Jump to content

Spúšťanie PC


Recommended Posts

Dobrý deň, mám asi takýto problém. Počítaš sa pri spustení, strašne pomaly spúšťa, dlho mu to trvá, kým sa naštartuje trvá to asi tak aj 5-6 minút. Dlho to stojí na tom win okne, potom je trochu čierna obrazovka, a potom nabehne tá modrá prihlasovacia, a už je to vo windowse, ale aj tam dlho ešte robí nejaké procesy, hoci som už vypol pri spúšťaní procesy, aby to išlo rýchlejšie. Celkovo sa mi zdá aj PC pomalý niekedy, proste nie je to ono. Skúšal som cez NOD zistiť vírusy, nenašlo, cez spybot som tiež hľadal, našlo nejaké problémy opravil som, nepomohlo. Potom som skúsil ešte cez CCleaner, ale žiadna zmena, tak Vám posielam môj log, a čo by som mal spraviť? viete mi prosím Vás niekto poradiť? Ďakujem.

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:40:39, on 28.1.2011
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP3 (6.00.2900.5512)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
C:\WINDOWS\system32\LGScsiCommandService.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\Program Files\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox 4.0 Beta 10\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox 4.0 Beta 10\plugin-container.exe
C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://start.icq.com/
R3 - URLSearchHook: (no name) -  - (no file)
R3 - URLSearchHook: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.1\youtubedownloaderToolbarIE.dll
R3 - URLSearchHook: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - (no file)
O2 - BHO: Podpora odkazu pre aplikáciu Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.1\youtubedownloaderToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: ICQToolBar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQToolBar.dll
O3 - Toolbar: YouTube Downloader Toolbar - {F3FEE66E-E034-436a-86E4-9690573BEE8A} - C:\Program Files\YouTube Downloader Toolbar\IE\4.1\youtubedownloaderToolbarIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: E&xportovať do programu Microsoft Excel - res://D:\Software\MSFP~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ7 - {88EB38EF-4D2C-436D-ABD3-56B232674062} - C:\Program Files\ICQ7.0\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ7 - {88EB38EF-4D2C-436D-ABD3-56B232674062} - C:\Program Files\ICQ7.0\ICQ.exe
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Software\MSFP~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{018535FD-D8FA-48FF-9D89-4CA33F482BE8}: NameServer = 10.5.1.1,195.168.1.2
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll
O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ICQ Service - Unknown owner - C:\Program Files\ICQ6Toolbar\ICQ Service.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LG SCSI command service (LGScsiCommandService) - Mobile Leader Co.,Ltd. - C:\WINDOWS\system32\LGScsiCommandService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 6477 bytes

Link to post
Share on other sites

Neznámy proces

 

C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

 

C:\WINDOWS\system32\LGScsiCommandService.exe

 

 

Fixni

 

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

 

O2 - BHO: XTTBPos00 - {055FD26D-3A88-4e15-963D-DC8493744B1D} - (no file)

 

 

Nejaký zvláštny vstup, neviem či to patrí k tvojmu providerovi

 

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{018535FD-D8FA-48FF-9D89-4CA33F482BE8}:

 

NameServer = 10.5.1.1,195.168.1.2

 

 

Neznáma služba

 

O23 - Service: Application Updater - Spigot, Inc. - C:\Program Files\Application Updater\ApplicationUpdater.exe

 

O23 - Service: LG SCSI command service (LGScsiCommandService) - Mobile Leader Co.,Ltd. - C:\WINDOWS\system32\LGScsiCommandService.exe

 

 

 

Z tohto čo som vypísal možno niečo spôsobuje spomalovanie PC, skontroluj si čo je to za procesy a ak nevieš odkiaľ sa to mohlo nabrať tak to fixni a odstráň.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy