Jump to content

COVID-19 Obmedzenia

Sniper

Od 3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.marca 2021.

Najdôležitejšie zmeny platné od 3. marca 2021

 • zavádza sa nočný zákaz vychádzania s prísnejším režimom v čase od 20:00 hod. do 01:00 hod.,
 • ruší sa výnimka na vychádzky do prírody mimo okres,
 • pri nevyhnutnosti cestovať do práce je potrebné sa preukázať potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,
 • zavádza sa povinnosť nosiť respirátor FFP2:
  • od 8. marca 2021 v obchode a v hromadnej doprave,
  • od 15. marca 2021 aj vo všetkých interiéroch (okrem domácnosti),
 • od 8. marca sa ruší výnimka, ktorá povoľuje pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu na akýkoľvek účel vrátane vstupu do predajní okrem odôvodnenej návštevy lekára a lekárne,
 • vo vyhradených hodinách pre dôchodcov (9:00 - 11:00) budú môcť nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta,
 • výrazne sa zvýši policajná kontrola dodržiavania opatrení ako aj kontrola na hraniciach.

 

Uvoľňovanie, ako aj sprísňovanie opatrení sa začalo riadiť COVID automatom:

Uplatňujú regionálne indikátory, ktoré rozdeľujú okresy a opatrenia v nich aktuálne do 4. stupňov varovania. Ich aktualizácia rezortom zdravotníctva prebieha každý utorok.

Aktuálny regionálny Covid Automat

Práca, zamestnanie, podnikateľská činnosť:

Do práce môžete ísť ak:

 • nemôžte vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu ako prácu z domácnosti
 • ste zamestnanec – máte potvrdenie zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
 • ste podnikateľ – vykonávate podnikateľskú činnosť alebo inú obdobnú činnosť, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 7 dní a zároveň ako osoba patríte do III. alebo IV. stupňa COVID automatu alebo
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 14 dní a zároveň ako osoba patríte do II. alebo stupňa COVID automatu alebo
 • máte negatívny výsledok testu nie starší ako 21 dní a zároveň ako osoba patríte do I. alebo stupňa COVID automatu alebo
 • ste osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a máte o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace alebo
 • ste osoba, ktorá bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní, alebo
 • ste osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19
 • Pre cestu do práce neplatí obmedzenie pohybu po 20:00 hodine.

 

Pobyt v prírode

Do prírody môžete:

 • ak sa nachádzate v okrese zaradenom do I., II, alebo III. stupňa varovania nepotrebujete negatívny test.
 • ak sa nachádzate v okrese zaradenom do IV. stupňa varovania potrebujete negatívny výsledok testu.
 • pre cestu do prírody neplatí obmedzenie pohybu po 20:00 hodine.

 

Kam môžem ísť len s negatívnym výsledkom testu?

V čase od 05:00 – 01:00 hod.

 • do prírody v okrese spadajúcom pod IV. stupeň ohrozenia
 • na cestu do a zo zamestnania,
 • na cestu na výkon podnikateľskej činnosti,

Len čase od 05:00 – 20:00 hod.

 • na cestu do a zo zamestnania ako zamestnanec školy, alebo školského zariadenia
 • na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, na poštu , do opravovne obuvi a šatstva, do čistiarne odevov a záhradkárstva,
 • na cestu vyzdvihnutia tovaru do výdajného miesta e-shopov alebo iných obchodov
 • na cestu do servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, servisu telekomunikačnej techniky, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • na cestu na povolené hromadné podujatie,
 • na cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť,
 • na cestu dieťaťa do a z materskej školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka prvého stupňa základnej školy do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu žiaka druhého stupňa základnej školy, žiaka strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov do a zo školy a školského zariadenia,
 • na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa, žiaka a poslucháča, a cestu späť,
 • na cestu na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý sa nedá spraviť na diaľku,
 • na cestu na pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť
 • na cestu na najbližší zberný dvor
 • cestu študenta 4., 5. a 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo, študenta 2. a 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore pôrodná asistencia, študenta 3. ročníka bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť, do vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy a cestu späť.

Kompletné znenie: https://korona.gov.sk/zakaz-vychadzania-marec/

 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?
  Sign Up
×
×
 • Create New...