovani, upraveni, preprogramovani, ze si to ani uvedomit nemozeme. V tom spociva genialita samotnej dezinformacie a aj jej obludnost. Je kontraproduktivne nutit cloveka aby klamal, omnoho lepsie je, aby uveril ze to je pravda.

 

Inak, tito si to tiez vymysleli dodatocne po vojne najskor

http://zpravy.idnes.cz/musel-jsem-pohrbivat-zastrelene-muze-z-lidic-vzpomina-pametnik-pwe-/domaci.asp?c=A100208_1332212_domaci_itu

http://ona.idnes.cz/zpoved-zeny-z-lidic-muzi-a-deti-ziji-s-tim-jsme-prezily-koncentrak-1cf-/ona_ony.asp?c=A081202_122821_ona_ony_jup

Link to comment
Share on other sites

Ta tvorba alternativnych dejin moze uputat len takeho cloveka, ako je zakaznik z blogu. Svoje "studium historie" zacinaju prave knihami, kde je evidentne prvorady zamer autora a az potom patranie v historii a hladanie argumentov.

Link to comment
Share on other sites

fakt je ten ze v koncentrakoch(a nielen tam) neumierali len zidia. Fakt je ten, ze za nazor tu ludi sudia a odsudzuju. dead vsimol si si proces so Stworom?

 

Spojitost so slovenskom, fakt ze zo Slovenska exportovali vela zidov. Ale aj je fakt, ze Slovaci boli relativne na zainteresovani na ochranu zidov na tom najlepsie na svete. Uz si nepamatam, aky to bol pomer, ale asi na pocet obyvatelov a pocet rodin co schovavali zidov. zdroj je Mestan- predseda zidovskej obce na Slovensku a cital som to v televikende.

 

Fakt je ze holokaust - koncetntraky a cela vojna su najvacsie svinstvo a zverstvo ake mozu byt.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy