Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Obrazovka - vstup a výstup


getchar(); putchar();
#include <stdio.h>
#define KONIEC '0' /* koniec zadavania */
main()  /* konvertovanie vstupu na velke pismena */
{
 int c;
 
 while ((c = getchar()) != KONIEC)
  putchar(islower(c) ? toupper(c) : c);
}
Výstup:
d
D
f
F
h
H
+
+
5
5
q
Q
#include <stdio.h>
main()  /* vypis znakov na zaklade vypoctu */
{
 int i, j;
 
 for (i = 1; i < 8; i ++) {
  for (j = 1; j < 9; j++)
   i % 2 == 0 ? (putchar((j % 2 == 0) ? '*' : ' ')) : (putchar((j % 2 == 0) ? ' ' : '*'));
   putchar('\n');
 }
 putchar('\n');
}
Výstup:
* * * * 
 * * * *
* * * * 
 * * * *
* * * * 
 * * * *
* * * * 
scanf();
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 float x;
 char name[50];
 
 scanf("%d %f %s", &i, &x, name); /* vstup bude: 25 54.32E-1 Thompson */
 printf("%d %f %s\n", i, x, name);
}

Výstup:
25 54.32E-1 Thompson
25 5.432000 Thompson
#include <stdio.h>
main()
{
 int i;
 float x;
 char name[50];
 
 scanf("%2d %f %*d %2s", &i, &x, name); /* vstup bude: 56789 0123 45a72 */
 printf("%d %f %s\n", i, x, name);
}
Výstup:
56789 0123 45a72
56 789.000000 45
#include <stdio.h>
#define KONIEC '0' /* koniec zadavania */
main()  /* jednoduchy kalkulator */
{
 double sum, v;
 
 sum = 0;
 while (scanf("%lf", &v) != KONIEC)
  printf("\t%.2f\n", sum += v);
}
Výstup:
5
5.00
5
10.00
15
25.00
-20
5.00

printf();
#include <stdio.h>
main()
{
/* jeden riadok (použitie prechodu na nový riadok \n) */
 printf("Absolutny zaklad.\n");
/* viac riadkov (menej prehľadné) */
 printf("Prvy riadok,\ndruhy riadok,\ntreti riadok,\nn-ty riadok.\n");
/* viac riadkov (prehľadné) */
 printf("Prvy riadok,\n"
     "druhy riadok,\n"
     "treti riadok,\n"
     "n-ty riadok.\n");
/* použitie tabulátora (horizontálny \t, vertikálny \v */
 printf("1.\triadok\trieši...\n"
     "2.\triadok\trieši...\v"
     "N.\triadok\trieši...\n");
}

Výstup:
 
[libco@libcosenior testy]$ ./a.out
Absolutny zaklad.
Prvy riadok,
druhy riadok,
treti riadok,
n-ty riadok.
Prvy riadok,
druhy riadok,
treti riadok,
n-ty riadok.
1. riadok rieši...
2. riadok rieši...
            N. riadok rieši...
[libco@libcosenior testy]$ 

printf - riadiace reťazce používané za znakom "%"
#include <stdio.h>
main()
{
 char c;
 signed int d;
 signed long ld;
 unsigned int u;
 unsigned long lu;
 float f;
 long double Lf;
 char *s;
 
 c = 'A';       /* znak (na jeden znak je lepšie používať putchar) */
 d = -458754698;    /* desiatkové číslo typu signed int */
 ld = -956789125;   /* desiatkové číslo typu signed long */
 u = 456789123;    /* desiatkové číslo typu unsigned int */
 lu = 456789123;    /* desiatkové číslo typu unsigned long */
 f = 45.521655;    /* float (pre printf() tiež double) */
 Lf = 45.789456123456; /* long double (Pozor, L musí byť veľké) */
/* x - hexadecimálne číslo malými písmenami napr.: 1a2c */
/* X - hexadecimálne číslo veľkými písmenami napr.: 1A2C */
/* o - osmičkové číslo */
 s = "Mala hŕba pýta viac 123456879."; /* reťazec */
/* použitie */
 printf("znak\t\t\t%c\n"
     "signed int\t\t%d\n"
     "signed long\t\t%ld\n"
     "unsigned int\t\t%u\n"
     "unsigned long\t\t%lu\n"
     "float\t\t\t%f\n"  /* zaokrúhlené na šesť desatinných miest */
     "float\t\t\t%.2f\n" /* zaokrúhlené na dve desatinné miesta */     
     "float\t\t\t%0.f\n" /* zaokrúhlené na žiadne desatinné miesta */
     "long double\t\t%Lf\n"
     "hexadecimalne malymi\t%x\n"
     "hexadecimalne velkymi\t%X\n"
     "osmickove\t\t%o\n"     
     "retazec\t\t\t%s\n",
     c, d, ld, u, lu, f, f, f, Lf, d, d, d, s);
}

Výstup:
[libco@libcosenior testy]$ ./a.out
znak A
signed int -458754698
signed long -956789125
unsigned int 456789123
unsigned long 456789123
float 45.521656
float 45.52
float 46
long double 45.789456
hexadecimalne malymi e4a7f576
hexadecimalne velkymi E4A7F576
osmickove 34451772566
retazec Mala hŕba pýta viac 123456879.
[libco@libcosenior testy]$ 

printf - true, false, výpočty
#include <stdio.h>
main()
{
 int i, j;
 
 i = 7;
 j = 8;
/* TRUE == 1 / FALSE == 0 */
 printf("%d\n", i + j == 15); /* TRUE */
 printf("%d\n", i + j == 16); /* FALSE */
}

#include <stdio.h>
main()
{
 int i, j;
 
 i = 7;
 j = 8;
/* vypočty */
 printf("%d\n", i + j);
 printf("%d\n", i - j > 0 ? i + j : 0);
 printf("%s\n", (i + j > 0) && (i + j < 100) ? "spravne" : "nespravne");
}
Výstup:
15
0
spravne

printf - zaujímavé možnosti

Špecifikácia konverzie (napr.: %d) vytvorí pole potrebnej veľkosti a môže byť spresnená údajmi medzi znakom '%' a 'd'.
Príklady:
(dvojbotky :%d: pred a za sú uvedené aby bolo vidno šírku poľa)
#include <stdio.h>
main()
{
 printf(":%d:\n", 5);
 printf(":%8d:\n", 5);
 printf(":%-8d:\n", 5);
 printf(":%08d:\n", 5);
 printf(":%.8d:\n", 5);
}
Výstup:
:5:
:    5:
:5    :
:00000005:
:00000005:
Pri reťazcoch sa dá napr. ukrajovať z nich.
#include <stdio.h>
main()
{
 char *s;
 
 s = "hello, world"; /* 12 znakov */
 printf(":%10s:\n", s);
 printf(":%-10s:\n", s);
 printf(":%20s:\n", s);
 printf(":%020s:\n", s);
 printf(":%.20s:\n", s);
 printf(":%-20s:\n", s);
 printf(":%20.10s:\n", s);
 printf(":%-20.10s:\n", s);
 printf(":%.10s:\n", s);
}
Výstup:
:hello, world:
:hello, world:
:    hello, world:
:    hello, world:
:hello, world:
:hello, world    :
:     hello, wor:
:hello, wor     :
:hello, wor:
 • 0

Popis: printf(); scanf(); getchar(); putchar();
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov