Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Prevody medzi číselnými sústavami


Prevody medzi číselnými sústavami

Začneme s prevodom z hexidecimálneho (šesťnásťková sústava) do dekadického čísla (desiatková sústava).
V hexidecimálnej sa používajú čísla 0 - 9 a písmená a - f alebo A -F (nie je v tom rozdiel).
Pri výpočtoch sa vychádza z tohto:
Obrázok
a počíta sa nasledovne:
Obrázok

Ak bude potreba, priložím ďalšie výpočty prevodov.

Napísal som program, ktorý vysvetľuje a demonštruje prevody medzi číselnými sústavami.
Jedná sa o dvojkovú (binárnu), desiatkovú (decimálnu) a šesťnásťkovú (hexadecimálnu) sústavu.

Tu je kód:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <limits.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#define CISTI system("cls") // vycisti obrazovku
#define PAUZA system("pause") // pozastavi beh programu
 
typedef struct {
  char znak;
  char dvoj[5];
} PREVOD;
 
 
char* des_dvoj_kr(unsigned int desiatkove);
char* des_sestn_kr(unsigned int desiatkove);
unsigned int dvoj_des_kr(char *dvojkove);
unsigned int sest_des_kr(char *sestn);
void des_dvoj(unsigned int desiatkove);
void dvoj_des(char *dvojkove);
void sest_des(char *sestn);
void des_sestn(unsigned int desiatkove);
void dvoj_sestn(char *dvojkove);
void sest_dvoj(char *sestn);
 
int main (void)
{
  int i, vyber;
  unsigned int descis;
  char dvojkove[33], sestnastkove[10];
 
  for (;;) {
    CISTI; // vycisti obrazovku
    /* menu */
    printf( "          <<<< M E N U >>>>\n\n"
        " 1. prevod desiatkoveho cisla na dvojkove a setnactkove\n\n"
        " 2. prevod dvojkoveho cisla na sestnastkove a desiatkove\n\n"
        " 3. prevod sestnastkoveho cisla na desiatkove a dvojkove\n\n"
        " 4. system vypoctu prevodu desiatkoveho cisla na dvojkove\n\n"
        " 5. system vypoctu prevodu desiatkoveho cisla na sestnastkove\n\n"
        " 6. system vypoctu prevodu dvojkoveho cisla na desiatkove\n\n"
        " 7. system vypoctu prevodu dvojkoveho cisla na sestnastkove\n\n"
        " 8. system vypoctu prevodu sestnastkoveho cisla na desiatkove\n\n"
        " 9. system vypoctu prevodu sestnastkoveho cisla na dvojkove\n\n"
        " 0. ukoncit program\n\n\n"
        "   Vasa volba: ");
    scanf("%d", &vyber);
 
    CISTI; // vycisti obrazovku
    /* vyber z menu */
    switch (vyber) {
      case 1:
        /* prevod z desiatkoveho cisla na dvojkove a setnactkove */
        printf(" Prevod z desiatkoveho cisla na dvojkove a setnactkove.\n\n"
            " Zadaj cele kladne desiatkove cislo : ");
        scanf("%u", &descis);
        printf("\n dvojkove cislo:\t%s\n\n sestnastkove cislo:\t%s\n",
            des_dvoj_kr(descis), des_sestn_kr(descis));
        break;
      case 2:
        /* prevod z dvojkoveho cisla na sestnastkove a desiatkove */
        printf(" Prevod z dvojkoveho cisla na sestnastkove a desiatkove.\n\n"
            " Zadaj dvojkove cislo: ");
        scanf("%s", dvojkove);
        printf("\n sestnastkove cislo:\t%s\n\n desiatkove cislo:\t%u\n",
            des_sestn_kr(dvoj_des_kr(dvojkove)), dvoj_des_kr(dvojkove));
        break;
      case 3:
        /* prevod sestnastkoveho cisla na desiatkove a dvojkove */
        printf(" Prevod sestnastkoveho cisla na desiatkove a dvojkove.\n\n"
            " Zadaj sestnastkove cislo: ");
        scanf("%s", sestnastkove);
        /* osetrenie aby vsetky pismena v retazci boli velke */
        for (i = 0; i < strlen(sestnastkove); i++)
          sestnastkove[i] = toupper(sestnastkove[i]);
        printf("\n desiatkove cislo:\t%u\n\n dvojkove cislo:\t%s\n",
            sest_des_kr(sestnastkove), des_dvoj_kr(sest_des_kr(sestnastkove)));
        break;
      case 4:
        /* system vypoctu z desiatkoveho cisla na dvojkove */
        printf(" System vypoctu z desiatkoveho cisla na dvojkove.\n\n"
            " Zadaj cele kladne desiatkove cislo : ");
        scanf("%u", &descis);
        des_dvoj(descis);
        break;
      case 5:
        /* system vypoctu z desiatkoveho cisla na sestnastkove */
        printf(" System vypoctu z desiatkoveho cisla na sestnastkove.\n\n"
        " Zadaj cele kladne desiatkove cislo : ");
        scanf("%u", &descis);
        des_sestn(descis);
        break;
      case 6:
        /* system vypoctu z dvojkoveho cisla na desiatkove */
        printf(" System vypoctu z dvojkoveho cisla na desiatkove.\n\n"
            " Zadaj dvojkove cislo: ");
        scanf("%s", dvojkove);
        dvoj_des(dvojkove);
        break;
      case 7:
        /* system vypoctu z dvojkoveho cisla na sestnastkove */
        printf(" System vypoctu z dvojkoveho cisla na sestnastkove.\n\n"
            " Zadaj dvojkove cislo: ");
        scanf("%s", dvojkove);
        dvoj_sestn(dvojkove);
        break;
      case 8:
        /* system vypoctu zo sestnastkoveho cisla na desiatkove */
        printf(" System vypoctu zo sestnastkoveho cisla na desiatkove.\n\n"
            " Zadaj sestnastkove cislo: ");
        scanf("%s", sestnastkove);
        /* osetrenie aby vsetky pismena v retazci boli velke */
        for (i = 0; i < strlen(sestnastkove); i++)
          sestnastkove[i] = toupper(sestnastkove[i]);
        sest_des(sestnastkove);
        break;
      case 9:
        /* system vypoctu zo sestnastkoveho cisla na dvojkove */
        printf(" System vypoctu zo sestnastkoveho cisla na dvojkove.\n\n"
            " Zadaj sestnastkove cislo: ");
        scanf("%s", sestnastkove);
        /* osetrenie aby vsetky pismena v retazci boli velke */
        for (i = 0; i < strlen(sestnastkove); i++)
          sestnastkove[i] = toupper(sestnastkove[i]);
        sest_dvoj(sestnastkove);
        break;
      case 0:
        printf("       *********************\n");
        printf("       *** K O N I E C ***\n");
        printf("       *********************\n\n");
        return 1;
      default:
        printf(" Mimo rozsah!\n");
        return 1;
    }
    printf("\n ");
    PAUZA; // pozastavi beh programu
  }
  return 0;
}
 
/* prevod z desiatkoveho na dvojkove, vystup dvojkove (retazec) */
char* des_dvoj_kr(unsigned int desiatkove)
{
  int i = 0, j, k = -1;
  char *p_dvojkove, *p_pom;
 
  /* dynamicka alokacia s kontrolou volnej pamati */
  if ((p_dvojkove = (char *) malloc(35)) == NULL) {
    printf("Malo pamati!");
    return;
  }
  if ((p_pom = (char *) malloc(35)) == NULL) {
    printf("Malo pamati!");
    return;
  }
  while (desiatkove != 0) {
    p_pom[i] = (desiatkove % 2) + 48;
    desiatkove /= 2;
    i++;
  }
  p_pom[i] = '\0';
  for (j = i; j >= 0; j--)
    p_dvojkove[j] = p_pom[k++];
  p_dvojkove[i + 1] = '\0';
  return (p_dvojkove);
}
 
/* prevod z desiatkoveho na sestnastkove, vystup sestnastkove (retazec) */
char* des_sestn_kr(unsigned int desiatkove)
{
  int i = 0, j, k;
  char *p_sestn, *p_pom;
 
  /* dynamicka alokacia s kontrolou volnej pamati */
  if ((p_sestn = (char *) malloc(35)) == NULL) {
    printf("Malo pamati!");
    return;
  }
  if ((p_pom = (char *) malloc(35)) == NULL) {
    printf("Malo pamati!");
    return;
  }
  while (desiatkove != 0) {
    k = desiatkove % 16;
    p_pom[i] = k >= 10 && k <= 15 ? k + 55 : k + 48;
    desiatkove /= 16;
    i++;
  }
  p_pom[i] = '\0';
  k = -1;
  for (j = i; j >= 0; j--)
    p_sestn[j] = p_pom[k++];
  p_sestn[i + 1] = '\0';
  return (p_sestn);
}
 
/* prevod z dvojkoveho na desiatkove, vystup desiatkove (unsigned int) */
unsigned int dvoj_des_kr(char *dvojkove)
{
  int i, j, pocet, mocnitel;
  unsigned int descis = 0;
 
  /* vypis vypoctu mocnitelov */
  pocet = strlen(dvojkove);
  for (j = 0; j < pocet; j++) {
    mocnitel = 2;
    for (i = 1; i < (pocet - j) - 1; i++)
      mocnitel *= 2;
    if (j == (pocet - 1)) {
      if (dvojkove[j] == 0)
        mocnitel = 0;
      else
        mocnitel = 1;
    }
    /* vypocet desiatkoveho cisla a jeho vypis */
    descis += ((int) dvojkove[j] - 48) * mocnitel;
  }
  return descis;
}
 
/* prevod z sestnastkoveho na desiatkove, vystup desiatkove (unsigned int) */
unsigned int sest_des_kr(char *sestn)
{
  int i, j, pocet, mocnitel;
  unsigned int descis = 0;
 
  /* vypis vypoctu mocnitelov */
  pocet = strlen(sestn);
  for (j = 0; j < pocet; j++) {
    mocnitel = 16;
    for (i = 1; i < (pocet - j) - 1; i++)
      mocnitel *= 16;
    if (j == (pocet - 1)) {
      if (sestn[j] == 0)
        mocnitel = 0;
      else
        mocnitel = 1;
    }
    /* vypocet desiatkoveho cisla a jeho vypis */
    descis += (sestn[j], (sestn[j] >= '0' && sestn[j] <= '9') ? (int) sestn[j] - 48
        : isupper(sestn[j]) ? (int) sestn[j] -55: sestn[j] - 87) * mocnitel;
  }
  return descis;
}
 
/* system vypoctu z desiatkoveho cisla na dvojkove */
void des_dvoj(unsigned int desiatkove)
{
  int i = 0, j, k;
  int dvojkove[35];
  unsigned int pom = desiatkove;
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Najprv trochu teorie.\n\n"
      " Ak chceme previest cislo z desiatkovej sustavy do inej sustavy, \n"
      " musime cislo delit zakladom sustavy, do ktorej cislo chceme previest, \n"
      " az pokial nedostaneme cislo nula. \n"
      " Po kazdom deleni si zapiseme zvysok, pricom zvysok po prvom deleni je cifra \n"
      " najnizsieho (nulteho) radu, zvysok po druhom deleni udava cifru prveho radu...\n"
      " Takto napriklad prevedieme cislo 215 do dvojkovej sustavy:\n\n"
      " 215 : 2 = 107; zvysok 1\n"
      " 107 : 2 = 53; zvysok 1\n"
      " 53 : 2 = 26; zvysok 1\n"
      " 26 : 2 = 13; zvysok 0\n"
      " 13 : 2 = 6; zvysok 1\n"
      " 6 : 2 = 3; zvysok 0\n"
      " 3 : 2 = 1; zvysok 1\n"
      " 1 : 2 = 0; zvysok 1\n\n"
      " Vysledok teda je 11010111 (zvysky zapisane v opacnom poradi).\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Bolo zadane desiatkove cislo %u.\n\n", desiatkove);
  while (desiatkove != 0) {
    dvojkove[i] = desiatkove % 2;
    printf(" %10d / 2 = %10d, zvysok %d\n", desiatkove, desiatkove / 2, desiatkove % 2);
    desiatkove /= 2;
    i++;
  }
  putchar('\n');
  /* vypis poctu bitov */
  printf(" Desiatkove cislo %u ma v dvojkovej sustave %d bitov\n", pom, i);
  /* vypis dvojkoveho cisla */
  printf(" a prevedene na dvojkove je ");
  for (j = i - 1; j >= 0; j--)
    printf("%d", dvojkove[j]);
  putchar('\n');
}
 
/* system vypoctu z desiatkoveho cisla na sestnackove */
void des_sestn(unsigned int desiatkove)
{
  int i = 0, j, k;
  char sestn[10];
  unsigned int pom = desiatkove;
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Najprv trochu teorie.\n\n"
      " Ak chceme previest cislo z desiatkovej sustavy do inej sustavy, \n"
      " musime cislo delit zakladom sustavy, do ktorej cislo chceme previest, \n"
      " az pokial nedostaneme cislo nula. \n"
      " Po kazdom deleni si zapiseme zvysok, pricom zvysok po prvom deleni je cifra \n"
      " najnizsieho (nulteho) radu, zvysok po druhom deleni udava cifru prveho radu...\n"
      " Je tu ale jedna zvlastnost!\n"
      " Pretoze cisla 10 az 15 nemaju jednociselny ekvivalent, boli premenovane na pismena:\n\n"
      " 10 = A, 11 = B, 12 = C, 13 = D, 14 = E, 15 = F\n"
      " (mozu sa pouzivat aj male pismena: a, b, c, d, e, f)\n\n"
      " Takto napriklad prevedieme cislo 215 do sestnastkovej sustavy:\n\n"
      " 215 : 16 = 13; zvysok 7\n"
      " 13 : 16 = 0; zvysok 13 (ten zodpoveda symbolu D alebo d)\n\n"
      " Vysledok teda je D7 alebo d7 (zvysky zapisane v opacnom poradi).\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Bolo zadane desiatkove cislo %u.\n\n", desiatkove);
  while (desiatkove != 0) {
    k = desiatkove % 16;
    //printf("%c\n", k + 55);
    sestn[i] = k >= 10 && k <= 15 ? k + 55 : k + 48;
    printf(" %10u / 16 = %10d, zvysok %c\n", desiatkove, desiatkove / 16, sestn[i]);
    desiatkove /= 16;
    i++;
  }
  putchar('\n');
  /* vypis sestnastkoveho cisla */
  printf("Desiatkove cislo %u prevedene na sestnackove je ", pom);
  for (j = i - 1; j >= 0; j--)
    printf("%c", sestn[j]);
  putchar('\n');
}
 
/* prevod cisla z dvojkoveho na desiatkove */
void dvoj_des(char *dvojkove)
{
  int i, j, pocet, mocnitel;
  int descis = 0;
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" C islo v lubovolnej sustave sa do desiatkovej prevedie nasledovne:\n\n"
      " Ocislujeme si poradie:\n"
      " pod prvu cifru sprava napiseme 0, pod druhu 1, pod tretiu 2 ...\n"
      " Vysledne cislo v desiatkovej sustave potom dostaneme ako sucet cifier\n"
      " vynasobeny zakladom sustavy umocnenym na prislusne poradie.\n\n"
      " Tento postup funguje pre vsetky sustavy vratane desiatkovej.\n"
      " Napriklad desiatkove cislo 10294 sa da popisanym postupom napist takto:\n\n"
      " 10294 = 1.10(na 4) + 0.10(na 3) + 2.10(na 2) + 9.10(na 1) + 4.10(na 0)\n"
      " teda 1.10000 + 0.1000 + 2.100 + 9.10 + 4.1\n"
      " teda 10000 + 0 + 200 + 90 + 4 = 10294\n\n"
      " Podobne aj dvojkove cislo 1010 sa da popisanym postupom previest takto:\n\n"
      " 1010 = 1.2(na 3) + 0.2(na 2) + 1.2(na 1) + 0.2(na 0)\n"
      " teda 1.8 + 0.4 + 1.2 + 0.1\n"
      " teda 8 + 0 + 2 + 0 = 10\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
    CISTI; // vycisti obrazovku
  /* vypis vypoctu mocnitelov */
  printf("Bolo zadane dvojkove cislo %s.\n\n", dvojkove);
  pocet = strlen(dvojkove);
  for (j = 0; j < pocet; j++) {
    mocnitel = 2;
    for (i = 1; i < (pocet - j) - 1; i++)
      mocnitel *= 2;
    if (j == (pocet - 1)) {
      if (dvojkove[j] == 0)
        mocnitel = 0;
      else
        mocnitel = 1;
    }
    printf(" %d krat mocnitel: %d = %d\n", (int) dvojkove[j] - 48, mocnitel, ((int) dvojkove[j] - 48) * mocnitel);
 
    /* vypocet desiatkoveho cisla a jeho vypis */
    descis += ((int) dvojkove[j] - 48) * mocnitel;
  }
  printf("\n Sucet vsetkych vysledkov je %d\n\n", descis);
  printf("\n Dvojkove cislo %s je %d desiatkovo.\n", dvojkove, descis);
}
 
/* prevod cisla z sestnastkoveho na desiatkove */
void sest_des(char *sestn)
{
  int i, j, pocet, mocnitel;
  int descis = 0;
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" C islo v lubovolnej sustave sa do desiatkovej prevedie nasledovne:\n"
      " Ocislujeme si poradie:\n"
      " pod prvu cifru sprava napiseme 0, pod druhu 1, pod tretiu 2 ...\n"
      " Vysledne cislo v desiatkovej sustave potom dostaneme ako sucet cifier\n"
      " vynasobeny zakladom sustavy umocnenym na prislusne poradie.\n"
      " Tento postup funguje pre vsetky sustavy vratane desiatkovej.\n"
      " Napriklad desiatkove cislo 10294 sa da popisanym postupom napist takto:\n\n"
      " 10294 = 1.10(na 4) + 0.10(na 3) + 2.10(na 2) + 9.10(na 1) + 4.10(na 0)\n"
      " teda 1.10000 + 0.1000 + 2.100 + 9.10 + 4.1\n"
      " teda 10000 + 0 + 200 + 90 + 4 = 10294\n\n"
      " Podobne aj sestnastkove cislo F40A sa da popisanym postupom previest takto:\n\n"
      " F40A = 15.16(na 3) + 4.16(na 2) + 0.16(na 1) + 10.16(na 0)\n"
      " teda 15.4096 + 4.256 + 0.16 + 10.1\n"
      " teda 61440 + 1024 + 0 + 10 = 62474\n\n"
      " Poznamka.\n"
      " sestnastkove cislo sa sklada z hodnot 1 - 15.\n"
      " Hodnoty vacsie ako 9 sa oznacuju takto:\n"
      " 10 = 'A', 11 = 'B', 12 = 'C', 13 = 'D', 14 = 'E' a 15 = 'F'\n"
      " (mozu sa pouzit aj male pismena? 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f')\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Bolo zadane sestnastkove cislo %s.\n\n", sestn);
  /* vypis vypoctu mocnitelov */
  pocet = strlen(sestn);
  for (j = 0; j < pocet; j++) {
    mocnitel = 16;
    for (i = 1; i < (pocet - j) - 1; i++)
      mocnitel *= 16;
    if (j == (pocet - 1)) {
      if (sestn[j] == 0)
        mocnitel = 0;
      else
        mocnitel = 1;
    }
    printf(" %c = %d krat mocnitel: %d = %d\n",
        sestn[j], (sestn[j] >= '0' && sestn[j] <= '9') ? (int) sestn[j] - 48 // ak je znak '0' - '9' = prevod na cisla 0 - 9
        : isupper(sestn[j]) ? (int) sestn[j] -55: sestn[j] - 87, // ak je velke alebo male pismeno = prevod na 10 - 15
        mocnitel,
        /* vypocet hodnota * mocnitel */
        (sestn[j], (sestn[j] >= '0' && sestn[j] <= '9') ? (int) sestn[j] - 48
        : isupper(sestn[j]) ? (int) sestn[j] -55: sestn[j] - 87) * mocnitel);
 
    /* vypocet desiatkoveho cisla a jeho vypis */
    descis += (sestn[j], (sestn[j] >= '0' && sestn[j] <= '9') ? (int) sestn[j] - 48
        : isupper(sestn[j]) ? (int) sestn[j] -55: sestn[j] - 87) * mocnitel;
  }
  printf("\n Sucet vsetkych vysledkov je %d\n\n", descis);
  printf("\n sestnastkove cislo %s je %d desiatkovo.\n", sestn, descis);
}
 
/* prevod cisla z dvojkoveho na sestnastkove */
void dvoj_sestn(char *dvojkove)
{
  int i, j, k, pole, pocet;
  char pom[33], stvor[5], sestn[10];
 
  /* naplnenie pola struktur udajmi 1hex = 4bin */
  PREVOD prevody [16] = {{'0', "0000"}, {'1', "0001"}, {'2', "0010"},
             {'3', "0011"}, {'4', "0100"}, {'5', "0101"},
             {'6', "0110"}, {'7', "0111"}, {'8', "1000"},
             {'9', "1001"}, {'A', "1010"}, {'B', "1011"},
             {'C', "1100"}, {'D', "1101"}, {'E', "1110"},
             {'F', "1111"}};
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Prevod cisla z dvojkovej sustavy na sestnastkovu je velmi jednoduchy.\n"
      " Staci cislo dvojkovej sustavy rozdelit na stvorcislia zacinajuc\n"
      " od najnizsieho poradia (teda sprava). Kazde stvorcislie moze nadobudat\n"
      " hodnoty od 0 do 15, co je prave jedna cifra cisla sestnastkovej sustavy.\n\n"
      " Napriklad cislo 11010111 prevedieme nasledovnym sposobom:\n\n"
      " 11010111 = 1101 0111; (1101)b = (13)d =(D)H; (0111)b = (7)d =(7)H\n"
      " Takze vysledok je D7.\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf("Bolo zadane dvojkove cislo %s.\n\n", dvojkove);
  /* doplnenie mnozstva prvkov na cislo delitelne 4-mi */
  pocet = strlen(dvojkove);
  while (pocet % 4 != 0)
    pocet % 4 != 0 ? pocet++ : pocet;
  /* doplnenie nul do stvorice pred cislo, cize ak je zadane 10, doplni sa 0010 */
  pom[0] = '\0';
  /* naplnenie pom[] nulami */
  for (i = 0; i < pocet - strlen(dvojkove); i++)
    pom[i] = '0';
  pom[i] = '\0'; /* ukoncenie retazca */
  strcat(pom, dvojkove); /* spojenie dvoch retazcov */
  /* rozdelenie cisla na stvorcislia */
 
  k = 0;
  pocet = 0;
  if ((strlen(pom) / 4) > 1) {
    for (j = 4; j <= strlen(pom); j += 4) {
      for (i = j - 4; i < strlen(pom); i++) {
        if (i < j) {
          stvor[k] = pom[i];
          k++;
        }
      }
      stvor[k] = '\0';
      /* hladanie v strukture a vypis spravneho udaju */
      printf("dvojkovo %s je ", stvor);
      for (pole = 0; pole < 16; pole++){
        if (strcmp(prevody[pole].dvoj, stvor) == 0) {
          printf("sestnastkovo %c\n", prevody[pole].znak);
          sestn[pocet] = prevody[pole].znak;
        }
      }
      pocet++;
      k = 0;
    }
    sestn[pocet] = '\0';
  }
  else {
    for (i = 0; i < 4; i++)
      stvor[i] = pom[i];
    stvor[i] = '\0';
    printf("dvojkovo %s je ", stvor);
    for (pole = 0; pole < 16; pole++){
      if (strcmp(prevody[pole].dvoj, stvor) == 0) {
        printf("sestnastkovo %c\n", prevody[pole].znak);
        sestn[0] = prevody[pole].znak;
        sestn[1] = '\0';
      }
    }
  }
  printf("\nDvojkove cislo %s prevedene na sestnastkove je %s.\n", dvojkove, sestn);
}
 
/* prevod cisla z sestnastkoveho na dvojkove */
void sest_dvoj(char *sestn)
{
  int i, pole, pocet;
  char dvojkove[33];
  /* naplnenie pola struktur udajmi 1hex = 4bin */
  PREVOD prevody[16] = {{'0', "0000"}, {'1', "0001"}, {'2', "0010"},
             {'3', "0011"}, {'4', "0100"}, {'5', "0101"},
             {'6', "0110"}, {'7', "0111"}, {'8', "1000"},
             {'9', "1001"}, {'A', "1010"}, {'B', "1011"},
             {'C', "1100"}, {'D', "1101"}, {'E', "1110"},
             {'F', "1111"}};
 
  /* teoria */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Prevod cisla zo sestnastkovej sustavy do dvojkovej je velmi jednoduchy.\n"
      " Staci jednotlive cisla sestnastkovej sustavy premenit na prisluchajuce\n"
      " dvojkove stvorcislia a spojit ich za sebou.\n"
      " Kazde sestnastkove cislo 0 - 9, A -F (10 - 15) je vlastne stvorcislie\n"
      " v dvojkovej sustave.\n\n"
      " Napriklad sestnastkove cislo D7 prevedieme nasledovnym sposobom:\n\n"
      " D7 = D 7; (D)H = (13)d = (1101)b; (7)H = (7)d =(0111)b\n"
      " Takze vysledok je 11010111.\n\n");
  putchar(' ');
  PAUZA; // pozastavi beh programu
  /* prakticka ukazka */
  CISTI; // vycisti obrazovku
  printf(" Bolo zadane sestnastkove cislo %s.\n\n", sestn);
  /* prevod jednotlivych cisiel sestnastkoveho na stvorciferne dvojkoveho,
    vytlacenie na obrazovku a vlozenie do retazca */
  dvojkove[0] = '\0';
  for (i = 0; i < strlen(sestn); i++){
    printf(" sestnastkovo %c je ", sestn[i]);
    for (pole = 0; pole < 16; pole++) {
      //printf("%c - %c\n", sestn[i], prevody[pole].znak);
      if (sestn[i] == prevody[pole].znak) {
        printf(" dvojkovo %s\n", prevody[pole].dvoj);
        strcat(dvojkove, prevody[pole].dvoj);
      }
    }
  }
  printf("\n Sestnastkove cislo %s prevedene na dvojkove je %s.\n", sestn, dvojkove);
}
 • 0

Popis: Prevody medzi číselnými sústavami
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov