Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C
* * * * *
Fotografia

1. lekcia C (Úvod) škôlka


V prvom rade sa potrebuješ naučiť v akom programe kód napísať, ako ho skompilovať a ako ho spustiť.
Vzhľadom na to, že väčšina ľudí používa windows, budú obrázkové návody väčšinou preň.

Stiahni a naištaluj si program Code::Blocks pre windows. (pre linux inštaluj z repozitárov)
Vytvor si na ploche novú zložku s názvom Cecko. (bez diakritiky preto, aby sa tam ľahšie dostávalo cez príkazový riadok, ale o tom neskôr)
Otvor Code::Blocks a v ňom Empty file.

Obrázok

Tam potom zapíš prvý program:
(pravý alt+x je #, pravý alt+< je <, pravý alt+> je >, pravý alt+b je {, pravý alt+q je \, pravý alt+n je }, pravý alt+w je |, pravý alt+f je [, pravý alt+g je ])

Obrázok

Daj uložiť súbor ako:

Obrázok

Nalistuj zložku Cecko, nazvy súbor prvy.c a ulož:

Obrázok
Všimni si, že sa zmenila farba niektorých riadkov alebo výrazov. Je to pomôcka programu Code::Blocks na rozlišovanie jednotlivých častí programu. Časom si na to zvykneš a bude ti to pomáhať pri hľadaní chýb.

Skompiluj program:

Obrázok

Niekedy sa stane, že po nainštalovaní Code::Blocks nefunguje kompilácia.
V tako prípade postupuj podľa tohto návodu:Ak pri inštalácii narazíte na takéto niečo:

Obrázok

znamená to, že v adresári C:\Program Files sa nedá vytvoriť zložka CodeBlocks, preto zmeňte cestu niekde inde.
Napríklad D:\

Niekedy sa stane, že nefunguje kompilácia.
V takom prípade je potrebné spraviť toto:


Obrázok

Obrázok

Na všetky otázky dať OK a malo by to byť v poriadku.Spusti program:

Obrázok


Teraz si vysvetlíme jednotlivé časti programu.

1. - 7. riadok:
Hlavička programu, teda názov a verzia programu, popis programu, autor a dátum vytvorenia.
9. riadok: #include <stdio.h>
"includuje" (načíta) céčkovú knižnicu potrebnú na to, aby fungoval príkaz printf.
Kompilátor C­éčka pozná pomerne málo funkcií, ale je nesmierne množstvo funkcií uložených v knižniciach, ktoré môže program používať. Aby sme mohli použiť funkciu printf (výstup na monitor), musíme kompilátoru povedať, kde sa má dozvedieť, ako tá funkcia vlastne vyzerá. Popis funkcií, ktoré slúžia na vstup a výstup sa nachádza v súbore stdio.h (názov stdio vznikol z anglického „standard input­output“).
10. riadok: int main()
Je funkcia, kde program začína a keď táto funkcia dobehne, program sa skončí.
11. riadok: {
Otvára telo programu. Tu začína beh programu.
12. riadok:

printf("Nazdar skolkari!\n");

Príkaz vypíše na monitor: Nazdar skolkari!
Všimnite si, že text je uzavretý v zátvorkách a v úvodzovkách, ale je tam navyše \n.
Je to jeden znak a znamená <Enter>, teda prejdi na nový riadok.
Príkazový riadok je ukončený stredíkom ;. (Keď sa ti nebude dariť skompilovať nejaký program, vždy najprv skontroluj, či sú stredníky všade, kde majú byť!)
13. riadok:

return 0;

Príkaz ukončí beh funkcie int main(), teda beh programu.
Ešte jedna dôležitá poznámka.
Aby bol program dobre čitateľný, je vhodné jednotlivé príkazy v tele programu odlíšiť od kučeravých zátvoriek.
V 12. a 13. riadku je príkaz odlíšený dvomi medzerami. Bolo by vhodné, aby ste si na tento spôsob zvykli kvôli prehľadnosti programov!
14. riadok: }
Zatvára telo programu. Tu končí funkcia int main().

Možnosti použitia funkcie printf.

Krátky text sme si ukázali v prvom príklade.
Dlhý text sa dá napísať dvomi spôsobmi:
A) printf na každom riadku

Obrázok

B)printf iba jeden krát - rýchlejšie a výsledok je rovnaký

Obrázok

Je veľmi žiadúce, aby si svoj program komentoval. Pri jednoduchých programoch to nie je až tak potrebné,
ale treba si na to zvyknúť, pretože pri veľkých programoch sa bez komentárov stráca prehľadnosť kódu!


Príklad:

Obrázok

Niektoré znaky majú špeciálny význam. Preto ich zápis je potrebné vykonať cez spätné lomítko \. Takýto zápis sa nazýva Escape sekvencia (Escape Sequence).

Obrázok

Ak sa v spodnej časti Code::Blocks po kompilácii ukáže:

Obrázok

kompilácia prebehla v poriadku.

Ak vypíše niečo iné, kompilácia neprebehla v poriadku, v kóde sú chyby a treba ich opraviť. Z textu sa dá vydedukovať, v čom môže byť chyba.
Pozor, kompilátor nezistí úplne všetky chyby! Niekedy sa program zdá byť v poriadku, ale po spustení nefunguje tak ako si predstavujete.
Tu nastupuje tzv. ladenie programu, ale o tom neskôr.


Úlohy k lekcii:

1. úloha (neodovzdávať)
Vyskúšaj ako sa bude správať kompilátor keď v programe prvy.c:
- vynecháš riadok #include <stdio.h>
- vynecháš # pred include
- vynecháš <stdio.h>
- vynecháš znaky < a > okolo stdio.h
- vynecháš riadok int main()
- vynecháš () za main
- vynecháš {
- vynecháš ; za príkazom printf
- vynecháš úvodzovky v príkaze printf
- vynecháš jednu alebo druhú úvodzovku v príkaze printf
- vynecháš zátvorky v príkaze printf
- vynecháš } na konci
- vynecháš \ pred n v príkaze printf
- vynecháš n za \ v príkaze printf

2. úloha: Urob program vizitka.c, ktorý vypíše tvoju vizitku ohraničenú hviezdičkami.
Spoiler

3. úloha: Urob program srdiecko.c, ktorý nakreslí srdiečko z hviezdičiek.
Spoiler

4. úloha: Urob program riadky.c, ktorý vypíše desať prázdnych riadkov.
Spoiler

5. úloha: Urob program idea.c, ktorý vypíše aspoň trojriadkovú životnú múdrosť.
Spoiler

6. úloha: Urob program text.c, ktorý vypíše presne následujúci text:
James Bond \ "Agent 007" \ # 150% zaruka # /
Spol. s rucenim neobmedzenym
Spoiler
  • 0

Popis: Úvod

- inštalácia prostredia na písanie programov Code:Blocks
- napísanie prvého programu v jazyku C v prostredí Code:Blocks
- vysvetlenie príkazu printf()
- escape sekvencie (napr.: \n)
- kompilácia a uloženie napísaného programu do PC
- úlohy k lekcii
Poznámky: Ak chceš, aby ti niekto úlohy skontroloval, zabal ich do zip-u a zašli na e-mail:
libcosenior zavináč gmail botka com

Poprípade tam môžeš konzultovať, čo ti nie je jasné.
Odkazy:


0 Komentárov


Najlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov