Jump to content

RoSo

Recommended Posts

Vo viacerých diskusiách zaznievajú argumenty, že cirkev napáchala v histórii kopu zla, preto nemá žiadne právo poukazovať na zlo v súčastnosti.

 

Čo viete o cirkevných dejinách? Čo, kde, kedy a za akých podmienok sa stalo?

Link to comment
Share on other sites

Dostal som do rúk jeden článok a úprimne povedané, neviem, čo si mám o ňom myslieť. Som z neho trochu zmätený.

Ospravedlňujem sa za chyby, prekladám ho.

 

 

výťah z Dave Hunt: How close are we?

 

Prvý "Námestník Krista"

 

Stále sa zhoršujúca apostáza (odpadnutie) vyrástla do novej dimenzie nástupom nového Cisára v r. 313. Skvelý vojenský stratég, generál, ktorý sa volal konštantín. Bol to tiež génius, čo sa týkalo politickej organizácie. Realista. Konštantinovy neunikol fakt, že takmer tri storočia prenasledovania neboli schopné túto podivnú sektu vymazať z povrchu sveta. Namiesto toho - takmer každý desiaty obyvateľ ríše k nim patril! Tertuliánova poznámka, že krv mučeníkov je vlastne semeno Cirkvi - nech sa to už zdalo byť akokoľvek pochybné - sa ukázala byť pravdivou. Ľudia jednoducho chceli viac, než rozkoš a zisk. Len priľnutie k myšlienke, pre ktorú by sa dalo zomrieť - robilo zo života život, ktorý mal cenu žitia! Príslušníci tej "Cesty", ako sa im za ranných dob Kresťanstva vravelo, sa dokonca modlili aj za rímskych vládcov a vojakov, ktorí ich prenásledovali a zabíjali. Prečo nevyužiť takú loajalitu, ktorá sa zdala byť súčasťou tohto hnutia? Kresťania boli poctiví, dobrí pracovníci. Neopíjali sa, nebúrili sa proti autoritám. Vzbury neboli v ich povahe. Prečo ich teda nepovzbudiť, nedať im plné občianske práva? Čo keď ich pracovitosť a vernosť sa rozšíri na ostatné obyvateľstvo! Celá ríša na tom bude oveľa lepšie, ak počet Kresťanov vzrastie!

Toto bola veľmi pragmatická politika! Aby túto stratégiu posilnil, Konštantín sa sám prehlásil za Kresťana, aj keď ako Pontifex Maximus pokračoval v predsedaní na pohanských slávnostných ceremóniách. Samozrejme, to predsa bola jeho povinnosť cisára a ospravedlňovalo sa to tým, že tiež stavia kresťanské chrámy. Vyšlo slnko nad dňom tolerancie ...

 

Uctievaný ako Boh, cisár bol hlavou oficiálneho náboženstva v cisárstve. Tým, že Kresťanstvo bolo uznané spoločne a na rovnakej úrovni so starým Pohanstvom, Konštantín zaujal vedúcu úlohu v kresťanskej cirkvi. Z tohoto dôvodu si osvojil titul "Námestník Krista". V postavení najväčšieho dobrodincu a priateľa Kresťanstva, ktoré bolo možno myslené celkom úprimne, sa Konštantín stal jeho skazou. Kristus odmietol Satanovu ponuku vlády nad kráľovstvami tohto sveta za cenu vzdania pocty Satanovi - v slabej chvíli, unavená prenásledovaním, cirkev prijala túto ponuku od Satana, ktorý bol reprezentovaný rímskym cisárom. Bol to začiatok mnohých storočí, ktoré budú známe pod názvom "Babylonské zajatie". Augustín sa sťažoval, že tí, ktorí teraz boli vnútri Kresťanstva, sú "opilci, lakomci, podvodníci, kartári, smilníci, ľudia nosiaci amulety, návštevníci veštcov a hádačov", ten istý dav, ktorý sa zúčastňuje kresťanských osláv, zaplňuje pohanské chrámy v čase osláv pohanských. Samozrejme, pre niektorých Kresťanov to bola vítaná a príjemná zmena od dôb prenasledovania. Z perzekuovaných sa stali populárnymi - dokonca vodcami sveta! Boli doby, keď viera v evanjelium znamenala istú perzekúciu a možnú smrť. V tej dobe neboli obavy, žeby niekto iba predstieral, že je Kresťanom! Teraz to bolo pravidlom. Falošných Kresťanov začalo byť viac, než skutočných.

Link to comment
Share on other sites

Rozhodol som sa, že ďalšie príspevky budem vyberať z diela Pavla Hanesa - Dejiny kresťanstva.

Aj keď Dave Hunt sa pozerá na cirkevné dejiny zaujímavým pohľadom, ruší ma jeho prílišna zaujatosť voči katolicizmu. Ja mám radšej fakty, ktoré nie sú poznačené až takým emocionálnym prístupom.

Pokúsim sa jednotlivé články čo najviac skrátiť, ale tak, aby sa nestratil ich význam

 

Úplné domietnutie štúdia histórie kresťanstva

 

*"Minulosť nám nemá čo povedať, my začíname od začiatku"

*"Načo sa zaoberať minulosťou, robme radšej niečo praktické a aktuálne!"

*"Netreba sa venovať dejinám (tradícii), vráťme sa k Písmu!"

 

Odpoveďou je: "Kto sa nepoučí z chýb zaznamenaných históriou, je odsúdený na ich opakovanie."

Precenenie významu štúdia dejín

 

Štúdium histórie by nemalo byť únikom zo súčasnosti, "zatuchnutým historizovaním", ktoré odrádza ľudí. Podporuje sa tak názor, že dejiny sú len zbierkou nepraktických a nudných kuriozít.

 

Kritické využitie poznania dejín kresťanstva

 

Bez poznania dejinných udalostí nie je možné porozumieť kresťanstvu. Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré stojí na historických udalostiach (teda nie na mýtických predstavách, alebo na nejakom filozofickom, prípadne teologickom systéme). História je zdrojom poučenia pre dnešok. Šalamún povedal, že pod slnkom sa nedeje nič nového. Problémy sa opakujú v "nových vydaniach", naše ťažkosti už niekto riešil.

Dejiny sú povzbudením do života viery (Ž 77) a varovaním pred odpadnutím od Boha (Ž 78).

Link to comment
Share on other sites

Prví cirkevní historici

 

Eusébios z Cézarey (260 - 340)

Historia ekklésiastiké

- od založenia cirkvi po Konštantína Veľkého, obsahuje cenné citáty z diel, ktoré sa neskôr stratili

 

na gréckej pôde

Sodzomenos (dejiny do r. 423), Sokrates (história rokov 306 - 439) a Theoderet z Kýru (do r. 428)

 

na západe

Hieronymus (345-420)

preložil Eusébia v latinčine

 

Cassiodorus (485 - 580(

Historia tripartita

latinské spracovanie Sokrata, Sozomena a Theodoreta

 

Augustinus (354-430) - zakladateľ kresťanskej filozofie dejín

Mesto Božie

napísané po spustošení Ríma kráľom Alarichom

 

Gregor z Tours (†594)

Desať kníh franských dejín

Beda Venerabilis (†735)

Historia ecclesiastica gentis Anglorum

 

 

Po reformácii:

 

Reformácia priniesla nový teologický pohľad na dejiny s dôrazom na Bibliu ako normu cirkvi.

 

Matthias Flacius

Magdeburger Zenturien (vyšlo 1559-1574) - dejiny spracované schématicky

 

Caesar Baronius

Annales Ecclesiastici - katolícke dielo s cennými materiálmi z Vatikánskej knižnice

 

Moderné skúmanie cirkevných dejín:

 

Johann Lorenz Mosheim

Institutiones historiae ecclesiasticae (r. 1775)

August Neander (1789 - 1850)

Allgemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche

 

a mnohí ďalší

 

uff, koniec povinným informáciam :lol:

Link to comment
Share on other sites

Ježíš ako historická postava

 

Hlavným prameňom o Ježišovom živote sú evanjeliá. Správy o ňom však zanechali aj nekresťanskí autori.

 

Tacitus (55-120) v diele Anály napísal o kresťanstve:

"A tak Nero, aby skoncoval s týmito chýrmi, nastrčil ako vinníkov a najvyberanejšími trestami stíhal tých, ktorí boli nenávidení pre svoje hanebné skutky a ľud ich nazýval kresťanmi. Pôvodcu tohto mena Krista dal za Tiberia popraviť správca Pontský Pilát; táto skazonosná povera, na chvíľu potlačená, znovu a znovu vypukovala, a to nielen v Judei, kolíske tohto zla, lež i v hlavnom meste, kde sa zbiehajú všetky ohavnosti a mrzkosti z celého sveta a nachádzajú hojne stúpencov.

Najskôr teda lapajú takých, čo sa k tomu priznali, potom na ich udanie usvedčia nesmierne množstvo ľudí ani nie tak zo zločinu podpaľačstva, ako skôr z nenávisti k ľudskému pokoleniu. Aj pri smrti si z nich robia posmech: navlečú na nich kože divých zvierat a dajú roztrhať psom alebo ich pribíjajú na kríž a len čo zhasol deň, podpaľujú a nechajú horieť ako nočné fakle. Nero ponúkal na toto divadlo svoje záhrady a usporiadal hry v cirkuse, pletúc sa vo vozatajskom úbore pomedzi ľud alebo viedol závodný koč. Preto títo ľudia, hoci boli zločinci a zasluhovali si naprísnejšie tresty, vzbudzovali súcit, veď neboli obetovaní verejnému záujmu, lež vražedným chúťkam jednotlivca."

 

Seutonius - o cisárovi Claudiovi napísal:

 

"Vyhnal z Ríma Židov, ktorí na podnet istého Chresta vyvolávali v Ríme ustavičné nepokoje."

 

Jozefus (37-97) Vespasiánov dvorný historik v Židovských starožitnostiach napísal:

 

"V tom čase žil Ježiš, múdry človek, ak je možné nazývať ho človekom. Lebo tento konal podivné skutky ... On bol Kristom ... ukázal sa im znovu živý na tretí deň, tak ako Boží proroci predpovedali túto a desaťtisíc iných zázračných vecí o ňom"

 

Roku 1972 profesor Schlomo Pines vydal výsledky skúmania arabskej verzie tejto pasáže:

 

"V tom čase žil múdry človek menom Ježiš. Jeho správanie bolo dobré a bol známy ako cnostný. Mnoho ľudí spomedzi Židov a iných národov sa stalo jeho učeníkmi. Pilát ho odsúdil na ukrižovanie na smrť. A tí, ktorí sa stali jeho učeníkmi, neprestali byť jeho učeníkmi. Tvrdili, že sa im zjavil tri dni po ukrižovaní, ale bol živý. Podľa toho bol snáď mesiáš, ktorého divy proroci predpovedali."

Link to comment
Share on other sites

ked mozno verit telke(co len malokedy) tak niekedy v stredoveku podla legendy bola zena papezom

tu zial je to len v nemcine skusim najst aj nieco v anglickej verzi...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

To je pravda cirkev napáchala mnohé zlo napr. vypaľovala knižnice, ktoré jej nevyhovovali, brzdili rozvoj inteligencie a niektorých mysliteľov dokonca aj pálili.

Link to comment
Share on other sites

A taky pamflet nazvany "Orientační útržkovitá historie křesťanství, papežství a s tím souvisejících nejodpornějších zločinů proti lidskosti z historie lidstva v datech" poznate?

 

Pozriet si ho mozete tu

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

dejiny krestanstva su aj dejinami nasej civilizacie, da sa mu co to vycitat, rad by som neskor, nie tak naraz zhurta :lol: Ak ma byt taziskom temy toto:

 

"Vo viacerých diskusiách zaznievajú argumenty, že cirkev napáchala v histórii kopu zla, preto nemá žiadne právo poukazovať na zlo v súčastnosti. "

 

Lahko sa pausalizuje a zavadza v suvislosti s tymto. V kazdom pripade ma krestanstvo vplyv na "nasho" cloveka, a co je pre tuto temu dolezitejsie, aj clovek vplyv na krestanstvo. Nerad by som bol keby sa tvarilo ako ludskym egom nedotknute. Preto historicke fakty ako krizove vypravy ci upalovanie bosriek a vypalovanie kniznic netreba davat za vinu krestanstvu ale cloveku. Krestanstvu mozme vycitat to, ze nespravilo s ludmi za 2000 rokov to co malo (snad) v plane. Ludom mozme vycitat viac, napr. aj to ze krestanmi boli/su a krestansky nekonali/nekonaju. Smutne (alebo vesele?) je to ze sa to tyka vacsiny. Prave pre nich sa krestanstvo javi (aspon teda mne) v kontexte historie a "prace" s clovekom ako zbytocne

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

pokiaľ viem, tu vyššie citovaný Jozefus vo svojom diele nespomína kresťanov ... do viacerých písomností boli vložené zmienky o kresťanoch či Ježišovi Kristovi dodatočne, ... budem musieť prehrabať nejaké knihy, aby som sa dostala k informáciám, hneď ako budem mať čas ... staré písomnosti sa "okrášľovali" aj kedysi, tak to len na okraj...

 

kresťanstvo od samého začiatku nespĺňa vlastne nič z toho, čo hlása... čo je skutočne veľmi pozoruhodné, s obrovským množstvom siekt a odnoží a odštiepených vetiev, fanatikov všetkého druhu,... keď človek má pocit, že iná viera platila vždy hore, iná dole, okázalosť, zlato, poklady, obrady, purpur a zlatom vyšívané odevy a bozkávanie prsteňov... to nie je, nemôže byť prejavom viery v boha.... alebo je ? aby jednoduchý človek mohol veriť v boha, nemusí mať okolo seba propriety, nemusel byť snáď ani zastrašovaný...

celé cirkevné dejiny sú od svojho úsvitu násilné, a to nehovorím teraz o ranom prenasledovaní kresťanov ... v mene boha sa prelialo dosť krvi a nastalo dosť zmaru ... neviem mať z toho pocit niečoho, čo napĺňa, čo dokážem prijímať, lebo je to krásne a dobré ...

 

presne tam je problém, čo napísal dead ... toto všetko sú vonkajšie prejavy, cesta sa akosi vyšmykla spod nôh človeka, čo človek zišiel z cesty... a kresťanstvo sa dlhé roky snaží nenápadne naprávať svoje chyby ... je toho priveľa

Link to comment
Share on other sites

game

 

Problem je, ze clovek bude stale clovekom, dobrym aj zlym. Nepomoze mu ani neublizi ani krestanstvo ani ziadne ine nabozenstvo, to na jeho ego nestaci, nema nan vplyv. Zasadnym omylom je tvrdenie ze nabozenstvo je nositelom hodnot, sprostredkovatelom lasky etc. Dejiny a pritomnost su dokazom ze tomu tak nieje. Clovek pri naplnani sameho seba dusevnych aj materialnych potrieb nabozenstvo obchadza, riadi sa podla toho co mu momentalne vyhovuje, nie podla prikazani.. Je to zdravy egoizmus.

Link to comment
Share on other sites

game

 

Problem je, ze clovek bude stale clovekom, dobrym aj zlym. ... Zasadnym omylom je tvrdenie ze nabozenstvo je nositelom hodnot, sprostredkovatelom lasky etc. Dejiny a pritomnost su dokazom ze tomu tak nieje. ... Je to zdravy egoizmus.

niekoľko internetových diskusií už mám za sebou, na jednu spred rovných štyroch rokov neviem zabudnúť, napriek diametrálne odlišným názorom zúčastnených to bol úžasná a kultivovaná debata, a dodnes ju mám odloženú ... prišla som na jednu vec, síce žiadny zázrak, pretože je to známa vec, ... ale zistila som to tak sama pre seba: veriaci a ateista alebo pochybujúci človek sa pohybujú v takých rozdielnych rovinách, že jednoducho debaty môžu byť chápajúce a láskyplné, môžu byť kultivované a na vysokej úrovni .... končí to tak, že vždy minimálne ten jeden chce pretiahnuť toho druhého / tých druhých / na svoju stranu ... vlastne to bolo rovnako v tej starej krásnej diskusii : nakoniec vysvitlo, že v rámci môjho akéhosi spasenia, pretože som sa zdala tej druhej strane ako "dobrý " človek, tá diskusia bola zčasti agitácia medzi znovuzrodených kresťanov...

v podstate na tom nezáleží ... doteraz mám na ten takmer tri mesiace trvajúci "rozhovor" na netových stránkach jedných novín veľmi krásne spomienky...

 

vlastne som pôvodne chcela prispieť k téme Cirkevné dejiny ... ale veď prispievam :-) ...

v rámci tej debaty som raz použila citát z jednej knihy ...

poznačila som si autora, ale názov knihy je v nenávratne, možno niekto na to príde, odkiaľ to je ...

 

takže na doplnenie toho, čo som načala, a toho, v čom dead pokračoval, je tu ten úryvok...

vystihuje človeka a jeho vieru a cirkevné dejiny ... nech už ide o akúkoľvek cirkev....

 

 

takže toto teraz venujem deadovi ... a čakám na jeho názor :

 

 

"

Citát z knihy J. Kellermana, je to časť rozhovoru:"

 

... Venovali ste sa niekedy štúdi dejín?

A položili ste si otázku, čo v skutočnosti

sú dejiny? Iba výpočet porážok, krívd, nesprávnych rozhodnutí,

charakterových zlyhaní, krvavých udalostí, obscénnych krokov do

prázdna. Keď vidím, ako odporne sa v priebehu dejín správajú bytosti

z mäsa a kostí, ktoré údajne stvoril Boh na svoj obraz, niet lepšej

propagácie ateizmu. Možno nad tým všetkým vládne ešte vyššie božstvo

a náš Boh je len neschopný babrák ako my ostatní. Svet nestojí za

fajku tabaku..."

"

Link to comment
Share on other sites

game

 

vdaka za venovane :lol:

 

Co je na krestanstve take lakave? vecnost ako ponukana "odmena" za: ... koncept to prebraty od staroiranskych vedskych kultov mithraizmu, mazdaizmu, neskor zoroastrizmu. Zakladnym poznavacim znakom tychto nabozenstiev bola prave spasa, prve dva kulty boli polyteisticke, neskor Zarathustrom zreformovane na jeden monoteisticky, prvy monoteizmus. S jednym bohom a jednym certom (hej, aj toho uz bolo vtedy treba :) ) v hlavnych ulohach

 

Nic nieje zadarmo, ani spasa, bez splnenia podmienok to nejde, je ich konieckoncov plne pismo. Ako to mam nazvat, ...hodnoty? Krestanstvo sa tvari ze je ich nositelom, ba povodcom, lasky, dobra, spravodlivosti... :) Hmm, keby clovek tieto atributy pred krestanstvom nepoznal, spolocnost by neprezila ani jeden den. Aby som to este viac zamotal, plati to aj v opacnom garde. Cely koncept krestanskej lasky, spravodlivosti a dobra a vobec vsetky krestanske hodnoty koncia vtedy, ked nema Somalec co do huby a American co natankovat do chevroleta. Clovek je tak napoly tvor spolocensky a napoly egoista. Kludne sa budem rozculovat na fore nad nespravodlivostou a zlobou ktora vladne svetu, ak sa vsak existencne problemy zacnu tykat mna a pociti to moje ego, nastupuje mr. Hyde a dr Jekyll je utopeny v spomienkach. Aby bol moj obraz pre druhych aj nadalej prijatelny povabny funguju prave tie atributy ktorymi sa chvali kazdy krestan ze ich cti. Sam si ma problem nastavit zrkadlo, prijat ten obraz a povedat: tak toto som ja. Samozrejme ze s tym nema problem krestan, lebo do zrkadla radsej vobec nepozera. On je presvedceny ze kona dobro, je presvedceny ze druhy krestan kona dobro, ked kona tak ako on. Trinastu komnatu v sebe nemoze vidiet lebo vsetci ostatni ho z krestanskej solidarity presviedcaju ze ju ako krestan nemoze mat. Najvacsi a najtragickejsi omyl v historii nasej civilizacie. Nieje chybou viera v Boha, chybou je mysliet si ze som zo svojou vierou za vodou. Charakter mi zlyha, nepravosti budem konat, ci verim alebo nie. A ked nas stvoril na svoj obraz, radsej budem dufat ze nieje.

 

taky nesuvisly prispevok, vela kavy som vypil, uz pisem blbosti ;)

Link to comment
Share on other sites

... koncept to prebraty od staroiranskych vedskych kultov mithraizmu, mazdaizmu, neskor zoroastrizmu.

 

... Trinastu komnatu v sebe nemoze vidiet lebo vsetci ostatni ho z krestanskej solidarity presviedcaju ze ju ako krestan nemoze mat. Najvacsi a najtragickejsi omyl v historii nasej civilizacie. Nieje chybou viera v Boha, chybou je mysliet si ze som zo svojou vierou za vodou. Charakter mi zlyha, nepravosti budem konat, ci verim alebo nie. A ked nas stvoril na svoj obraz, radsej budem dufat ze nieje.

samozrejme - veľkou knihou kresťanstva je biblia ... raz mi niekto na moju jednu námietku povedal, že je logické, že kresťan cituje z biblie, pretože to je jeho kniha kníh, v nej nachádza odpovede na svoje otázky ...

 

no iste ... problém je v tom, keď tam nachádza odpovede aj na moje otázky ...

pre zjednodušenie veci sa vrátim k tej svojej starej debate, ktorá nechala vo mne také hlboké stopy ... pretože bola skutočne výnimočná, debata troch veriacich s jedným ateistom, každý z tých veriacich veril aj tak v niečo iné ale podstatná bola jedna veriaca .... to som tuším tu už niekde písala: kresťania veria v svojho boha každý po svojom a to bolo na tej debate skutočne zaujímavé ... to je v poriadku, menej v poriadku boli odpovede kresťanky na moje otázky ... napriek tomu, že vlastne v poriadku boli ...

ja som nepila kávu, ale snažím sa trochu podať aj svoje vtedajšie pocity, a je z toho teraz guláš ... no nevadí ... :lol:

takže:

 

snažila som sa pýtať na bežné ľudské veci ... na lásku, priateľstvo, kdečo ... odpoveďou mi bol spravidla citát, prípadne niekoľko citátov z biblie.... toto je vec, o ktorej som hovorila na začiatku .

 

jedna časť jednej mojej otázky :

 

Skutočne si myslíš, že každý ateista skončí v pekle? Aj keď to bol

človek dobrý, ohľaduplný, pomáhajúci a plný súcitu? Napísala si, že

sama poznáš ateistov, ktorí sú lepší ako niektorí kresťania. Dostane

sa niekto do pekla len preto, že jeho Boh nie je "ten Boh"?

 

odpoveď vyzerala takto :

 

a) Ano b)je tu ešte Boh- v Biblii hovorí:zmilujem sa nad kým sa

zmilujem

c) ON je spravodlivý. Kladné vlastnosti dobrý,ohľaduplný =

samospravodlivosť. Biblia: 1.Kto mňa vyzná pred ľuďmi, toho ja

vyznám pred mojím nebeským Otcom.2.Kto uverí a pokrstí sa, bude

spasený.

 

no a teraz ja :

 

Znamená to, veľmi

zjednodušene, že ateista - dobrý človek sa v každom prípade dostane

do pekla, a zlý človek kresťan má vždy šancu na nebo?

Pozeráme sa na vec z opačných koncov. u mňa je to naopak.

Nestačí mi slepá viera, hľadám odpovede.

 

odpoveď :

 

Ako človek s Tebou úplne súhlasím, ale ako kresťan nemôžem.Nie

je to cesta pre večný život.

 

a ešte jedna moja otázka hneď zo začiatku debaty... :

 

Prečo si myslíš /a presviedčaš nás o

tom/, že ateista nemôže mať dosť sily prežiť celý svoj život "vo

vlastnej sile" blažený vo svojej viere? Dobre, a keď nie, a stretne

na svojej ceste vieru v Budhu, a predpokladajme, že tá mu pomôže

dožiť v pokoji? Bude menej hodnotným človekom?

 

Odpoveď veriacej kresťanky :

 

Ateista môže mať dosť sily - a takých ľudí obdivujem, môžu to byť

silné a zrelé osobnosti, ale môj Boh hovorí, že on už vybojoval boj

za nás. Nám už len stačí vstúpiť do jeho reality: Biblia hovorí:

poznal som ťa ešte pred tvojím stvorením -má pre naše životy

dokonalý plán(vychádzame z toho, že je to milujúci otec, ktorý chce

pre svohe deti len to naj).Čiže "stačí vstúpiť" do Božieho plánu -

dáš mi za pravdu, že jeho plány sú dokonalejšie ako naše a jeho

múdrosť je väčšia ako naša.

 

takto by to mohlo pokračovať asi na sedem strán .... dokola ....

proste kresťan aj keď vraždí a týra, kradne zabíja, v hodine dvanástej oľutuje svoje hriechy, je dobrým kresťanom a dostane sa do neba ... inoverec, ateista môže byť sebelepší človek celý život ... zostáva mu peklo za každých okolností ...

toto sa mi zdalo tak dokonale pomýlené, že som začala byť tvrdšia, hoci ani neviem prečo ... tá žena písala len to, čo už dávno predtým bolo popísané v biblii... ktorú pre seba vytvorili ľudia, aby tých prvých ľudí viedol nejaký kánon, ako žiť... predpisy regule, nejaké mantinely, niečo, čo vysvetľovalo otázky, ktoré sa s otvárajúcim sa myslením rodili... toto som tam okrem iného vtedy napísala, pozbierané z mnohých kníh:

 

 

Biblia vznikala z ústne podávaných legiend. Neobsahuje vlastne ani jednu náboženskú alebo morálnu myšlienku, ktorá by nebola obsiahnutá v istej podobe v posvätných spisoch starších a súdobých náboženstiev. Nový zákon bol vytvorený až okolo sedemdesiat až sto rokov po Ježišovej smrti. Pritom sa

dokázalo, že adaptoval podstatné časti učenia esénov od Mŕtveho mora. Okrem iných vedec Dr. R. Kehl zdokumentoval v rozsiahlej práci, že kresťanské učenie a zvyky sú z väčšej časti výpožičkami zo starších náboženstiev.

Tu nastupuje Mithra a ostatní ...

Základom sú helénske, egyptské, orientálne kulty. V každom z nich sa objavuje postava spasiteľa, božieho syna, predstava spasenia a pekla, vzkriesenia, obetovania, prijímania aj poslednej večere. Biblia podľa týchto poznatkov nie je slovo Božie. Dr.R Kehl:Prví kresťania nemali dlhý čas, asi dvesto rokov, okrem starého zákona nijaké spisy,sám starozákonný kánon v čase prvých kresťanov ešte nebol definitívne

stanovený, novozákonné záznamy vznikali len celkom pomaly, po dlhý čas nik nemyslel na to, aby sa aj tieto novozákonné spisy pokladali za Sväté písmo. Časom však vznikol návyk predčítať tieto spisy v

kostoloch...až okolo roku 200 po Kr.začali pomaly pokladať tieto zápisky za sväté písmo.

 

 

toto sú dávno vybádané veci ... a rozhodne patria k cirkevným dejinám ... len skutočne málo kresťanov o nich vie ...

podstatné je konať dobročinnosť za každú cenu ... prevracať neveriacich na vieru ... a nastaviť zrkadlo hlavne tomu druhému ... každodenný dedinský život je najlepším zrkadlom ... len nie ten sa v ňom vidí, kto má ...

 

je to trochu dlhé ... nechcela som to až tak ... ale tá debata má sedem strán .... je aktuálna, znovu a stále sa debatuje a podobných veciach, a debatovať sa bude ... kým budú tie strany také veľmi nezmieriteľné ... alebo kým si nenájdu nového spoločného nepriateľa ...

 

 

 

 

a ešte niečo špeciálne pre deada čo som pre tú debatu kdesi vtedy vykutala :) :

 

R. Pucetti, profesor teológie a filozofie, sa zaoberá kľúčovou

otázkou kresťanskej viery, či možno obrániť jej všeplatnosť:

"Dokonca keby bolo evanjelium na našej planéte všeobecne rozšírené-

ale nie je, ako vieme, dopočula by sa o ňom len nevýznamná časť

všetkých inteligentných bytostí univerza, lenže nárok na všeplatnosť

však obsahuje aj povinnosť a úlohu všetky živé bytosti oboznámiť s

náukou o spasení a viesť ich k účsti na nej."

Keď je kresťanské

náboženstvo jediné, ktoré vedie k spaseniu, týka sa to teda celého

univerza?

" Kresťanstvo môže urobiť len jedno, vôbec

nebrať na zreteľ pravdepodobnú existenciu mimozemských

inteligentných bytostí...Mohlo by sa stať, že kresťanstvo-vari ako

jediné spomedzi veľkých živých náboženstiev- by sa preukázalo po

pokusoch s medzihviezdnou komunikáciuo ako nepravdivé..."

Toľko

zatiaľ teológ, ktorý filozofuje. Tie možno nie práve najvhodnejšie

citáty pre mňa znamenajú, že aj iní uvažujú a pochybujú. A sú to

múdrejšie hlavy, ako tá moja.

Kňazi nás nabádajú, aby sme verili Slovu Božiemu bez výhrad, aby sme

neustúpili od Písma. a tí, čo veria bezvýhradne, budú stáť po jeho

pravom boku. Múdry a všemohúci Boh by však povedal, a vedel by, ako

to dopadne:Dal som vám rozum. aby ste ho používali.Stvoril som vás

múdrejších ako zvieratá, aby ste mysleli a pýtali sa.

Link to comment
Share on other sites

uau, aky dlhy prispevok :lol: , z prebytku kofeinu sa posnazim aj ja :)

 

samozrejme - veľkou knihou kresťanstva je biblia ... raz mi niekto na moju jednu námietku povedal, že je logické, že kresťan cituje z biblie, pretože to je jeho kniha kníh, v nej nachádza odpovede na svoje otázky ...

bojim sa ze krestan uz otazky a odpovede v biblii nenachadza, nasiel ich niekto pred nim, on ich len sprostredkovane prebera. Krestan s hladanim poznania skoncil. Skoncil vtedy, ked sa stal krestanom, on uz "pozna" dalej hladat nemusi. Kdesi na post.forum som raz napisal, ze dolezitejsia je cesta ako ciel, nielen pre mna. Je mi smutno ze mnoho ludi to nevie, ciel "kupia" ako polotovar v supermarkete a viac sa hladanim neobtazuju a co viac, je im to neprijemne. Navyse na pismo nema cirkev autorske prava ani patent na jediny mozny sposob jeho vykladu(to som uz tiez na forum pisal). Co by sme to boli za ludia keby sme po precitani ktorejkolvek knihy mali vsetci to iste ponaucenie, ten isty pocit, tie iste zazitky. Vyklad pisma moze byt len individualny, nie nejaky pausalny, spolocny pre vsetkych. Dnes sa veri viac rozhodnutiam vatikanskych koncilov ako tomu co je napisane v biblii

 

ta debata co si postla je skoro modelova, nejeden farar by svoju ovecku pochvalil za take slova :) okorenil by som tu diskusiu este viac, napr. tymto: krestan moze verit ze ateista pojde do pekla, utvrdi sa v presvedceni ze on je lepsi ako ten co neveri, utvrdi sa tiez v tom, ze on ako clen skupiny veriacich ma privilegia. Pomoze mu to -ked si inac pomoct nedokaze. Ateista nemoze mat obavy z pekla, ked neveri ani v nebo, tiez nemoze tie obavy vycitky prijat od krestana.

 

nebudem kopirovat to co som uz raz napisal, hodim link na post. forum tam som sa zo sestom vyrozpraval, vidim ze aj ty tam mas par prispevkov ;)

Link to comment
Share on other sites

okorenil by som tu diskusiu este viac, napr. tymto: krestan moze verit ze ateista pojde do pekla, utvrdi sa v presvedceni ze on je lepsi ako ten co neveri, utvrdi sa tiez v tom, ze on ako clen skupiny veriacich ma privilegia. Pomoze mu to -ked si inac pomoct nedokaze.

 

nebudem kopirovat to co som uz raz napisal, hodim link na post. forum tam som sa zo sestom vyrozpraval, vidim ze aj ty tam mas par prispevkov :lol:

no .... okorenené to bolo, sedem strán je sedem strán...

dokonca nastali chvíle, keď som bola ocenená ako "dobrý človek" a príspevky "teplé" ... a ja som bola mimo a hádali sa, či nájdem svojho boha, lebo ja som bola označená za "hľadača" ....

 

týmto si z nikoho neuťahujem, tí ľudia boli vážne skvelí a dúfam že takí stále sú...

len tam stále bol zo strany niekoho taký trochu blahosklonný pohľad, trochu ma ľutujúci, že napriek odcitovaniu polovičky biblie sa stále "nechytám" a nevieme sa pochopiť...

hoci od úplného začiatku som tvrdila, že naše pohľady na veci sú diametrálne odlišné, pozeráme na veci z úplne opačných koncov, hoci sme vyšli z takmer rovnakých podmienok - kedysi .... veľmi dúfam, že sa tej dáme darí, že je spokojná medzi svojimi znovuzrodenými kresťanmi aj bezo mňa...

 

trochu som mimo, alebo vôbec som mimo cirkevných dejín, lenže ... neustále sa debaty točia okolo toho, čo bolo, počnúc prenasledovaním kresťanov až po križiacke výpravy, ktoré boli patrične krvavé, po žehnanie "pohanov" tesne pred zmasakrovaním na takmer všetkých stranách sveta až po žehnania kanónov ... a samozrejme inkvizície a pohony na "katarov" - na vlastných ľudí ...

a pravidelne sa v diskusiách dostáva k tomu, že niečo niekto niekde chce zaškatuľkovať, že tieto veci boli, že je to preč ... isteže je to preč

po tých ľuďoch, ktorých upaľovali, zostal možno popol a kosti dávno zotleli ... ale dejiny cirkvy sa tým nezmenia ...

možno je to trochu zmätené, čo sa tu snažím napísať, svojho času som trochu skúšala disutovať aj na susednom fóre, tak, ako si to tam našiel, myslím že s tromi ľuďmi ... už neviem presne ... zakaždým som po pár príspevkoch skončila, to nemalo zmysel - vždy to stroskotalo, pretože bežné, každodenné ľudské argumenty nikto nepočúval, a je som nebola ochotná počúvať dokola, že som nanič, lebo nechcem počuť pravdu...

 

aj toto sú cirkevné dejiny ... dokonca... snáď bude jednoduchšie zasa kúsok odcitovať z tej starej diskusie ...

tie opačné brehy boli čím ďalej tým jasnejšie - moja oponentka citovala donekonečna z biblie ... to áno ... ale bolo v tom aj niečo iné :

 

ona :

 

ja som nemala v

úmysle blížneho "len" milovať, ale hlavne zachrániť.

(Pre hladačov chýb - poslúžiť Bohu ako nádoba na záchranu

stratených)

Ja nechcem iba, aby mali dobrý pocit, že ich niekto miluje, ja im

"chcem dať" viac. Skutočného, živého Ježiša Krista.Spasiteľa.

 

Láska nestačí - ale v tomto bode sa točíme už asi 4 dni, je to

patová situácia, každý (aj ja - aj vy (Sam, pútnik)) si hovoríme

svoje. Ja vás počujem, nemáte pravdu, vy si buď myslíte to isté o

mojom výklade /Biblia hovorí, že z milosti sme spasení, nie ja/,

alebo to nevidíte, prehliadate...

Neviem.

 

Ešte k láske:

existujú 2 druhy lásky a to:

1) láska Agapé = Božia láska = nepodmienečná

2) láska ľudská = eros = zmyselná

nemýľte si ju s láskou erotickou, ale neviem mi napadnúť vhodnejší

výraz. Sem patria všetky typy ľudskej lásky (partnerská, priateľská,

bratská, rodičovská láska atď.) Sú to všetko podmienečné lásky.

 

Ak naozaj chceme kráčať v Božej láske mali by sme sa snažiť naučiť

milovať každého človeka láskou agapé. Božou láskou. Potom aj naše

slovo bude mať väčšiu váhu a budeme skutočnými Božími deťmi =

najviac sa k Nemu skrz lásku agapé priblížime a zároveň aj k ľuďom

 

ja:

 

hovoríš:

" láska nestačí". Od začiatku sa v tomto bode rozchádzame. Ja

tvrdím, že na to, aby človek prežil plný a hodnotný život, stačí

láska. Láska k človeku, blížnemu, rastlinám, vode, kameňom, nemým

tváram, k ublíženým, ku všetkým, ktorí ju potrebujú. Vieme z

vlastnej skúsenosti, že občas stačí, keď sa na niekoho usmejete, že

občas stačí, keď sa k vám niekto milo prihovorí. Obloha sa vyjasní,

ťažoba je ľahšia a človeku sa zrazu krajšie žije. Ja nejdem tak

hlboko ako vy. Mne stačí to drobné, každodenné šťastie, ktoré je

schopný človek rozdávať človeku, prírode, Zemi. Keď sa potopí tanker

a zaleje všetko živé znova a znova čiernou beznádejou. Keď vyklčujú

posledný strom a ničia nesmierne rozmanitosti fauny a flóry, ktoré

si Gaia tvorila miliardy rokov. Keď človek ubližuje človeku. Keď

zabijú pre pár halierov. Keď zabíjajú, aby niekto mal ešte viac /

čoho vlastne? peňazí, moci, vplyvu?/. Keď ubližujú deťom, týrajú

zvieratá / a ešte ako ich vie človek týrať!/. Kde je vtedy Boh?

Nehovorte, že nás skúša. Je vševediaci, vidí to už tisíce rokov, ale

človek sa za ten čas ani trochu nezmenil. Prečo to teda pripustí?

Kde sa v človeku berie tá zloba, závisť, čierna nenávisť?

Biblia je odrazom toho, čo trápilo ľudí pred dávnymi vekmi. Kopíruje

životnú múdrosť, potreby a snahu vyrovnať sa so svetom, otázky a

odpovede ľudí spred mnoho tisíc rokov. Tí ľudia mali tiež svoje

starosti a bolesti. Žili, niečo prežili, bojovali, spoznávali,

milovali, zomreli. To isté robíme aj my. Cirkev, náboženstvo, viera

- to všetko malo našim predkom pomôcť žiť. Neviem, či vždy pomohlo.

Nakoniec sa každý jedinec vyrovná so svetom po svojom. Každý z vás

si vybral cestu trochu inú. Ďaľší človek si vyberie ďaľšiu. Tak je

to v poriadku. Jeden cíti, druhý verí, ďaľší premýšľa, jedného trápi

jedno, druhého niečo iné. Sme rozdielni. Len darujme jeden druhému

lásku.

 

 

toto sa akosi prelína dejinami cirkvi ... mám z toho taký pocit, keď vidím zhromaždenia, kde cirkevní hodnostári v jemnými rúčkami, bez vrások, bez starostí, v purpure a zlate predvádzajú svoje obrady - a na druhej strane drobní ľudia, ktorí tých prvých vlastne vôbec nepotrebujú, len o tom ešte nevedia ...

každý človek môže a aj musí v niečo veriť ... ale k tomu, aby našiel toho svojho boha, nepotrebuje celý panteón kléru a zlaté oltáre ... akosi ... buď je boh všade, lebo je univerzálny, alebo nie je nikde ...

nevracajme sa teda k dejinám, hoci ich nikto nevymaže...

nehovorme o agapé a nedeľme lásku na skupinky ... žime ju

Link to comment
Share on other sites

game

 

V prvom prispevku v tejto teme som napisal ze dejiny cirkvi su aj dejinami ludstva: Myslim ze niesom daleko od pravdy. Upalovanie bosoriek a nepravosti ktore sa stali nepripisujem cirkvi pausalne, snad ludom ktori ich konali, samozrejme ze nabozenstvo malo na ich konanie vplyv, ale... :lol: Zaujimave naopak je, ze dnesne neduhy spolocnosti maju krestania tendenciu pripisovat "negativnym javom" ako su liberalizmus, individualizmus. Nemaju problem pomenovat konkretneho vinnika, dokonca aj myslienkovy smer ktory je za to zodpovedny. Vsak krestania su tiez len ludia, mozno mi vadi ked si myslia ze su nieco viac a ze su dalej ako "my" Ako krestanstvo segregovalo dobro od zla, pomenovalo ktory skutok je dobry a ktory zly, dalo svojim veriacim poziciu hodnotit -samozrejme tych druhych. Pravda, niekedy sa s tym pretekaju, vsak su nositelmi moralnych hodnot tohoto sveta, preco by nepoucovali a nenapominali ;) Dalsou chybou je prave ta lutost. Luto mi moze byt cloveka ktory chce a nemoze nieco zmenit. Ak mozem vtedy podam pomocnu ruku. Krestanovi je naopak luto ze som nepochopil suvislosti tak ako on, ze niesom taky ako on. To je falosna a neludska lutost. O pomocnu ruku v takomto pripade vobec nestojim.

 

Ked uz tak hadzeme diskusie, napisem nieco aj ja. Asi pred dvoma tyzdnami niekto zazvonil pri mojich dverach. Mame elektronickeho vratnika, dvihol som sluchadlo a spytal sa ze kto je. Odpoved znela:

 

-Pan (nazvem sa "dead" :) ) dead, myslite si ze biblia je dolezita pre zivot dnesneho cloveka?

 

- hm, myslim ze nie, chcete ist dalej?

 

- ano, ano, radi by sme...

 

zatial co vychadzali hore po schodoch narychlo som odpratal s postele bordel, cdcka, obaly, knihy, cigarety, zapalovace, vacsina toho skoncila na nocnom stoliku pri posteli. Pri dverach som sa ich opytal:

 

- ste svedkovia?

 

- ano, odkial to viete?

 

- podte si sadnut, nebudeme rozpravat na chodbe

 

sadli si na tu postel/gauc a jeden z nich zacal rozpravat:

 

- viete kazda vec ma na svete nejaky zmysel, aj svet bol stvo...

 

skocil som mu do reci

 

- aky ma zmysel ten papierik na tom nocnom stoliku?

 

- no viete, niekedy to bol strom, clovek si z neho urobil papier aby...

 

- ja som sa nepytal ako vznikol a odial pochadza, pytal som sa aky zmysel ma ze je polozeny na tom stoliku

 

- nevieme

 

- pred tym nez ste vysli hore po schodoch musel som odpratat s postele tento neporiadok, aby ste si mohli sadnut, ten papierik je na tom stoliku polozeny preto lebo zavadzal. Aky zmysel ma podla vas svet a jeho stvorenie?

 

prvy povedal:

 

- hm

 

druhy povedal

 

- hmm

 

prvy povedal

 

- boh stvoril svet s dobrym umyslom

 

- ja o tom neviem ze by ho stvoril s dobrym umyslom, niesom presvedceny ani o tom ze ho stvoril s umyslom, co ked nie?

 

- hm

 

- hmm

 

- uz budume musiet ist, mame toho este...

 

- pri stanici mame dom kde sa schadzame, mohli by ste prist navstivit nas

 

- vsak viete ze pridem :)

Link to comment
Share on other sites

Aby bol moj obraz pre druhych aj nadalej prijatelny povabny funguju prave tie atributy ktorymi sa chvali kazdy krestan ze ich cti. Sam si ma problem nastavit zrkadlo, prijat ten obraz a povedat: tak toto som ja. Samozrejme ze s tym nema problem krestan, lebo do zrkadla radsej vobec nepozera. On je presvedceny ze kona dobro, je presvedceny ze druhy krestan kona dobro, ked kona tak ako on. Trinastu komnatu v sebe nemoze vidiet lebo vsetci ostatni ho z krestanskej solidarity presviedcaju ze ju ako krestan nemoze mat. Najvacsi a najtragickejsi omyl v historii nasej civilizacie. Nie je chybou viera v Boha, chybou je mysliet si ze som zo svojou vierou za vodou.

No, vidíš. A predsa (keď už mám zajsť do Biblie :lol: ) mi to čo opisuješ pripomína skôr farizejov. Bohužiaľ, ako si povedal, veľa ľudí si povie, že ja som kresťan a teda verím a to mi stačí, no ostane to kdesi na povrchu a je to o to horšie, že si nechce priznať, že je niekde v tom chyba. Nestačí hlásať, ako človek verí a aký je dobrý kresťan, treba tak aj žiť /alebo aspoň si priznať, že to asi nie je dobre a hľadať, ako by sa to dalo napraviť/, inak je to obyčajné pokrytectvo a pozlátko.

 

Znamená to, veľmi

zjednodušene, že ateista - dobrý človek sa v každom prípade dostane

do pekla, a zlý človek kresťan má vždy šancu na nebo?

Technicky má rovnakú šancu zlý človek kresťan ako ateista :) Ani zlý človek hoci je kresťan nemôže len tak prísť do neba... A ešte jedno som chcel u tých ateistov - počas prípravy na birmovku nám bolo hovorené, že za určitých podmienok sa môžu dostať do neba aj bez krstu. Neberte ma za slovo, zas tak dobre si to nepamätám, ale bolo to niečo ako že keď žijú život v zásade v zhode s prikázaniami a nepočuli o Bohu /takže nemali vlastne šancu stať sa kresťanmi/, tak by mali ísť do neba.

 

bojim sa ze krestan uz otazky a odpovede v biblii nenachadza, nasiel ich niekto pred nim, on ich len sprostredkovane prebera. Krestan s hladanim poznania skoncil. Skoncil vtedy, ked sa stal krestanom, on uz "pozna" dalej hladat nemusi.

A to je práve tá chyba - máme hľadať neustále, viera je predsa niečo, čo sa nemôžeme nabifliť, čo nemôžeme len tak pochopiť, vždy nás zaujme niečo iné, vždy sa nám do života hodí niečo iné. A tým, že je človek kresťanom to nekončí, tým to len začína.

 

/škoda, že hoci tak pekne kážem, nepodarilo sa mi mnohé čo by som chcel uviesť natrvalo do môjho života... :) /

 

 

 

Dejiny cirkvi sú späté s ľudskými dejinami, ako už bolo spomínané, sú to dejiny krvavé, vyskytli sa omyly, čo viac k tomu povedať. Nič ma momentálne nenapadá a keďže väčšina môjho príspevku sa netýka témy, sorry za off-topic...

Link to comment
Share on other sites

...A predsa (keď už mám zajsť do Biblie :lol: ) mi to čo opisuješ pripomína skôr farizejov. ...

Technicky má rovnakú šancu zlý človek kresťan ako ateista :)

...ako že keď žijú život v zásade v zhode s prikázaniami a nepočuli o Bohu /takže nemali vlastne šancu stať sa kresťanmi/, tak by mali ísť do neba.

 

A to je práve tá chyba - máme hľadať neustále, viera je predsa niečo, čo sa nemôžeme nabifliť, čo nemôžeme len tak pochopiť, vždy nás zaujme niečo iné, vždy sa nám do života hodí niečo iné. A tým, že je človek kresťanom to nekončí, tým to len začína.

 

Dejiny cirkvi sú späté s ľudskými dejinami, ako už bolo spomínané, sú to dejiny krvavé, vyskytli sa omyly, čo viac k tomu povedať. Nič ma momentálne nenapadá a keďže väčšina môjho príspevku sa netýka témy, sorry za off-topic...

no... nepripomína nám konanie mnohých kresťanov dnes a denne konanie farizejov ?

dokonca konanie mnohých kňazov, nielen dnes, počas dlhých dejín cirkvi ...

 

a v skutočnosti vidím dosť veľký rozdiel v evanjelikoch, rímskych kresťanoch, a kdekom ... nehádam sa, možno ho vidím zle, ale vidím ho.

Poznám kňaza, o ktorom sa medzi jeho kolegami šepká, že je neveriaci, poznala som kňaza, ktorý tak miloval peniaze, že jeho 25 rokov postavený dom, ktorý na neho ako na penzistu čakal, sa nedočkal, lebo ešte takmer ako 80 ročný potreboval zhŕňať peniaze .... aj do toho umrel

z detstva ďaľšieho, ktorý využil každý podnikový zájazd, aby sa tam votrel a zviezol sa zadarmo ...

dnes ďaľšieho, ktorý rozpustil ľudí, ktorí spravovali farské peniaze, a spravuje ich sám - ročne trikrát si dopraje luxusnú dovolenku , všetci farníci to vidia a nikto sa neodváži ozvať ...

 

toto len na margo toho, aby sme nehovorili stále len o krvavých dejinách ....

 

jeden z prvých vážnych rozkolov nastal pre bohatstvo, ktoré zhromažďovala cirkev ... to všetko sú dejiny cirkvi...

 

aj tak si myslím, že väčšina tvojho príspevku sa týkala témy...

 

je to občas veľmi zvbláštne, čítať a prehrabávať sa dejinami cirkvi ... všetci kresťania veria v jedného boha, a toľko krvi pre neho pretieklo, rozkolov, rozchodov, upaľovalo sa, odštiepovali sa vetvy a vytvárali nové a nové odnože a skupiny ... to všetko pre jedného a toho istého boha

 

nie je to zvláštne ?

pripomenulo mi to úvahy profesora Pucettiho / tam kdesi vyššie / ... tu ani nemôžeme uvažovať o univerzálnom bohovi celého vesmíru ... kto by tu pochopil, že je to buď jednoducho myšleinkový proces, alebo predstava boha len v druhom ramene našej galaxie je úplne iná ...

 

no ... našla som tu kúsok niečoho, čo vlastne spustilo vtedajšiu debatu :

 

(Biblia):Cieľom prikázania je láska z čistého srdca a z dobrého

svedomia a z nepokryteckej viery.A to v žiadnych izmoch nenájdeš.

O inom: Poznám veľa superných ľudí, (mnohí sú lepší ako kvázi

kresťania)ktorí sú ateisti a idú vo vlastnej sile, ale

dokedy?Opakujem sa: stretnúť Boha, je to najlepšie, čo človek môže

mať. Vyskúšaš všetko - stále to nie je ono. Všetko zovšednie. Boh

nie.Kým nestretneš, neuveríš.

 

 

 

 

/ á ... zabudla som sa spýtať deada ... prišiel si, však ? :) /

Link to comment
Share on other sites

Game, práve o tom som hovoril. Ako nemajú ľudia zle nazerať na cirkev, keď sa v nej nájdu ľudia, ba dokonca aj medzi samotnými hodnostármi, čo sú skôr tými farizejmi? A jednak že to nie je len zopár ľudí v celých dejinách, na ktorých sa to hodí, jednak, že často jeden takýto sa viac zapíše do myslí ako viacero skutočných veriacich (hlavne keď má napokon aj nejakú významnú úlohu v rámci dejín...).

Link to comment
Share on other sites

Krestanstvu zazlievam aj to, ze nenecha cloveka konat dobro z vlastneho presvedcenia. Zda sa mi to akosi nanutene, akoby nieco povinne. Akoby som mal byt dobry len preto, ze nieco chcem a ocakavam.

 

game

 

neprisiel, nie :lol:

Link to comment
Share on other sites

Akoby som mal byt dobry len preto, ze nieco chcem a ocakavam.

v rodine máme jedného jehovistu ... je to dnes už stará dáma, ktorú sme celý život strašne mali všetci radi, pretože bola taký - rodinný filozof, dobrá duša, kam sa dalo ísť, keď človeka niečo tlačilo a v tom dome vždy prišiel na iné myšlienky ...

nikdy nepostávala nikde s brožúrami, nikdy nikoho nenútila do ničoho, ale bibliu mávala po ruke a raz som tam videla položenú strážnu vežu ...

pred pár rokmi jej zomrel manžel - čo je zrejme beztak trauma, ale čo to s ňou porobilo, je neuveriteľné ... ju samu to trápi, a nevie tomu odolať, načisto ju ich učenie dostalo, káže každému ako žiť, odsudzuje ľudské telo, každého prvým slovom urazí, aby sa vzápätí ospravedlnila... lebo tým trpí , lebo je to vlastne veľmi spoločenská a dobrá duša ... celé je to hodne komplikované, ale to vymývanie mozgov oni ovládajú ...

 

napadlo ma to z toho konania dobra ... ona je dobrá, celý život bola ... ale teraz koná dobro tak, že ona sama tým nesmierne trpí, lebo aj jej vlastní súrodenci od nej utekajú, a mladšie generácie tam radšej ani nejdú .... a ona trpí a všetkým, aj jej deťom je to všetko strašne ľúto ...

 

poučuje o správnom živote a koná dobro nasilu a preháňa aj tú svoju vieru ...

 

podobne dobrí a bohabojní kresťania konajú dobro nasilu, preháňajú všetko ... až sa z toho stáva trýzeň ...

 

raz sme sa o tomto "rozprávali" v tej našej debate .... písala som presne o tomto, obávam sa, že to tam veľmi nebolo pochopené ... spomenula som "preháňanie" toho dobra a viery a snahy o to, aby tí moji boli na dobrej ceste ....

spýtala sa ma na to, ako sa to dá preháňať ...

 

zhodou okolností som práve vtedy mala jeden dosť vážny rozhovor s jednou kamarátkou - veriacou, ktorá začala pociťovať z toľkého dobra zlo ...

 

pýtaš sa: čo je to preháňať katolicizmus, alebo vieru? Ver mi, dá

sa to. Vo svojom okolí poznám príklady toho, keď aj dobrého veľa

škodí. Keď sa v rodine všetky diania a činnosti podriaďujú viere a

náboženstvu a výsledok je ten, že dobré a poslúchajúce deti zrazu

utekajú z domu. Keď babička riadi dospelé deti: teraz mi čítaj z

biblie, teraz do kostola, teraz na spoveď, teraz budeme počúvať

Vatikán, lebo je čas. A tej babičke nechcú deti ublížiť, ale z viery

sa stáva trýzeň. Poznám tie rodiny, ver mi, je tam problém s

preháňaním viery. A tí ľudia nechcú nič iné, len dobre pre tých svojich .

Link to comment
Share on other sites

Je škoda, že sa to stáva. Človek sa na vieru vrhne s takým elánom, až ju prešvihne a zabúda, že dôležitejší sú ľudia a vzťahy s nimi, ako suché dodržiavanie zákona. Keď tak nad tým rozmýšľam ( :lol: ), na to doplácali aj "bosorky". Niekto si zrejme myslel, že koná podľa Písma, a ono to bolo veľmi ďaleko.

Link to comment
Share on other sites

myslim ze sme uz nabozenstvo poohavarali co sa jeho psychologickeho vplyvu tyka dost :)

 

slova apostola Pavla : "nikto v sluzbach bozich sa nezapoji do zalezitosti svetskych" neboli zjavne vyslysane. Co myslite je spravne ked sa nabozenstvo - cirkev miesa do politiky? Mozme zacat trebars Inocencom III, ktory urobil sam zo seba stred sveta.. :lol:

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy