Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Cykly, Ovládanie cyklov, prepínač.


Cykly:

for()

Podobný ale komplexnejší ako while.
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, c;
 
 for (i = 1; i <= 10; i++) {  /* ukonci cyklus po 10 zadaniach */
  if ((c = getchar()) < ' ') /* s tým, že každé zadanie je vlastne 2 krát */
   continue;         /* pretože tam je vždy aj <ENTER> */ 
  if (c == 'z')
   break;          
  putchar(c);
  putchar('\n');
 }
 return 0;
}
Zbavíme sa <ENTER> a bude to pracovať ako má.
 
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, c;
 
 for (i = 1; i <= 10; i++) {  /* ukonci cyklus po 10 zadaniach */
  if ((c = getchar()) < ' ') { 
   while ((c = getchar()) != '\n') /* Zahodenie <ENTER>. */
    ;               /* Toto patrí k tomu! */
   continue;         
  }
  if (c == 'z')
   break;          
  putchar(c);
  putchar('\n');
 }
 return 0;
}
Nekonečný cyklus:
for (;;)

while()

Cyklus ktorý beží dovtedy, kým platí podmienka - tá môže byť akokoľvek zložitá.
Dôležitou vlastnosťou je to, že cyklus (telo cyklu) prebehne aj posledný krát celý po splnení podmienky.
Teda:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 
 i = 1;
 while (i <= 99 ) {
  ((i % 3) == 0) ? printf("%d\n", i) : putchar('*');
  i++;
 } 
 return 0;
}
Aj po splnení podmienky i = 99 cyklus prebehne do konca, teda vypíše aj 99.
[libco@libcosenior testy]$ ./a.out
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
99
[libco@libcosenior testy]$
Často používané na zbavenie sa znaku <ENTER>:
while (getchar() != '\n')
 ;
Nekonečný cyklus:
while (1)

do { } while;

Cyklus ktorý beží dovtedy, kým platí podmienka - tá môže byť akokoľvek zložitá.
Dôležitou vlastnosťou je to, že cyklus (telo cyklu) neprebehne po splnení podmienky.
Teda:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 
 i = 1;
 do {
  if (i % 3 == 0)
   printf("%d\n", i);
  i++;
 } while (i != 99 ); /* beží kým sa i nerovná 99, ak sa rovná, skončí */
 return 0;      /* a pokračuje ďalej v programe (return 0;) */
}
Keď sa splní podmienka i == 99, cyklus skončí a číslo 99 sa už nevypíše!
[libco@libcosenior testy]$ ./a.out
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
60
63
66
69
72
75
78
81
84
87
90
93
96
[libco@libcosenior testy]$

Ovládanie cyklov:

break;

Používa sa na vyskočenie z aktuálneho cyklu.
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i;
 
 i = 1;
 while (1) {
  if (i % 3 == 0)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 33)
   break;  /* pri splnení podmienky vyskočí s cyklu ( už nevykoná ani i++;) */
  i++;
 }
 return 0;   /* a pokračuje v programe (return 0;) */
}
continue;

Používa sa na preskočenie časti cyklu a vráti sa na jeho začiatok. Teda nevyskakuje z cyklu ako break.
#include <stdio.h>
int main()    /* pozor, cyklus sa stal nekonečným */
{
 int i;
 
 i = 1;
 while (1) {
  if (i % 3 == 0)
   printf("%d\n", i);
  if (i == 33)
   continue;  /* pri splnení podmienky sa vráti na začiatok cyklu */
  i++;
 }
 return 0;   /* a pokračuje v programe (return 0;) */
}
Praktické využitie:
 
#include <stdio.h>
int main()
{
 int c;
 
 while (1) {
  if ((c = getchar()) < ' ') /* zahodenie neviditelneho znaku */
   continue;         /* pri splnení podmienky sa vráti na začiatok cyklu */
  if (c == 'z')
   break;          /* zastavenie po nacitani znaku 'z' */
  putchar(c);
  putchar('\n');
 }
 return 0;
}

Prepínač:

switch-case-default

Je to prepínač na mnohonásobné vetvenie programu. (použitie príkazu continue vo vzťahu ku switch nemá význam!)
#include <stdio.h>
int main()
{
 switch (getchar()) {
  case 'a':
  case 'b':
  case 'c':
   printf("Zadal si a alebo b alebo c.\n"); /* nemusia tu byť kučeravé zýtvorky ani keby */
   break;                  /* týto časť bola obsiahla */
  case 'd':
   printf("Zadal si d.\n");
   break;
  default:
   printf("Nezadal si a, b, c, alebo d.\n");
 }
 return 0;
}
 
 • 0

Popis: while; do – while; for; switch - case - default; break; continue;
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov