Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C

Lekcie pre začiatočníkov C


  • Nemôžete pridať článok

  Názov Popis

1. lekcia C (Úvod) škôlka

Úvod

- inštalácia prostredia na písanie programov Code:Blocks
- napísanie prvého programu v jazyku C v prostredí Code:Blocks
- vysvetlenie príkazu printf()
- escape sekvencie (napr.: \n)
- kompilácia a uloženie napísaného programu do PC
- úlohy k lekcii

2. lekcia C ( Premenné) škôlka

Premenné

- typy a deklarácia premenných
- operátory: binárne, špeciálne, priraďovacie
- vstup a výstup znakov
- formátovaný výstup
- ASCII tabuľka
- úlohy k lekcii

3. lekcia C (Formátovaný vstup) škôlka

Formátovaný vstup

- formátové špecifikácie
- výpis miesta uloženia premennej v pamäti PC
- úlohy k lekcii

4. lekcia C (Logika v Céčku) škôlka

Logika v Céčku

- ==, <, >, <=, >=, &&, ||
- (!) negácia výrazu
- úlohy k lekcii

5. lekcia C (Podmienky) škôlka

Podmienky

- if
- if-else
- if-else if-else
- terárny operátor (podmienený výraz)
- operátor čiarky
- úlohy k lekcii

6. lekcia C (Cykly) škôlka

Cykly

- break, continue
- while
- do-while
- while (1){}
- for
- for (;;){}
- úlohy k lekcii

7. lekcia C (Prepínač switch) škôlka

Prepínač switch

- switch-case-default
- goto
- return
- exit(EXIT_FAILURE);
- úlohy k lekcii

8. lekcia C (Opakovanie - úlohy) škôlka

Úlohy záverečnej skúšky z učiva škôlky

- opakovanieNajlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov