Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

Booleovské výrazy; Podmienený výraz; Operátor čiarky;


Booleovské výrazy

Výsledok (0) je FALSE
Výsledok – nenulová hodnota (najčastejšie 1, ale nie je to podmienka) je TRUE.
Rovnosť ==
Nerovnosť !=
Logický súčin &&
Logický súčet ||
Negácia !
Menšie <
Menšie alebo rovnaké <=
Vačšie >
Vačšie alebo rovnaké >=
#include <stdio.h>
main()
{
 int i, j;
 
 i = 5;
 j = 6;
 printf("==\t%d\n", i == j);
 printf("!=\t%d\n", i != j);
 printf("&&\t%d\n", (i == j) && (i != j));
 printf("||\t%d\n", (i == j) || (i != j));
 printf("!\t%d\n", !(i == j));
 printf("<\t%d\n", i < j);
 printf("<=\t%d\n", i <= j);
 printf(">\t%d\n", i > j);
 printf(">=\t%d\n", i >= j);
}
Výstup:
== 0
!= 1
&& 0
|| 1
! 1
< 1
<= 1
>  0
>= 0

Podmienený výraz - terárny operátor

podmienka ? výraz_1 : výraz_2
Význam:
ak je podmienka pravda, platí výraz_1, ak nie je, platí výraz_2
Podmienka aj výrazy môžu byť akokoľvek zložité.
Vždy je možné ich rozpísať za pomoci if else.
#include <stdio.h>
main()  /* rozpozná či je zadaný znak veľké alebo malé písmeno, ak nie, je to iný znak */
{
 int c;
 
 c = getchar();
 ((c >= 'a') && (c <= 'z')) || ((c >= 'A') && (c <= 'Z')) ? printf("znak je velke alebo male pismeno\n") : printf("iny znak\n");
}
Terárny operátor viacprvkový:
/* terarny operator viac prvkovy */
#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int a, b, c;
  printf("Zadaj tri cele cisla a ja ich zoradim od najvacsieho:\n");
  scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
  /***********************************************************
   * na zoradenie je potrebne uvedomit si vsetky kombinacie, *
   * su to:                         *
   *************************                 *
   * 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 *                 *
   * a * a * b * b * c * c *                 *
   * b * c * c * a * a * b *                 *
   * c * b * a * c * b * a *                 *
   *************************                 *
   * v terarnom operatore sa vyuziju v jednom prikaze vsetky *
   ***********************************************************/
  a > b && b > c ? printf("%d, %d, %d\n", a, b, c)  // 1. a b c
  : a > c && c > b ? printf("%d, %d, %d\n", a, c, b) // 2. a c b
  : b > c && c > a ? printf("%d, %d, %d\n", b, c, a) // 3. b c a
  : b > a && a > c ? printf("%d, %d, %d\n", b, a, c) // 4. b a c
  : c > a && a > b ? printf("%d, %d, %d\n", c, a, b) // 5. c a b
  : printf("%d, %d, %d\n", c, b, a); // nakoniec zostavajuca 6. c b a
 
  return(0);
}
Operátor čiarky

Používa sa najviac v riadiacich častiach príkazov for a while.
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, sucin;
 
 for (i = 3, sucin = 1; i <= 9; i += 2) {
  printf("%d x %d = ", i, sucin); 
  printf("%d\n", sucin *= i);
 }
 return 0;
}
Je to vlastne to isté ako:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, sucin;
 
 sucin = 1;
 for (i = 3; i <= 9; i += 2) {
  printf("%d x %d = ", i, sucin); 
  printf("%d\n", sucin *= i);
 }
 return 0;
}
while:
#include <stdio.h>
int main()
{
 int i, j;
 
 i = 3;
 j = 5;
 printf("Vypocet prveho cyklu:\n"
     "i = i * j\t"
     "%d = %d * %d\t"
     "j = i - j\t"
     "%d = %d - %d\n\n",
     i * j, i, j,
     (i * j) - j, i * j, j);
 while ((j = (i = i * j, i - j)) < 100000)
 printf("i = %d, j = %d\n", i, j);
 return 0;
}
 • 0

Popis: Booleovské výrazy; Podmienený výraz – ternárny operátor; Operátor čiarky;
Poznámky:
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov