Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Preddefinované makrá (knižnica ctype.h)


#include <ctype.h>

1) Makrá na určenie typu znaku.
vracia  názov   rozsah použitia
--------------------------------------------------------------------
znak   isalnum  číslice, malé a veľké písmená
znak   isalpha  malé a veľké písmená
1    isascii  ASCII znaky (0 až 127)
znak   iscntrl  Ctrl znaky (1 až 26)
znak   isdigit  číslice
znak   islower  malé písmená
1    isprint  tlačiteľné znaky (32 až 126)
znak   ispunct  interpunkčné znaky (botka, čiarka, lomítko, ....)
znak   isspace  biele znaky (medzera, tabulátor, nový riadok, ....)
znak   isupper  veľké písmená
znak   isxdigit  hexadecimálne číslice ('0' - '9', 'A' - 'F', 'a' - 'f')
1    isgraph  znak s grafickou podobou (33 až 126)
2) Makrá na konverziu znakov.
tolower  - konverzia na malé písmená
toupper  - konverzia na veľké písmená
toascii  - prevod na ASCII - len najnižších 7 bitov je významových
 • 0

Popis: #include <ctype.h>
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov