Jump to content

Preklady - drobnosti v mnohých jazykoch


Mgr. L.E.G. von Trips
 Share

Recommended Posts

Téma pre milovníkov jazykov! Tu môžete prekladať rozličné texty (výroky, básne, príslovia, prózu, dokumenty, vtipy, hádanky, anekdoty, porekladlá, verejné prejavy, scénické monológy, dialógy - drobnosti), do svetových jazykov, či už historických alebo súčasných, ktoré poznáte.

Ak to niekoho napadne, môžete sem zadávať tiež objednávky na preklad. Ak by ste radi videli, ako by vyzeral, povedzme Cicerónov citát, či Sládkovičov sonet v nejakej inej reči, iste vám to v tejto téme nejaký znalec daného jazyka rád preloží. A ako sa bude fórum rozrastať o nových členov, tento cudzojazyčný fond sa bude neustále obohacovať.


Aby sme videli, že cudzojazyčné preklady môžu byť aj zábavné, na začiatok uvediem menší vtip z čias Atického Grécka :

"A misogynist was sick, at death's door. When his wife said to him, "If anything bad happens to you, I'll hang myself," he looked up at her and said: "Do me the favor, while I'm still alive."


A hned ho aj dám do Starej Angličtiny (milovníkov Anglického jazyka možno zaujme porovnanie súčasnej a historickej verzie) :

"Īdesfēond waes ādli3, wi6 dura dēa6es. Hwonne his wīf him sae3de, "Gif 6e limpe yfel sum, ic hangie mec ā," he beheold upp hie cwē6end hire 6us : "Frem 6is mē to frōfre, nu 6enden ic libbe."

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 326
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • game

  45

 • Mgr. L.E.G. von Trips

  213

 • tomassi

  12

 • aljak63

  14

Národná hymna Veľkej Británie

 

 

MODERN ENGLISH (Original Version, 1750AD)

 

God save our gracious King!

Long live our noble King!

God save the King!

 

Send him victorious

happy and glorious,

back to reign over us

God save the King!

 

Thy choicest gifts in store

on him be pleased to pour.

Long may he reign!

 

May he defend our laws

and give us ever cause,

to sing with heart and voice,

God save the King!

 

 

OLD ENGLISH TRANSLATION (Hypothetical Version, 600AD)

 

God ner ūrne ārwaestan cynnying!

God ner ūrne ae6elan cynning!

Lange he libbe!

 

Send hine si3ricne, ēadi3ne ond brēmne

baec ofer ūs tō wealdenne,

God ner 6one cynning!

 

6īnra 3ifa corenostena innan aerne,

wes glaed on hine tō 3īotenne.

Lange he wealde!

 

Healde he ūre la3u ān

ond 3if ūs aefre intīngan,

tō singenne mid heortan 3e wō6e,

God ner 6one cynning!

 

 

(Doslovny preklad. Inak len nevyhnutne upravy. Bez umeleckej stylizacie.)

Link to comment
Share on other sites

Národná hymna Spojených Štátov Amerických

 

 

MODERN ENGLISH (Original Version)

 

Oh say, can you see, by the dawn's early light,

what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?

Whose broad stripes and bright stars, thro' the perilous fight'

o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming.

And the rockets red glare, the bombs bursting in air,

gave proof through the night that our flag was still there.

Oh, say, does that star-spangled banner yet wave

o'er the land of the free and the home of the brave?

 

 

OLD ENGLISH TRANSLATION (Hypothetical Version)

 

Ō sa3a, sīhst 6u be lihti aernan mōr3ens,

hu prūdlice hālede we dae3reades glōmung lātost?

Hwaes strīpan brāde ond stēran beorhte, 6urh grimfulne camp,

upp wealum we sā3on, swā 6egnlice weallendan weron.

Ond /the rockets’/ glēoma rēad, /the bombs/ aet lyfte bērstendu,

cyddon 6aet ūser gierela waes 6eah 6aer.

Ō sa3a, wīl6 giet se steor-besāwena gierela

ae36er ofer 6īode 6ara frīona 3ea hāme 6ara cāfena?

Link to comment
Share on other sites

Anakreon

 

Viem, že nic neviem a je to tak asi lepšie.

 

Wāt ic, 6aet nānes ic nāt 3ea sie hit wel betor.

 

 

Axel Wers

 

Ako sa orientovať na fóre ;

 

Be drīf6 mon aet fōro ;

 

 

bad_guy

 

Don´t Worry Be Happy :lol:

 

Ne murn, beo glaed :)

Link to comment
Share on other sites

game

 

Keď štastie, tak až do neba,

keď smútok, tak až na samé dno.

 

ťažké to je ....

 

Gif glaedniss, 6onne o6 on heofon,

gif grorntorn, 6onne o6 tō bo6m dīopstne.

 

By6 hit pīs ....

Link to comment
Share on other sites

Slovenská Národná Hymna

 

OLD ENGLISH TRANSLATION

 

Upp 6aer' Tatrae bletst mon,

hreamum slieh6 6ōr wildi.

 

Healda6 wē hie brō6er,

hūru hī hie lōsien,

Slafwara alibben!

 

Sio Slafa6īod ūre,

6e o6giet slēp 6earle.

 

Ac blitsan 6aes hreames,

tyhta6 hie 6aertō, 6aet

sic tō awaccenne!

 

 

- stylizovane -

Link to comment
Share on other sites

Darkman

 

Nothing said is new, nothing said is true.

 

Nāwiht sae3d is nīw, nāwiht sae3d is sō6.

 

 

dead

 

Hviezdy, od ktorých nič nežiadam, ma tešia svojou nádherou.

 

Steorran, fram 6āra 6e ne bidde ic naenes, frēfra6 mec mid wlite sīne.

 

 

dollphinka

 

ach jo ...

 

Ah geā ...

Link to comment
Share on other sites

weirdo (krūta)

 

... and that's all I have to say about that.

 

... ond 6aet is eall sceal ic saecgan be 6aem. (Forrest Gump)

Link to comment
Share on other sites

nutrinka

 

nechcem, nebudem, nedám, nejdem

 

nille, neom , ne 3iefe, ne 3ā

Link to comment
Share on other sites

cizy

 

ťažké to je.

 

by6 hit pīs ....

 

 

Einstein

 

best music - metallica

 

līo6 besta - ārailicō

 

 

Hedgehog

 

Aj odpočinok, tak ako všetko ostatné, končí únavou ...

 

Ēac rest, swa swa eall 6ing ō6eru, aendi6 mid weari3nisse ...

Link to comment
Share on other sites

innuendo - narážka

innuendo - poznámka (snižující)

innuendo - špi*ka (narážka)

innuendo - dělat narážky

innuendo - špi*kovat (dělat narážky)

innuendo - dvojsmyslná narážka

 

* je č - musel som to označiť takto, pretože je tu automatická cenzúra :lol: namiesto slova mi zobrazilo mriežky

Link to comment
Share on other sites

Hellé

 

Nekráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať.

Nekráčaj za mnou, možno neviem viesť.

Nekráčaj vedľa mňa, chcem do strán ukazovať.

Sadnem ti na plecia, budeš ma niesť.

 

Ne gang mē for6, ne cunne ic fol3ian.

Ne gang mē aet hindan, ne cunne ic laedan.

Ne gang mē neah, ic wille wi6 sīdan raeccan.

Ic sette 6ē on eacsla, 6ū wilt mec bēran.

Link to comment
Share on other sites

Ignatius

 

Ako vieme, existujú známe skutočnosti,

teda tie veci, o ktorých vieme, ze ich vieme.

Taktiež existujú skutočnosti,

o ktorých vieme, že ich nevieme.

Existjú však aj neznáme neznáma,

teda to, o čom nevieme, že to nevieme.

 

Eals cnawa6 wē, standi6 hēr sīo weorchād cnawenan,

ir3en 6ā wihte, 6ā 6e we cnawa6, 6aet hīe cnawa6.

Ealswā cnawa6 wē, 6aet hēr sīo weorchād standi6,

6ā 6e we cnawa6, 6aet hīe ne cnawa6.

Ac huru standi6 hēr ēac 6ā uncnawenan uncneownisse,

ir3en 6aet, 6e we ne cnawa6,

6aet we hit ne cnawa6.

 

(.. velmi duchaplne :lol:)

Link to comment
Share on other sites

Jimihendrix

 

Will I live tommorow?

Well, I just can’t say.

But I know for sure,

I don’t live today.

No sun commin’ through my windows,

Feel like I’m living at the bottom of a grave.

 

Libbe ic tōmor3en?

Wel, ne cann giet saecgan.

Ac wāt ic klaero,

ne libbe ic tōdae3e.

Cān sunne cymi6 6urh windēa3an mīnra.

Fēle sum libbend aet grǽfis bō6me.

Link to comment
Share on other sites

ARTUŠOVA SMRŤ (glossovany preklad do OE podľa diela Thomasa Maloryho kniha I./ kap. II. prve vydanie P.B.Ltd, Harmsworth, Middleset, GB, 1975)

 

Tu sa Ulfius zaradoval, obrátil koňa, bystrým klusom sa vrátil ku kráľovi a povedal mu, že našiel Merlina.

6a gladode Wulfilas, eoh turnode, wear6 tō cynningae traba swī6i ymb him tō saecgenne, 6aet he Meorlinne fand.

 

"A kde je?," spýtal sa kráľ.

"Geā hwaer is?," frae3n se cynning.

 

"Kráľu," odvetil Ulfius, "Bude tu zaraz."

"Leofa," andswarode Wulfilas, "bi6 hēr sōna."

 

Vtom Ulfius zbadal, že Merlin už stojí pri vchode do kráľovho šiatra. I vyzvali Merlina, aby predstúpil pred kráľa.

6onne 3eseah Wulfilas Meorlinne for6 taente standand. Ond bǽdon hine, 6aet he for6 cynning staepi6.

 

Keď ho kráľ Uther zazrel, srdečne ho privítal.

6onne se cynning U6ers hine seah, bēad hine heortlice.

 

"Kráľu," vraví Merlin, "vidím Vám až na dno srdca. Ak odprisaháte, že ako pravý a pomazaný kráľ splníte moje želanie, potom i Vám splní sa to, po čom prahnete."

"Leofa," saecgi6 Meorlin, "seo 6ē o6 heortes bōtm. Gif ofswarie 6ū, 6aet swa rihta 3esealfoda cynning fremist wūsci mīnum, 6aenne ēac 6ē weor6 3efremmen hwaes 6e 6ē brucda."

 

I prisahal kráľ na štyri evanjeliá.

Geā swarode cynning on evangeliam fīower.

 

"Kráľu," riekol Merlin, "želám si len jediné. V prvú noc, ako budete ležať s Ingrainou, splodíte s ňou dieťa.

"Leofa," rehte Meorlin, "ic bidde nur ǽni3. 6aere nihti furman, swa 6e mid Ingraine git lī3an sculen, bi3ietas mid hire bearn.

 

Keď sa narodí, dáte mi ho a ja ho vychovám, kde budem chcieť.

6onne 6aet 3eboren bi6, 3iefes hit mē, 6aertō ic hit rǽre, swa hwaer swa 6e wille.

 

A z toho vám vzíde veľká česť a dieťaťu taký prospech, akého je hodné."

Ond fram 6isses rīsi6 inc ār micelu ēac 6aem bearnan swilca 6īonung, hwilcre weor6 bi6."

 

"Nech je po tvojom!"

"Wes aefter 6īns!"

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje.

Príď kráľovsvo tvoje.

Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom.

A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.

Ameň.

 

(opisane z Biblie 6:9-13, Gideon International S.P.T Ltd, 2004)

 

 

V Gótštine by to bolo :

 

Atta unsar, 6ú in himinam, weihnái namó 6ein.

Qimái 6íudinassus 6eins.

Waír6ái wilja 6eins, swé in himina jah ana aírdái.

Hláif unsarana sinteinan gif uns himma da3a.

Jah aflét unsis 6atei skulans sijáima, swa swé weis aflétam 6aim skulam unsaráim.

Jah ni briggais uns in fráistubnái, ak láusei uns af 6amma ubilin.

Amén.

 

V Starej Angličtine by to zase bolo :

 

Fae6er úser, 6ú eart úp heofonum, síe 6ín nama 3ehálgód.

Tó cwime ríce 6ín.

Síe willa 6ín, swa in heofonon éac an eor6an.

Úrne dae3hwamlican hláef sylle ús tó 6issum 6ae3ae.

Ond fur3if ús úsere gyltas, swa swa wé fur3ifa6 gyltendum úserum.

Geá ne láed úsic wi6 cóstnunge, ac aflíes ús fram yfilan.

Só6lice.

 

A v jazyku Vikingov :

 

Fa6ir vór, sa 6ú ert a himnum, hel3ist nafn 6itt.

Til komi ríki 6itt.

Ver6i vili 6ínn, swó a himni sem a joer6u.

Gef oss i dag vórt daglikt bráu6.

Ok fyrirlát oss vórar skuldir, svó sem vér fyrirlátum skuldunáutum vórum.

Ok inn léi6 oss éigi i fréistni, heldr frélsa 6ú af yllu.

Amin.

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

Sō6es rīm by6 īe6i3.

(Reč pravdy je prostá)

Seneca

 

An3innas 6āra ealcena wyhta sint 6earle .

(Začiatky všetkých z vecí sú ťažké)

Cicero

 

6aet 6e guman ēadi3niss hāta6, is se sǽl, in 6aem6e hīe fram ē3is ǽmeti3ia6.

(To čo ľudia nazývajú šťastím, je okamih, ked sa prestanú báť)

Cesberon

Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Tak odteraz tu mozem prekladat aj po latinsky a po francuzky. :lol:

 

Sermō veritatis simplex. "Reč pravdy je prostá", Seneca

 

Initia omnibus rebus difficila sunt. "Začiatky všetkých vecí sú ťažké", Cicerō

 

Quod secundae rēs hominibus appellātur, est id momentum, cum timēre dēsinant. "To, čo ľudia nazývajú šťastím, je okamih, keď sa prestanú báť", Cesberon

 

E capite pertinacis capillī velocius cadunt. "Z hlavy tvrdohlavého človeka vlasy padajú rýchlejšie", Micheaux

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy