Jump to content

Viera kresťana a kresťanské sviatky a modlitby


David

Recommended Posts

David

 Korunka k Božiemu milosrdenstvu :)

"Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa neobráti s dôverou k môjmu milosrdenstvu ." ja som včera sa nemodlila s radio Lumen Korunku..., bola som v tom čase na pohreb,(našim rodinným priateľom zomrela mama). Bola to dôstojná rozlúčka, kňaz výstižne kázal:"s tými s ktorými nás spája silné puto, láska, to je silnejšie ako smrť..,  žijú s nami v našich srdciach, spomienkach...,  ich telo zomrie..,  duša sa  premiestni ..."  

 

 

:) Pozvanie na Apel Maryjny srdečne prijímam, ak mi nič nečakané do toho nepríde..

 

Dnes slávime sviatok

Panna Mária, Pomocnica kresťanov

 litániehttp://modlitba.sk/htm/poboznosti/litianie/l_30.htm

Modlitba: Preblahoslavená Panna Mária, teba Boh ustanovil za Pomocnicu kresťanov. Buď našou Matkou a ochrankyňou nášho domova. Prosíme ťa, preukazuj nám svoju veľkú pomoc a ochraňuj tento náš domov od každej škody: od požiaru, záplav, blesku, víchru, zemetrasenia, od zlodejov, zlých ľudí, nepriateľských vpádov, od vojny a každej pohromy. Požehnaj, ochraňuj, bráň a stráž nás ako svoje deti, všetkých čo v ňom bývame. Zachráň nás od každého nešťastia a nehody, ale nadovšetko, vypros nám potrebnú milosť, aby sme konali čo najviac dobra a vyhýbali sa hriechu.
Mária pomocnica kresťanov, oroduj za nás a my sa Ti navždy zasväcujeme. Amen

Zdroj: http://www.greckokat-sabinov.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=130

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 David,    slucham   na-zywo.png  :)

Ďakujem za príjemný duchovný zážitok.

Chcel by som tiež poďakovať všetkým, kto sa modlil na Jasno Górskom Apelu Maryjnym

vysielanom cez Radio Maryja.

 

... Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie.

Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích.

Nech je zvelebený Boh vo svojich anjeloch a svätých. Amen

David.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Dnes v našej farnosti prežívame slávnosť 1.svätého prijímania naších detí. Krásny a radostný deň. :)

Na den v ktorom prežívame slávnosť 1.svätého prijímania naších detí, máme aj radostnú pieseň:

http://www.youtube.com/watch?v=XlQKX5vdxGY 

 

Oto jest dzień \2x C

Który dał nam Pan \2x G

weselmy się \2x G

i radujmy się nim \2x C

Oto jest dzień, który dał nam Pan FC

weselmy się i radujmy się nim FC

Oto jest dzień \2x

Który dał nam Pan GC

 

Toto je deň,

Ktorý nám dal Pán

veselme sa

a radujme sa z toho

(lebo niečo podobne  :)  )

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Matúš 28:19 …18 Ježiš pri­stúpil a po­vedal im: Daná mi je všet­ka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a zís­kavaj­te mi učeníkov vo všet­kých národoch a krs­tite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha 20 a na­učte ich za­chovávať všet­ko, čo som vám pri­kázal. A hľa, ja som s vami po všet­ky dni až do kon­ca sveta.

Hudba dohráva :) http://www.youtube.com/watch?v=wqUbQqcVre4

Link to comment
Share on other sites

Mt 28.16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal.

 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

18  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.

19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

20 a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Slová evanjelia pripadajúce na VII Veľkonočnú nedeľu,

slávnosť Nanebovstúpenia Pána. 1.júna tr.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

David   :) 

zajtra tu nebudem môcť byť...., preto napíšem príspevok dnes: 

 

29. máj 2014 Prikázaný sviatok  Nanebovstúpenie Pána  http://sk.wikipedia.org/wiki/Nanebovst%C3%BApenie_Krista

 

Kniha žalmov   −   Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9
Refrén: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.
Tlieskajte rukami, všetky národy, *
jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, *
nad celou zemou veľký kráľ. R.
Za jasotu vystupuje Boh, *
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Spievajte Bohu, spievajte, *
spievajte nášmu kráľovi, spievajte. R.
Pretože Boh je kráľom celej zeme; *
spievajte mu chválospev.
Boh kraľuje nad národmi, *
Boh sedí na svojom svätom tróne. R.

Prajem príjemné, požehnané dni. :)

Link to comment
Share on other sites

David   :) 

29. máj 2014 Prikázaný sviatok  Nanebovstúpenie Pána 

Poľská Rimsko-katolícka cirkev Nanebovstúpenie Pána slávi v siedmu nedeľu po Vzkriesení,

ktora tento rok pripadá na 1. júna

Moja chyba, lebo mal by som skontrolovať, či v Slovenskej cirkvii spadá tento sviatok v rovnakom čase. Prepáčte.

 

http://www.kalbi.pl/wniebowstapienie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wniebowst%C4%85pienie_Pa%C5%84skie

Link to comment
Share on other sites

David,

nemám Ti čo prepáčiť, neospravedlňuj sa, nie je to potrebné, človek  :) už tým že existuje, je  požehnaním pre iných.... je to ok.

 

Nanebovstúpenie Pána

 

Ježiš  povedal: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (Jn 12, 32).

práve čítam kázeň: Zdroj: http://martinpavuk.blogspot.sk/2014/05/nanebovstupenie-pana-kazen.html#!/2014/05/nanebovstupenie-pana-kazen.htm

Pekný deň. :ahooj:

 

Link to comment
Share on other sites

My ako veriaci v Krista vieme všetko, čo nám je potrebné k dobrému a šťastnému životu.

Kristus nám dôkladne povedal, pre čo a pre koho žijeme.

Povedal, že konečným cieľom nášho života je nebo. Život s Bohom vo večnom šťastí.

výňatok z kázne o. Martina Pavúka MSC

 

http://www.youtube.com/watch?v=XlQKX5vdxGY

 

Táto pieseň radostne sa vzťahuje k téme. Moja obľúbená  :flowers:

Link to comment
Share on other sites

Včera , o hod. 18.45 sa konala.sv. Omša v kostole.pv. Povýšenie svätého Kríža.v meste Kostonosy v Českej republike

Homíliu dal kňaz Arcibiskup.Józef Kupny, Metropolita wrocławski. homilia bola kázana v poľštine.
Ostatné časti sv. Omše boli čítané v nasledujúcich jazykoch: české, ukrajinskej, rómskej (striedavo s poľskom)

pred svätou Omšou o hod. 18.00 bolo tam stretnutie rodiny Radio Maryja

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/spotkanie-rodziny-radia-maryja-w-parafii-podwyzszenia-krzyza-swietego-w-kosmonosach-czechy

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Kresťania dnes na Slovensku i vo svete slávia sviatok Najsvätejšej Trojice, a to Boha Otca - Stvoriteľa, Boha Syna - Vykupiteľa a Boha Ducha Svätého - Posvätiteľa.

Oslavujeme a vyznávame hlboké tajomstvá viery.

http://sk.wikipedia.org/wiki/Najsv%C3%A4tej%C5%A1ia_Trojica

Aj kostol v mojej rodnej dedine je zasvätený Najsvätejšej Trojici . Pridávam aj foto, blízky môjmu srdcu, už ako dieťa som si ho zamilovala..

 

Cesta viery, tajomstva, hľadania .. po ceste Krista, v našich životoch, v našich srdciach.. cesta viery, nádeje, lásky, pokory, dobroty, milosrdenstva..

 

 

Dnes je aj deň otcov .. :flowers: Okrem pozemského otca máme aj nebeského Otca a tým je Boh. Ako každý dobrý otec aj náš nebeský Otec chce mať s nami vzťah plný lásky.

Krásna Modlitba Pána Otčenáš

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen          

 

 

post-2385-0-78826700-1402829205_thumb.jpg

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Vysvetlené je to tam celkom pekne a najdôležitejší je myslím tento odstavec:

 

Veľa náboženských mysliteľov a teológov sa snažilo vyriešiť paradox, ako je možné prostredníctvom modlitby človeka zmeniť nemennú vôľu boha. Zhodujú sa však na tom, že božiu vôľu, ktorá sa snaží o dobro, nie je možné zmeniť, ale zmyslom modlitby je posiliť ľudskú vôľu, povzbudiť dušu a tak sa prispôsobiť tejto božej vôli v zmene k lepšiemu. Modlitba môže takto človeku podľa niektorých otvoriť nové zdroje poznania a pomôcť mu, aby sa zasadil o naplnenie svojich prianí a predstáv.

 

Inými slovami, modlitba neslúži na to, aby menila realitu. Jej zmyslom je upevňovanie a formovanie vôle jednotlivca, ktorý sa modlí - autosugestívne cvičenie.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

valcik,

 

zaujímal by ma tvoj názor na:

 Evanjelium podľa Matúša 18,19-20

Ježiš povedal:

A zasa vám hovorím: ,,Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

 „A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou.“ (Matúš 21,22)

       „Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám.“ (Ján 15,7)

             

Link to comment
Share on other sites

Myslím, že ľudia si v dávnoveku vysvetľovali vplyv modlitieb rovnakým spôsobom, akým si vysvetľovali aj ostatné veci mimo ich znalostí a chápania - pripisovali ho nadprirodzeným silám, božstvám. Tak, ako starí Gréci mysleli, že blesky na nich vrhá rozhnevaný Zeus, Matúš zas hľadal za pozitívnymi účinkami autosugestívnych cvičení svojho boha - Otca. Ľudia si uvedomili, že človek posilnený pravidelnými modlitbami alebo meditáciami má väčšie odhodlanie aj koncentráciu, je cieľavedomejší, sústredenejší, jeho vôľa je pevnejšia a preto sa mu odrazu začnú dariť veci, na ktoré si predtým netrúfal, alebo sa ich bál - chudobní ľudia boli vytrvalejší a odhodlanejší pri každodennej drine a strádaní, vojaci boli zúrivejší pri vyvražďovaní nepriateľov, inkvizítori štvrtili telá kacírov s väčším zápalom a menšími výčitkami svedomia. A pretože si tieto zmeny psychiky nedokázali vysvetliť inak, mysleli, že je to pomoc od Boha, aj keď v skutočnosti si pomáhali sami, pravidelným autosugestívnym cvičením.

 

Podobné psychické cvičenia praktizujú napríklad aj psychológovia, budhistickí mnísi, alebo indickí fakíri a funguje to, aj keď za nimi nehľadajú Otca a Ježiša. Matúšove slová teda beriem rovnako, ako aj ostatné náboženské texty - nie ako doslovný a presný návod, ale skôr ako vzletný a obrazný opis toho, čo si ľudia v dávnoveku nedokázali vysvetliť racionálnym spôsobom.

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

valcik,

 Ďakujem ti za tvoj názor.   

 

  Ja to vnímam tak, že veriaci človek verí na Tvorcu ,  miluje Boha celou svojou dušou, srdcom, mysľou.. a miluje blížneho  ako seba samého.. 

je to viere, láske, dôvere .. 

  S tou pomocou svojou a s pomocou Boha, o ktorej píšeš... to vnímam tak, že bez zásluhy Boha to proste nejde..

 stále ide o lásku, spriaznenosť, energie... človek pomáha sám sebe, pomáha inému, pomáhajú si navzájom ako je v ich silách, dve energie prúdia, viac energií prúdi..., ale to  ešte nestačí...   Božia ruka je stále pod nami a tá nás dvíha najviac.. 

 

  verím, že ak sa dvaja modlia s vierou, prosia o správnu vec.., tie energie prúdia,  tak  Najvyššia energia Boh vypočuje, pomôže..

ja to nevnímam ako vzletný a obrazný opis..

Link to comment
Share on other sites

oprava: je to o viere, láske, dôvere ..

 

Dnes slávime  prikázaný sviatok Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv (Božie Telo)

 

Slávenie tohto sviatku nám aj v súčasnosti chce pripomínať veľké tajomstvo Kristovej lásky k nám. Každá svätá omša je vlastne obetou, pri ktorej sa premieňa chlieb na Kristovo telo a víno na Kristovu krv. Tak to chcel samotný Ježiš Kristus. V dnešný deň sa podľa tradície na mnohých miestach konajú eucharistické procesie – triumfálne sprievody s Najsvätejšou Sviatosťou v monštrancii, pri ktorých oslavujeme Krista Spasiteľa.

Zdroj: http://www.zivotopisysvatych.sk/bozie-telo/

Evanjelium podľa Jána - kapitola 6 zalozka.gif 51 Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta." zalozka.gif 52 Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: "Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!" zalozka.gif 53 Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. zalozka.gif 54 Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. zalozka.gif 55 Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. zalozka.gif 56 Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. zalozka.gif 57 Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. zalozka.gif 58 Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť naveky."

Zdroj: http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn+6%2C+51+-+58

 

Aj tuná je pekne rozpísané Sväté prijímanie - Obetná hostina http://www.organ.zusno.sk/docs/doc/6.prijm.pdf

 

Prajem  pokojný a požehnaný deň. :)

 

David,

poznáš   pieseň  Chlieb, ktorý sa premieňa..? http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik/0022.htm

:slniecko:

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

David,

poznáš   pieseň  Chlieb, ktorý sa premieňa..? 

1. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało,

Z wielu ziaren pszenicznych się rodzi.

Jedno wino, co się Krwią Chrystusa stało,

Z soku wielu winnych gron pochodzi.

 

Jak ten chleb co złączył złote ziarna,

Tak niech miłość łączy nas ofiarna.

Jak ten kielich łączy kropel wiele,

Tak nas, Chryste, w swoim złącz Kościele.

 

2. O Pasterzu, zgromadź w jednej swej owczarni,

Zabłąkane owce, które giną,

W jeden Kościół zbierz na nowo i przygarnij,

Byśmy jedną stali się rodziną.

 

3. Na ramiona swoje weź, o Panie,

Tych, co sami wrócić już nie mogą!

Niechaj zjednoczenia cud się stanie,

Prowadź nas ku niebu wspólną drogą.

 

Slova rovnako ako v slovenčine  :slniecko:  :flowers: 

 

http://www.tekstowo.pl/piosenka,religijne,jeden_chleb.html

 

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Myslím, že ľudia si v dávnoveku vysvetľovali vplyv modlitieb rovnakým spôsobom, akým si vysvetľovali aj ostatné veci mimo ich znalostí a chápania - pripisovali ho nadprirodzeným silám, božstvám. Tak, ako starí Gréci mysleli, že blesky na nich vrhá rozhnevaný Zeus, Matúš zas ...............

 

 

Takze nabozenstva, ci viera v nieco nadprirodzene, je vlastne evolucna vyhoda.........teda nutny schodik k  prezitiu, kedze za tie 10-tky tisice rokov, sa ludstvo udrzalo bez vacsej ujmy pri zivote. Asi neuveritelne, ale asi logickejsie, ako to, ze Zeus sa nahneval a metal blesky.....:). 

Link to comment
Share on other sites

Na Jasnej Górze trvá dvojdňova IV Národna Púť Maďarov.
V stretnuti sa zúčastnili biskupi, kňazi, Pauline a asi 700 veriacich,
ktorí prišli nielen z oblasti dnešného Maďarska, ale aj zo zahraničia,
vrátane Rumunsko a Slovensko.
Tohtoročný púť je vďakyvzdania pre svätorečenie Jána Pavla II

 

http://ekai.pl/diecezje/czestochowska/x79983/jasna-gora-narodowa-pielgrzymka-wegrow/
 

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy