Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Operátory, Podmienky


Operátory:

priraďovacie

i += j; (i = i + j)
i -= j; (i = i – j)
i *= j; (i = i * j)
i /= j; (i = i / j)
i %= j; (i = i % j)
#include <stdio.h>
main()
{
 int i, j;
 
 i = 5;
 j = 6;
 i += j;
 printf("%d\n", i);
 i -= j;
 printf("%d\n", i);
 i *= j;
 printf("%d\n", i);
 i /= j;
 printf("%d\n", i);
 i %= j;
 printf("%d\n", i);
}
Výstup:
11
5
30
5
5

špeciálne

++výraz (výraz je najprv zväčšený o 1 a potom je táto nová hodnota vrátená ako hodnota výrazu)
výraz++ (vrátená je pôvodná hodnota výrazu a potom je výraz zväčšený o 1)
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 
 i = 5;
 printf("%d\n", ++i);
 printf("%d\n", i++);
 printf("%d\n", i);
}
Výstup:
6
6
7

-- je ekvivalent ++
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 
 i = 5;
 printf("%d\n", --i);
 printf("%d\n", i--);
 printf("%d\n", i);
}
Výstup:
4
4
3

binárne
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 float f;
 
 i = 5 + 6;
 printf("%d\n", i);
 i = 5 - 6;
 printf("%d\n", i);
 i = 6 % 5;
 printf("%d\n", i);
 f = 6. / 5.;
 printf("%f\n", f);
 i = 5 * 6;
 printf("%d\n", i);
}

Podmienky:

if - else

1. Ak je podmienka splnená, vykoná sa príkaz_1, ak nie, program pokračuje ďalej za celou konštrukciou.
if (podmienka)
 prikaz_1;
2. Ak je podmienka splnená, vykoná sa príkaz_1, ak nie, vykoná sa príkaz_2 a program pokračuje ďalej za celou konštrukciou.
if (podmienka)
 prikaz_1;
else
 prikaz_2;
3. Podmienky sa kontrolujú zhora dolu až po prvú splnenú podmienku. Tam sa vykoná príslušný príkaz a program pokračuje ďalej za celou konštrukciou.
if (podmienka_1)
 prikaz_1;
else if (podmienka_2)
 prikaz_2;
else if (podmienka_3)
 prikaz_3;
........
else if (podmienka_N)
 prikaz_N;
else
 prikaz_NN;
Príklad:
#include <stdio.h>
main() 
{
 int i;
 
 while (scanf("%d", &i))
  if (i == 1)
   printf("%d\n", i);
  else if (i == 2)
   printf("%d\n", i);
  else if (i == 3)
   printf("%d\n", i);
  else if (i == 4)
   printf("%d\n", i);
  else if (i == 5)
   printf("%d\n", i);
  else
   break;
}
Výstup:
3
3
4
4
9

Vyskúšajte ako sa správa toto:
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 
 while (scanf("%d", &i))
  if (i == 1)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 2)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 3)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 4)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 5)
   printf("%d\n", i);
}
Výstup:
3
6
1
1
1
1
2
 • 0

Popis: operátory - binárne, špeciálne, priraďovacie
podmienky - if; if - else; if - else if - else;
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov