Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
- - - - -
Fotografia

8. lekcia C (Opakovanie - úlohy) škôlka


Opakovanie.
Riadiace štruktúry jazyka C máme šťastne za sebou. Aby si si vyskúšal, aký si dobrý, čaká
ťa sada úloh. Niektoré sú ľahšie, iné ťažšie. Môžeš ich riešiť v ľubovoľnom poradí.

1. Napíš program, ktorý načíta desatinné číslo a vypíše jeho tretiu mocninu.
(Napr.:Tretia mocnina cisla 6.666666 je 296.296212.)
Spoiler

2. Napíš program, ktorý načíta tri čísla a vypíše prostredné (podľa veľkosti) z nich.
Spoiler

3. Napíš program, ktorý načíta číslo. Ak je toto číslo 6, vypíše Dobré ráno. Ak je toto
číslo 12, vypíše Dobry den. Ak je toto číslo 19, vypíše Dobry vecer. Vo všetkých
ostatných prípadoch vypíše Dovidenia.
Spoiler

4. Napíš program, ktorý načíta číslo a patričný počet krát vypíše Chcem jeden bod.
Spoiler

5. Napíš program, ktorý načíta číslo a nakreslí trojuholník danej veľkosti. Príklad pre
vstup 3:
*
**
***
**
*
Spoiler

6. Napíš program, ktorý číta znaky z klávesnice až kým nenájde 'X'. Potom vypíše,
koľko z prečítaných znakov boli znaky 'A'.
Spoiler

7. Napíš program, ktorý načíta znak z klávesnice. Ak tento znak nie je písmeno, tak ho
vypíše, ak je to malé písmeno, vypíše k nemu zodpovedajúce veľké písmeno a ak je to
veľké písmeno, vypíše k nemu zodpovedajúce malé písmeno.
Spoiler

8. Napíš program, ktorý načíta dve celé čísla a vypíše všetky párne čísla, ktoré ležia
medzi nimi. (Pre vstup 3 a 8 vypíše čísla 4, 6 a 8. Pre vstup 6 a 3 vypíše čísla 4 a 6. Pre
vstup 3 a 3 nevypíše nič.)
Spoiler

9. Napíš program, ktorý vypočíta faktoriál zo zadaného čísla. (Pre vstup 4 bude výsledok
1.2.3.4 = 24)
Spoiler

10. Napíš program, ktorý načíta 20 čísel z klávesnice a vypíše, koľko z nich bolo od 5 do 10.
Spoiler

11. Napíš program, ktorý pozostáva iba z dvoch príkazov (omáčička a deklarácia
premenných sa nerátajú) a ktorý načíta číslo a v prípade, že je to číslo párne, vypíše
z neho polovicu a inak vypíše jeho trojnásobok zväčšený o 1.
Spoiler

12. Napíš program, ktorý načíta číslo a opakuje s ním operáciu z predošlej úlohy, až kým
nedostane jedničku. Čísla priebežne vypisuje. (Teda pre vstup 3 vypíše čísla 3, 10,
5, 16, 8, 4, 2, 1.) Mimochodom – myslíš si, že takýto program vždy skončí?
Spoiler

13. Pre guruov - nepovinná úloha.
Napíš program, ktorý načíta číslo a spraví patričný počet
sústredných štvorcov. Príklad pre vstup 1, 2, 3 a 4:

Obrázok

Spoiler

13. ešte raz
Spoiler


13. do tretice
Spoiler

14. Napíš program, ktorý zistí a vypíše najmenší násobok čísla 31 väčší ako 10000.
Použi nekonečný cyklus (v ktorom sa nejaká premenná vždy zväčší o 31) a príkaz
break.
Spoiler

15. Fibonacciho postupnosť je postupnosť čísel 1, 1, 2, 3, 5,
8, 13,..., každý ďalší člen je súčtom dvoch predchádzajúcich.
Napíš program, ktorý vypíše všetky členy Fibonacciho postupnosti menšie než 10000.
Spoiler

Koniec škôlky, ide sa do základnej školy. ;)
  • 0

Popis: Úlohy záverečnej skúšky z učiva škôlky

- opakovanie
Poznámky: Ak chceš, aby ti niekto úlohy skontroloval, zabal ich do zip-u a zašli na e-mail:
libcosenior zavináč gmail botka com

Poprípade tam môžeš konzultovať, čo ti nie je jasné.
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov