Jump to content

Recommended Posts

Vážení a ctení, drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Matky všetkých národov. V láske niet strachu a preto Vám prajem pokoj a lásku, pri prekonávani strachu zo všetkého zlého.

 

PADLÍ ANJELI - "MIMOZEMŠŤANIA" - TAJNÁ SLUŽBA ?

 

Na ihriskách sa stretávame s deťmi ako sa hrajú s hračkarskými zbraňami a na návštevách môžeme spozorovať ako pozerajú rozprávky o mimozemšťanoch. A keď sa potom pozrieme na ich správanie, mnohí si povieme, čo len z nich bude, ak vyrastú ?!

 

Aj mnohí, ktorí vyrastali na sídliskách, si môžu zaspomínať na kamarátov ako bránili svoju časť sídliska a to aj násilím, zo strachu pred susedmi z inej časti. Podobne to bolo v škole ako aj na základnej vojenskej službe, kde nechýbalo šikanovanie a násilie. A tak by sme mohli trpko zaspomínať na minulosť, keď si naši rodičia, učitelia,majstri a iní vychovávatelia povedali : "Čo len z nich bude ?!" A naozaj !

 

Keď sme dospeli vekom a ocitli sa na križovatke života, aby sme sa rozhodli kam pôjdeme, všetci sme sa rozišli všelijakými cestamy. Niektorí sa stali robotníkmi, iní učitelmi a ďalší vysokopostavenými súkromníkmi alebo aj štátnymi úradníkmi. Ale okrem toho sa niektorí rozhodli v stúpiť do armády, polície, ale aj do tajných služieb.

 

Niekedy si povieme: "Čo nás do toho.", alebo"Čo nás do nich, len si narobíme zbytočné problémy." Podobne ako za Socializmu aj v súčasnosti sa niekedy môžeme ocitnúť v takom stave, že ich nebudeme vnímať ako Božie Deti (bratia a sestry) a týchto ľudí buď budeme odsudzovať za ich zlé skutky alebo pre svoju nevedomosť im nebudeme môcť pomôcť. Čo myslíte, dá sa im nejako pomôcť ?

 

Zaiste áno, len aby to chceli prijať. Každému človeku máme pomáhať, veď na to sme na svete, ale aby sme to robili správne, je potrebné človeka spoznať. Jeho dôvody a príčiny jeho konania.Nebudem spomínať ich násilie, ktorého sú schopní, ale KLAMSTVO, ktoré je POČIATKOM VŠETKÉHO ZLÉHO. Napr: mimozemská civilizácia !

 

MIMOZEMSKÁ CIVILIZÁCIA : ANJELI alebo DÉMONI ?

 

Niekedy sa zdá akoby to mali byť duchovné bytosti (anjeli), ktorí naozaj sú skutoční, ale čo to má spoločné s tajnou službou ? Boh stvoril ROZUMNÉ BYTOSTI SO SLOBODNOU VôĽOU ako sú ANJELI A ĽUDIA (o inom stvorení Boh nehovorí, že by mali byť spasení a tak prebývať v Božom Kráľovstve). Zvieratá nemajú slobodnú vôľu a tak sa ani nemôžu rozhodnúť pre život večný v Nebi alebo v pekle.Taktiež svätý Tomáš Akvinský (spis: "scio cui credidi") píše, že neexistujú iné rozumové bytosti ako sú anjeli a ľudia.

 

Na základe tohto presvedčenia NEPRIJÍMAME ZJAVENIA MIMOZEMŠŤANOV ZA ĽUDSKÉ ROZUMOVÉ BYTOSTI a tak niektorí tvrdia, že existujú ako inteligentné bytosti, ktoré nás prevyšujú svojim rozumom. Ako vieme jedine Boh a anjeli prevyšujú ľudský rozum a ak to nie sú dobrí anjeli, tak potom zlí (padlí anjeli) ?

 

Ak by sme mali pripustiť spojitosť medzi anjelmi a "mimozemšťanmi" tak skôr v súvislosti s padlými anjelmi, ktorí sú schopní vziať na seba rôznu podobu ako aj dobrí anjeli. Rozdiel je v tom, že dobrí anjeli to robia preto, aby ľudí priviedli k poznaniu a plneniu Božej vôle, kdežto padlí anjeli odvádzajú ľudí od Božej vôle.

 

PO OVOCÍ ICH SPOZNÁTE !

 

Keď porovnáte súvislosti spojené so zjaveniami "mimozemšťanov", môžete počuť o tom, že ľudia záhadne zmizli a doteraz sa nevrátili. Iní zas sa vrátili, ale majú narušenú psychiku a pamätajú si len postavy, pričom sa nezmieňujú o živom Bohu a jeho plánoch, ktoré dobrí anjeli zvestujú pri svojich zjaveniach (ako napr : Fatima, Medžugorie, Dechtice ...). Alebo ľudia, ktorí často spomínajú "mimozemšťanov", odvrácajú sa od pravých zjavení dobrých anjelov a tak aj od Božích plánoch. Túžia spoznať neviditelný svet "mimozemšťanov" a pritom netúžia spoznať svet dobrých anjelov ako aj po obnove svojej vlastnej viditeľnej zeme. Ale aby sme ostali vo spojitosti medzi "mimozemšťanmi" a tajnou službou, veľmi podstatné je, že ľudia záhadne myznú. Vari nie je to vlastné praktikám týchto organizácií ?

 

Zámerne nepíšem o dôkazoch ich skutkoch, ale o ovocí, po ktorom možno spoznať súvis medzi nimi a ako si navzájom pomôcť, aby sme prinášali ovocie hodné pokánia. Podľa ovocia spoznávame, že za všetkým je predovšetkým HRIECH KLAMSTVA A PODVODU, ktorý sa stal skutočným, keď sa PADLÍ ANJELI ROZHODLI ÍSŤ VLASTNOU CESTOU, NIE BOŽOU a v súčasnosti môžeme pozorovať ich skutky aj prostredníctvom FALOŠNÝCH ZJAVENÍ ako aj v spolupráci s ich TAJNÝMI ORGANIZÁCIAMI.

 

TAJNÉ SLUŽBY SIS, CIA ...

 

Predstavte si ľudí, že tam pôsobia z rôznych DôVODOV a niektoré z nich sú napr: aby chránili národ pred cudzími národmi, alebo aby udržiavali tajné informácie pre bezpečnosť štátu. Zaiste je mnoho dôvodov, ale čo osoží, aj keby sme celý svet získali, keď našej duši by sme uškodili ? Alebo s akým ÚMYSLOM by musel človek pôsobiť v takej organizácii, keď nakoniec aj tak by tam musel klamať, podvádzať a použiť i násilie. KONEC KONCOV, ak by tak nekonal, mohol by obstáť v takej to "službe" ? A nestal by sa sám ich obeťou ?

 

Nakoniec si dajme otázku sami pre seba : CHCELI BY STE MAŤ VO SVOJEJ RODINE TAKÉHO ČLOVEKA ? Možno aj je, ani o tom neviete. A môžete sa čudovať, že je na vašu rodinu vyvíjaný nátlak a bránia Vám v podnikaní alebo v iných aktivitách. Toto tajné prenasledovanie je pre niekoho nepredstaviteľným a neuveriteľným, pokiaľ to nezažil alebo nemá otvorené oči a srdce pre realitu života, v ktorej sa nachádzame a nachádzajú naši bratia a sestry ako ste o tom mohli počuť aj za totality (Komunizmu).

 

Keďže v našom srdci má byť ZÁKON LÁSKY A ODPUSTENIA - voči svojim bratom a sestrám i neprajníkom, či nepriateľom - v tejto téme, sa neobraciam na Vás preto, aby ste ich odsudzovali, ale predovšetkým preto, aby ste spoznali príčiny ich konania a tak prijali Boží plán do svojho života. V tom je zahrnutá predovšetkým láska k nim, aby sme sa ZA NICH MODLILI - za ich OBRÁTENIE, za to aby prijali pozvanie na ZJAVENIA so živým Bohom a jeho svätými anjelmi a tak mohli dúfať, že aj oni sa zmenia, keď spoznajú Božiu lásku, ktorú má k nim.

 

Ďalším a veľmi dôležitým krokom v pred je VLASTNÝ PRÍKLAD ŽIVOTA, kedy nie myšlienkami alebo slovami, ale skutkami preukazujeme svojim blížnym ako majú žiť a čoho sa strániť. Takýmto svedectvom môžeme lepšie vychovávať svoje deti a dávať dobrý príklad svojmu okoliu. Ďakujem všetkým rodičom, ktorí svoje deti chránia pred FILMAMI A ROZPRÁVKAMI, v ktorých klamú, podvádzajú a učia násiliu (MIMOZEMŚŤANIA, ČARODEJNÍCTVO, ZVRHLÉ FLIRTOVANIE ...) Som vďační tým, ktorí svoje deti vychovávajú pre lásku, odpustenie a k modlitbe za nás všetkých.

 

V nádeji za každé jedno obrátenie našich bratov a sestier, ďakujem Vám i našim nabeským Rodičom, Ježišovi a Márie ako aj anjelom a svätým. Nech Vám ich požehnanie pomáha na ceste obrátenia a radosti v Božej Rodine.

Link to comment
Share on other sites

tak takýto úkaz videli nad Moskvou :lol: žeby to spravilo UFO :)

 

toto bolo identifikovane...jedna sa o isty druh oblacnosti, velmi ojedinely...podrobnejsie zial uz neviem, zaregistrovala som to v spravach

Link to comment
Share on other sites

... ale KLAMSTVO, ktoré je POČIATKOM VŠETKÉHO ZLÉHO. Napr: mimozemská civilizácia !

 

MIMOZEMSKÁ CIVILIZÁCIA : ANJELI alebo DÉMONI ?

 

rmvn :

 

kratšie príspevky a k téme

toto je téma UFO. tak sa vyjadri k UFO. nepíš celé traktáty, nemusíš držať kázania, lebo budú preriedené.

takéto dlhé ti čítať nikto nebude. je to zbytočné.

ďakujem.

Link to comment
Share on other sites

keď si tu odmyslíme deti, čo z nich bude, o čom je téma inde, píše k téme, len siahodlho. : )

a neviem celkom presne, čo znamená zvrhlé flirtovanie ... : (

 

KLAMSTVO, ktoré je POČIATKOM VŠETKÉHO ZLÉHO. Napr: mimozemská civilizácia !

 

MIMOZEMSKÁ CIVILIZÁCIA : ANJELI alebo DÉMONI ?

 

Niekedy sa zdá akoby to mali byť duchovné bytosti (anjeli), ktorí naozaj sú skutoční, ale čo to má spoločné s tajnou službou ? Boh stvoril ROZUMNÉ BYTOSTI SO SLOBODNOU VôĽOU ako sú ANJELI A ĽUDIA (o inom stvorení Boh nehovorí, že by mali byť spasení a tak prebývať v Božom Kráľovstve). Zvieratá nemajú slobodnú vôľu a tak sa ani nemôžu rozhodnúť pre život večný v Nebi alebo v pekle.Taktiež svätý Tomáš Akvinský (spis: "scio cui credidi") píše, že neexistujú iné rozumové bytosti ako sú anjeli a ľudia.

 

Na základe tohto presvedčenia NEPRIJÍMAME ZJAVENIA MIMOZEMŠŤANOV ZA ĽUDSKÉ ROZUMOVÉ BYTOSTI a tak niektorí tvrdia, že existujú ako inteligentné bytosti, ktoré nás prevyšujú svojim rozumom. Ako vieme jedine Boh a anjeli prevyšujú ľudský rozum a ak to nie sú dobrí anjeli, tak potom zlí (padlí anjeli) ?

 

Ak by sme mali pripustiť spojitosť medzi anjelmi a "mimozemšťanmi" tak skôr v súvislosti s padlými anjelmi, ktorí sú schopní vziať na seba rôznu podobu ako aj dobrí anjeli. Rozdiel je v tom, že dobrí anjeli to robia preto, aby ľudí priviedli k poznaniu a plneniu Božej vôle, kdežto padlí anjeli odvádzajú ľudí od Božej vôle.

 

od Tomáša Akvinského sme sa v inej téme dostali už ďalej ... dokonca v otázke mimozemšťanov aj cirkev a vatikán sa dostali ďalej, to už sme písali v inej téme ...

v dobe, keď si ľudia zostavovali kánony správania sa, mantinely pre život, vysporiadavali sa so svojou existenciou a otázkami prečo, sa málokto zaoberal mimozemským životom ... mali dosť svojho ... na základe starozákonných príbehov už ani cirkev nepopiera mimozemský život, lebo nemôže ...

nevieme, bez ohľadu na spôsob stvorenia sveta, a bez ohľadu na to, o čom boh hovorí v biblii, ktorá vznikala pred tisíckami rokov z príbehov, ktoré zažívali ľudia vo svojom každodennom živote.

do hĺbok univerza vidíme stále viac, a je tak nekonečne rozsiahle a rozmanité, že sa možno nikdy nedozvieme o vzájomnej existencii. a možno oni o nás vedia. a nestačia sa čudovať.

a UFO je všetko, čo nevieme vo vzduchu identifikovať ... možno aj padajúci anjeli : )

Link to comment
Share on other sites

Drahé Božie Deti, bratia sestry...Pokoj s Vami. Ďakujem za záujem a túžbu po poznaní. Naozaj je ťažké vysvetliť jedným článkom názor na UFO (aj keď dlhý) a preto vysvetlím ďalej:

 

UFO - záhadné lietajúce objekty sú "stroje- lietadlá, rakety-stíhačky atď." zhotovené tajnou službou CIA ako aj iných vo svete. Aj keď sú prísne tajné, nedajú sa úplne utajiť a preto prostredníctvom média (ako aj ľudí, ktorí údajne videli mimozemšťanov) zakrývajú svoju činnosť. Radšej predstierajú, že sú to mimozemské aktivity ako by mali priznať, že je to ich dielo. Ak by sa priznali, museli by zverejniť to, čo skrývajú pred nepriateľskými krajinami. To je, čo sa týka UFO a zjavenia mimozešťanov, môžu byť aj skutočné, ale nie ako si mnohí myslia:

 

Zjavenia "mimozemšťanov" môžu byť zjavenia padlých anjelov, ktorí môžu sa zjavovať v rôznych podobách (lesné víly, škriatkovia, čarodejnice, ako aj mimozemšťania).

 

Pápež sa nemodlí za mimozemšťanov, a ani ich neuznáva ako ich uznávajú vo Vatikáne iní... preto nie je cirkev ako Cirkev. Nie je učenie cirkvi ako Učenie Cirkvi. Neomylnosť pápeža a Cirkvi je len vo veciach viery a mravov a to vtedy, keď sa zhodujú s učením pápežov (zástupcov Ježiša Krista)

 

Viem, že toho je málo a preto som otvorený k ďalšej diskusii. God bless you. br.Milan

Link to comment
Share on other sites

pán brat,

 

UFO je predovšetkým a v prvom rade unidentified flying object, v preklade po slovensky neidentifikova(teľ)ný lietajúci objekt.

všetko, čo je vo vzduchu - úkaz na oblohe, akýkoľvek, ktorého pôvod nie je z rôznych príčin zistený a práve zistiteľný.

 

od slnkom nasvietených meteorologických balónov po za mrakmi blikajúce lietadlo, nezvyklý kŕdeľ vtákov, ktoré dokážu oklamať zrak, až po neidentifikované / časovo či priestorovo či nezvyčajným pohybom / práve nevysvetliteľné úkazy

 

až v bežnom jazyku, slangu, dostalo UFO a jeho podmorská forma USO príchuť označenia pre dopravný prostriedok mimozemskej civilizácie

 

UFO - záhadné lietajúce objekty sú "stroje- lietadlá, rakety-stíhačky atď." zhotovené tajnou službou CIA ako aj iných vo svete. ... zakrývajú svoju činnosť. Radšej predstierajú, že sú to mimozemské aktivity ako by mali priznať, že je to ich dielo.

...

... (lesné víly, škriatkovia, čarodejnice, ako aj mimozemšťania).

 

iste sú medzi UFO utajené vedecké a pseudovedecké projekty tajných služieb, niekoľko sa ich vysvetlilo, dokonca lietajúce taniere sa pokúšali vyrobiť aj nemci za vojny, a supertajné vecičky treba niekde aj odskúšať, a ľudia nie sú slepí ... a keďže sa o tom vie, že sa to deje, nie je to až tak dobre utajené ...

ale UFO / stále ako niečo, čo si človek svojej doby nevie práve vysvetliť / nie je novodobý jav. o podobných veciach píšu aj starovekí a stredovekí autori, a nájde sa zopár obrazov a grafík, kde sú dokonca spodobené, rovnako ak v dnešnej modernej dobe fotené a filmované.

a keď je možné, že sú to prepravné prostriedky škriatkov a víl, rovnako dobre môžu byť miestnym spojom mimozemšťanov ... všetko čo tam lieta, a veda to práve nevie vysvetliť, či mu ufológovia nechcú alebo nemôžu uveriť, je UFO.

 

Pápež sa nemodlí za mimozemšťanov, a ani ich neuznáva ako ich uznávajú vo Vatikáne iní... preto nie je cirkev ako Cirkev. Nie je učenie cirkvi ako Učenie Cirkvi. Neomylnosť pápeža a Cirkvi je len vo veciach viery a mravov a to vtedy, keď sa zhodujú s učením pápežov (zástupcov Ježiša Krista)

 

s týmto je trochu problém ...

CIrkev je jedna. či ? učenie ... pápeži sú neomylní, ale len po určitú hranicu ?

to znamená, že pápež je najvyššia neomylná autorita, a má donekonečna opakovať veci viery a mravov, a do iného nech nekafre, lebo potom už je omylný ako hocikto iný ?

myslím, že jednoduchšie je, že pápež je človek, čiže je omylný, a aj keď Cirkev má nekonečný čas na všetky svoje rozhodnutia, a dostáva sa na slová profesora teológa Pucettiho, že sa musí - aj cirkev aj vatikán aj pápež vyrovnať s dnešnou dobou a hĺbkami skúmania univerza.

určite nie každý jeden člen cirkvi to prijíma s nehynúcou radosťou, ale otvárajú sa nové svety, do vesmíru vidíme stále ďalej, objavujú sa na sveteľné roky vzdialené zemi podobné planéty, a nemáme predstavu, čo na nich je. alebo čo na nich boh stvoril.

 

stredovek

Cirkev sa celé tisícročia bila o to, čo by existencia života inde vo vesmíre, znamenala pre jej hodnoty - napríklad taliansky mních Giordano Bruno prišiel kvôli tomu, že tvrdil, že existujú iné svety, o život.

novovek

Cirkev ale v posledných rokoch začína akceptovať možnosť, že život môže v rôznych formách existovať aj za hranicami našej slnečnej sústavy.

 

hm. toto je iná cirkev a iný pápež ? :)

"Vzhľadom na množstvo bytostí žijúcich na Zemi, určite môžu byť niekde inde aj iné stvorenia, rovnako inteligentné, ktoré stvoril Boh. To s našou vierou nekoliduje, pretože my nemôžeme vedieť, čo všetko Boh stvoril," povedal otec José Funes, jezuitský astronóm Vatikánskeho observatória, ktorý je zároveň aj vedeckým poradcom pápeža Benedikta XVI.

zdroj: Vatikán s mimozemšťanmi nemá problém

Link to comment
Share on other sites

Drahí bratia a sestry, ďakujem za lásku,ktorú si navzájom preukazujeme,čím spoznávam že Boh vlieva do našich sŕdc túžbu po poznaní.

 

Láska je aj v tom, že názory ľudí- naše názory, názory Kňazov, mníchov, biskupov, kardinálov a vôbec všetkých ľudí na svete môžu byť totožné s učením pápežov a nemusia. Ak sú (vo veciach viery a mravov),potom sú pravdivé a neomylné. Ale ak sa nezhodujú, potom nie sú pravdivé. V tejto oblasti je pápež neomylný ako zástupca Boha-ježiša Krista na zemi. Ale keďže jedine dvaja ľudia, ktorí boli na zemi: Ježiš a Mária sú neomylní úplne aj v skutkoch, nie je tak u pápežoch. Oni nie sú dokonale neomylný, len vo veciach viery a mravov. Vo svojich skutkoch sa môžu mýliť. Skutky, to nie sú vyjadrenia vo veci viery a mravov. To sú ich vonkajšie skutky, ktoré na nich vidíme ako napr: práca, obliekanie, stravovanie, atď... Ale keď sa vyjadrujú vo veciach viery a mravou, ako napr: k téme mimozemšťanov, o Božstve Ježiša,.... potraty, sexualita, ... vtedy Duch Svätý sa prihovára knám a nepotrebuje žiadne potvrdenie od nikoho.

 

Keď pozorujete rozpory v učení Cirkvi v rôznych dobách, nie je to preto,že by pápeži sa mýlili, ale pretože sa mýlia ľudia. Ľudia, ktorí tvrdia opak toho, čo pápež a tak vznikajú nedorozumenia: ako napr. aj v tejto téme.

 

milovaní... všetko má svoj čas a preto verím,že postupne sa dozvieme všetky potrebné poznania k prežívaniu istoty vo viere a pravde k životu. God bless you.br.Milan

Link to comment
Share on other sites

pán brat,

 

dostali sme sa trochu do úvozu ... ježiš a mária vo svojej dobe nemali predstavu o vesmíre, univerze, galaxiách, nekonečnej rozmanitosti vesmíru, ani nekonečnej rozmanitosti života tu na zemi. rovnako na tom boli kňazi a mnísi a nasledovníci a biskupi, a pápeži ... morálne kázania o mravoch a viere a postupne objavovaná nekonečná rozmanitosť univerza sú dve veci. ktokoľvek spred dvetisíc či viac rokov nemal predstavu o tom, kam dnes vidí jeden "obyčajný" teleskop. : )

 

zostaňme tu pri UFO a mimozemšťanoch. denne objavujeme hlbšie a staršie svety, o ktorých stredovek ani nesníval. bez ohľadu na to, kto ako učil ľudí morálku. : )

nejde o rozpory v učení, ide o postupnosť v poznávaní. ani my nevieme, či tam vonku je iný život, ale je to viac než pravdepodobné, a cirkev, keď nechce zostať úplne skostnatelá, musí zaujať stanovisko, lebo aj keď na ospravedlnenie sa galileovi mala stáročia čas, vývoj sa zrýchlil, veda napreduje, dokonca svätorečenia a blahorečenia v cirkvi sa neuveriteľne zrýchlili, objavujeme nové svety a jediná cesta, ako nezaostať, bola prijať stanovisko, aké zaujal vatikán, opakujem sa:

"Vzhľadom na množstvo bytostí žijúcich na Zemi, určite môžu byť niekde inde aj iné stvorenia, rovnako inteligentné, ktoré stvoril Boh. To s našou vierou nekoliduje, pretože my nemôžeme vedieť, čo všetko Boh stvoril," povedal otec José Funes, jezuitský astronóm Vatikánskeho observatória, ktorý je zároveň aj vedeckým poradcom pápeža Benedikta XVI.

je jedno, či je niekto omylný či neomylný, človek sa učí denne, a stret s akýmkoľvek mimozemským životom môže nastať dnes rovnako ako za tisícky rokov. bez ohľadu na neomylnosť učenia o morálke a viere. a cirkev na to musí byť pripravená. a cez cirkev aj veriaci. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Drahá sestrička aspol. .... Pokoj Vám

 

Opäť sa dostávame ku koreňu stroma poznania. Bez neho by nebolo ani pňa, ani koruny, či ovocia: Problém ľudí je v tom, že nechcú prijať neomylnosť takú, aká je. Boha akoOsobu, ktorá sa nemýli, Ježiša, že by mohol byť ešte pred stvorením všetkého a Máriu, že by mohla existovať, ešte pred stvorením všetkého ostatného. A už vôbec nie to, že by mohla byť neomylná, keď z počutia sa vie, že sa narodila na zemi až niekoľko rokov pred n.l.

 

Aj pre mňa je niekedy ťažko prijateľné to, čo nevidím vlastnými očami a radšej by som sa chcel spoliehať na zmysly alebo na to, čo počujem, čo je hmatateľné a preukazateľné. Ale ako sa to môže stať, keď ľudia sa nechcú presvedčiť ? Keď stále sa spoliehajú na svoje staré vychodené chodníčky? Naozaj spoznávame,že sme svojim správaním ako deti.

 

A preto aj výroky mylných sa ťažko zhodujú s neomylným učením Cirkvi-pápežov.

 

Boh nás miluje a prajem aj Vám, aby ste sa s Ním stretli osobne. Nie len z počutia, ale aj z osobnej skúsenosti mohli povedať: "Ja som sa s Ním stretol a poznám Ho!"

Link to comment
Share on other sites

  • 11 months later...

k UFO bolo dlhše ticho. aj keď určite neustalo, ale žiadne krikľavé prípady a nadpisy v tlači ...

dnešná správa vydaná Novým Zélandom trochu narušila stojaté vody okolo lietajúcich tanierov ... najlepšie na tom je, že tie správy nikto nikdy neskúmal, lebo nemal kto : )

už vidím, ako sa do toho púšťajú znalci a všeznalci, a čo sa z toho dostane do bulváru a hory nových kníh, zasa bude o čom písať :detektiv:

 

Novozélandská armáda zverejnila 2 000 strán dokumentov, ktoré popisujú tvrdenia o pozorovaniach UFO. Armáda tieto tvrdenia neskúmala, pretože na to nemá kapacity.

 

Novozélandská armáda v stredu zverejnila stovky doteraz utajovaných dokumentov o pozorovaniach neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO).

 

Armáda sa rozhodla zverejniť materiály z rokov 1954 až 2009 na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Predtým z nich však starostlivo odstránila všetky mená a iné údaje, ktoré by mohli viesť k identifikácii informátorov.

 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/5694015/novy-zeland-zverejnil-informacie-o-pozorovani-ufo.html#ixzz18rFoT2jO

Link to comment
Share on other sites

no dobre, ale čo to dokazuje, Tom ? :detektiv:

 

to UFO je dosť nepraktické na lety, vyzerá ako lietajúci kruhový činžiak ... ee, toto vypadá na jednoducchý, ani nie nejako premakaný photoshop :hmmm:

 

hm ? :)

Link to comment
Share on other sites

UFO, alebo skôr ufológovia už spôsobujú problémy starostovi malej francúzskej obce Bugarach:

 

mezi ufology a příznivci New Age se rozkřiklo, že jen zde pár šťastlivců přežije armagedon, který by měl nastat v prosinci 2012. Vesničku zaplavují tisíce podivínů a starosta hrozí, že proti nim povolá armádu.

 

Vesnice se 189 obyvateli leží na úpatí hory Pic de Bugarach a ufologové věří, že právě toto místo bude jako jediné na planetě ušetřené konce světa. V obří dutině uvnitř hory se podle nich ukrývá skvadra mimozemšťanů, kteří při zkáze planety odletí a vezmou pár vyvolených s sebou.

 

Armagedon by podle ufologů měl nastat 21. prosince 2012, kdy končí starodávný mayský kalendář, ale už teď si přijíždí stovky lidí z celého světa mimozemšťany naklonit

 

Mystice místa, které proslulo nadpřirozenými jevy už před lety, přidávají i zvěsti, že na hoře spočinulo i tělo někdejšího francouzského prezidenta Francoise Mitterranda a s vrcholem mají své plány i agenti z Mosadu.

 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/francouzskou-vesnici-okupuji-podivini-kteri-chteji-s-ufo-preckat-armagedon-17r-/zahranicni.asp?c=A101222_125229_zahranicni_stf

Link to comment
Share on other sites

  • 6 months later...

Aaaaa, dokelu... uz som si myslel, ze ked sme im niekolkokrat natrhli prdel, tak si daju pokoj. No nic, takze zacina dalsia mimozemska invazia?? To zase bude bordel.. :D

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy