Jump to content

Iné vesmíry, čierne diery, červie diery


game

Recommended Posts

ja neviem ako sa to "presne" líši. Nikdy som takéto výpočty nepotreboval robiť, ale verím, že sa dá nájsť nejaké zjednodušene riešenie, kde zanedbáme maličký vplyv niečoho.

ja myslím, že to hra všade dôležitú úlohu. Vzajomne pôsobenie planét, či obiehajúcich hviezd nemôžeš zjednodušovať ako sa ti zamanie, na kratky čas ano. Na dlhodobu predpoveď to je chyba.

Link to comment
Share on other sites

Ale máš pravdu, len že riešenie problému viac telies pomocou OTR je problém. Totiž nikto zatiaľ nevie zostaviť tenzor energie hybnosti, ani pre 2 telesá porovnateľnej hmotnosti. Väčšina riešení je ako som uviedol, pohyb po geodetike, ktorá je určená jedným masívnym telesom a to obiehajúce má zanedbateľnú hmotnosť. Svojou malou hmotnosťou dodatočne nezakrivuje časopriestor.Takže ani numerika by nám v tom nepomohla. Numerické simulácie galaxií, ani žiadne iné, nie sú v robené striktne v OTR. Nenájdeš ani riešenie pohybu 2 telies pomocou OTR..

Gravitačné vlny vyžadovali riešiť takýto problém. Problém sa obišiel linearizáciou rovníc. Linearizácia viedla na vlnové rovnice, presne podobné, ako v elektromagnetických poliach. Líšili sa iba významom konštánt. A v elektromagnetizme už dávno vieme, že náboj, pohybujúci sa zo zrýchlením, vyžaruje elm. vlny. A to platí aj pre telesá. Musí sa ale jednať o určitú konfiguráciu nábojov, alebo telies. V elektromagnetizme stačí na vyžarovanie vĺn, aby mali náboje dipólový moment, v gravitácii musia mať minimálne kvadrupólový. (Moment je odvodený z riešenia poľa dvoch, alebo viac nábojov) A ak poznáme vyžiarenú energiu, tá ma za následok zníženie momentu hybnosti rotujúcich telies. Zníženie momentu hybnosti má za následok, že rotujúce telesá sa približujú k sebe.

Takýto výpočet vedie na výsledky vo veľmi dobrej zhode s meraním. Za to bola uvedená Nobelova cena za fyziku 1993, ako nepriamy dôkaz gravitačných vĺn.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Additional information you can see at Privacy Policy