Skočiť na obsah


Programovanie v jazyku C a C#

Návody pre začiatočníkov a pokročilýchFórum: Škôlka jazyka C

Lekcie pre pokročilých C


  • Nemôžete pridať článok

  Názov Popis

1. lekcia C (Súbory) základná škola

Súbory

- FILE *fr, *fw;
- testovanie konca riadku
- testovanie konca súboru
- testovanie správnosri otvorenia a zavretia
súboru
- štandartný vstup a výstup
- vrátenie prečítaného znaku späť do vstupného
bufferu
- rôzne možnosti otvárania súborov
- práca s binárnymi súbormi
- úlohy k lekcii

2. lekcia C (Typová konverzia) základná škola

Typová konverzia

- implicitná
- explicitná
- úlohy k lekcii

3. lekcia C (Preprocesor) základná škola

Preprocesor

- makrá bez parametrov (symbolické konštanty)
- makrá s parametrami
- preddefinované makrá
- vkladanie súborov - príkaz include
- štandartné hlavičkové súbory
- oddelený preklad súborov - I
- podmienený preklad
- riadenie prekladu hodnotou konštantného výrazu
- riadenie prekladu definíciou makra
- operátor defined
- direktívy #elif a #error
- úlohy k lekcii

4. lekcia C (Funkcie a práca s pamäťou) základná škola

Funkcie a práca s pamäťou

- procedúry a dátový typ void (prázdny)
- rekurzívne funkcie
- konverzia návratovej hodnoty funkcie
Oblasť platnosti identifikátorov
- globálne premenné
- lokálne premenné
Pamäťové triedy
- auto
- extern
- static
- register
- úlohy k lekcii

5. lekcia C (Pointery) základná škola

Pointery

- Definicia udajov typu pointer na typ
- Praca s adresovymi operatormi
- Priradenie hodnoty pointerom a pomocou pointerov
- Pouzitie pointerov v priradovacich prikazoch
- Nulovy pointer NULL
- Konverzia pointerov
- Zarovnavanie v pamati
- Pointery a funkcie
- Volanie odkazom
- Pointer na typ void
- void ako pointer na niekolko roznych typov
- void ako formalny parameter funkcie
- Pointery na funkcie a funkcie ako parametre funkcii
- Ako citat komplikovane definicie - I
- Definicia s vyuzitim operatoru typedef
- Pointerova aritmetika
- Operator sizeof
- Sucet pointeru a celeho cisla
- Odcitanie celeho cisla od pointeru
- Porovnavanie pointerov
- Odcitavanie pointerov
- Dynamicke pridelovanie a navracovanie pamati
- Pridelovanie pamati
- Uvolnovanie pamati
- Priklady pridelovania pamati
- Funkcia calloc()
- Pointer ako skutocny parameter funkcie
- úlohy k lekcii

6. lekcia C (Jednorozmerné polia) základná škola

Jednorozmerné polia

- Základné schopnosti
- Pole a pointery
- Dynamické polia
- Podobnosť statických a dynamických polí
- Ďalšie zvláštnosti a schopnosti pri práci s poľami
- Pole meniace svoju veľkosť
- Pole ako parameter funkcie
- Pole pointerov na funkcie
- Ako čítať komplikované definície - II
- Úlohy k lekcii

7. lekcia C (Reťazce) základná škola

Reťazce
- Základné informácie a definovanie reťazcov
- Čítanie reťazca z klávesnice
- Čítanie reťazca v danom formáte
- Tlač reťazca na obrazovku
- Prístup k jednotlivým znakom reťazca
- Štandardné funkcie pre prácu s reťazcami
- Dĺžka reťazca
- Kopírovanie reťazca
- Spojenie reťazcov
- Nájdenie znaku v reťazci
- Porovnavanie dvoch reťazcov
- Nájdenie podreťazca v reťazci
- Práca s obmedzenou častou reťazca
- Praca s reťazcom odzadu
- Prevody reťazcov na čísla
- Formátované čítanie a zápis z a do reťazca
- Riadkovo orientovaný vstup a výstup z terminálu
- Čítanie riadku z klávesnice
- Vypis riadku na obrazovku
- Riadkovo orientovaný vstup a výstup zo súboru
- Čítanie riadku zo súboru
- Zapis riadku do súboru
- Riadiaci reťazec formátu pre tlač
- Konverzia
- Modifikátor
- Šírka
- Presnosť
- Príznak
- Príklady rôznych formátov tlače
- Úlohy k lekcii

8. lekcia C (Viacrozmerné polia) základná škola

Viacrozmerné polia

- Základne definície a prístup k prvkom
- Uloženie viacrozmerných polí v pamäti
- Rôzne spôsoby definície dvojrozmerných polí
- * Statické dvojrozmerné pole
- * Pole pointerov
- * Pointer na pole
- * Pointer na pointer
- * Výhody a nevýhody predchádzajúcich štyroch spôsobov
- * Dvojrozmerné pole ako parameter funkcie
- Inicializácia polí všetkých rozmerov
- Pole reťazcov
- Parametre funkcie main()
- Externé pole všetkých rozmerov
- Úlohy k lekcii

9. lekcia C (Štruktúry, uniony a výčtové typy) základná škola

Štruktúry, uniony a výčtové typy
Štruktúry
Definície a základne schopnosti
Štruktúry a pointery
Štruktúry odkazujúce sami na seba
Štruktúra v inej štruktúre
Alokácia pamäti pre jednotlivé položky štruktúry
Štruktúry a funkcie
Zhrnutie poznatkov o práci so štruktúrami
Inicializácia štruktúr
Výčtový typ
Uniony
Rozdiel medzi variantným záznamom v Pascale a unionom

10. lekcia C (Bitové operácie a bitové pole) základná škola

Bitové operácie a bitové pole

Operacie s jednotlivymi bitmi
Bitovy sucin
Bitovy sucet
Bitovy exkluzivny sucet
Operácia bitového posunu doľava
Operácia bitového posunu doprava
Negácia bit po bite
Spôsoby práce so skupinou bitov
Bitové poleNajlepšie lekcie


Najnovšie pridané lekcie


Najnovšie komentáre


Najviac komentované lekcie


Najviac zobrazené lekcie


Náhodné lekcie


Na tejto stránke bolo užívateľ(ov) za posledných 30 minút

členov, návštevníkov