Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C

Rýchla pomoc v jazyku "C" - príklady príkazov


  • Nemôžete pridať článok

  Názov Popis

Obrazovka - vstup a výstup

printf(); scanf(); getchar(); putchar();

Operátory, Podmienky

operátory - binárne, špeciálne, priraďovacie
podmienky - if; if - else; if - else if - else;

Booleovské výrazy; Podmienený výraz; Operátor čiarky;

Booleovské výrazy; Podmienený výraz – ternárny operátor; Operátor čiarky;

Cykly, Ovládanie cyklov, prepínač.

while; do – while; for; switch - case - default; break; continue;

Skok, návrat (návratová hodnota).

goto; return;

funkcia main(), ostatné funkcie v programe

Funkcie - základ, funkcia a reťazce

Súbor otvoriť a zatvoriť, vstup a výstup.

FILE *; fopen(); fclose(); getc(); putc(); fscanf(); fprintf();

Generátor náhodných čísiel

Generátor náhodných čísiel

Preddefinované makrá (knižnica ctype.h)

#include <ctype.h>

sleep - časovo stanovená prestávka v programe

sleepNajlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov