Jump to content

Indoeurópština


game
 Share

Recommended Posts

jedna otázka pre odborníka ... LEG, to je pre teba :) :

v slovníku cudzích slov som natrafila na toto :


šva - neskl. s. / hebr./ lingv. - predpokladaná indoeurópska samohláska, ktorá vznikala redukciou stredných a nízkych samohlások


takže... ako toto vlastne je ?

Link to comment
Share on other sites

 • Replies 9
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • game

  5

 • Mgr. L.E.G. von Trips

  4

 • havarka

  1

No zvycajne sa to vyklada tak, ze v zaverecnej phase indo-europskeho prajazyka (dalej PIE) existovali dva redukovane vokaly, tradicne oznacovane ako ∂1 a ∂2. K redukcii vokalov dochadzalo v tzv neprizucnych polohach, i.e. na tych slabikach, ktore sa vo vyslovnosti javili ako menej zretelne. Prvy potom vznikol redukciou dlhych samohlasok a druhy redukciou kratkych. Da sa to dobre vysvetlit trebarz na PIE vyrazoch *māt∂2rs (matka) a *p∂1ters (otec).

 

Ma sa za to, ze obidva tvary su od povodu zlozene rovnakym sposobom a z rovnakych componentov. V *māt∂2rs vychadzame z pravekeho korena *mH2e – z intenzifikujuceho signalu *H2ter – a z padovej koncovky nominativu jednotneho cisla *s, kde /H2/ predstavuje praveku hrdelnicu (laryngalu triedy 2) a /e/ predstavuje lubovolny nevysoky vokal. V *p∂1ters podobne zase perdpokladame praveky koren slova *pH2e – signal *H2ter – a koncovku *s.

 

Schematicky teda :

*mH2eH2ters

*pH2eH2ters

 

Neskor v priebehu PIE obdobia praveke laryngaly postupne zanikali, avsak v mieste svojho zaniku zanechali na PIE hlaskoslovnom systeme urcite stopy. Laryngaly, ktore zanikali v polohe pred samohlaskou, mali vplyv na jej qualitu (akost). Laryngaly zanikajuce v polohe za samohlaskou, mali zase vplyv na jej quantitu (dlzku).

 

*māters

*pāters

 

Jak som uz vyssie spomenul redukovane vokaly, alebo takzvane “schwy”, vznikali redukciou samohlasok v neprizvucnych polohach. Prizvukove pomery v PIE boli take, ze zatial co v prvom slove nositelkou prizvuku bola prva slabika *ters, v druhom slove hlavny prizvuk spocival na druhej slabike *pāters. V dosledku distribucie prizvucnych slabik v slove potom dochadzalo k redukcii tych vokalov, ktore sa nachadzali v polohach mimo prizvuk a to tak, ze povodne dlhe vokaly sa redukovali az na ∂1 a povodne kratke vokaly sa redukovali az na ∂2. Kedze obidve slova maju (no hlavne v totemickych casoch mali) isty emocionaly naboj a teda prizvuk, hlavne v slove otec na druhej slabike, bol podla vsetkeho velmi massivny, dochadza na druhej neprizvucnej slabike ku kompenzacii takej znacnej, ze samohlaska sa redukuje az na stupen (1 alebo 2).

 

Na konci PIE obdobia, kratko pred desintegraciou, mozno napokon rekonstruovat tieto tvary :

 

*māt∂2rs

*p∂1ters

 

Z nich sa potom daju odvodit vsetky neskorsie tvary vo vsetkych IE jazykoch.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

takže tu mám ďalšiu "záhadu" ... čo mňa všetko netrápi ... dokonca roky nad tým premýšľam, a spomenula som si, že s LEGom sme raz už o tom hovorili... lenže som už dávno zabudla, ako to vlastne bolo ... takže sa to spýtam tu :

 

 

prečo sa v toľkých jazykoch ... odmietavé slovko nie začína rovnakým písmenom ?

 

a prečo to nie je tak so slovkom áno ?

Link to comment
Share on other sites

To preto, lebo v najstarsom stadiu indoeuropskej jazykovej rodiny slovo pre negaciu existovalo a tvorilo sa od zakladu m (ako v sanskrite) alebo od n (ostatne). Potom podla hlaskoveho prostredia sa tieto dve dokonca zamienali (ako napr vo francuztine), ale povod tvorenia zaporu nazalou je v IE velmi bezna a velmi stara prax. naproti tomu vyraz pre affirmaciu, nieco na sposob ano, jednotny zaklad v PIE neexistoval. Ten sa vyvinul az neskor v jednotlivych osamostatnenych vetvach ba dokonca v samostatnych jazykoch a odvodzoval sa od slov majucich emphaticky vyznam, zdoraznujucich opakovanie alebo naliehanie. Napr germanske ja je povodne vo vyzname ako aj, tiez anglicke yes je potom akesi mnozne cislo - v OE nohonasobny suhlas. Romanske si je z latinskeho slova s podmienovacim vyznamom ak. Slova suhlasu sa tiez tvorili od vyznamov viac, dalej, este.

Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

HETEROCLITA

 

Heteroklitá (gr. rôznosklonné) sú zvláštnou skupinou podstatných mien, ktoré sa v ide. prajazyku neskloňovali podľa jednotného kmeňa, ale podľa dvoch rôznych kmeňov, pričom paradigma priamych pádov (nominatív, vokatív, akuzatív) tvoril jeden a paradigma nepriamych pádov (ostatné) druhý kmeň. Heteroklitá sú spravidla neutrálne.

 

priame pády: kmeň -r- / nepriame pády: kmeň -n-

 

lat.

N. femur / G. feminis "stehno" < ide. *d^hém-r / *d^hm-n-és

N. iecur / G. iecin(or)is "pečeň" < ide. *jék^w-r / *ik^w-n-és

 

gr.

N. 'έπαρ / G. 'επατός (čítaj herpar, hepatos) "pečeň" < ide. *jék^w-r / *ik^w-n(t)-ós

 

pozn. v gr. je v nepriamych kmeň rozšírený ešte o -t-.

 

N. nem. e Feuer / G. gót. funins "oheň ako jav" < ide. *páh2-r / *ph2-n-és

N. nem. s Wasser / G. gót. watins "voda ako jav" < ide. *wód-r / *ud-n-és

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...

dnes som si v jednej knihe prečítala, že spojenie " kto vie" / " kdo ví " je v sanskrite " ko veda ", v jazyku, ktorom sa neskôr po ústnej tradícii zapisovali védy

podivná vec indoeurópština

Link to comment
Share on other sites

:lol: ze podivna. nuz ked tie jazyky su raz od povodu pribuzne, tak sa to v nich takto prejavuje :)

Link to comment
Share on other sites

ten termín podivná bolo mienené dobromyseľne :)
pamätám si voľakedajšie školské časy, keď nám vykladali o jazykoch ugrofínskych a indoeurópskych, a pretože ma to začalo zaujímať, ako hromada iných pre každodenný život totálne nepotrebných vecí, v detskej hlave sa mi indoeurópština stala čímsi podivným, a svojím spôsobom niečím takým je dodnes, aj keď som medzitým už čítala kdečo, prastaré spájanie sanskritu a praslovančiny a praneviemčoho je stále podivné  :)
a teším sa takýmto nájdeným drobnostiam, akoby som objavila ameriku :)

Link to comment
Share on other sites

 • 5 years later...

do indoeurópštiny s humorom ... :doh:

 

vážne mienený slovansko-árijsko-védsky slovník, a ešte kdečo iné, ale ten slovník je geniálny: inglistický slovník

 

a aby sme vedeli, čo je to "inglia", v slovníku nájdeme :) :

INGLIA
 
Prvopočiatočné Svetlo, ktoré sa oddelilo od Ramchu. Život plodiaca Sila Iň. Koncentruje sa zhromažďovaním skúseností živatiem, tvorí časticu Príčinnej hmoty.
 
Inglia je sumárna skúsenosť sebapoznávania a samozdokonaľovania sa všetkých živatiem. Z Inglie pochádza všetko, čo teraz existuje a tiež existovalo v minulom Vesmíre aj všetkorozmerné Svety.
 
Je to prvopočiatočná svetlonosná substancia, ľubovoľne vzájomne pôsobiaca, ktorou RA-M-CHA zrodil tento Vesmír.

 

ešte krásnejšie je v slovníku vyslovníkovaná celá kopa slov, napr. :

 

ARABI
 
Skupina národov spojených spoločným náboženstvom – islamom. V islame sa od počiatku deklarovalo, že medzi Alahom a človekom nie sú prostredníci. Ak človek padol za vieru, tak mal pripravenú cestu priamo k Bohu (Alahovi). Ľudia nie sú otroci (v staroslovienčine «rabi»), odtiaľ teda spojenie nie-rabi, t.j. A-rabi.

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share


×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy