Jump to content

Viera kresťana a kresťanské sviatky a modlitby


David

Recommended Posts

Dnes, 29. júna slávime sviatok sv Petra a Pavla

čln - milovana pieseň sv. Jana Pavla II
viete, že túto pieseň?

Svoj čln opustiam na brehu .... (alebo podobne ?)
Ja neviem, či táto pieseň je preložená do slovenčiny ?

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Bolo mi  cťou,  že  na sviatok sv. Petra a Pavla som mohla navštíviť baziliku sv. Petra a Pavla v Prahe na Vyšehrade. Bol to pre mňa príjemný duchovný zážitok.

 

 

 

 

Pán zastavil sa na brehu http://www.youtube.com/watch?v=ot28_OgdmVg

Text:

 

Pán zastavil sa na brehu,
hľadá ľudí ochotných ísť s ním
a loviť srdcia Božích pravdou.

Refr.:
Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
tvoje ústa vyriekli moje meno,
svoju loďku zanechal som na brehu,
spolu s tebou nový chcem začať lov.

Pane, ubohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou, i čisté srdce.

Refr.:
Ó, Pane,....

Ty chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.

Refr.:
Ó, Pane,...

Pane, ideme spolu s tebou
loviť srdcia na moriach ľudských
do siete Pravdy, Života, Lásky.

Refr.:
Ó, Pane,...

http://hudba.zoznam.sk/akordy/piesen/barka/

 

post-2385-0-74698900-1404310948_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Bolo mi  cťou,  že  na sviatok sv. Petra a Pavla som mohla navštíviť baziliku sv. Petra a Pavla v Prahe na Vyšehrade.

 

 

Som rád, že si navštívila tou baziliku  :)
 

Pán zastavil sa na brehu,
hľadá ľudí ochotných ísť s ním
a loviť srdcia Božích pravdou.

Barka, to je ta pieseň, rovnaké slová a melódie.   :)
 

Neviem, prečo tento googlovy prekladač preklada "barka" na čln
On mi už niekoľkokrát vytiahol podobný figel   :lol:

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Dnes slávime sviatok svätého Cyrila a  Metoda.  

Sviatkom si pripomíname slovanských vierozvestov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Svätí Cyril a Metod boli tiež vyhlásení  za spolupatrónov  Európy.

http://www.zivotopisysvatych.sk/cyril-a-metod/

 

Hradišťan - Věrozvěstové :) 

http://www.youtube.com/watch?v=9r8L4zFIEyY

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

... Krásny požehnaný deň. :)

 ďakujem - vzájomne.

 Skvelé, ale tiež pekné Ave Maria vykonáva tim Celtic Woman.

Dovoľte mi venovať túto pieseň našej pani secretke  :)

 

wikipedia.org/wiki/Celtic_Woman

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Dnes slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie http://sk.wikipedia.org/wiki/Sedembolestn%C3%A1_Panna_M%C3%A1ria

Prosme našu nebeskú matku, Sedembolestnú Pannu Máriu, aby nás chránila od všetkých zlých pokušení v živote, od nenávisti, závisti, hnevu.

 Buď Panna Mária našou sprievodkyňou na našej pozemskej púti.

"Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu."

http://www.youtube.com/watch?v=JOkqowXA3aQ

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Gospelová kapela  Križiaci - kvapky (text piesne)
v svetle sviečky, bez svetiel tisícich
počítam kvapky, ktorými zem sám Boh rosí
melódiu, ktorú vytvárajú kvapôčky tisíce
do osnovy notovej po kúštičkoch vpíšem

nech padajú kvapky lásky na túto našu zem,
aby úrodnou sa stala, aby rástla láska z nej,
aby ľudia v sebe našli ten drahocenný stred,
aby búrky, mračná, sváry, boli navždy preč

v tichu búrky, v hrmote mojich slov
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von
kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú
kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu

 

Zdroj:http://hudba.zoznam.sk/kriziaci/piesen/kvapky/

 

Kvapky

http://www.youtube.com/watch?v=UOo0ScV-VR0 

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

David

...aj vďaka Tebe vnímam šťastie, čaro života ... :) a o to ide, aby človek prinášal potešenie pre druhého, dobro, láskavosť, milosť.. duchovno znamená byť sám sebou..

...aj skladba Kvapky - hudba, text ,(modlitba), chvála Pánovi...nám odhaľuje nekonečnú rozľahlosť vesmíru a dôvernú posvätnosť duše

Príjemný deň. :ahooj:

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Dnes slávime sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Prosme našu nebeskú matku, Sedembolestnú Pannu Máriu, aby nás chránila od všetkých zlých pokušení v živote, od nenávisti, závisti, hnevu.

 Buď Panna Mária našou sprievodkyňou na našej pozemskej púti.

"Ty si sláva nášho národa, ty si radosť nášho ľudu."

Tiež sme oslávili deň Panny Márie Sedembolestnej 15. septembra

Dnes slávili sme deň jedného z patrónov Poľska sv Stanislava Kostka

On je patrónom najmä mládeže, ktorý deň budete sláviť jeho pamäť?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kostka

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Dnes slávili sme deň jedného z patrónov Poľska sv Stanislava Kostka

On je patrónom najmä mládeže, ktorý deň budete sláviť jeho pamäť?

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Kostka

Stanislav Kostka, novic 

http://www.zivotopisysvatych.sk/stanislav-kostka/

 

Pamiatku sme slávili  15. augusta na prikázaný sviatok Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie.

Svätý Stanislav Kostka sa uctieva ako patrón študujúcej mládeže a rehoľných novicov. Mladým ľuďom, túžiacim po väčšej dokonalosti, sv. Stanislav zanechal svoje životné heslo: "Ad maiora natus sum" - Narodil som sa pre väčšie veci!

 

Link to comment
Share on other sites

post-2248-0-14861000-1411399650.jpg
Vo francúzskej diecézy Créteil začal
sa proces uznania zázraku
na príhovor kňaz
a Jerzy Popieluszko, čo otvára cestu pre kanonizáciu mučeníka
Rím Katolícka cirkev bude skúmať, či legendárny kaplán Solidarity mohol prispieť
k uzdraveniu nevyliečiteľne chorého Francúza.
Ak áno, Poliak bude prezentovaný ako vzor, a obhajovať katolíkov po celom svete.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ks-Jerzy-Popieluszko-swietym-Rusza-proces-kanonizacyjny,wid,16897856,wiadomosc.html?ticaid=1137e0.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Popie%C5%82uszko

Link to comment
Share on other sites

Blahorečenie

 

Blahorečenie alebo beatifikácia (z lat. beatus - blažený) je proces, ktorý predchádza vyhláseniu konkrétnej osoby za blahoslavenú/blaženú v Katolíckej cirkvi, pričom sa podrobne skúma jej život, postoje a skutky. Pri tom môže každý podávať voči blahorečeniu danej osoby námietky. Blahorečená osoba sa nazýva blahoslavená. V gréckokatolíckej cirkvi je namiesto slova blahoslavený zaužívaný tvar blažený.

Základom blahorečenia sú najmenej 2 zázraky (spravidla zázračné vyliečenie) vykonané na základe modlitieb k osobe, ktorá je v procese blahorečenia. Zázraky musia byť 100% -tne potvrdené. Ich pravdivosť skúma regionálnym biskupom vymenovaná komisia. Súčasťou skúmania je plynutie určitej doby, ktorá má potvrdiť stálosť uzdravenia.

Blahorečenie predchádza svätorečeniu (vyhláseniu osoby za svätú).

Zdroj:http://sk.wikipedia.org/wiki/Blahore%C4%8Denie

Vnímam to tak, že títo ľudia uverili posolstvu Ježiša Krista a snažili sa ho naplniť vo svojom živote. Verím, že mnoho zmôže viera, účinná modlitba spravodlivého. Ježiš je ten istý včera dnes aj na veky. To, čo robil pred dvetisíc rokmi, robí aj dnes. Okrem kázania evanjelia Jeho služba bola uzdravovať a oslobodzovať. Ježiš zanechal svojim nasledovateľom inštrukcie, aby aj oni konali túto prácu. Preto veriaci v Neho majú právo a moc vykonávať tieto praktiky a majú klásť ruky na chorých  s cieľom uzdravenia. 

 Má sa to diať v jeho mene na Božiu slávu. To Boh v človeku pôsobí.  Sú to ľudia z nás, ktorí žijú z milosti Božej.

Proces svätorečenia býva náročný a zdľhavý, kvôli tomu, aby sa vyvrátila akákoľvek pochybnosť...

Blahoslavených a svätých máme v úcte, ale im naša poklona nepatrí. Poklona patrí jedine Bohu.

 

Krásny deň. :)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Je správne modliť sa k Ježišovej pozemskej matke Márii alebo k určitým „svätým“ a prosiť ich, aby za nás orodovali u Boha? Odpoveď z Písma :

1.Tim.2:5 -  lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi — človek Kristus Ježiš, 

Sk.10:25,26 -  Keď Peter prichádzal, Kornélius mu vyšiel v ústrety, padol mu k nohám a hlboko sa klaňal.   26  Ale Peter ho zodvihol so slovami: Vstaň! Aj ja som len človek.

Peter s takým prejavom nesúhlasil . A teraz by niekoho povzbudzoval, aby pokľakol pred jeho obrazom alebo sochou?

 

 Ján 14:6, 14 -   Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa

  Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním.  

Link to comment
Share on other sites

David

 

Tvoje príspevky ma utvrdzujú v tom, že viera je dar od Boha. Sám sa pokladám za veriaceho, no moja viera tak rýchlo vzbĺkne, ako potom zhasne.  Patríš k tím šťastným, „ktorí nevideli a uverili“. Pre všetky generácie  kresťanov (od roku 0 až do Súdneho dňa), je viera budovaná na sprostredkovaných udalostiach s pred 2000 rokov. Pre židov je to ešte  viac. Je to teda len otázka viery, lebo fakty tu už boli. Ak je Boh živí, tak som ja hluchý a slepý. Najčastejšie sa pristihnem pri tom, keď chcem Bohu „dokázať“ , ako zle stvoril tento svet. „Rožkatý“ má vtedy zo mňa určite radosť. Nakoniec rezignujem s konštatovaním, že si za to môžem sám. Nie je vo mne láska, a pokora. Jediné, čomu ale nerozumiem je, že ku kresťanskej viere sa na Slovensku hlási väčšina obyvateľov. No nikto mi doteraz nedal kabát, keď som chcel jeho košeľu a nikto mi nenastavil druhé líce, keď som ho po tom prvom udrel. Asi mám smolu a kresťania sa mi vyhýbajú. Podľa čoho ich mám poznať? Že sa modlia a chodia do kostola?

Link to comment
Share on other sites

.... Sám sa pokladám za veriaceho, no moja viera tak rýchlo vzbĺkne, ako potom zhasne.

Tiež prídu ku mne také jamy, že nemôžem sústrediť sa na modlitbu.

prosim teda Pana: "Pane, daj mi väčšiu vieru!" (Lk 17.5)

 

Zdravim :)

Link to comment
Share on other sites

David

 

To Zdravim  je „odzbrojujúce“. Ale nemáš niekedy chuť „priečiť“ sa s Bohom.  Ja viem, kto je človek? Ale Jób sa tiež „priečil“. A bolo mu to vyčítané. Nakoniec  ho Boh nepotrestal.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy