Jump to content

David
 Share

Recommended Posts

Davide, nezbývá, než ti odpovědět...

Rozhodně jsem nechtěl věci komplikovat – ale stalo se. :)

A navíc to teď ještě komplikuji tím, že k úskalím slovenštiny přidám úskalí češtiny!

A veľmi dobre, nebudeme zaťažať za všetky Pani Game

Přesto se pokusím o nějaké vysvětlení – i když nevím, zda se mi podaří prolomit jazykovou bariéru.

Zapeklitý = složitý, obtížný, problematický, těžký (skomplikowany). Tvé otázce jsem, Davide, nerozuměl, proto se mi jevila zapeklitá.

Ja sám som si to preložiľ ako "pekelna" :)

 

Galantní = pozorný k jiným, především k ženám (dworny). Já jsem zde slovo galantní užil v nadsázce (hyperbole), v úmyslně převráceném významu: žena galantní vůči muži. Game byla vůči tobě galantní, ohleduplná (taktowna), protože neřekla: otázce nerozumím, neboť není správně přeložená do slovenštiny, ale zvolila taktní odpověď: otázce nerozumím, protože mně to dneska příliš nemyslí. Game ti tím tak galantně řekla: není to tvoje chyba, Davide, že nerozumím, ale moje, protože mně bolí hlava! To se mně líbilo, a proto jsem to okomentoval

Osobne by som radšej, aby mi zlepšiť. To môže mna konečne naučiť. :)

Ještě bych dodal trpělivá (cierpliwa). A taky dobrá učitelka. Minula se povoláním...

Ach áno, veľmi trpezlivá. A taky dobrá učitelka. Minula se povoláním A ako to viete, že sa minula?

Pre mňa ona je učiteľka.

Jsem Čech, ale protože jsme se Slováky měli dlouhá léta společný stát, rozhlasové vysílání i televizi a četli jsme stejné knížky, nemáme se vzájemným dorozumíváním žádné problémy – alespoň ne my, starší generace. Na slovenském fóru o úskalíach slovenštiny zasvěcuje Čech Poláka do tajů české lingvistiky. Pane Vaněk, to jsou ale paradoxy – jak by řekl sládek v Havlově Audienci. :)

Som nečítal Havlovej "Audiencii", ale budu prijať na spoločnosť. :)

Čo by ste povedali na vytvorenie novej tému pn. " Úskalia poľštiny pre Čechov a Slovákov" ?

Z toho, čo za český-poľský slovník používate?

Link to comment
Share on other sites

Davide, já když něco potřebuju přeložit, tak používám většinou překladač google – hlavně na angličtinu.

 

Když jsem hledal ta polská slovíčka (= z češtiny do poštiny), našel jsem si tento slovník - byl první, na který jsem narazil.

 

K překladům do slovenštiny a ze slovenštiny (ale i k překladům do/z jiných jazyků) by ti mohly dobře posloužit tyto slovníky a překladače – jen tak namátkou - tyhle vyskočily na netu jako první:

 

http://www.slovnik-online.sk/slovensko-polsky/ - tady je i překladač na souvislý text.

 

http://slovnik.dovrecka.sk/viacjazycny-slovnik

 

http://slovnikonline.sk/preklad/sk/pl

 

http://cs.tixik.com/slovnik/sk-pl/ - tady je i překladač na souvislý text.

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Niekedy vidim na tomto fóre tieto slová:

1.) mňe, mne, mňa, či ide o synonymá, alebo či je to kvôli zmenám pada "ja" a možno, že je to dialekt (narečie). Ktore slovo je spravne? :thumbsup:

2.) Podobne <tu (tuna)> a <sem>, či ide o synonym (ktorý môže byť používaný zameniteľne)?

alebo v niektorých prípadoch môžeme použiť viac slova <tu>, iným slova <sem> ?

Ako to je ?

Link to comment
Share on other sites

1.

"mňe" nepoužívať, nepísať v žiadnom prípade, je to nespisovné a prieči sa momentálnej slovenskej gramatike ! :thumbsup:

v slovenčine - o tom sme už písali, pokiaľ si spomenieš, v téme o používaní ypsilonu v slovenčine, a tam sme spomenuli slabiky, ktoré sú v slovenčine zmäkčené a čítajú sa mäkko - tu :

https://www.freespace.sk/tema/3379-sme-pripraveni-zrusit-ypsilon/strana__view__findpost__p__135768

/ tam, kde sú slabiky de te ne le a di ti ni li sa v slovenčine mäkčeň nepíše ! /

 

 

týka sa to mojej osoby, takže "ja"

v spisovnej slovenčine nie sú to synonymá, sú to dve slová, dva rozdielne významy

správne je :

 

mne - znamená to pre moju osobu, niekto niečo donesie mne, dá mne, páči sa mne, mojej osobe - napríklad: mne sa páči kniha ...

/ skrátene sa používa mi : napríklad : páči sa mi ... /

a

mňa - znamená to moju osobu, niečo, čo sa týka mojej osoby, dotýka sa mňa, napr. mňa poprosili o pomoc

/ skrátene sa používa ma : napríklad : volali ma ... /

 

všetko je to spisovná slovenčina, nič nárečové : )

 

 

2.

Podobne <tu (tuna)> a <sem>, či ide o synonym (ktorý môže byť používaný zameniteľne)?

alebo v niektorých prípadoch môžeme použiť viac slova <tu>, iným slova <sem> ?

"tuná" je nárečové, nie spisovná slovenčina / ! v niektorých nárečiach sa používa namiesto slova "sem" slovo "tu" - ale je to len nárečie, nie spisovná slovenčina ! /

 

 

tu a sem v spisovnej slovenčine nie sú synonymá, ale dva rozdielne významy :

 

tu - znamená na tomto mieste : napríklad: tu je záhrada, dom stojí tu ...

 

sem - znamená na toto miesto : napríklad : prines to sem, sem postav stôl ...

 

 

:)

 • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Ako som to pochopil:

 

1. mňa - skratka ma, (gen. koho - moju osobu) = ekvivalent poľského: mnie

. mne - skratka mi, (dat. komu -mojej osobe) = ekvivalent poľského: mi

 

2. Tu je to, čo už existuje. Avšak, budeme používať sem, ak niečo iba má byť

(v poľskom jazyku nie je to rozlišovane a vždy hovorím: tutaj skratka tu)

 

Velmi vďaka !

Myslím, že som to pochopil správne. Hoci v bežnej reči budem ešte zamotaný. :thumbsup:

Link to comment
Share on other sites

CREEPER

 

Kde (gdzie) - jedná sa o statickou - takto: tu

 

Kam (dokąd) - spojených s pohybom - takto: sem

 

Spravne ?

Link to comment
Share on other sites

game

Vďaka, si veľmi milá foru-mačka. ^_^

 

Stále ma láka takú otázku. Čo bude ekvivalentom slova "tam" v tomto zmysle:

 

tu - tam statické, sem - (?) aj tam (?) dynamické ?

 

alebo nejaké iné slovo? -_-

Link to comment
Share on other sites

je to dobre, takto sa to používa

 

statika :

 

tu / pri mne /

tam / pri tebe /

 

 

pohyb, dynamika:

 

chodiť - prechádzať sa sem-tam

odísť tam /na iné miesto

Link to comment
Share on other sites

 • 5 weeks later...

Otázka (na čas - po dobu prázdnin). Hľadal som bol v slovníku pod heslom: "życzenia"

som našiel dve slová: prianie a želanie (a dokonca praje).

Sú tieto môžu byť synonymá, alebo možno ich použiť za rôznych okolností

Link to comment
Share on other sites

slová želať a priať / želanie, prianie / môžeš zameniť, sú to v tomto kontexte synonymá

 

pri želaní / prianí niečoho niekomu sa používajú obe slová, kľudne ich môžeš použiť v rovnakom zmysle obe

 

synonymický slovník slovenského jazyka okrem iného píše :

 

želať si - mať pocit potreby niečoho al. dávať najavo svoju potrebu ako požiadavku • priať si: želám si, prajem si, aby sa mi splnila túžba cestovať; želáme si, prajeme si dodržiavať domáci poriadok

priať : http://slovniky.korpus.sk/?w=pria%C5%A5&s=exact&c=Z9af&d=sss&ie=utf-8&oe=utf-8

 

želať : http://slovniky.korpus.sk/?w=%C5%BEela%C5%A5&s=exact&c=f0dd&d=sss&ie=utf-8&oe=utf-8

Link to comment
Share on other sites

 • 2 months later...

David,

a v slovenčine je to Poliak ... slovo Polianin slovenský jazyk nepozná, označenie obyvateľa Poľska je Poliak, Poliaci.

slovo Polianin nie je v našom jazyku, takže Poliaka, ktorý veľmi miluje svoju vlasť, nazývame veľkopoliak ... :)

bocianik môže byť, ale David milujúci svoju krajinu je veľkopoliak, a nie je to hanlivé označenie.

 

Hmm ... Veľkopoliak; Obávam sa, že to znie skvele nacionalistické. Veľkopolianin - Mne sa to páči viac

Keď hovoríme poľsky, slovo Polak rozumieme ako občan celej poľskej. Keď hovoríme Veľkopolianin rozumieme len obyvateľov vojevodstva Veľkopolskieho. Slovo Veľkopoliak nie existuje v poľštinie. :)

Link to comment
Share on other sites

nuž ... a slovo Polianin neexistuje v slovenčine, takže sme v patovej situácii :)

 

podľa prameňov jazykovedného ústavu JÚĽŠ: http://slovniky.korpus.sk/?w=Poliak&s=exact&c=9747&d=kssj4&d=psp&d=scs&d=sss&d=ma&ie=utf-8&oe=utf-8

Poľsko -a s.; Poliak -a mn. -ci m.; Poľka -y -liek ž.; poľský; poľsky prísl.

 

 

 

/ale toto už patrí skôr do témy o jazykovede a slovenčine a poľštine ... :)

aj to tam preložíme čoskoro, nech sú jazykovedné veci pokope ... bude to prehľadnejšie v príslušnej téme

zrejme v tejto: https://www.freespace.sk/tema/4708-uskalia-slovenciny/ /

Link to comment
Share on other sites

David, slovo Polianin slovenčina nepozná v tom zmysle, ako o ňom píšeš ty.

 

Náš jazyk pozná iba Poliak, Poľka, Poliaci ...

V slovenčine by sa slovo Polianin mohlo v určitom prípade použiť, ale znamenalo by to na rozdiel od poľskej gramatiky niečo úplne iné ...

 

Napríklad by sa nejaká dáma volala – Poliana /tak ako Mária, Eva, Jana.../

... a vtedy by sme mohli napríklad povedať – Polianin úsmev.

Ale to by sa v poľskej gramatike asi zas povedalo úplne inak.

 

Je to napísané dosť zrozumiteľne ?

 

Link to comment
Share on other sites

Náš jazyk pozná iba Poliak, Poľka, Poliaci ...

 

Tiež hovoríme po poľsky: Polak, Polka, Polacy, poľsky, atď . Nikdy nehovorime Polanin len Polak. To Vy ste (s Game) urobili toto oddelenie. Ako už bolo uvedené vyššie: Wielkopolanin, Małopolanin, Pomorzanin, Mazowszanin hovoríme o obyvateľov vlastné provincie (województwie).

V slovenčine by sa slovo Polianin mohlo v určitom prípade použiť, ale znamenalo by to na rozdiel od poľskej gramatiky niečo úplne iné ...

Napríklad by sa nejaká dáma volala – Poliana /tak ako Mária, Eva, Jana.../

... a vtedy by sme mohli napríklad povedať – Polianin úsmev.

Ale to by sa v poľskej gramatike asi zas povedalo úplne inak.

 

Chápem, že tato končiatovka "- anin" u vás znamenať niečo inne (hovori koho to je)

 

A ako preložiťe táto veta:

Tadeusz Kościuszko bol Małopolaninem, ale to bol veľký Poľak.

Som veľmi zvedavý na vaš preklad.

 

Ak je niečo, čo môžem poradiť, že to môže končiatovku " - anin" nahradiť cez " - anec "

zatiaľ existujú takéto končiatovký v slovenčine. :)

Je to len môj nesmelý návrh, nechcem nikoho uraziť

 

Je to napísané dosť zrozumiteľne ?

OK, velmi zrozumitelnie, dakujem ! :)

S pozdravom - David.

Link to comment
Share on other sites

A ako preložiťe táto veta:

Tadeusz Kościuszko bol Małopolaninem, ale to bol veľký Poľak.

Som veľmi zvedavý na vaš preklad.

 

 

Tadeusz Kościuszko - velky Poliak z Malopolska :)

Link to comment
Share on other sites

môže končiatovku " - anin" nahradiť cez " - anec "

 

Koncovka "-anec" sa u nás nebude spájať s príslušnosťou k národu

Slovensko – Slovák /Poľsko – Poliak/

 

ale v niektorých prípadoch sa môže spájať s príslušnosťou k mestu:

Detva - Detvanec

 

Väčšinou sa však používa prípona "-čan"

Bratislava – Bratislavčan

Košice - Košičan

Link to comment
Share on other sites

Tadeusz Kościuszko - velky Poliak z Malopolska :)

 

Ale prešibaný preklad :)

 

Koncovka "-anec" sa u nás nebude spájať s príslušnosťou k národu

Slovensko – Slovák /Poľsko – Poliak/

 

Veľkopolianec, Malopolianec, Páči sa mi to !

či takýto preklad by bol v rozpore s niečím?

Predsa to nie sú národy ale kmene.

Link to comment
Share on other sites

Veľkopolianec, Malopolianec, Páči sa mi to !

či takýto preklad by bol v rozpore s niečím?

 

žiaľ áno - s pravidlami slovenského pravopisu:

slovenský jazyk tieto slová nepozná, neobsahujú ich žiadne slovníky, pravopisné ani synonymické ani kodifikačné príručky :)

Veľkopolianec - nič nebolo nájdené

 

Malopolianec - nič nebolo nájdené

podobné slová:

slovo malopolanec: - slovo malopolanec už znamená niečo úplne iné:

malopolanec znamená miesto, obyvateľa či niečo, viažúce sa k slovenskému miestu, ktoré nesie meno Malá Poľana :

Malá Poľana -ej -y ž.; Malopoľanec -nca m.; Malopolianka -y -nok ž.; malopoliansky

Link to comment
Share on other sites

slovenský jazyk tieto slová nepozná, neobsahujú ich žiadne slovníky, pravopisné ani synonymické ani kodifikačné príručky :(

Je najvyšší čas uviesť ich do slovníka :)

Malá Poľana -ej -y ž.; Malopoľanec -nca m.; Malopolianka -y -nok ž.; malopoliansky

 

Taka moja otazka: prečo píšete Malopoľanec cez "ľa" a Malopolianka cez "lia"

 

Predsa bolo vysvetlenie pre mňa, že sú v slovenskom dvojhlásky ia, iu, ie,

ktoré zmäkčaju predchádzajuce spoluhlásky l, t, n

a potom nemusíme písať mäkke ľ, ť, n :)

Link to comment
Share on other sites

Taka moja otazka: prečo píšete Malopoľanec cez "ľa" a Malopolianka cez "lia"

 

Rozdiel v slovách Poľana – Polianka

V slove Poľana sa mäkčeň píše, pretože samohláska a spoluhlásku l nezmäkčuje

V slove Polianka sa už písmeno l s mäkčeňom nepíše, pretože dvojhláska ia spoluhlásku l zmäkčuje, a to presne tak, ako by ho zmäkčovali e a i.

Link to comment
Share on other sites

Rozdiel v slovách Poľana – Polianka

V slove Poľana sa mäkčeň píše, pretože samohláska a spoluhlásku l nezmäkčuje

V slove Polianka sa už písmeno l s mäkčeňom nepíše, pretože dvojhláska ia spoluhlásku l zmäkčuje ...

Alež ja to viem, velmi dobre. Vysvetlite mi len, prosim, prečo to nemôže byť skodifikovane.

Ak o Polianka píšeme cez lia, prečo to nemôžeme písať poľanec cez lia

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

 • Similar Content

  • game
   By game
   k téme o udržaní čistoty slovenského jazyka agilným ministrom a jeho cerbermi je tento test priam dar z neba :)

   urobila by som ho povinným pre agilných ministrov, hapkajúcich hovorcov, jachtajúceho Slotu a vôbec pre každého správneho fórumáka :)

   žiadny strach, tradičné y / i tam nie sú ;)

   tak prosím, potom vám poviem, ako som dopadla s boľavou hlavou ja :lol: skúste si ho :


   testík - slovenská gramatika


   test č. 1
  • Mgr. L.E.G. von Trips
   By Mgr. L.E.G. von Trips
   Mimochodom, preco je v Duray na konci "y"? Nemalo by to byt s "i"?
  • Nokia
   By Nokia
   Ahojte, nema niekto z vas pls vycuc z nemeckej gramatiky v schopnej elektronickej forme?
   dakujem :lol:
  • game
   By game
   zaujal nás tento článok: učitelia chcú zrušiť ypsilon :lol:
    


   pozoruhodná je táto veta :

   no ... keď sme si podebatili a bližšie sa pozreli tu v noci s cactalesom na tento návrh, on je vlastne chybný ....
   v prvom rade keď už, tak neodstrániť úplne ypsilony, skôr sa prikloniť k starému dobrému " píš ako počuješ" - pretože nie je celkom pravda, že v ústnom prejave vyslovujeme rovnako ypsilon a mäkké i - vlastne vyslovujeme, ale ťahá to za sebou celú kopu problémov : )
   v prvom rade by to bol zásah do " di ti ni li " - pretože si myslím, že rozhodne by také Sučany protestovali proti zmäkčeniu ich obce ... Sučani / čítané tvrdo / a Sučani / čítané mäkko / je rozdiel ... je tak ?
    
   slovo vysokí - vysoký vyslovíme rovnako
   aj pekní - pekný
   / čítali by sme tvrdo/
    
   ale slovo z v pecni / chleba / čítame mäkko - tu by sa bez di ti ni li muselo zmeniť na "pecňi"
    
   nie je to také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá ...
    
   jazykovedci sú si istí, že sa to raz zruší ... ale naruší sa tým dosť podstatne štruktúra jazyka
   a každý jeden jazyk má predsa svoje zradnosti a pasce pre študentov :)
   hm ?
   Sučany, Sučani, v pecni, v pecňi ...
   ako sa to javí vám ? zrušiť, nezrušiť ? :)
×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy